Agurk

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Je variantou hry Karty
Počet hráčů 2-7

Obsah


Slovo agurk je dánský výraz pro okurku. V Polsku je tato hra nazývána Ogorok.

  • Druh karet: francouzské - 52 listů
  • Hodnoty: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A, barvy nemají žádný význam
  • Cíl hry: Nevzít poslední zdvih, minimalizovat počet trestných bodů
  • Rozdávání: V rozdávání se hráči postupnÄ› střídají ve smÄ›ru hodinových ručiček. Hráč, který je na Å™adÄ›, rozdá každému hráči 7 karet, zbytek odloží.


[editovat] Sehrávka

Agurk patří mezi zdvihové hry, hráči sehrají za jednu hru sedm zdvihů. Karty se vynáší na stůl před hráče, lícem nahoru. Karty se neodstraňují a každý si může odehrané karty prohlížet. Hru začíná hráč po levici od rozdávajícího, pak vykládají karty další hráči ve směru hodinových ručiček. Další zdvih začíná hráč, který získal předchozí zdvih.

První karta ve zdvihu může být zvolena libovolně. Další hráči mají dvě možnosti:

  1. vynést libovolnou kartu s hodnotou stejnou a nebo větší, než je nejvyšší karta ve zdvihu
  2. vynést nejnižší kartu v ruce

Zdvih získává hráč, který vynesl nejvyšší kartu. Pokud je ve zdvihu více nejvyšších karet stejné hodnoty, tak zdvih získává hráč, kterému patří poslední z nejvyšších karet.

[editovat] Bodování

Získání posledního zdvihu je penalizováno trestnými body. Počet bodů je určen hodnotou nejvyšší karty ve zdvihu (2-10 mají hodnotu odpovídající číslu, J = 11, Q = 12, K = 13, A = 14 ). Body se sčítají, pokud počet bodů překročí 21, tak hráč ztrácí život a do bodovací tabulky obdrží okurku. Nezačíná však od nuly, ale od nejvyššího skore dosaženého ostatními hráči. Když hráč s okurkou překročí hranici 21 bodů, tak končí a dále se neúčastní hry. Hra končí vyřazením posledního hráče ze dvou hrajících.

Pokud je v posledním zdvihu více karet nejvyšší hodnoty, tak se odčítají trestné body všem hráčům, kteří vynesli stejnou hodnotu jako hráč, který získal zdvih. Počet odečtenýh bodů odpovídá hodnotě nejvyšší karty.

Příklad: v posledním zdvihu v šesti hráčích jsou sehrány karty v následujícím pořadí: 5, 9, 3, 9, 9, 7. Pátý hráč získá zdvih a dostane 9 trestných bodů. Druhému a čtvrtému hráči se naopak 9 bodů odečte.

Při odečítání bodů nemůže být dosaženo záporných hodnot a ani se zbavit okurky.

[editovat] Rodinná verze pravidel

  • NeudÄ›lují se okurky, jen se sčítají trestné body.
  • Hráči nejsou vylučování ze hry.
  • Kdo má na konci hry nejvíce trestných bodů, musí sníst velkou sklenici kyselých okurek :-)

[editovat] Strategie

Jednoduchá strategie je hrát prostě tak, abyste nevzali poslední zdvih. Na začátku se tedy snažíte odhadnout, která hodnota bude ještě "bezpečná" pro poslední zdvih a vyšších karet se snažíte zbavit. Tato strategie z dlouhodobého hlediska není výhodná a ve skutečnosti je i nudná. Pokud všichni hráči hrají tímto způsobem, tak na poslední zdvih zůstane v ruce obvykle dosti nízká karta a tím pádem je i nízký počet trestných bodů.

Mnohem zajímavější je, když část hráčů hraje "vysokou hru", což znamená, že je udržována série, kdy první či druhá karta ve zdvihu má vysokou hodnotu (A, K, Q). Pak se stane, že některý z hráčů s horší kartou do toho "spadne" a bere poslední zdvih poměrně vysokou kartou, protože po celou hru musel vynášet karty od nejnižší.

Zcela jiná situace je při hraní ve dvou hráčích.

[editovat] Externí odkazy