Alquerque

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Alq.jpg
Počet hráčů 2
Doporučený věk 8
Délka hry 10 až 30 minut


[editovat] Historie

Tato hra byla podrobně popsána již ve 13. století. V kodexu španělského krále Alfonse X. je krásná barevná iluminace, na níž sedí u zvláštní desky, plné křížících se čar, vousatí pánové s vysokými špičatými čepicemi a hrají - alquerque.

To však není první zpráva o této arabské deskové hře quirkat (ve španělštině el quirkat, později proměněná v alquerque). Zmínku najdeme i v arabském rukopisu starším o celá tři staletí. Po stopě alquerque bychom došli ještě dál, ale dávná minulost je příliš mlhavá; teprve Alfonsův rukopis přináší podrobná pravidla.


[editovat] Pravidla

 • Ke hÅ™e je potÅ™eba:
  • Herní plán 4×4 čtvercová pole, rozdÄ›lená úhlopříčnými liniemi.
  • Hrací kameny pÅ™edstavují bojovníky dvou malých armád: 12 je bílých, 12 černých.
  • Kameny obsadí vÅ¡echny průsečíky až na jediný ve stÅ™edu hracího plánu.
 • Cíl hry
  • Zajmout vÅ¡echny soupeÅ™ovy bojovníky.
 • PrůbÄ›h hry
  • Začíná bílý, pak hraje černý, dál se pravidelnÄ› střídají. Tahy jsou povinné.
  • Hráč může posunout kterýkoli ze svých kamenů na sousední průsečík. Posun je dovolen po čarách ve vÅ¡ech smÄ›rech: vpÅ™ed, vzad, do obou stran i po úhlopříčkách.
  • Pokud leží na sousedním poli soupeřův kámen a další průsečík ležící za ním v přímém smÄ›ru je volný, musí ho hráč svým kamenem pÅ™eskočit.
  • Jestliže se po pÅ™eskoku naskytne příležitost ke skoku pÅ™es další soupeřův kámen, musí hráč pokračovat ve skoku, aniž by čekal, až na nÄ›j pÅ™ijde Å™ada.
  • PÅ™eskočené kameny jsou zajaty a odklizeny z desky.
  • Skákání je povinné; kdo pÅ™ehlédne možnost pÅ™eskoku, je potrestán ztrátou kamene.
 • Zakončení hry
  • Hra končí, až jeden z hráčů ztratí vÅ¡echny kameny nebo se dostane do obklíčení a nemůže provést tah, ačkoli je na Å™adÄ›. V obou případech vítÄ›zí jeho soupeÅ™.
 • Strategie
  • Ze strategického hlediska jsou významné čtyÅ™i rohové body; tam nemůže být kámen zajat. Zato se vÅ¡ak vystavuje nebezpečí, že bude obklíčen.


[editovat] Odkazy