Vrhcáby

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

(Přesměrováno z Backgammon)
Přejít na: navigace, hledání
Jiné názvy Backgammon
Počet hráčů 2
Doporučený věk 10
Délka hry 30 až 60 minut


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 1× hrací deska
 • 2× světlá šestistěnná kostka
 • 2× tmavá šestistěnná kostka
 • 1× dublovací kostka
 • 15× bílý kámen
 • 15× černý kámen


[editovat] Cíl hry

Dostat všechny své kameny do svého vnitřního pole a pak je odebrat z desky.


[editovat] Výchozí situace

doplnit obrázek


[editovat] Průběh hry

 • Oba hráči hodí kostkou. Komu padne vyšší číslo, zahajuje hru. Ke svému prvnímu tahu využije číslo, které padlo na jeho kostce spolu s číslem na kostce protivníka.
 • Dále se hráči v tazích pravidelně střídají. Hráč na začátku tahu hodí vždy oběma svýma kostkama.
 • Tahy jsou povinné. Pokud ale hráč nemůže část nebo celý tah provést, musí se ho vzdát.
 • Padnou-li na kostkách dvě různá čísla, může hráč posunout až dva své kameny. První o tolik polí, kolik padlo na první kostce, druhý o tolik, kolik padlo na druhé kostce.
 • Hráč může místo dvou různých kamenů posunout pouze jeden. Nejprve pohne kamenem o počet polí daných jednou kostkou, pak podle druhé. Nelze tedy sečíst obě hodnoty a provést je jako jeden přesun. Je nutné, aby měl kámen možnost zastavit se v mezitahu (Např. hodím 2,3 druhé pole od kamene je obsazené, třetí volné - mohu tedy zahrát kamenem o tři a pak o dvě pole. Kdyby ovšem bylo obsazené i třetí pole, nemohu se na páté pole přesunout.).
 • Padne-li na obou kostkách stejné číslo, je to jako by hráč tato čísla hodil na čtyřech kostkách místo na dvou. Hráč tedy může hrát až čtyřmi svými kameny.
 • Kámen může být přesunut jen na pole, které není obsazeno dvěma a více soupeřovými kameny.
 • Pole obsazené jen jedním kamenem, se nazývá nekryté. Skončí-li soupeřův kámen na tomto poli postup, je osamělý kámen dočasně odstraněn ze hry a přesunut na bar (přepážka mezi polovinami hracího pole).
 • Na poli, obsazeném dvěma a více kameny protivníka nesmí kámen jiné barvy skončit postup, může ho jen při postupu přejít bez zastavení.
 • Dokud má hráč jeden nebo více kamenů na baru, musí před tím, než může pokračovat ve hře, vrátit všechny kameny zpět do hry na některé ze soupeřových vnitřních polí. Hráč smí vrátit kámen do hry, pokud počet ok na jedné z obou vržených kostek odpovídá pořadovému číslu soupeřova vnitřního pole obsazeného nejvýše jedním protivníkovým kamenem.
 • Jakmile se hráči podaří nasadit všechny své kameny do hry, normálně pokračuje (např. pokud měl jen jeden kámen na přepážce a číslem z jedné kostky nasadil kámen do hry, může čísla z druhé kostky normálně využít k dalšímu tahu).
 • Když hráč přesune všechny své kameny do svého vnitřního pole, začíná druhá fáze hry - vyvádění kamenů z desky ven. Stejně jako při přesunu kamenů lze i v této fázi využít obou kostek pro jeden nebo dva kameny a při stejných číslech pro tři nebo čtyři kameny.
 • Padne-li na kostce číslo, které odpovídá číslu vnitřního pole, na němž stojí kámen, lze tento kámen vyvést z desky.
 • Jestliže padne číslo, které odpovídá prázdnému poli, nesmí být podle této kostky vyveden z desky kámen stojící na jiném poli a hráč musí (pokud je to možné) udělat nějaký přípustný tah odpovídající tomuto číslu. Jediná výjimka platí tehdy, když žádné pole s vyšším číslem už není obsazeno naším kamenem. Potom může hráč využít i tento hod a vyvést z desky ven kámen ležící na poli nejvzdálenějším od okraje desky.
 • Hráč není nucen odebrat kámen, pokud je možno udělat nějaký jiný legální tah.
 • Pokud během procesu odebírání dojde k tomu, že hráč nemá všechny své kameny ve svém vnitřním poli (což nastane, když mu je během odebírání nějaký kámen přesunut na bar), vyvádění se přerušuje a hráč musí nejprve všechny své kameny dostat zpět do svého vnitřního pole, aby mohl pokračovat.


[editovat] Dublovací kostka

 • Zdvojovací kostka je na počátku obrácena číslem 64 nahoru, což znamená, že se jedná o jednoduchou sázku - vlastně by měla být na kostce jednička a začínat se s ní, ale ta tam z úsporných a zřejmě i historických důvodů není a je nahrazována onou šedesátčtyřkou.
 • Pokud se během hry některý hráč začne cítit silnějším, může nabídnout soupeři zdvojnásobení sázky. Nabídka ke zdvojnásobení může přijít, pouze pokud je hráč na řadě a před hodem kostek.
 • Nabídka na zdvojnásobení sázky se provádí tak, že nabízející hráč vezme zdvojovací kostku, obrátí ji stranou s dvojnásobkem momentální sázky nahoru (tj. při prvním zdvojnásobování na číslo 2), podá soupeři a řekne: Zdvojuji. Soupeř pak nabídku buď přijme nebo nepřijme. Pokud nepřijme, hra ihned končí a hráč který nepřijal, prohrává počet bodů, o které se hrálo před nabídkou zdvojení.
 • Pokud hráč nabízené zdvojení přijme, hra pokračuje o dvojnásobný počet bodů a hráč, který přijal, se stává majitelem kostky a zdvojovací kostka položena blíže k němu. Další zdvojení může navrhnout jen majitel kostky. První zdvojení tedy může nabídnout kdokoli a poté se hráči v nabízení zdvojení střídají.
 • Pokud při zahájení hry padne duble (shodná čísla), zdvojnásobují se automaticky sázky na dvojnásobek. Při dalším dublu se zdvojení přesouvá do další hry.


[editovat] Konec hry

 • Hráč, který první vyvede z desky všechny své kameny, vyhrává.
 • V Backgammonu existují tři druhy výher
  • Obyčejná, která nastane, pokud hráč, který prohrál, už také začal vyvádět kameny z desky. Obyčejná prohra je za počet bodů, které ukazuje dublovací kostka.
  • Gammon, který nastane, pokud hráč, který prohrál, nezačal vůbec odebírat a nemá ani jeden svůj kámen v soupeřově vnitřním poli nebo na baru. Gammon je za dvojnásobek počtu bodů na zdvojovací kostce.
  • Backgammon, který nastane, pokud ten, který prohrál, má alespoň jeden kámen v soupeřově vnitřním poli nebo na baru a nevyvedl ještě ani jeden kámen z desky. Backgammon je za trojnásobek počtu bodů, které ukazuje zdvojovací kostka.
 • Jedná se o hazardní hru a tudíž se body přepočítávají na peníze. Kurz doporučujeme dohodnout před samotnou hrou :-)

[editovat] Odkazy