Bang! - A Fistful of Cards

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Je rozšířením hry Bang!
Počet hráčů 4-7
Doporučený věk 12
Délka hry 20 až 40 minut
Autor Emiliano Sciarra
Vydání
2005 daVinci games Bang! - A Fistful of Cards

Rozšíření ke karetní hře Bang!

[editovat] Herní materiál

  • 15 karet
  • pravidla

[editovat] Hra

Hra probíhá jako běžná hra BANG! s těmito změnami: Šerif dá stranou kartu Pro hrst karet, zamíchá zbývající karty tohoto rozšíření, položí tuto hromádku lícem dolů a na vrch umístí lícem dolů kartu Pro hrst karet. Potom celou hromádku otočí lícem vzhůru a položí ji vedle sebe.

Dříve než Šerif provede své druhé kolo, vezme první kartu z hromádky Pro hrst karet (dejte pozor, aby byla otočena pouze následující karta). Přečte nahlas její text a potom ji umístí doprostřed stolu, čímž vytvoří odkládací hromádku Pro hrst karet. Karta na vršku této hromádky je nyní ve hře a hráči se musí řídit jejím textem, dokud není zakryta novou kartou. Jestliže není hra po odkrytí karty Pro hrst karet ještě ukončena, zůstává její efekt v platnosti, dokud hra neskončí.

„Na začátku kola“ znamená, že k efektu karty dojde před jakoukoli jinou akcí.

[editovat] Jednotlivé karty

Pro hrst karet (A Fistful of Cards/Für eine Hand voll Karten)

Na začátku svého kola se hráč stává terčem tolika BANG!ů, kolik má v ruce karet.

Opuštěný důl (Abandoned Mine/Verlassene Mine)

Je-li to možné, dobírá si hráč ve své 1. fázi karty z hromádky odhozených karet. Pokud si odsud vzal alespoň jednu kartu, odkládá nahoru na lízací balíček karty, jež zahraje až do začátku svého dalšího kola z ruky a které se odkládají normálně na hromádku odhozených karet. Odhozené karty (například BANG! během Duelu nebo pomocí schopností postav jako José Delgado) se odkládají normálně na hromádku odhozených karet.

Léčka (Ambush/Hinterhalt)

Vzdálenost mezi hráči činí 1, bez ohledu na zasedací pořádek. Tuto vzdálenost lze změnit kartami ve hře.

Pokrevní bratři (Blood Brothers/Blutsbrüder)

Na začátku svého kola se může hráč rozhodnout ztratit 1 život (nikoli poslední!) a určit libovolného jiného hráče, který si 1 život obnoví.

Zdánlivě mrtvý muž (Dead Man/Scheintot)

Hráč, jehož postava byla zabita jako první, se vrací zpět do hry se 2 kartami. Jeho postava má 2 životy a zaujímá svou původní pozici a roli.

Å naps (Hard Liquor/Schnaps)

Hráč se může vzdát své 1. fáze a obnovit si 1 život.

Laso (Lasso)

Všechny karty, které mají hráči vyložené před sebou, nemají žádný efekt.

Zákon Západu (Law of the West/Gesetz des Westens)

Ve své 1. fázi ukáže hráč ostatním druhou kartu, kterou si dobral. Pokud je to možné, musí ji ve své 2. fázi zahrát.

Peyote

Místo toho, aby si hráč ve své 1. fázi dobral karty z lízacího balíčku, musí hádat, zda je vrchní karta z tohoto balíčku černá nebo červená. Potom „sejme“. Pokud uhodl, ponechá si danou kartu a smí hádat znovu. Jestliže se zmýlil, 1. fáze končí.

Ranč (Ranch)

Na konci své 1. fáze smí hráč jednou odhodit libovolný počet karet z ruky a následně si dobrat stejně tolik karet z lízacího balíčku.

Odražená kulka (Ricochet/Wucht der Kugel)

Hráč může ve svém kole odhodit kartu BANG!, a tak eliminovat kartu, kterou má libovolný hráč vyloženou před sebou. Toto může učinit, kolikrát chce. Stále může zahrát svou běžnou standardní kartu BANG! Postižený hráč musí cílovou kartu odhodit, pokud nepoužije na její záchranu kartu Vedle! (či jinou kartu s tímto efektem).

Ruská ruleta (Russian Roulette/Russisches Roulette)

Každý hráč (počínaje Šerifem) může odhodit kartu Vedle! (či použít jinou kartu s tímto efektem). Jakmile tak někdo neučiní, ztrácí 2 životy a Ruská ruleta končí.

Odstřelovač (Sniper/Heckenschütze)

Hráč může ve svém kole odhodit současně 2 karty BANG! Považují se za jednu kartu BANG!, ale lze jim čelit pouze 2 kartami Vedle! (či jinými kartami s tímto efektem). Toto může učinit, kolikrát chce, avšak musí respektovat dostřel. Stále může zahrát svou běžnou standardní kartu BANG!

Soudce (The Judge/Der Richter)

Hráči nemohou před sebe ani ostatní hráče vykládat žádné karty.

Vendeta (Vendetta)

Na konci svého kola si hráč „sejme“. Jestliže si sejme srdcovou kartu, získá okamžitě další kolo. Po tomto kole si už znovu sejmout nesmí.

Autor překladu: Václav Pražák