Big Deal

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Bid.jpg
Počet hráčů 2-6
Doporučený věk 12
Délka hry 90 až 150 minut
Autor Gal Zuckerman
Tzvika Harpaz
Roy Wagner
Vydání
2001 Amigo Big Deal

V této hře o hospodaření ve finančním světě budoucnosti zakládáte a rozšiřujete koncerny, útočíte na koncerny soupeřů a snažíte se je ovládnout, další koncerny rušíte a shrabujete zisk. Spekulujete s akciemi a zdroji. Musíte riskovat všechno, protože jen ten nejbohatší vyhraje.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

Hrací plán se čtyřmi bázemi zdrojů (způsob sestavení viz obrázek – nutno doplnit)

 • 4 značky zdrojů
  • modrá – lidská práce
  • žlutá – prostor
  • červená – energie
  • zelená – technika
 • 160 herních bankovek
  • 50× 50 mil. $
  • 50× 100 mil. $
  • 30× 500 mil. $
  • 30× 1000 mil. $
 • 12 „Cash“ karet
 • 7 karet „Game Over“
 • 77 karet akcií (po 7 kusech pro každý z 11 podniků)
 • 56 zdrojů
  • 14 modrých – lidská práce
  • 14 žlutých – prostor
  • 14 červených – energie
  • 14 zelených – technika


[editovat] Příprava hry

Hra obsahuje 77 karet, představujících akcie. Jsou to akcie 11 koncernů, ke každému patří 7 akcií. Počet akcií ve hře záleží na počtu hráčů:

Počet hráčů2 – 3456
Koncern
Security Inc.5 akcií6 akcií6 akcií7 akcií
Phönix Networks5667
Telcom Technologies5667
Funparks Corporation5667
Air & Space Enterprise5667
New Energy Ltd.5667
Cybot Systems AG5667
Bio Ware Megacorp5667
Nanotech Microsystems667
Virtual Emotions Inc.67
World Wide Logistics67

Na počtu hráčů závisí také počet „Cash“ karet (karet přinášejících peníze).

2 – 4 hráči8 karet
5 hráčů10 karet
6 hráčů12 karet

Karty „Game Over“ (konec hry) jsou ve hře vždy v plném počtu.

Karty akcií a „Cash“ karty se zamíchají a rozdělí na dvě přibližně stejné hromádky. Do jedné z nich se zamíchají tři „Game Over“ karty, do druhé čtyři. Hromádky se položí na sebe tak, že hromádka se třemi „Game Over“ kartami bude navrchu. Z takto připraveného balíčku se rozdá hráčům po 5 kartách (skrytě). Když někdo mezi svými kartami najde kartu „Game Over“, položí ji na příslušné místo hracího plánu a vezme si místo ní jinou.

Peníze se přidělí takto: při 2 – 4 hráčích: Nejmladší hráč dostane 1000 miliónů $. Každý následující hráč (ve směru hodinových ručiček) dostane o 150 miliónů $ víc než hráč před ním. Při čtyřech hráčích tedy dostane čtvrtý hráč 1450 miliónů $. Při 5 – 6 hráčích: Nejmladší hráč dostane 1400 miliónů $. Každý další hráč ve směru hodinových ručiček dostane o 150 miliónů $ víc než hráč před ním. Při šesti hráčích tedy dostane šestý hráč 2150 miliónů $.

Příprava hracího plánu. (Není přeloženo, rozložení hracího materiálu viz obrázek.)


[editovat] Průběh hry

Začíná nejmladší hráč. Akce prováděné během jednoho tahu se dělí na povinné a nepovinné.

 • Povinná akce: Vzít si vrchní kartu z balíčku.
 • Povinná akce: Převzít výnosy.
 • Nepovinné akce:
  • Nákup a prodej zdrojů
  • Nákup a prodej akcií
  • Zakládání koncernů
  • Přestavba koncernů, zavírání koncernů
  • Pokus o ovládnutí koncernů ostatních hráčů
  • Použití „Cash“ karet


[editovat] Braní karty

Povinná akce. Vzít si vrchní kartu z balíčku do ruky. Pokud teď leží v balíčku navrchu karta „Game Over“, hráč ji musí ihned položit na příslušné pole hracího plánu (viz obr.)

Pozor: Při sedmé kartě "Game Over" hra okamžitě končí a hráč už ve svém tahu nepokračuje.


[editovat] Převzetí výnosů

Povinná akce. Výnosy vyplácí hráči banka. Jsou závislé na koncernech, které má hráč vyloženy před sebou. Akcie v ruce zisk nepřinášejí. Výše zisku za koncern je vyznačena zeleným číslem na akciích. Počet akcií výši zisku neovlivňuje. Pozor: Na začátku hry ještě nikdo nezaložil koncern, takže žádný zisk nemůže být.


[editovat] Nepovinné akce

Po dobrání karty a eventuálním vyinkasování zisku může hráč provést šest dalších akcí. Záleží jen na něm, které to budou a v jakém pořadí. Může je vykonat i vícekrát, mohou také být provedeny jen částečně. Hráč se může rozhodnout nevykonat ve svém tahu žádnou z nich.

Důležité: Po skončení tahu smí hráči zůstat v ruce nejvýše 5 karet.


[editovat] Nákup a prodej zdrojů

Hraje se se čtyřmi druhy zdrojů: lidská práce (modrý), prostor (žlutý), technika (zelený) a energie (červený). Hráč může ve svém tahu koupit nanejvýš tři zdroje a nanejvýš tři prodat.

Zdroje jsou zapotřebí k založení koncernu (viz dále). Lze je koupit jen od banky a prodat bance. Hráči s nimi nemůžou vzájemně obchodovat. Cena zdroje je dána jeho umístěním v bázi zdrojů. Když si hráč chce zdroj koupit, bere si z báze vždy nejlevnější kartičku. Když ho prodává, pokládá kartičku vždy na volné místo s vyznačenou nejvyšší cenou.

Po nákupu zdrojů si položí kartičky před sebe, ovšem odděleně od kartiček, které už jsou součástmi koncernů (viz dále).

[editovat] Nákup a prodej akcií

Banka má rezervu akcií (viz též obr.). Na začátku hry v ní žádné akcie nejsou. hráč, pokud mu stačí peníze, si může z rezervy koupit a vzít do ruky tolik akcií, kolik chce. Může také libovolný počet akcií z ruky prodat bance a nechat je ležet v rezervě lícem nahoru. Nákupní a prodejní cena je na každé akcii vyznačena bíle.


[editovat] Zakládání koncernů

Hráč může založit jeden nebo víc koncernů. K tomu musí vyložit před sebe zároveň alespoň dvě akcie téhož koncernu.

Pozor: Protože ve hře je až 7 akcií každého koncernu (podle počtu hráčů), může být týž koncern založen několikrát.

Každý koncern také potřebuje zdroje v určité kombinaci. Potřebná kombinace je na každé akcii koncernu vyznačena. Barvy udávají druh zdroje a bílé puntíky jejich počet. Kartičky zdrojů se pokládají hned vedle vyložených akcií.

Kartičky zdrojů nemohou patřit zároveň více koncernům. Když koncern o některý zdroj přijde, tak se musí zavřít.


[editovat] Přestavba a zavírání koncernů

Hráč může přidáváním akcií z ruky své koncerny zvětšovat. Nově přiložené karty musí samozřejmě patřit stejnému koncernu. Další zdroje zapotřebí nejsou.

Hráč si může jednotlivé nebo všechny akcie koncernu vzít opět do ruky. Jestli chce, aby koncern dál existoval, musí nechat vyložené alespoň 2 jeho akcie. Jedna akcie nemůže zůstat vyložená sama.

Hráč může své koncerny zavřít a všechny akcie koncernu prodat bance. Za každou akcii dostane od banky kupní cenu (bílé číslo) plus 50 miliónů $.

Důležité: Tyto akcie se nedávají do báze akcií, ale na hromádku odložených karet. Hra pokračuje bez nich.

Zdroje patřící k zavřenému koncernu může hráč přiřadit k jinému svému koncernu nebo nechat volně ležet před sebou. Může je také prodat bance, ale musí přitom dodržet limit tří prodaných akcií v jednom tahu.

Hráč může koncern také rozdělit. Každý koncern vzniklý dělením musí obsahovat alespoň dvě akcie a vlastní kombinaci zdrojů. Až bude hráč znovu na tahu, bude mít zisk z každé části zvlášť.

[editovat] Pokus o ovládnutí cizího koncernu

Hráč se může pokusit násilím ovládnout koncern jiného hráče. K tomu potřebuje alespoň jednu akcii zmíněného koncernu. Ukáže ji majiteli koncernu a položí před sebe lícem nahoru. Hráč na tahu útočí, majitel koncernu se brání.

Útočník zahajuje pokus o převzetí nabídkou jedné akcie napadeného koncernu. Musí ji přitom nabídnout minimálně za její kupní cenu (bílé číslo). Nabídka udává pevnou cenu všech akcií koncernu. Tj. nabídka se sice týká jen jedné akcie, ale útočník musí při zdařeném pokusu o ovládnutí koncernu koupit za tuto cenu všechny jeho akcie. Obránce může s nabídkou souhlasit, pak mu útočník vyplatí peníze. Obránce také může nabízenou cenu přebít. Hráči přitom musí nabídky zvyšovat alespoň po 50 miliónech $. Obránce může nabízet jen svou hotovost. Útočník může získat další peníze prodejem zdrojů a akcií.

Když se útočníkovi podaří ovládnout cizí koncern, tj. jeho nabídka byla nakonec nejvyšší, musí akcie získaného koncernu zaplatit do konce svého tahu. Zdroje zůstávají obránci. Pokud nemá útočník dostatečnou hotovost, může prodat akcie a zdroje. Musí přitom dodržet limit tří prodaných zdrojů v jednom tahu. Když útočník nedokáže akcie získaného koncernu zaplatit, zůstanou majetkem obránce. Útočník je potrestán ztrátou veškeré své hotovosti (tu dostane banka) a vyložené akcie zmíněného koncernu (tu dostane obránce).

Když hráč obráncovy akcie zaplatí, může si buď všechny, nebo jen část vzít do ruky. Může s nimi také okamžitě založit koncern nebo je prodat bance. Když prodá akcie převzatého koncernu bance, dostane ke kupní ceně (bílé číslo) bonus 50 mil. $ za akcii. Akcie se pak odhodí do balíčku odložených karet. Když chce hráč s převzatými akciemi založit vlastní koncern, potřebuje k tomu odpovídající kombinaci zdrojů. Na konci tahu mu však je mimořádně vyplacen od banky výnos za tento koncern.

Když se obránci podaří odvrátit útok, tj. jeho nabídka je nakonec nejvyšší, musí akcii, kterou mu útočník na začátku ukázal, koupit za nabídnutou cenu. K tomu může použít jen svou hotovost. Akcii si může vzít do ruky (když tím nepřekročí limit pěti karet), nebo přiložit ke koncernu, který se mu právě podařilo ubránit.

[editovat] Použití „Cash“ karet

„Cash“ karty plní dvojí funkci. Hráč může touto kartou zaplatit jednu akcii ovládnutého koncernu, nebo vyinkasovat od dvou protihráčů prémie.

Když útočník použije kartu při platbě za ovládnutý koncern, pak za jednu akcii neplatí, ale položí tuto kartu do balíčku odložených karet. Obránce dostane od banky jako náhradu její kupní cenu (ne zvýšenou cenu). Útočník může při útoku na cizí koncern použít k platbě více „Cash“ karet. Obránce „Cash“ karty použít nemůže.

„Cash“ kartu může hráč použít také k inkasování prémií. Zahraje tuto kartu a sám vybere dva spoluhráče, kteří mu vyplatí prémie.

Výše prémií se řídí počtem koncernů a zdrojů těchto hráčů. Za každou akcii, která je součástí vyloženého koncernu, a za každý zdroj, který k žádnému koncernu nepatří, musí vybraní hráči zaplatit po 50 mil. $.

Když hráči nemají tolik peněz na hotovosti, aby mohli zaplatit prémii v plné výši, zaplatí jen tolik, kolik v daném okamžiku mají.

Použité „Cash“ karty se pokládají do balíčku odložených karet a ve hře už se znova neobjeví.


[editovat] Konec hry

Jakmile v balíčku, ze kterého se berou karty, leží navrchu sedmá „Game Over“ karta, hra končí. Hráč, který ji vzetím akcie z balíčku odkryl, musí tuto akcii vrátit a ve svém tahu nepokračuje. Ze svých koncernů příjem samozřejmě také nemá. Všichni hráči nyní dostanou za každou svou akcii a za každý zdroj ve svém majetku, bez ohledu na to, zda akcie jsou součástmi koncernů, nebo je má hráč v ruce, 150 mil. $ ke své hotovosti. Hráč, který má na hotovosti nejvíc peněz, je vítězem.

[editovat] Ostrá varianta

(nebylo přeloženo)

[editovat] Příklad tahu ve hře

(nebylo přeloženo)


[editovat] Další

Poděkovaní za prvotní překlad: Věra Beranová

Bid rozlozena hra.jpg

[editovat] Odkazy