Blitz und Donner

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Bud.jpg
Počet hráčů 2
Doporučený věk 10
Délka hry 45 minut
Autor Richard Borg
Vydání
2000 Kosmos Blitz und Donner
Ocenění International Gamers Awards 2001 - Best 2-Player Game - nominace

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Komponenty

 • 86 karet (43 každý hráč)
 • 1 figurka Dia
 • 1 figurka Hery
 • 2 karty přehledu


[editovat] Cíl hry

Hera se snaží najít a vysvobodit Arga. Zeus se snaží najít a vysvobodit Io.


[editovat] Příprava

 • Hráči se posadí naproti sobě.
 • Jeden hráč hraje za Heru (fialové karty) a jeden za Dia (zelené).
 • Oba hráči si vezmou figurku odpovídajícího boha a umístí ji na svojí stranu stolu. Hráči si také vezmou přehledovou kartu. Na ní je vyobrazen popis speciálních karet a počet jednotlivých karet ve hře.
 • Oba hráči zamíchají své balíčky karet a položí je na stůl lícovou stranou dolů. Každý hráč si ze svojí hromádky lízne 9 karet a ponechá si je na ruce tak, aby je soupeř neviděl, jaké karty má. Když si hráč v těchto devíti kartách lízne Arga nebo Io, ukáže tuto kartu soupeři, lízne si místo ní jinou a tuto poté zamíchá zpátky do balíčku.


[editovat] Karty

 • Každý hráč má 43 karet
 • Většina karet má v pravém a levém horním rohu číslo s hodnotou 0-7. Toto číslo představuje sílu v soubojích. Čím vyšší číslo, tím silnější. Tyto karty se z ruky do hry vynáší vždy lícem dolů.
 • Některé karty mají pod číslem mytologický symbol. Tyto karty mají k síle určené číslem ještě speciální vlastnost. Můžou být hrány zakrytě na stůl nebo mohou být odhozeny z ruky (tím se aktivuje jejich speciální schopnost). Jejich vlastnosti jsou popsány na kartách herního přehledu.
 • Několik karet má na sobě pouze mytologický symbol. Tyto karty nemůžou být nikdy vyneseny na stůl. Mohou být pouze odhozeny (aktivace speciální vlastnosti).


[editovat] Hrací plán

 • Každý hráč si vybere 3 karty ze své ruky a umístí je na stůl lícem dolů vedle sebe, čímž se vytvoří pomyslná první řada hracího pole.
 • Každý hráč může pod stávající řadou vytvořit ještě 3 další. V každé z nich mohou být až tři karty. V takto vzniklých sloupcích může být 0-4 karty.
 • Hráč smí mít tedy nanejvýš dvanáct karet ve čtyřech řadách a třech sloupcích.


[editovat] Průběh hry

Začíná hráč hrající za Heru. V tazích se hráči střídají.

Hráč dostane tolik akčních bodů, kolik měl na začátku kola sloupců svého herního pole (1, 2 nebo 3)

Když má hráč ve hře figuru Hery nebo Dia, dostává 4 akční body.

Hráč si může za každý svůj akční bod vybrat jednu akci:

 • 1. Líznout kartu
 • 2. Zahrát kartu na hrací pole
 • 3. Vyzvat soupeřovu kartu na souboj
 • 4. Zahrát mýtickou kartu

Klidně si může zaplatit jeden úkon vícekrát. Hráč musí spotřebovat všechny své akční body, které má k dispozici. Nelze je převádět do příštího kola ani nechat propadnout.

Když nemá hráč na začátku kola na své straně stolu žádné karty, prohrává.


[editovat] 1. Líznutí karty

Hráč si lízne ze své hromádky vrchní kartu, kterou si ponechá na ruce. Hráč smí mít na ruce nanejvýš dvanáct karet. Pokud již nejsou v hráčově hromádce žádné karty, nemůže tuto akci více použít.


[editovat] 2. Zahrání karty na hrací pole

Hráč vždy vykládá novou kartu do hry lícem dolů na svou stranu hracího pole.

Hráč může kartu zahrát před, za nebo mezi karty v sloupci na hracím poli. Když hráč chce zahrát kartu na místo, kde již nějaká leží, přesune tuto a další před ní, a tak udělá prostor pro novou kartu. Po tom, co je zahrána nová karta, musí být karty ve sloupci uspořádány, aby zde nebyl volný prostor.

Hráč nemusí zaplnit řadu třetí kartou před tím, než začne novou. Podobně hráč nemusí zaplnit sloupec, než začne nový.

Hráč nemůže dobrovolně odstraňovat karty ze své hrací plochy. Hráči tedy musí pečlivě plánovat a rozmýšlet, než umístí kartu na hrací pole.

Hráč smí pohnout kartou, když umisťuje novou kartu. Také při hraní karty Dionysus mohou hráči přestavět své hrací pole.

Hráč si může kdykoliv prohlédnout své karty umístěné na hracím poli lícem dolů.


[editovat] 3.Vyzvání soupeřovy karty na souboj

Hráč může tuto akci použít až od druhého kola.

Útok je možný, jen když jsou v odpovídajícím sloupci aspoň dvě karty. Hráč nesmí útočit do úhlopříčky.

Útočit nebo být cílem útoku mohou být pouze karty v první hráčově řadě. Výjimka: Pegas, když využije svou mýtickou schopnost.

Karty Io, Argus, Medusa, Pandora, Hera a Zeus nikdy nemůžou zahájit souboj.

Hráč, který začne souboj, posune útočící kartu dopředu, otočí ji a oznámí sílu karty. To samé udělá soupeř s kartou, která byla vyzvána. Hráč s vyšší silou vyhrává. Poražená karta je odhozena na odkládací balíček. Vítězná karta zůstane odkryta v první řadě.

Pokud nastane situace, že karty mají stejnou sílu, jsou obě odhozeny na odkládací balíček a hráč posune karty v tomto sloupci dopředu tak, aby zaplnil volná místa.


[editovat] 4.Hraní mýtické karty

Po zahrání schopnosti mýtické karty ji hráč odhodí na odkládací balíček.

Některé karty mají mýtický symbol a sílu, jiné mají jen mýtický symbol. Jednotlivé schopnosti budou vysvětleny dále.


[editovat] Význam karet

[editovat] Hera a Zeus

Při zahrání těchto dvou karet neplatí hráč žádné akční body.

-V kole, kdy do hry přijde Hera nebo Zeus, dostane hráč čtyři akční body bez ohledu na počet sloupců v jeho hracím poli. - Když je karta zahrána v průběhu tahu a hráč již má spotřebované některé své akční body, nedostane příchodem těchto karet nové čtyři body, ale dohraje kolo, jako by je dostal na začátku.

-Tyto karty jsou při zahrání odhozeny. Poté hráč umístí hrací kámen odpovídající kartě do první řady a posune tak všechny karty v tomto sloupci dozadu, vše dle pravidel pro přikládání karet. Hera ani Zeus nemohou být přesunuti směrem dozadu, zůstávají tak, do doby než jsou odstraněni, v první řadě. Pokud sloupec již obsahuje 4 karty není možné sem umístit kartu Hery nebo Dia. Má-li hráč zaplněny všechny sloupce 4 kartami, nemůže kartu Hery ani Dia zahrát.

- Hera ani Zeus nemohou být hráni na prázdné místo. - S umístěnou figurou Hery a Dia není možno hýbat ani efektem karty Dionýsos - Hráč nesmí vyvolat souboj s řadou naproti, kde je Hera nebo Zeus - Pokud má hráč figuru v první řadě na začátku kola, dostává automaticky čtyři akční body. - K odstranění figury Hery a Dia z první soupeřovy řady musí hráč použít kartu Pegas zahranou ze své ruky. Když hráč odhodí Pegasa, soupeř vyřadí kámen Hery nebo Dia a vrátí ho na svou stranu stolu. Je možné je znovu použít. Oponent potom pohne kartami, které byly za Herou nebo Diem, dopředu tak, aby zaplnily prázdné místo. - Hráč může jako jednu akci odstranit svoji figuru Hery nebo Dia.

Dobrovolné pravidla: Hráč smí zničit svoji figuru pouze s pomocí Pegasa zahraného z ruky.


[editovat] Medusa

Medusa jednou přestaví hrací pole v bojí může být poražena pouze hrdinou nebo amazonkou - Kdykoli nějaká karta kromě hrdiny a amazonky vyzve Medusu na souboj je tato poražena a odhozena na diskartovací balíček. - Když ji vyzve hrdina nebo Amazonka je Medusa poražena a odchází ze hry. Karta, která ji vyzvala zůstává normálně otočena ve hře - Medusa je silná pasivní karta. Sama nemůže vyvolat souboj


[editovat] Amazonka a Hrdina

Mohou zneškodnit Meduzu a jednou pohnout hracím polem


[editovat] Pandora

Pandora je se svou skříňkou velmi nebezpečná karta pro oba hráče

- Když nějaká karta vyzve Pandoru na souboj, jsou všechny karty v příslušném sloupci odhozeny na odkládací balíček. Každý hráč si vybere pořadí v jakém budou jeho karty vhozeny do na odkládací balíček. - Pokud je takto zrušena řada, v níž se nachází Argus nebo Io, hráč, který je ztratil, prohrává hru - Když hráč vyzve pomocí Pegase kartu z protivníkovy ruky, a vybere Pandoru, ztrácí oponent všechny karty na ruce v pořadí jakém chce. - Pokud je v těchoto kartách Io nebo Argus automaticky prohrává hru - Pandora nikdy nevyvolává souboje.


[editovat] Pegas

V souboji má Pegas vždy sílu jedna. Pagasova reálná síla je v tom, že je zvěd.

Pegas může být použit několika způsoby

 • 1. Pegas vyzve na souboj kartu ze soupeřovy ruky

- za jeden akční bod může hráč zahrát Pegase a vyzvat tak jednu kartu ze soupeřovy ruky na souboj. Hráč odhodí Pegase a náhodně vybere kartu ze soupeřovy ruky. Pokud takto vybere karu Io nebo Arguse, hra končí a vyhrává hráč, který zahrál Pegase

Poznámka: Není vhodné držet si Io nebo Arguse na ruce příliš dlouho.

Když hráč takto vyzve na souboj kartu s mytologickým symbolem: Medusa, Pýthia, HEra, Zeus, Sirens, Hades, Persephone, Dionysus odhodí kartu na soupeřův odhazovací balíček.

Když vybere kartu Pandora zahodí hráč celou ruku. Všechny karty jsou umístěny na odhazovací balíček v pořadí, jaké si vybere hráč.

Když vybraná karta síly 1 (Pegas) je taktéž odložena na odhazovací balíček.

Pokud má vybraná karta sílu 2 až 7 (včetně Amazonek a Hera) umístí se tato karta do soupeřovy první řady do libovolného sloupce dle jeho výběru. Při tomto aktu nemůže být karta umístěna do sloupce, kde už jsou čtyři karty a nemůže být dána do sloupce, kde je v první řadě Hera nebo Zeus. Když není kam kartu umístit, je odhozena na soupeřův odhazovací balíček

 • Druhá Pegasova akce je vyzvání soupeřovy karty nebo figury z první řady

- Za jeden akční bod může soupeř vyzvat na souboj nějakou kartu nebo figuru ze soupeřovy první řady. Hráč odhodí Pegase na odhazovací balíček a soupeřova karta se otočí obrázkem nahoru pokud už se neotočila dříve. Pokud je takto odhalena Io nebo Argus, je hra u konce a vyhrává hráč, který použil Pegase. - Pokud má odkrytá karta hodnotu 0 nebo 1 je odhozena. Výjimka: Pokud by měla být vyhozenou kartou Medusa (0 síly) nestane se tak, protože Medusa může být vyhozena pouze Amazonkou nebo Hrdinou. Když je takto vyřazena Pandora vezme sebou na odkládací balíček všechny karty ve stejném sloupci. - Když má napadená karta sílu 2-7 zůstává otočena lícem nahoru. - Pokud Pegas vyzve figuru Hery nebo Dia, odchází tito ze hry. - Poznámka: Za jeden akční bod můžete použít Pegase, aby jste zjistili, jaké jednotky má soupeř otočeny lícem dolů v první řadě. - Hráč nemůže použít vlastnosti Pegase v prvním kole

 • Třetí využití Pegase

Hráč může zahrát Pegase na svůj hrací plán, stejně jako ostatní silové karty. Je položen lícem dolů. Soupeř neví, jestli jste náhodou nevyložili nějakou silnou kartu. Pokud je Pegas umístěn v první řadě smí být použit jako jakákoliv jiná jednotka. Když je Pegas umístěn na hracím plánu, nelze již zahrát jeho mýtickou schopnost.


[editovat] Pýthia

Může sloužit jako špión na soupeřovy karty a je to jediná karta, která je silnější než Nemesis a Poseidon

Pýthia může být použita několik způsoby

 • 1. Prozkoumání soupeřovy ruky

- Za jeden akční bod, může hráč Pythii použít k tomu, aby mu soupeř ukázal všechny karty, které má právě na ruce. Hráč odhodí Pythii. Pokud má soupeř v ruce Poseidona nebo Nemesis musí je okamžitě odhodit. Pokud Pýthia narazí na Io, Pandoru, Arguse nic se něděje. Hráč toto může použít jako informační výhodu

 • 2. Vyzvání na souboj Poseidona nebo Nemesis

Pýthia může být použita k vyzvání soupeřovy karty. Vše probíhá jako normální výzva – Pýthia musí být v hráčově první řadě a vyzvaná karta musí leže naproti ní. Když Pytia vyzve na souboj Poseidona nebo Nemesis, vyhrává a soupeř musí odhodit kartu Poseidona nebo Nemesis. Pokud Pýthia vyzve jinou kartu než tyto dvě probíhá souboj normálně dle pravidel. Pokud je Pýthia vyzvána na souboj jinou kartou prohrává a je odhozena na odkládací balíček.

 • 3. Otočení karet v soupeřově sloupci

Za jeden akční bod může být Pýthia použita na odkrytí všech karet, které jsou lícem dolů v jednom sloupci. Sloupec, v němž budou karty odkryty vybírá útočník. Po zahrání je Pýthia odhozena Poznámka: použití Pýthie při otočení soupeřových karet nevyvolává žádný efekt u karet Pandora, Io, Argus, Nemesis nebo Poseidon, i když jsou mezi otočenými kartami.


[editovat] Sirény

Hráč může použít sirénu, aby si podmanil jednotky soupeře

- Za jeden akční bod si hráč může vzít vrchní karu ze soupeřova odhazovacího balíčku a umístit si ji do ruky (Tato karta musí mít sílu od jedné do sedmi. Tuto kartu může zahrát ještě v témže kole nebo si ji ponechá na ruce, jako by to byla jeho vlastní karta. Sirény se po použití odhodí. - Poznámka: zadní strany jsou pro oba hráče rozdílné, takže soupeř může lehce zjistit, která je jeho karta - Pokud na soupeřově odhazovacím balíčku není karta s hodnotou 1-7 nemohou být sirény použity


[editovat] Hades

Hráč může použít Hadese k navrácení si karty z vlastního odhazovacího balíčku

Jako jednu akci může být Hádes použit k vyhledání karty v odhazovacím balíčku a na její navrácení do hráčovy ruky. Tato karta může být bezprostředně zahrána, nebo si ji hráč může uschovat pro pozdější použití. Hráč není povinen říkat nebo ukazovat, co si z ohazovacího balíčku vytáhl. Po zahrání je Hádes odhozen na odkládací balíček.


[editovat] Persephone

Hráč může použít Persephone k navrácení Pegase z odkládacího balíčku

- Za jeden akční bod si hráč může vzít ze svého odhazovacího balíčku tři karty Pegasů a vrátit si je do ruky. Ty poté může použít bezprostředně případně v dalších kolech. Pokud jsou v odhazovacím balíčku méně než tři Pegasové, bere si je hráč všechny. Po zahrání se karta Persephone odhodí - Poznámka: stále platí limit, že hráč nemůže mít více jak dvanáct karet na ruce.


[editovat] Dionysus

Hráč může přestavět karty na své straně stolu

Za jeden akční bod může Dyonisos pohnout jednou kartou v poli do jiného sloupce. Kartu může umístit před, mezi , nebo za karty v novém sloupci

Hráč nemůže umístí více jak čtyři karty do jednoho sloupce, tudíž zde také nemůže přesunout ani kartu. Dyonissos nemůže pohybovat figurkami Hery a Dia

Po zahrání efektu Dionýsos odchází.


[editovat] Konec hry

 • Pokud hráč nemůže použít všechny své akční body prohrává hru
 • Pokud hráč nemá v poli žádné karty a je právě začátek jeho tahu prohrál.
 • Pokud hráč vyzve soupeřova Arga nebo Io, kteří jsou umístěni v první řadě vyhrál
 • Pokud hráč použije Pegase a objeví s Io nebo Arga v soupeřově ruce vyhrál hru.
 • Pokud Pegasem vytáhne ze soupeřovy ruky Pandoru a ten je pak nucen odhodit ruku s Io nebo Argem je hráč použivši Pegase vítěz
 • Pokud hráč otočí Pandoru a soupeř má v tomto sloupci Io nebo Arga, stává se vyzyvatel vítěz. Pokud mají oba ve stejné řadě Io nebo Arga vyhrává vyzyvatel.


[editovat] Několik tipů

 • Hlavně na začátku hry mají karty v první řadě velký vliv na hru: Jedna nebo dvě silné karty jsou dobrý nápad, ale hráč, který ztratí nejsilnější karty příliš brzy je značně znevýhodněn.
 • Ačkoliv se souboj smí vyvolávat až od druhého kola, je často lepší před zaútočením nejdříve vystavět hrací pole
 • Z první řady chrání Medusa karty v jejím sloupci, zároveň však omezuje hráčovy šance útočit.
 • Pegas může odkrývat soupeřovy zakryté karty. Také je to jediná možnost, jak zneškodnit Heru a Dia.
 • Držením karet Io a Arguse v ruce může hráč oddálit jejich záchranu druhým hráčem, ale Pegas je i přesto může ohrozit (vyhodit z ruky nebo pomocí Pandory)
 • Při zahrání Hery nebo Dia dostane hráč akční body navíc, většinou to však není dobrá strategie na začátek hry.
 • Mytologické karty jsou silné, ale když jsou hrány z ruky musejí být obětovány, takže mají jen jednorázový účinek.
 • Hero a Amazonka jsou důležitou zbraní proti Medúze
 • Pandora se svou nebezpečnou krabičkou je velmi nevyzpytatelná.
 • Útok většinou nastává, když má hráč nazbyt akční body.

[editovat] Odkazy