Bohnanza

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Boh.jpg
Počet hráčů 3-5
Doporučený věk 12
Délka hry 40 až 60 minut
Autor Uwe Rosenberg
Vydání
1997 Amigo Bohnanza
Ocenění Deutscher Spiele Preis 1997 - 5. místo

Hráči jsou pěstitelé fazolí, kteří se snaží, co nejlépe umí, fazole pěstovat, a pak prodávat. Při prodeji fazolí hráč sklizí celé pole najednou, přičemž cena se určí podle počtu fazolí na poli. Vyhrává hráč, který vydělal nejvíce peněz.

Může se ale stát, že hráč je donucen prodat svoje fazole dříve než chce, a tím pádem za nízkou cenu, což je právě podstata a základní výzva této hry.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

  • 154 karet


[editovat] Průběh hry

  • Fazolové karty se zamíchají a každý hráč obdrží pÄ›t. Karty se hrajou v poÅ™adí v jakém se rozdávají. Je proto nutné, aby hráči drželi karty tak, aby první karta byla vždy navrch a ostatní za ní v poÅ™adí rozdávání.(Pozor toto poÅ™adí se nesmí nikdy mÄ›nit!) Zbylé karty umístÄ›te do balíčku rubovou stranou navrch. Karty 3. pole položte vedle nich. Hráči si dolízávají karty po jedné, pÅ™ičemž si je do ruky dávají tak, aby bylo dodrženo poÅ™adí líznutí. Každý hráč má na začátku hry k dispozici dvÄ› pole na kterých smí pÄ›stovat fazole (vykládat karty).


[editovat] Tah hráče

  • Tah hráče se skládá z tÄ›chto čtyÅ™ fází:


[editovat] Zahrání fazolové karty (povinné)

  • Hráč musí hrát svou svrchní kartu na jedno ze svých polí. V případÄ›, že žádnou kartu nemá, tuto akci pochopitelnÄ› vynechává. Pokud pokládá kartu na pole, kde už nÄ›jaké fazole jsou, musí mít pokládaná karta stejný typ fazolí. Poté, co hráč zahrál svoji svrchní kartu, může vyložit jeÅ¡tÄ› jednu další kartu (na kterékoliv ze svých polí). Pokud nemůže svrchní kartu nikam vyložit, musí prodat vÅ¡echny fazole z jednoho ze svých polí, aby si pro svou svrchní kartu udÄ›lal místo a mohl jí tak vyložit.

[editovat] Prodej fazolí (nepovinné)

  • Pokud hráč chce nebo musí prodat fazole, vybere si pole, ze kterého chce fazole prodat. Poté z tohoto pole vezme vÅ¡echny karty, spočítáje a zjistí, kolik penÄ›z za nÄ› obdrží. Potom karty obrátí, aby mu sloužili jako peníze. Vybere si z nich ty, které mu dohromady dají částku, kterou má obdržet. Zbylé karty odhodí. Jestliže na to, aby za nÄ› dostal nÄ›jaké peníze, nemá fazolí dost, rovnou tyto karty odhodí. Utržené peníze si umístí vedle svého pole. Z pole obsahujícího jenom jednu kartu se nesmí fazole prodat. Pouze v případÄ›,že má hráč vÅ¡echny pole s jednou kartou, může z jednoho pole kartu sebrat a odhodit.

[editovat] Výměna fazolí (povinné)

  • Hráč si lízne dvÄ› karty z balíčku a položí je pÅ™ed sebe lícem nahoru. Pokud si chce tyto karty ponechat, musí je bezprostÅ™ednÄ› umístit na svá pole. V opačném případÄ› je nabídne dalším hráčům jako výmÄ›nu za karty, které oni nabídnou. PÅ™itom si může říct o určitou kartu nebo se zeptat, co je ten který hráč ochotný vymÄ›nit. MÄ›nit může také karty z ruky. Ostatní hráči mohou nabízet karty z ruky, mohou vÅ¡ak vyměňovat pouze z hráčem, který je právÄ› na tahu. Počet navzájem vymÄ›nÄ›ných karet nemusí být rovný. Hráči musí vyložit vymÄ›nÄ›né fazole na svá pole bezprostÅ™ednÄ› poté, co je obchod uzavÅ™en.

[editovat] Dolíznutí fazolových karet (povinné)

  • Hráč dolízne 3 karty z balíčku a pÅ™idá si je do ruky v poÅ™adí líznutí.


  • KromÄ› toho mohou hráči kdykoliv bÄ›hem hry,dokonce i tehdy, když nejsou na tahu, prodat fazolové karty z nÄ›kterého ze svých polí. StejnÄ› tak mohou koupit kartu 3. pole za 3 peníze.
  • Hráči mohou kdykoliv slíbit jinému hráči, že si s ním vymÄ›ní karty, až budou na tahu, ale dodržet to pak nemusí.
  • Pokud dojde balíček karet, vezmou se odhozené karty, zamíchají se a utvoří nový balíček. Hra končí v tom momentÄ›, kdy balíček karet dojde po tÅ™etí. Vyhrává hráč, který má nejvíc penÄ›z.


[editovat] Rozšíření a varianty


[editovat] Odkazy