Café International

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Caf.jpg
Rodina her Café International
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 8
Délka hry 30 až 45 minut
Autor Rudi Hoffmann
Vydání
1989 Mattel Café International
Ocenění Spiel des Jahres 1989

Ze sáčku si losujete příslušníky různých národností a umisťujete je na plán ke stolům jednak podle národností a jednak podle bontónu, aby u žádného stolu nepřevažovaly ženy či naopak muži.

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Základní pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací plán
 • 100 žetonů hostů (48 dam a 48 pánů 12 národností + 2 žolíci od každého pohlaví)
 • 100bodovacích žetonů
  • 60 černých - 1 bod
  • 30 červených - 5 bodů
  • 10 modrých - 10 bodů
 • plátÄ›ný sáček na losování hostů


[editovat] Začátek hry

 • PÅ™ed hrou se kartičky vloží do sáčku a zamíchají.
 • Každý hráč si vylosuje 5 kartiček a vyloží je pÅ™ed sebe na stůl tak, aby je ostatní vidÄ›li.
 • Vylosuje se začínající hráč. Po nÄ›m se budou střídat ostatní ve smÄ›ru hodinových ručiček.


[editovat] Průběh hry

 • Po obvodu hracího plánu se nachází 24 stolů pro hosty 12 národností. Hráč, který je na tahu, umístí jednoho nebo dva hosty (jednu nebo dvÄ› kartičky) na židle ke stolům, podle pravidel uvedených níže.
 • UprostÅ™ed plánu se nachází bar. Pokud hráč nemůže nebo nechce umístit žádného hosta ke stolu, položí jednu kartičku do baru.
 • TÅ™etí a poslední možností tahu je výmÄ›na žolíka, vysvÄ›tlená na jiném místÄ›. Tah je povinný. Pokud hráč nemůže nebo nechce ani vymÄ›nit žolíka, ani umístit hosta ke stolu, musí nÄ›koho posadit do baru.
 • Národnost hosta musí odpovídat národnosti vyznačené alespoň na jednom stolu, u kterého host sedí. źolík může zastupovat libovolnou národnost a může sedÄ›t u kteréhokoli stolu.
 • NÄ›které židle se nacházejí mezi dvÄ›ma stoly různých národností a může na nich sedÄ›t přísluÅ¡ník kterékoli z tÄ›chto národností. Může se dokonce stát, že jedinými hosty u stolu jsou pán a dáma, oba cizinci od vedlejších stolů.
 • KromÄ› národnosti se pÅ™i zasedacím pořádku musí dávat pozor na to, aby dámy a páni byli rozmisÅ¥ováni rovnomÄ›rnÄ›. Počet pánů a dam u jednoho stolu se smí liÅ¡it nejvýše o jedničku. To platí i pro žolíky, protože i u nich je rozliÅ¡eno pohlaví!
 • Není dovoleno ani to, aby jeden host sedÄ›l u stolu sám (pokud nepatří do skupiny sedící u sousedního stolu).
 • Uvedené podmínky pro zasedací pořádek musejí být splnÄ›ny na konci tahu. Hráč tedy může usadit hosta k osamocenému prázdnému stolu, ale jeÅ¡tÄ› v tomtéž tahu k nÄ›mu musí pÅ™idat druhého hosta. Výjimkou je začínající hráč, který ve svém prvním tahu, kdy jsou jeÅ¡tÄ› vÅ¡echny stoly prázdné, smí umístit jednu kartičku osamocenÄ›. Nezíská vÅ¡ak žádné body a nemůže druhou kartičku umístit nÄ›kam jinam.
 • Host, který už jednou byl posazen k nÄ›jakému stolu, u nÄ›j zůstává až do konce hry a nemůže se pÅ™esunovat. Výjimkou je výmÄ›na žolíka.
 • Hráč získá body za vÅ¡echny stoly, ke kterým v daném tahu umístil hosta. Pokud posadil hosta na židli, která leží mezi dvÄ›ma sousedními stoly a u obou tÄ›chto stolů již nÄ›kdo sedí, získá body za oba tyto stoly zvlášť.
 • Za každý stůl, ke kterému hráč pÅ™idal hosta, získá tolik bodů, kolik u stolu sedí hostů po usazení nového. Za jednoho hosta lze takto získat až 8 bodů, pokud tento host sedí mezi dvÄ›ma obsazenými stoly.
 • Podaří-li se hráči umístÄ›ním hosta dokončit obsazení stolu přísluÅ¡níky jediné národnosti, získá za tento stůl dvojnásobný počet, tj. 8 bodů. Sedí-li tento host mezi dvÄ›ma obsazenými stoly, může v extrémním případÄ› pÅ™inést 12 nebo i 16 bodů. Jednonárodnostní stůl může obsahovat žolíky.
 • Po umístÄ›ní kartiček si hráč vylosuje ze sáčku další, aby jich mÄ›l v zásobÄ› zase 5. Pouze v případÄ›, že se mu podaÅ™ilo dokončit jednonárodnostní stůl, může se rozhodnout, že si dolosuje za každý jednonárodnostní stůl o jednu kartu ménÄ›. Tím si sice snižuje výbÄ›r v následujících tazích, ale je to jediná možnost, jak se zbavovat karet, protože na konci hry se mu za každou zbylou kartu strhnou body.
 • K baru lze umisÅ¥ovat hosty bez ohledu na národnost a pohlaví. Není vÅ¡ak dovoleno k baru umístit žolíka.
 • Barový pult obsahuje 20 číslovaných polí, která se musejí obsazovat po Å™adÄ› (podle malých čísel v rohu).
 • Velká čísla ukazují, kolik bodů hráč za umístÄ›ní hosta k baru dostane, nebo - častÄ›ji - musí zaplatit. ÄŒerná čísla znamenají zisk, červená pokutu. Kdo nemá na zaplacení dost bodů, vypadá ze hry.
 • Více než jednoho hosta není v jednom tahu povoleno za bar posadit.
 • Hráč, který položil kartičku do baru, si musí vylosovat novou ze sáčku.
 • Zvláštním druhem tahu je výmÄ›na žolíka. Pokud má hráč hosta, který může sedÄ›t na místÄ›, jež je nyní obsazeno žolíkem, může tohoto hosta umístit místo žolíka a žolíka si vzít. VýmÄ›na nepÅ™inese hráči žádné body a musí zůstat jedinou akcí dotyčného tahu.


[editovat] Konec hry

 • Hra končí, jakmile:
  • vÅ¡ech 20 barových polí je obsazeno, nebo
  • vÅ¡echny židle okolo stolů jsou obsazeny, nebo
  • v pytlíku zbývají už jen 4 kartičky, nebo
  • nÄ›který hráč už nemá žádné kartičky (a ani si další nemusí vylosovat, protože bÄ›hem hry vytvoÅ™il pÄ›t jednonárodnostních stolů).
 • Na konci hry se každému hráči odečte 5 bodů za každou obyčejnou kartu, která mu zůstala, a 10 bodů za každého žolíka.


[editovat] Alternativní pravidla

[editovat] Narozeninový stůl

Hráč, který jako první dosáhne určitého předem stanoveného počtu bodů, si může vybrat libovolnou národnost a oba její stoly prohlásit za narozeninové. Od toho okamžiku se všechny body získané na těchto stolech zdvojnásobují.


[editovat] Stůl pro štamgasty a kávový dýchánek

 • Občas se dámy rády obejdou bez pánů a uspořádají si kávový dýchánek, pánové si od nich pak odpočinou u stolu pro Å¡tamgasty. To se odráží v následující variantÄ›: Jako výjimka ze základních pravidel může hráč v jednom tahu použít 3 nebo 4 karty a vytvoÅ™it tak kávový dýchánek (4 dámy u jednoho stolu) nebo stůl Å¡tamgastů (4 páni u jednoho stolu). Národnosti je samozÅ™ejmÄ› tÅ™eba dodržet.
 • Za takový zvláštní stůl obdrží hráč 20 bodů. Pokud Å¡lo o jednonárodnostní stůl, získá dokonce 40 bodů.


[editovat] Odkazy