Cairo

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-5
Doporučený věk 8
Délka hry 30 až 45 minut
Autor Günter Burkhardt
Vydání
2002 Schmidt Spiele Cairo

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací plán
 • 6-ti stÄ›nná kostka
 • Sada hracích kamenů - pro každého z hráčů v jedné z pÄ›ti barev
  • Loď
  • 15 malých kamenů
  • 1 velký kámen
  • 1 Å¡estistÄ›nná kostka


[editovat] Cíl hry

 • Dostat na jednotlivé parcely co nejvíc svého stavebního materiálu


[editovat] Průběh hry

 • Hráč na tahu hodí kostkou a posune svojí loď o přísluÅ¡ný počet polí po Å™ece Nilu. Na jednom políčku smí stát pouze jedna loď. Jestliže by mÄ›l hráč skončit pohyb na obsazeném poli, posune svojí loď dopÅ™edu na nejbližší volné pole.
 • Poté hráč provede akci vyplývající z pole na kterém ukončil pohyb
  • PÅ™esun materiálu na staveniÅ¡tÄ›
  • Odebrání neumístÄ›ného materiálu


[editovat] Přesun materiálu na staveniště

 • Hráč, který ukončil svůj pohyb na kterémkoliv poli pravého bÅ™ehu, vezme kameny ze zásoby, umístí je (vždy jeden) na horní plochu lodi a pokusí se cvrnknutím pÅ™emístit na libovolnou stavební parcelu.
 • Hráč má na výbÄ›r pokusit se umístit buď
  • 3 malé kostky (zbývá-li hráči pouze 1/2, pak tedy 1/2)
  • velkou kostku
  • kostku s očky
 • Podle toho, jaké mu padlo číslo na posun, musí použít na cvrnkání přísluÅ¡ný prst
číslo prst
1 palec
2 ukazováček
3 prostředníček
4 prsteníček
5 malíček
6 libovolný, záleží na hráči
 • Kostička, která se alespoň dotýká fialové čáry ohraničující stavební parcelu, je považována za kostičku umístÄ›nou na parcelu.
 • Každá kostka na parcele pÅ™ináší jejímu majiteli vliv nad touto parcelou.
  • malá kostka 1 bod vlivu
  • velká kostka 3 body vlivu
  • kostka s očky tolik bodů, kolik ukazuje vrchní strana
 • Tato akce je poviná. Jestliže jí hráč má provést, ale nemůže (nemá v zásobÄ› žádný stavební materiál), odstraní se jeho loď z hracího plánu a hráč se již hry neúčastní.


[editovat] Ztráta stavebního kamene

Hráč přichází o kámen

 • který jakoukoliv částí dopadl do Nilu
 • který vyletÄ›l mimo hrací plán
 • shodí-li pÅ™i cvrnkání loď - zahodí jeden kámen z rezervy. Když už žádný nemá, hra pro nÄ›j končí.


[editovat] Postavení pyramidy

 • Ke zvýšení vlivu na jednotlivých parcelách je možné pÅ™i splnÄ›ní následujících podmínek postavit pyramidu
  • Hráč musí na parcelu v daném tahu dopravit nÄ›jaký stavební materiál
  • Pyramidu lze postavit pouze ze 3, 5, 6, 10, 14-ti kostek. Do tohoto počtu se započítávají jen malé kostky, pÅ™ičemž není rozhodující jejich barva.
 • Kostky v pyramidÄ› pÅ™inášejí tolik bodů, ve kterém patÅ™e se nacházejí.
 • Jestliže nÄ›který z hráčů rozboří dříve postavenou pyramidu (sestÅ™elí ji cvrnkanou kostičkou), je na této parcele možné opÄ›t nÄ›jakou postavit, jen jsouli splnÄ›né výše uvedené podmínky.
 • Když je pyramida částečnÄ› rozboÅ™ená, nechají se zbylé kostky tak, jak jsou po zásahu. Může tedy vzniknout pyramida, která bude složena napÅ™. ze sedmi kostek.


[editovat] Odebrání neumístěného materiálu

 • Skončil-li hráč tah na levém bÅ™ehu Nilu, smí si vzít zpÄ›t do zásoby kameny z pÅ™ilehlých území (oba bÅ™ehy Nilu), ale jen ty které neleží na nÄ›které stavební parcele.
 • Tato akce není povinná. Pro hráče může být nÄ›kdy výhodné nÄ›které kameny nechat ležet i mimo stavební parcely (více viz. bodování)


[editovat] Konec hry

 • Když ve hÅ™e zůstane poslední hráč, odehraje tento jeÅ¡tÄ› jeden tah a hra končí.
 • Hráči si spočítají body za pÅ™evahy na jednotlivých parcelách. Hráč s nejvyšším vlivem získá vyšší číslo, druhý hráč pak to nižší. PÅ™i shodÄ› se zjistí který z hráčů má nejblíž jiný svůj kámen.
 • Hráč s nejvyšším skóre vyhrává.

[editovat] Odkazy