Carcassonne: Hrad

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2
Doporučený věk 8
Délka hry 30 až 70 minut
Autor Reiner Knizia
Vydání
2003 Hans im Glück Carcassonne: Hrad
Ocenění Spiel des Jahres 2004 - doporučená hra

Taktická stolní hra pro 2 hráče. Hru vytvořil Reiner Knizia na základě herního systému Carcassonne. Impozantní silueta města Carcassonne se koupe ve světle zapadajícího slunce. Rytíři a panoši zaopatřují koně. Obchodníci nabízejí s hlasitým křikem své zboží a vyvolávači spěchají do paláce. Nade vším se ale vysoko do nebe tyčí hrad, téměř nedobytný se svou mohutnou zdí...

Hra patří mezi hry rodiny Carcassonne.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 1 hradní zeď (skládá se z 10 dílů) - představuje současně počítadlo
 • 60 hradních kartiček
 • 18 žetonů na zeď (2 od každého)
 • 14 figurek (7 černých a 7 bílých)
 • 2 paláce (černý a bílý)
 • pravidla

[editovat] Cíl hry

Hráči pokládají tah za tahem hradní karty do prostoru ohraničeného hradní zdí. Při tom vznikají různě dlouhé cesty a různě velké věže, domy a dvory, na které mohou hráči pokládat své panáčky, aby získali body. Protože se body mohou získat jak během hry, tak i na konci, vítěz se určí až po závěrečném hodnocení.


[editovat] Příprava hry

Hradní zeď se sestaví podle obrázku tak, aby čísla tvořila řadu od 0 do 99. 60 hradních karet se otočí zadní stranou vzhůru, dobře se promíchají a rozdělí do několika hromádek, které se položí na stůl mimo hradní zeď tak, aby na ně mohli oba hráči dosáhnout. 18 destiček na zeď se otočí zadní stranou vzhůru a dobře se zamíchají. Do každé rohové věže hradní zdi se skrytě položí 1 destička (kromě rohové věže 0/1). Na zbývající destičky se nikdo nedívá, dají se zpátky do krabice a už se tuto hru nebudou používat.

Oba hráči dostanou 7 panáčků a palác jedné barvy a postaví jednoho svého panáčka na nulté políčko hradní zdi. Zbývajících 6 panáčků a palác zůstanou ležet před každým hráčem jako zásoba. Mladší hráč určí, kdo začne hrát.


[editovat] Průběh hry

Hráči se střídají na tahu. Ten, kdo je na tahu, provede následující akce v daném pořadí:

 • 1. Hráč si musí vytáhnout jednu hradní kartu z libovolné hromádky a správně ji položit.
 • 2. Hráč může nasadit jednoho ze svých panáčků ze zásoby na právě položenou hradní kartu.
 • 3. Pokud položením hradní karty vzniknou hotové cesty, věže nebo domy musí se ihned obodovat.
 • 4. Pokud hráč posunutím svého panáčka na počítací stupnici skončí v rohové věži, získá destičku, pokud tam ještě leží.


[editovat] 1. Pokládání kartičky

Jako první akci svého tahu si hráč musí vzít jednu hradní kartu z libovolné hromádky. Pak ji ukáže svému spoluhráči, aby mu mohl dobře „poradit“ a položí ji na plán. Přitom musí dbát následujících pravidel:

 • První hradní karta ve hře musí být položena jednou stranou k startovnímu políčku na hradní zdi.
 • Každá další hradní karta musí aspoň jednou stranou sousedit s již položenou hradní kartou nebo se startovním políčkem. Pokládání hradních karet „roh na roh“ nebo „půl karty na půl karty“ není přípustné.
 • Cesty musí vždy navazovat, ostatní části (věže, domy a dvory) mohou být pokládány libovolně vedle sebe.
 • Na hradní zeď může navazovat všechno (cesty, věže, domy a dvory).
 • Pokud nemůže být hradní karta zahrána, jde pryč ze hry a hráč si vezme novou.


[editovat] 2. Nasazování panáčků

Když hráč položí novou hradní kartu, může na ni nasadit jednoho svého panáčka. Přitom platí:

 • Hráč smí nasadit vždy jen jednoho panáčka.
 • Panáčka musí vzít hráč ze své zásoby.
 • Panáčka smí hráč nasadit pouze na právě položenou hradní kartu.
 • Hráč se musí rozhodnout, na kterou část hradní karty panáčka nasadí. Buď na cestu, jako vyvolávače, nebo na věž, jako rytíře, nebo na dům, jako panoše, nebo na dvůr, jako obchodníka.
 • Nová kradní karta může rozšířit již vytvořené cesty, věže, domy nebo dvory. Pokud je v rozšířené oblasti již nasazený panáček z některého z předchozích tahů, nesmí se na toto území nasadit žádný další panáček, ani stejné barvy. Přitom nehraje žádnou roli, jak daleko jiný panáček stojí.

Během hry je možné, že bude na jednom území stát více panáčků (viz Propojení území).

Pokud některému hráči dojdou během hry panáčci, nemůže žádné další nasazovat. Ale žádný strach: Hráč dostane některé panáčky zase zpátky.

Nyní je tah jednoho hráče u konce a na řadě je druhý hráč.

Výjimka: Pokud je položením nové hradní karty ukončena cesta, věž nebo dům, musí se hned obodovat. Dvory se během hry nebodují (viz Závěrečné hodnocení).


[editovat] 3. Bodování ukončených cest, věží a domů

[editovat] Hotová cesta

Cesta je hotová, když její jednotlivé části jsou na všech koncích zakončené náměstím nebo hradní zdí, nebo když cesta končí v budově, nebo když cesta tvoří uzavřený okruh. Cesta může být libovolně dlouhá (sestavená z libovolného počtu hradních karet).

Za hotovou cestu získá hráč, který na ní má většinu vyvolávačů, 1 bod za každou hradní kartu, z které je cesta složena. (Pokud cesta začíná na některém z odpovídajících startovních políček, tak se toto políčko počítá, jakoby to byla hradní karta.)

Tyto, stejně jako všechny body, které hráč získá, se hned zaznačí na počítací stupnici na hradní zdi. Hradní zeď tvoří okruh se sto políčky. Pokud hráč se svým panáčkem přeskočí políčko s číslem 99, položí ho na znamení, že získal 100 bodů.

Pokud na kraji cesty stojí jedna nebo více studní, získá hráč 2 body za každou hradní kartu, z které je cesta složena. I při více než jedné studni na cestu získá hráč jen 2 body za každou hradní kartu.


[editovat] Hotová věž

Věž je hotová, když jsou její jednotlivé části úplně obklopeny cestami, domy, dvory nebo hradní zdí (a věž v sobě nemá žádné díry). Věž může být libovolně velká (sestavená z libovolného počtu hradních karet).

Za hotovou věž získá hráč, který na ní má většinu rytířů, 2 body za každou hradní kartu, z které je věž složena. (Pokud věž navazuje na některé z odpovídajících startovních políček, tak se toto políčko počítá, jakoby to byla hradní karta.)


[editovat] Hotový dům a palác

Dům je hotový, když jsou jeho jednotlivé části úplně obklopeny cestami, věžemi, dvory nebo hradní zdí (a dům v sobě nemá žádné díry). Dům může být libovolně velký (sestavený z libovolného počtu hradních karet).

Za hotový dům získá hráč, který na něm má většinu panošů, 1 bod za každou hradní kartu, z které je dům složen. (Pokud dům navazuje na některé z odpovídajících startovních políček, tak se toto políčko počítá, jakoby to byla hradní karta.)

Všeobecně: Není důležité, který z hráčů uzavře území (cestu, věž nebo dům). Body za hotové území získá vždy ten, který má na území většinu panáčků.

Jakmile hráč uzavře svůj první dům, postaví si na něj palác. Pokud hráč později sám uzavře větší dům (z více hradních karet), v kterém má také většinu panošů, tak si přesune palác tam. Na konci hry tedy označuje palác největší dům jednoho hráče


[editovat] Propojení území

Položením hradní karty se můžou propojit území. Propojením území může stát víc vyvolávačů na jedné cestě, víc rytířů na jedné věži, víc panošů v jednom domě a víc obchodníků na jenom dvoře. „Pokud je v rozšířené oblasti již nasazený panáček z některého z předchozích tahů, nesmí se na toto území nasadit žádný další panáček, ani stejné barvy.“ Toto pravidlo platí pouze při nasazování panáčků! Zde se ale jedná o propojení území. Při nasazení stáli oba panáčci na oddělených územích.

[editovat] Návrat panáčka k jeho majiteli

Poté, co je hotová cesta, věž nebo dům a jsou započítány získané body, tak se vrací panáčci, kteří byli v této oblasti nasazeni (s výjimkou obchodníků), ke svému majiteli. Hráč/i si je vezme/ou zpátky a smí je od příštího tahu opět znovu použít. Rychlé body Je možné v jednom tahu nasadit panáčka, získat s ním body a dostat ho zase zpátky. Při tom musí hráč provést akce v daném pořadí:

 • 1. Ukončí novou hradní kartou cestu, věž nebo dům.
 • 2. Nasadí panáčka podle pravidel o Nasazování panáčků.
 • 3. Získá body za hotovou cestu, věž nebo dům.
 • 4. Vezme si zpátky panáčka.


[editovat] 4. Získání destičky

Pokud hráč skončí při bodování přímo na některé z rohových věží hradní zdi (na jednom z obou políček, z kterých se rohová věž skládá), tak si vezme destičku, pokud ji ještě nezískal spoluhráč a položí si ji odkrytě před sebe. Pokud hráč přeskočí rohovou věž, destičku nezíská! Hráč smí destičku využít od svého příštího tahu. V jednom tahu může hráč použít víc destiček. Použitá destička jde pryč ze hry. Význam destiček je vysvětlen dále. Pro získání destiček platí: Pokud položením hradní karty získají body oba hráči, body se započítají hráči, který hradní kartu, jako prvnímu.


[editovat] Dvůr

Dvory jsou od sebe odděleny cestami, věžemi a domy. Pokud hráč nasadí obchodníka na dvůr, tak ho položí na znamení toho, že se obchodník během hry nevrátí ke svému majiteli. Dvory se bodují totiž až na konci hry.


[editovat] Konec hry

Hra končí tahem, kdy se položí poslední hradní karta a obodují se nově vzniklá uzavřená území. Všechny destičky, které zůstaly na hradní zdi, se dají pryč a následuje závěrečné bodování.


[editovat] Závěrečné bodování (bodování paláců, dvorů a destiček)

Při závěrečném bodování se získávají body za největší palác a za dvory. Kromě toho dojde k využití destiček 4 – 9. Za nehotové cesty, věže a domy se nezískávají žádné body. Výjimka: Hráč má destičky 4, 5 nebo 6.


[editovat] Bodování největšího paláce

Hráč, který má největší palác (to je hráč s největším hotovým domem) dostane následující body: Uvnitř hradní zdi zůstane na konci celkem 16 prázdných polí. Zjistí se největší souvislá plocha těchto prázdných polí a spočítají se hradní karty, které by tuto díru zaplnily. O tuto hodnotu se posune hráč s největším palácem na počítací stupnici dopředu. Pokud jsou paláce obou hráčů stejně velké, nikdo nedostane body. Upozornění: Pozor na destičku 8!


[editovat] Bodování dvorů

Hráč, který má na jednom dvoře víc kupců, získá 3 body za každý trh na tomto dvoře. Pokud mají oba hráči na jednom dvoře stejně kupců, nezískává body nikdo.

Nyní se započítají body za destičky 4, 5, 6 (za neuzavřená území) a 9, pokud jsou ve hře. Hráč, který má víc bodů, vyhrává.

český překlad © Yuyka 2003


[editovat] Odkazy