Carcassonne: Zvěd

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Jiné názvy Späher
Rodina her Carcassonne
Je rozšířením hry Carcassonne: Lovci a sběrači
Počet hráčů 2-5
Doporučený věk 8
Délka hry 30 až 60 minut
Autor Klaus-Jürgen Wrede
Vydání
2003 Hans im Glück Zvěd

Rozšíření zeleného Carcassonnu (Lovci a sběrači) dostupné jako bonus Král & Zvěd (König & Späher) v Carcassonne Hrad. Toto rozšíření (König & Späher) se dá rovněž sehnat za 3 Eur prostřednictvím servisu náhradních dílů přímo u nakladatelství Hans im Glück.

Hra patří mezi hry rodiny Carcassonne.

[editovat] Pravidla

Rozšíření přináší 5 nových karet. Zamíchejte je, každý hráč si jednu na začátku hry vytáhne a položí viditelně před sebe. Při hře ve dvou si vezme každý 2 karty, zbylou vyřaďte.

  • Å aman: Kartička hráči zůstává do konce hry. Opravňuje ho k tomu, aby si pÅ™i každém tahu mohl vzít zpÄ›t do zásoby jednoho kmenového přísluÅ¡níka (figurku) z neuzavÅ™ené Å™eky, lesa nebo louky.

Ostatní karty lze použít místo normální karty do hry. Hráč pak netáhne zakrytou kartu z hromádky, nýbrž umístí tuto svou kartu na hrací plochu. Musí ale na ni postavit svou figurku (nebo chýši). Jinak tuto kartu nesmí vyložit. Figurka pak zůstává na místě do konce hry.

  • ZvÄ›d: Umožňuje hráči první taženou kartu v každém tahu odmítnout (i bonusovou). Pokud se tak rozhodne, vmíchá kartu zpÄ›t mezi ostatní a táhne novou. Tuto pak již použít musí. PÅ™i umisÅ¥ování figurky nesmí být v lese žádný jiný sbÄ›rač. Pokud je les uzavÅ™en, počítá se jako sbÄ›rač, avÅ¡ak zůstává po vyhodnocení na kartičce.
  • Lovec na lávce: Započítává se pro obÄ› louky po stranách lávky. Lávka vÅ¡ak louky nespojuje. PÅ™i umisÅ¥ování figurky nesmí být na žádné z tÄ›chto obou luk jiný lovec. MedvÄ›d na spodní louce se počítá za 2 body.
  • PÅ™evozník: Vždy, když je v tomto říčním systému dokončena Å™eka (není rozhodující kým), dostane majitel pÅ™evozníka tolik bodů, kolik je ryb ve vÄ›tším jezeÅ™e. PÅ™i umisÅ¥ování figurky nesmí být žádný rybář pouze na tomto úseku Å™eky. Pokud bude tento úsek dokončen, počítá se pÅ™evozník jako rybář, ale zůstává po vyhodnocení na kartičce.
  • ZúrodnÄ›ní: Dá hráči na konci hry, nezávisle na ostatních hodnoceních lovců, po 1 bodu za každou kartu louky. PÅ™i umisÅ¥ování figurky nesmí být na louce žádný lovec. Poté nesmí na tuto louku rovněž být umístÄ›n žádný lovec.