Carcassonne: Zvěd

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Jiné názvy Späher
Rodina her Carcassonne
Je rozšířením hry Carcassonne: Lovci a sběrači
Počet hráčů 2-5
Doporučený věk 8
Délka hry 30 až 60 minut
Autor Klaus-Jürgen Wrede
Vydání
2003 Hans im Glück Zvěd

Rozšíření zeleného Carcassonnu (Lovci a sběrači) dostupné jako bonus Král & Zvěd (König & Späher) v Carcassonne Hrad. Toto rozšíření (König & Späher) se dá rovněž sehnat za 3 Eur prostřednictvím servisu náhradních dílů přímo u nakladatelství Hans im Glück.

Hra patří mezi hry rodiny Carcassonne.

[editovat] Pravidla

Rozšíření přináší 5 nových karet. Zamíchejte je, každý hráč si jednu na začátku hry vytáhne a položí viditelně před sebe. Při hře ve dvou si vezme každý 2 karty, zbylou vyřaďte.

  • Šaman: Kartička hráči zůstává do konce hry. Opravňuje ho k tomu, aby si při každém tahu mohl vzít zpět do zásoby jednoho kmenového příslušníka (figurku) z neuzavřené řeky, lesa nebo louky.

Ostatní karty lze použít místo normální karty do hry. Hráč pak netáhne zakrytou kartu z hromádky, nýbrž umístí tuto svou kartu na hrací plochu. Musí ale na ni postavit svou figurku (nebo chýši). Jinak tuto kartu nesmí vyložit. Figurka pak zůstává na místě do konce hry.

  • Zvěd: Umožňuje hráči první taženou kartu v každém tahu odmítnout (i bonusovou). Pokud se tak rozhodne, vmíchá kartu zpět mezi ostatní a táhne novou. Tuto pak již použít musí. Při umisťování figurky nesmí být v lese žádný jiný sběrač. Pokud je les uzavřen, počítá se jako sběrač, avšak zůstává po vyhodnocení na kartičce.
  • Lovec na lávce: Započítává se pro obě louky po stranách lávky. Lávka však louky nespojuje. Při umisťování figurky nesmí být na žádné z těchto obou luk jiný lovec. Medvěd na spodní louce se počítá za 2 body.
  • Převozník: Vždy, když je v tomto říčním systému dokončena řeka (není rozhodující kým), dostane majitel převozníka tolik bodů, kolik je ryb ve větším jezeře. Při umisťování figurky nesmí být žádný rybář pouze na tomto úseku řeky. Pokud bude tento úsek dokončen, počítá se převozník jako rybář, ale zůstává po vyhodnocení na kartičce.
  • Zúrodnění: Dá hráči na konci hry, nezávisle na ostatních hodnoceních lovců, po 1 bodu za každou kartu louky. Při umisťování figurky nesmí být na louce žádný lovec. Poté nesmí na tuto louku rovněž být umístěn žádný lovec.