Caylus

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Cay.jpg
Počet hráčů 2-5
Doporučený věk 12
Délka hry 60 až 150 minut
Autor William Attia
Ocenění Hra roku 2006 - nominace, Deutscher Spiele Preis 2006 - 1. místo, International Gamers Awards 2006 - Best Strategy Game

Jedná se o obchodní strategickou hru. Děj hry je umístěn do středověkého města Caylus. Hráči zde pracují, rozvíjejí jej stavbou nových budov a podílejí na výstavbě králova hradu. Za to získávají od krále vítězné body. Vítězí hráč, který jich získá nejvíc.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací plán obsahující:
  • pole pro stavbu budov, na některých polích jsou již zobrazeny pevně postavené budovy, ostatní pole jsou prázdná, všechna pole se nachází za sebou na cestě vedoucí z hradu
  • pole pro stavbu kusů hradu nacházející se ve hradu
  • stupnice pořadí hráčů v kole (vedle hradu)
  • 4 stupnice královy přízně, každá pro jiný druh věci, kterou král svou přízeň projevuje, mají 5 polí, pole určují výši této přízně
  • pasovací stupnice, která je umístěna na cestě z hradu
  • po obvodu plánu je dráha, na které se vyznačují vítězné body
  • mezi poli pro stavbu budov je označeno 1 pole značkou rychtáře a 3 pole značkami označující jednotlivé fáze hry, sloupce stupnice královy přízně jsou rozděleny stejnými značkami do 3 částí, a stejně tak pole pro stavbu hradu jsou rozdělena do 3 sekcí, které korespondují se 3 fázemi hry
 • 30 mincí menších o hodnotě 1 Denár a 10 mincí větších o hodnotě 5 Denárů
 • rychtář (bílý válec) a dráb (bílý disk)
 • kameny jednotlivých hráčů v 5 barvách, pro každého:
  • 20 budov (celkem jich je tedy 100), kterými hráč označuje jím postavené budovy a kusy hradu
  • 7 označovacích žetonů (celkem jich je tedy 35) - reprezentují hráče na jednotlivých stupnicích na hracím plánu
  • 6 válečků (celkem jich je tedy 30), reprezentuje hráčovi pracovníky ve městě
 • 140 kostiček surovin
  • zlato - žluté kostičky (20 kusů)
  • kámen - šedé kostičky (30 kusů)
  • potraviny - růžové kostičky (30 kusů)
  • dřevo - hnědé kostičky (30 kusů)
  • oblečení - fialové kostičky
 • 40 karet budov
  • 6 neutrálních (růžových)
  • 8 dřevěných (hnědých)
  • 9 kamenných (šedých)
  • 8 obytných (zelených)
  • 9 prestižních (modrých)
  • v levém horním rohu je uvedeno, co stojí postavení budovy (s výjimkou zelených, které stojí 1 peníz a 1 oblečení)
  • v pravém horním rohu je uvedeno, co hráč za postavení budovy získá (až na výjimky jsou to vítězné body, je-li tam uvedena surovina, jedná se o surovinu, která se získává nikoliv za postavení, ale za použití budovy v nějakém kole pracovníkem protihráče)
  • dole je uvedeno, co budova vyprodukuje, je-li použita pracovníkem (u zelených a modrých budov je zde místo toho uveden příjem z budovy za kolo)
 • použitá symbolika:
  • všechna pravidla definující vztahy mezi jednotlivými věcmi jsou symbolicky vyznačena na hracím plánu a na kartičkách budov
  • většina použitých symbolů nepotřebuje vysvětlení, znak lilie označuje královu přízeň, bílá surovina označuje libovolnou surovinu, čtveřice různých surovin označuje libovolnou surovinu vyjma zlata, čára označuje spojku nebo (např. ve spojení dřevo nebo potraviny).

S penězi, zelenými budovami a surovinami je třeba, pokud náhodou nakládat tak, jako by jich bylo neomezeně mnoho.


[editovat] Zahájení

6 růžových budov se zamíchá a umístí na prvních 6 polí na cestě za pasovací stupnicí.

Rychtář se umístí na pole se značkou rychtáře (poslední pole s růžovou budovou).

Hráči si rozeberou kameny své barvy, 1 vlastní žeton umístí na 0 na bodovací dráhu, ostatní vedle jednotlivých stupnic.

Hráči si rozlosují pořadí, ve kterém budou hrát v 1. kole, a toto pořadí vyznačí na stupnici pořadí.

Každý hráč obdrží 2 potraviny, jedno dřevo a peníze v závislosti na pořadí v 1. kole: 1. hráč 5 peněz, 2. a 3. hráč 6 peněz, 4. a 5. hráč 7 peněz.


[editovat] Průběh kola

Kolo se skládá z 8 fází.


[editovat] Fáze 1

Dráb se umístí na pole s rychtářem, každý hráč si vezme 2 peníze z banku plus příjem ze svých zelených a modrých budov.


[editovat] Fáze 2: Hráči nasazují svoje pracovníky do postavených budov nebo do hradu

 • hráči nasazují pracovníky postupně po jednom podle pořadí v kole,
 • za každého pracovníka zaplatí hráč tolik peněz, kolik je hodnota nejnižšího neobsazeného pole na pasovací stupnici, tzn. ze začátku 1 peníz (výjimkou je nasazení pracovníka na vlastní budovu - to vždy stojí jeden peníz!)
 • místo nasazení pracovníka může hráč zapasovat
 • pokud hráč zapasuje, umístí svůj žeton na nejnižší neobsazené pole na pasovací stupnici a již dále nesmí v tom kole žádné pracovníky nasazovat (tím zároveň zdraží umísťování ostatním hráčům o 1)
 • pokud hráč zapasuje jako první, obdrží 1 peníz
 • nasazování končí odpasováním posledního zbylého hráče

pro nasazování pracovníků platí tato pravidla:

 • na každém poli s výjimkou hradu a 5.budovy na cestě může být nasazen max. 1 pracovník
 • na pole bez budov, pole se zelenými a modrými budovami nesmí hráči pracovníky nasazovat
 • do hradu se nasazuje podle stejných pravidel jako do ostatních budov, kdo nasadí do hradu jako první, obsadí ve hradu pole s číslem 1, atd.
 • během kola se postupně pracovníci vrací zpět hráči, pouze u 6.budovy na cestě hráč může pracovníka v budově ponechat do dalšího kola
 • pokud hráč nasadí pracovníka do budovy, kterou vlastní jeho soupeř, ten si přičítá 1 vítězný bod (na vlastní budovy se toto pravidlo nevztahuje)


[editovat] Fáze 3: vyhodnocení budov před pasovací stupnicí

postupně, tak jak stojí na cestě, se provedou akce pracovníkem obsazených budov.


[editovat] Fáze 4: posun drába

V pořadí, ve které hráči pasovali, mohou nyní posunout drábem o 1 až 3 pole dopředu nebo dozadu, za každý posun o 1 pole zaplatí hráč 1 peníz.


[editovat] Fáze 5: vyhodnocení budov za pasovací stupnicí

Postupně, tak jak stojí na cestě, se provedou akce pracovníkem obsazených budov, poslední budovou, kde se ještě akce provede, je budova, na které stojí dráb, tzn. akce pracovníků na budovách nacházejících se na cestě až za drábem, propadají.


[editovat] Fáze 6: výstavba hradu

Postupně každý hráč, co nasadil pracovníka do hradu, postaví kus hradu.

Stavba jednoho kusu hradu stojí 3 suroviny, přičemž tyto suroviny musí být nezájem různé a jedna z nich musí být potraviny.

Hráč může postavit libovolný počet kusů hradu, postavení kusu hradu označí položením svého domku na pole pro stavbu hradu.

V jednotlivé fázi hry se staví pouze do té sekce hradu, která je označena značkou příslušné fáze, výjimkou je situace, že by příslušná sekce byla zaplněna, v tom případě je možno stavět do následující sekce. V případě, že jsou zaplněna všechna pole poslední sekce pro stavbu hradu, není možno již dále kusy hradu stavět. Za postavení 1 kusu hradu hráč získává v 1. sekci 5 bodů, v 2. sekci 4 body a v 3. sekci 3 body. Hráč, který umístil pracovníka do hradu, ale nic nepostavil, si odečte 2 body, s výjimkou případu, kdy nemohl postavit, protože pole hradu už byla zaplněna. Hráč, který postaví v kole nejvíce kusů hradu, získává 1 královu přízeň, v případě rovnosti více hráčů získává přízeň ten, který se z nich nasadil pracovníka do hradu jako první.


[editovat] Fáze 7: přesun rychtáře

Rychtář se posune buď o 2 pole po cestě dopředu, pokud dráb se nachází na poli před ním, nebo o 1 pole v opačném případě.


[editovat] Fáze 8: bodování

Pokud došlo v kole k ukončení nějaké ze 3 fází hry, vyhodnotí se příslušná sekce hradu, hodnotí se počet postavených domků tím kterým hráčem:

 • 1.sekce: žádný domek -2 body, aspoň 2 domky 1 přízeň
 • 2.sekce: žádný domek -3 body, 2 domky 1 přízeň, 3-4 domky 2 přízně, aspoň 5 domků 3 přízně
 • 3.sekce: žádný domek -4 body, 2-3 domky 1 přízeň, 4-5 domky 2 přízně, aspoň 6 domků 3 přízně


[editovat] Vítězné body

Hráči si průběžně vyznačují na bodovací dráze získané nebo ztracené body, minimální počet dosažených bodů je 0, další dosažené záporné body se hráči promíjí.


[editovat] Fáze hry

Hra má 3 fáze, každá fáze hry končí kolem, ve kterém rychtář dosáhne pole se značkou příslušné fáze nebo jestliže byla zaplněna všechna pole stavby hradu příslušné sekce.


[editovat] Konec hry

Hra končí kolem, ve kterém končí třetí fáze hry, na konci hry si hráči připočtou vítězné body:

 • za každé jedno zlato 3 vítězné body
 • za každé 3 suroviny vyjma zlata 1 vítězný bod
 • za každé 4 peníze 1 vítězný bod


[editovat] Králova přízeň

Hráč, který obdrží královu přízeň, získává za to možnost provést akci podle jedné stupnice královi přízně, přičemž se nejprve může v této stupnici posunout o 1 pole výše tzn. buď:

 • obdrží body
 • obdrží peníze
 • obdrží suroviny
 • postaví budovu

a to v té výši, kterou v této stupnici dosáhl, anebo v libovolné nižší výši.

Při postupu je hráč omezen:

 • v jedné fázi jednoho kola smí postoupit v jedné stupnici max. o 1, tzn. pokud získá v 1 fázi 5 přízní, nemůže hráč jednu z nich využít
 • nemůže postoupit v té stupnici, pokud by se tak dostal na pole, které patří do vyšší fáze hry, než je ta, ve které se právě hra nachází.


[editovat] Akce pracovníkem obsazených budov

 • 1. budova na cestě - hráč může zde umístěného pracovníka přemístit do libovolné jiné neobsazené budovy
 • 2. budova - hráč obdrží 3 peníze
 • 3. budova - hráč může posunout drába o 1 až 3 pole libovolným směrem
 • 4. budova - hráč může koupit 1 přízeň za peníz a oblečení
 • 5. budova - hráč na 1.pozici (resp. 2. nebo 3.) se přesune na 1. pozici (resp. 2. nebo 3.) stupnice pořadí hráčů v kole, ostatní žetony na této stupnici se posunou odpovídajím způsobem níže
 • 6. budova - hráč se posune vpravo, je-li tam pracovník soupeře, vrací se zpět hráči, zde může pracovník zůstat do dalších kol, dokud jej další pracovník nevypudí, pokud je takto obsazena budova v 2. fázi kola, hráč, který ji obsadil, platí za nasazení pracovníka na libovolnou budovu nebo do hradu vždy 1 peníz nezávisle na tom, kolik hráčů pasovalo
 • další budovy - akce je vždy uvedena pod zobrazením budovy


[editovat] Stavba budov

Některé budovy, jsou-li obsazeny, a jedna stupnice královy přízně umožňují hráči postavit budovu vždy jednoho konkrétního druhu stavba dřevěné a kamenné budovy se provede takto:

 • hráč si vybere libovolnou nepostavenou budovu příslušného druhu
 • zaplatí za ní uvedené suroviny
 • položí jí na nejbližší volné pole na cestě a označí ji vlastním domkem
 • připočte si příslušné vítězné body, event. vezme si královu přízeň

stavba zelené budovy se liší v tom, že místo položení budovy na volné pole, se zelená budova buď pokládá na místo libovolné růžové budovy nebo na místo libovolné vlastní budovy (pokud je tato budova právě obsazená, s fyzickou realizací výměny se počká na provedení akce) stavba modré budovy se liší v tom, že modrá budova může být položena pouze na místo vlastní zelené budovy (na zobrazení označujícím akci stavby modré budovy je vidět i zelenou budovu, což má právě jenom značit, že modrá budova přestavuje zelenou budovu)


[editovat] Pravidla pro 2 hráče

 • na začátku oba hráči dostanou 5 peněz
 • pořadí hráčů v kole se pravidelně střídá, 6.budova se nepoužívá
 • odpasuje-li jeden hráč, platí druhý hráč při nasazení na vlastní budovu 1 peníz, jinam 3 peníze


[editovat] Odkazy