Cvik

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Jiné názvy Labetspiel
Je variantou hry Karty
Počet hráčů 2 a více

Cvik, také Cviček, Labetspiel, Vojta, Zwickenspiel. Hra s bohatou tradicí ve středoevropských zemích. I když ji postihl nejeden zákaz, přesto byla úřední místa v 18. století nucena konstatovat, že nejde o čistě hazardní hru.

  • Druh karet : francouzské nebo nÄ›mecké - 32 listů
  • Hodnoty : 7,8,9,10,J,Q,K,A
  • Cíl hry : Každý účastník musí získat nejménÄ› jeden zdvih. Když nezíská, musí zaplatit do banku sumu, která se rovná výši pÅ™edchozího vkladu.
  • Jak se hraje : V rozdávání karet se hráči pravidelnÄ› střídají. Rozdávající je povinen pÅ™ed započetím hry vložit do banku pÅ™edem dohodnutý vklad (musí být dÄ›litelný tÅ™emi). Po zamíchání a sejmutí rozdá každému hráči po tÅ™ech kartách. Další list otočí pÅ™ed sebe na stůl - tato karta určuje trumfovou barvu. Kdo se chce podle hodnoty svých karet zúčastnit hry, klepne na stůl nebo oznámí, že jde s sebou, v opačném případÄ› hlásí pas. Hráč pasuje, nemá-li nejmenší Å¡anci získat jediný zdvih, čili zůstává radÄ›ji doma, aby se vyhnul eventuální finanční ztrátÄ›.

Hráč sedící po levici rozdávajícího zahajuje sehrávku. Barva se musí ctít a přebíjet. Nemá-li některý z hráčů nesenou barvu, je povinen trumfovat, nemá-li trumfy shazuje jakýkoliv list. Za každý získaný zdvih obdrží hráč po skončení sehrávky třetinu peněz soustředěných v banku. Žádný zdvih je prohra s povinností vložit do banku plnou hodnotu předchozího vkladu. Odměna za získaný zdvih v další sehrávce je tedy dvojnásobná. Dvojnásobný je však i případný trestní postih.


Rozšířená varianta této hry je Komando.