Edel, Stein & Reich

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 3-5
Doporučený věk 10
Délka hry 30 až 70 minut
Autor Reinhard Staupe
Vydání
2003 Alea Edel, Stein & Reich
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2003 - 10. místo, Spiel des Jahres 2003 - nominace


V této hře vstoupíte na burzu drahokamů, mazaný obchodník nemůže prodělat.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 30 drahokamových karet (rubová strana karty zlatá)
 • 39 karet volby (rubová strana karty šedostříbrná)
 • 20 akčních karet (rubová strana karty modrá)
 • 1 oceňovací karta
 • 88 drahokamů (22 kusů ve 4 barvách - červených, žlutých, zelených a modrých)
  • 22 kusů ve 4 barvách
 • Peníze
  • 25 x 1 milion
  • 20 x 5 milionů
  • 15 x 20 milionů


[editovat] Cíl hry

 • Získat nejvíc peněz


[editovat] Zahájení

Každý hráč obdrží:

 • 3 akční karty (peníze/volby/drahokam) Zbývající akční karty se odloží do krabice. Pokud hraje 5 hráčů, dostane každý ještě další – čtvrtou - akční kartu „Svobodná volba“ (Freie Wahl)
 • 12 drahokamů (od každé barvy 3) Hráči pokládají své drahokamy v průběhu celé hry v odpovídajícím pořadí na oceňovací kartu. Drahokamy uspořádají přehledně tak, aby byly každému dobře viditelné. Po každých 5-ti drahokamech jednoho druhu se nechá malá mezera.

Další hrací materiál se rozloží doprostřed stolu:

 • Peníze - uspořádat podle hodnoty jako bank
 • Všechny karty volby – uspořádat do sloupku zadními stranami nahoru
 • Všechny drahokamové karty – uspořádat do sloupku rubovými stranami nahoru. Při 3 hráčích se dodatečně volně položí vedle sloupku 6 drahokamových karet, při 4 hráčích 2 drahokamové karty z původních 30. U volně ložených drahokamových karet je horní karta obrácená lícem nahoru (zadní stranou dolů).
 • Oceňovací karta
 • Zbývající drahokamy – uspořádané podle barev


[editovat] Průběh hry

 • Hra se skládá ze tří dražeb. Každá dražba má několik kol:
  • jsou-li 3 hráči, je kol 8
  • jsou-li 4 hráči, je kol 7
  • je-li 5 hráči, je kol 6
 • Při uzavření jedné dražby se oceňuje. Po třetím ocenění končí hra. Vítězem je hráč s nevíce penězi.
 • Každé kolo probíhá stejným způsobem:
  1. Každý hráč si vezme ze sloupku drahokamových karet po jedné a položí ji lícem nahoru před sebe.
  2. Ze sloupku karet volby se vezme horní a položí se lícem nahoru vedle sloupku.
  3. Hráči položí současně před sebe na stůl své akční karty rubovou stranou nahoru. Tímto se rozhodne každý hráč pro akci, kterou bude následně realizovat.
  4. Až všichni hráči položí své akční karty na stůl, obrátí se a podle volby akce se akce provede, a to v odpovídajícím pořadí. Toto pořadí určují malá čísla na spodním okraji akčních karet (1 – 4). Jako první se provede akce „Peníze“ – pokud byla vybrána:
   • Pokud zvolil jednu akci jeden hráč, provede tuto akci bez dalšího omezení (viz Akce)
   • Pokud zvolili jednu akce dva hráči, musí napřed vyjednávat o tom, kdo akci provede (viz Vyjednávání)
   • Pokud zvolilo jednu akci tři nebo více hráčů, akce se neprovádí a propadá bez náhrady.
   • Stejným způsobem se provedou akce „Volba“ a „Drahokamy“. Pokud hraje 5 hráčů realizuje se následně i akce „Svobodná volba“, která má jiná pravidla (viz Svobodná volba).
  5. Po realizaci všech akcí si vezmou hráči své vyložené akční karty do ruky a položí vyložené drahokamové karty do sloupku lícem nahoru vedle sloupku dosud nevyložených drahokamových karet. Pokud ve sloupku nevyložených drahokamových karet jsou ještě karty, pokračuje další kolo. Nejsou-li v tomto sloupku již žádné karty, nastupuje Ocenění.


[editovat] Akce

 1. Peníze
  Hráč si vezme z banku tolik peněz, kolik uvádí jeho drahokamová karta (mezi 4 a 7 miliony) a vyloží je přehledně před sebe.
  Upozornění: pro větší přehlednost by měli hráči své peníze co nejčastěji v banku vyměnit za nejblíže vyšší hodnoty.
 2. Volby
  Hráč se může rozhodnout zda si zvolí kartu volby položenou lícem nahoru vedle sloupku nebo pro kartu volby ze sloupku, která je lícem dolů. Pokud se rozhodne pro kartu ze sloupku, zasune se volně ležící karta volby lícem nahoru pod sloupek karet volby.
 3. Drahokamy
  Každý hráč si vezme ze zásoby drahokamů uprostřed stolu tolik drahokamů, kolik je uvedeno na jeho drahokamové kartě (2-4 drahokamy) a zařadí je do svých drahokamů. Pokud uprostřed stolu není dostatek drahokamů, dostane hráč pouze tolik drahokamů, kolik je jich k dispozici.
 4. Svobodná volba (jen hraje-li 5 hráčů)
  Na rozdíl od předchozích tří akcí zde nehraje žádnou roli jestli tuto akci zvolil jeden nebo více hráčů – každý akci může realizovat:
  *Pokud zvolil akci jeden hráč, položí libovolný drahokam ze svých drahokamů do zásoby drahokamů uprostřed stolu a za něj si vezme libovolné dva.
  *Pokud zvolili akci dva nebo více hráčů, vezme si každý ze zásoby uprostřed stolu libovolný jeden drahokam. Dodržuje se stejné pořadí jako při Vyjednávání, to znamená , že jako první si vezme drahokam ten, který má nejméně červených drahokamů atd.


[editovat] Vyjednávání

 • Pokud mají dva hráči stejnou akci (Peníze, Volba nebo Drahokamy) musí spolu vyjednávat, který z nich provede akci jako první. K tomu slouží vzájemné nabízení stále více drahokamů oběma hráči tak dlouho, pokud jeden hráč nepřijme nabídku druhého hráče a tím se vzdá práva na realizaci akce.
 • První nabídku udělá ten hráč, který má méně červených drahokamů. Pokud mají oba hráči stejný počet červených drahokamů, dělá nabídku ten, který má méně žlutých drahokamů. Pokud je i tento počet stejný, srovnává se počet zelených drahokamů a nakonec modrých drahokamů. Pokud oba hráči mají stejný počet všech barev drahokamů, dělá první nabídku ten hráč, který má méně peněz. Pokud mají oba i stejně peněz, dělá první nabídku mladší hráč.
  Druhý hráč má nyní dvě možnosti:
  • Akceptuje nabídku spoluhráče, přijaté drahokamy si zařadí mezi své. Spoluhráč pak provede akci pro kterou bylo vyjednávání zahájeno.
  • Zvýší nabídku, čímž vyzve spoluhráče aby ji akceptoval nebo zvýšil.
 • Celé vyjednávání se dělá tak dlouho, až jeden z hráčů nabídku přijme.
 • Pokud nemá hráč, který vyjednávání zahajuje žádný drahokam, může mu spoluhráč nabídnout libovolný drahokam ze svých. Tento drahokam by měl hráč přijmout a vyjednávání tímto končí. Pokud ani druhý hráč nemá žádný drahokam, akce se nerealizuje.
 • Pro zvyšování nabídky jsou dvě možnosti:
  • Množství – nabídne se více drahokamů než spoluhráč. V tomto případě nehraje roli barva.
  • Hodnota – bud se nabídne stejný počet drahokamů (ne méně) jako nabízí spoluhráč, ale s vyšší hodnotou. Barvy jsou v pořadí: červené (nejvyšší hodnota), žluté, zelené a modré drahokamy.
   Jako nabídka s vyšší hodnotou platí ta, která zahrnuje více červených drahokamů. Pokud je počet červených drahokamů stejný, rozhoduje vyšší počet žlutých drahokamů atd.
 • Při dalším zvyšování nabídky není hráč vázán na svoji předchozí nabídku, t zn., že tuto může vzít kompletně zpět a udělat úplně novou nabídku, dokud je vyšší než nabídka spoluhráče.
 • Předmětem vyjednávání smí být pouze drahokamy – ne peníze, karty volby nebo dokonce „ujednání“.

Příklad pro vyjednávání.
Miriam a Petr mají oba akční kartu „Peníze“. Oba mají stejný počet červených a žlutých drahokamů.
* Protože však Miriam mám méně zelených drahokamů než Petr, dělá první nabídku. Nabídne 1 červený drahokam.
* Petr nabídne 2 modré
* Miriam kontruje 1 žlutým a 1 zeleným drahokamem
*Petr vymění 1modrý drahokam za 1 červený
* Miriam nyní nabídne 3 zelené drahokamy
* Petr přiloží 1 další modrý drahokam ke své nabídce
Miriam to akceptuje a vezme si 1 červený a 2 modré drahokamy od Petra. Tím je vyjednávání ukončeno a Petr provede akci, t zn., že si vezme tolik peněz z banku, kolik je uvedeno na jeho drahokamové kartě.


[editovat] Oceňování

 • Po 6 – 8 kolech (podle počtu hráčů) končí jedna dražba a začíná oceňování. Oceňovací karta se posuzuje shora dolů:
  • Hráč, který má nejvíce červených drahokamů dostane z banku 14 milionů a položí je lícem nahoru ke svým ostatním penězům. Nato dá polovinu svých červených drahokamů (dodané množství případně zaokrouhlit nahoru) zpět do obecné zásoby. Stejným způsobem se ocení ostatní barvy drahokamů – žlutá 12 milionů, zelená 10 milionů, modrá 8 milionů. Částky se mohou případně zvýšit o odpovídající karty volby, které hráč vlastní.
   Částky se mohou zvýšit o odpovídající karty volby, které hráč vlastní.
  • Následně se prověří, který hráč má nejvíce certifikátů. Tento hráč obdrží 10 milionů. Na rozdíl od drahokamů, obdrží ještě druhý hráč, který má nejvyšší počet certifikátů, ještě peníze a to 4 miliony.
 • Pokud by se o jednu barvu drahokamů mělo dělit více hráčů, rozdělí si výsledek rovnoměrně (případně zaokrouhlí). Nato dá každý z nich 2 drahokamy příslušné barvy do obecné zásoby.
 • Pokud má nejvyšší počet certifikátů jen jeden hráč, dostane tento 10 milionů a všichni další, kteří mají druhý nejvyšší počet certifikátů dostanou po 4 milionech.
 • Pokud má více hráčů stejný počet certifikátů, obdrží každý z nich 10 milionů. V tomto případě ostatní hráči s menším počtem certifikátů neobdrží nic.
 • Všechny karty volby (včetně všech certifikátů) se musí odevzdat, t zn., že se odloží lícem nahoru pod sloupec karet volby bez ohledu na to jestli se při oceňování použily nebo ne.


[editovat] Další dražba

 • Po prvním a druhém ocenění začíná další dražba. Všech 30 drahokamových karet se zamíchá a položí se do sloupku zadními stranami nahoru. Zase se podle počtu hráčů obrátí lícem nahoru 6, 2 nebo 0 karet a položí se vedle sloupce. Karty volby se promíchají.
  Pokud je na začátku dražby uprostřed stolu od jedné barvy drahokamů 5 nebo méně kusů, musí každý hráč jeden ze svých drahokamů příslušné barvy dodat. Hráč, který nemá žádný drahokam příslušné barvy, nemusí dodat nic.
 • Znovu se hraje 6 – 8 kol a nastává další oceňování.


[editovat] Konec hry

Po 3. ocenění hra končí. Kdo má nejvíce peněz je vítězem. Při stejném počtu peněz, vyhrává hráč, který má nejvíce drahokamů. Pokud je i stejný počet drahokamů, vítězí ten, který má nejvíce červených (žlutých, zelených, modrých) drahokamů.


[editovat] Karty volby

Karty volby jsou dvojího druhu – jeden druh, na kterých je uvedeno „Ihned (Sofort)“ a druhý druh na kterých je uvedeno „Ocenění (Wertung)“.

  • Pokud hráč dostane kartu s nápisem „Ihned“, provede ji bud hned nebo se vzdá jejího nasazení. V obou případech se karta položí lícem nahoru pod sloupec karet volby.
  • Pokud hráč dostane kartu s nápisem „Ocenění“ položí ji lícem nahoru před sebe a kartu použije při nejbližším oceňování. Tyto karty se nesmí po tomto ocenění držet.

Kartu volby nelze předávat dál, t zn., že musí být vždy nasazena hráčem, který ji dostal. Tak např. karta „Vyměň svoje červené a modré drahokamy po 4 kusech“ nemůže být nasazena pro nebo proti spoluhráči.

[editovat] Odkazy