El Caballero

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Elc.jpg
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 10
Délka hry 60 až 120 minut
Autor Wolfgang Kramer
Richard Ulrich
Vydání
1998 Hans im Glück El Caballero
Ocenění Spiel des Jahres 1999 - výběrová listina

Které skupině rytířů se podaří obsadit větší množství ostrovů a moří? Krajinu nevidíte celou, nýbrž vzniká v průběhu hry přikládáním destiček.

Volné pokračování slavnějšího El Grande od stejných autorů. El Caballero je o něco složitější, ale taky dobré.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Základní pravidla

Motto: "Poklekl jsem, když jsem měl pod nohama pevnou zem, a děkoval jsem Bohu, líbaje zemi." Po mnohaměsíční, nebezpečné plavbě, po houževnatém zápase s mořem, větrem, vzbouřenci a palčivými pochybami přistál Kryštof Kolumbus na antilském ostrově San Salvador. Byl pevně přesvědčen, že doplul na východní pobřeží Indie. Ve skutečnosti však objevil nový světadíl, Nový Svět: Ameriku.


[editovat] Herní materiál

 • 40 karet caballero ve 4 barvách
 • 52 mocenských karet ve 4 barvách
 • 48 karet s částmi hracího plánu (územní karty)
 • 16 lodí
 • 16 pevností (castillos)
 • 1 blok pro počítání bodů
 • 4 akční tabulky (pravidla ve zkratce, taháky)
 • 4 grandové ve 4 barvách (pro rozÅ¡iÅ™ující pravidla)
 • 20 starostové (alcaldes) ve 4 barvách (pro rozÅ¡iÅ™ující pravidla)


[editovat] Cíl hry

 • Pokládáním územních karet vznikne nÄ›kolik různých vodních ploch a pevnin. Hráči pÅ™ikládají své caballeros k územním kartám a tím pÅ™ivádÄ›jí své rytíře na daná území. Hráči si kupují castillos (pevnosti) a lodÄ› pro vodní plochy. Kdo má v okamžiku vyhodnocování nejvíce caballeros na určitém území pevniny, dostane hodnotící body (HB), kterých je tím více, čím vÄ›tší je dané území. Loď pÅ™inese svému majiteli tím více HB, čím vÄ›tší je pÅ™ilehlá vodní plocha. PÅ™ehled o vÅ¡ech HB se udržuje na účetním listu. Kdo má nejvíce HB na konci hry, je El Caballero.


[editovat] Příprava hry

 • Každý hráč si vybere barvu a dostane pÅ™ed sebe na stůl:
  • 8 karet caballeros (2 karty zůstanou mimo hru)
  • 1 akční tabulka s pravidly ve zkratce
  • 1 sada mocenských karet (karty s čísly 1 - 13), které si hráč vezme do ruky, aby je protivníci nevidÄ›li
 • Castillos, lodÄ›, sčítací lístek a tužka se nachystají vedle hracího plánu. Z lodí a castillos zůstanou mimo hru 4 od každého.
 • Územní karty se zamíchají. Tak dlouho se odkrývá karta ležící navrchu, až se objeví karta, na které není ani zlato, ani ryba. Tato karta je startovní a položí se doprostÅ™ed stolu. VÅ¡echny ostatní územní karty se znova zamíchají a položí na stůl do balíčku rubem nahoru. Horních 5 karet se odkryje a vyloží vedle balíčku. Toto jsou karty, které budou mít hráči na výbÄ›r v prvním kole.


[editovat] Dvůr

 • Každý hráč si vezme jednoho ze svých caballeros a položí jeho kartu pÅ™ed sebe na stůl tak, aby číslo 5 ukazovalo k nÄ›mu. To je počáteční počet caballeros na jeho "dvoÅ™e". Až bude bÄ›hem hry vysílat caballeros ze svého dvora na nová území nebo naopak získá nové, bude otáčet a obracet tuto kartu (nebo více karet, pokud bude potÅ™eba pÅ™idat další), aby součet čísel ukazujících k nÄ›mu odpovídal počtu caballeros, kteří se právÄ› zdržují na jeho dvoÅ™e. Kdo nemá na dvoÅ™e žádné caballeros, musí své caballeros-karty vrátit do svého balíčku.


[editovat] Mocenské karty

 • Mocenské karty mají v rozích číslo (= hodnota karty) a uprostÅ™ed počet caballeros (= hlavy). Hodnota udává poÅ™adí hráčů na tahu v daném kole. Kdo vyloží mocenskou kartu s nejvyšším číslem, má nejvyšší moc a bude první na Å™adÄ›. Počet caballeros uprostÅ™ed karty udává počet nových caballeros, kteří mu pÅ™ibudou na jeho dvoÅ™e. Mocenská karta s hodnotou 9 má zvláštní význam: hráč si může v tomto tahu vzít dvÄ› územní karty a položit je.


[editovat] Průběh hry

 • Hra sestává ze 7 kol. Po 4. a 7. kole se vyhodnocuje rozložení sil.
 • Každé kolo probíhá stejnÄ› a začíná vyložením mocenské karty.


[editovat] Vyložení mocenské karty

 • PostupnÄ› vÅ¡ichni hráči po smÄ›ru hodinových ručiček vyloží jednu mocenskou kartu. V prvním kole začíná nejmladší hráč. Od druhého kola začíná vždy ten hráč, který byl v pÅ™edcházejícím kole poslední na Å™adÄ›. Protože poÅ™adí hráčů na tahu bÄ›hem kola je důležité, nesmÄ›jí nikdy dva hráči vyložit mocenskou kartu stejné hodnoty. Kdo vyložil mocenskou kartu nejvyšší hodnoty, bude se svým tahem první na Å™adÄ›. Teprve když svůj tah dokončí, je na Å™adÄ› hráč, který vyložil druhou nejsilnÄ›jší mocenskou kartu atd. Na konci svých tahů odloží hráči použitou mocenskou kartu do balíčku na kraji stolu. Pro každé kolo se založí nový balíček, který sestává z tolika karet, kolik hráčů se účastní hry. Díky tomu hráči vždy vÄ›dí, ve kterém kole se právÄ› nacházejí.

[editovat] Tah

 • Ten, kdo je na Å™adÄ›, provede následující akce v libovolném poÅ™adí. Pouze položení územní karty je povinnost, vÅ¡echny ostatní akce jsou dobrovolné.
  1. Posily: hráč si zvýší počet caballeros na svém dvoře o tolik rytířů, kolik ukazuje jeho mocenská karta.
  2. Vybere jednu z územních karet pro toto kolo a položí ji v souladu s pravidly (povinná akce).
  3. Položí nebo zvýší 1 - 2 karty caballeros.
  4. Koupí si 1 - 2 lodě (cena 2 caballeros za 1 loď).
  5. Koupí si 1 - 2 castillos (cena 1 caballero za 1 castillo).
  6. Vezme si zpět ze stolu karty caballeros nebo lodě zpět ke dvoru (zdarma).
  7. Přesune lodě nebo castillos z jedné karty na jinou nebo nasadí lodě od svého dvora (cena po 1 caballerovi).


[editovat] Jednotlivé akce

[editovat] Posily

 • Mocenská karta vyložená hráčem v tomto kole udává, kolik nových caballeros má pÅ™ijít k jeho dvoru.


[editovat] Pokládání území

 • Hráč vezme jednu ze zbývajících odkrytých územních karet a položí ji na stůl. Pokud v tomto kole vyložil mocenskou kartu s hodnotou 9, položí dvÄ› územní karty. PÅ™i pokládání platí následující pravidla:
  • NovÄ› položená karta musí sousedit (stranou, nejen rohem) s jinou územní kartou, která už na stole leží. KromÄ› toho může sousedit i s kartou caballero.
  • PÅ™i pokládání územních karet vedle již položených území musí vždy navazovat souÅ¡ na souÅ¡ a moÅ™e na moÅ™e, nikdy souÅ¡ na moÅ™e nebo moÅ™e na souÅ¡.
  • Pouze tehdy, když žádná z karet, které jsou na výbÄ›r, nemůže být položena vedle žádné dříve položené karty, může hráč pÅ™iložit tuto kartu ke své kartÄ› caballero. Pokud to nejde, pÅ™iloží ji k cizí kartÄ› caballero.
  • Na nÄ›kterých územích se nachází zlato nebo ryby. Pro pokládání územních karet to nemá žádný význam, ale pÅ™i vyhodnocení pÅ™inesou tato území svým majitelům jeden bod navíc.


[editovat] Vysílání caballeros

 • Karty caballeros mají na pÅ™ední stranÄ› čísla 1 až 4 a na zadní 5 až 8, tj. jednou kartou se do hry může dostat nejvýše 8 rytířů. V jednom tahu můžete nasadit 0, 1 nebo 2 své karty, a sice libovolnou stranou k libovolné územní kartÄ›. Místo pokládání nové karty může hráč také otočit kartu, která je už ve hÅ™e, a tím zmÄ›nit počet caballeros na daném území.
 • Noví rytíři jsou vysíláni z hráčova dvora, takže tam musí hráč jejich počet odpovídajícím způsobem snížit (otočit kartu).


[editovat] Pokládání caballeros k souši

 • PÅ™iložením karty caballeros ke kartÄ› s pevninským územím se na dané území dostanou rytíři. Jejich počet ukazuje ta strana karty, která k danému území pÅ™iléhá.
 • Pokud hráč bÄ›hem hry položil více karet k jednomu území, jejich hodnota se sčítá.
 • Pokud hráč pÅ™ikládá kartu k území, kde už jsou caballeros jiných hráčů, nebo mÄ›ní počet svých caballeros na území, na kterém jsou i jiní hráči, musí být výsledný počet jeho caballeros odliÅ¡ný od počtů caballeros vÅ¡ech ostatních hráčů, aby bylo vždy jasné, kdo je tu v jakém postavení. Toto pravidlo platí pouze pÅ™i pokládání nebo otáčení karet caballero. Neplatí pro jiné akce, například pro odstraňování karet caballero, pÅ™i nÄ›m může k vyrovnání sil dojít.


[editovat] Pokládání caballeros současně k souši a k vodě

 • Pokud karta caballeros po položení pÅ™iléhá současnÄ› k souÅ¡i i k vodÄ›, musí hráč ze svého dvora odebrat pouze tolik rytířů, kolik jich vyslal na souÅ¡.


[editovat] Pokládání caballeros k vodě

 • Pokud hráč položí kartu caballeros tak, že pÅ™iléhá pouze k vodním plochám, musí ji vždy obrátit nahoru stranou s čísly 1 až 4. Bez ohledu na to, kolik caballeros ukazuje strana sousedící s vodou, hráč zaplatí ze svého dvora jen 1 caballerem. Pokud se pozdÄ›ji pokládáním územních karet stane, že tato karta bude sousedit i se souší, nebude za to hráč muset odevzdat žádné další caballeros.


[editovat] Odstraňování caballeros hraničících se dvěma soušemi

 • Žádná caballeros karta nesmí bÄ›hem celé hry sousedit více než jednou stranou se souší, může vÅ¡ak sousedit více smÄ›ry s vodou. Není dovoleno položit caballeros tak, aby hraničili s více než jedním dílkem souÅ¡e. Pokud k tomu dojde v důsledku rozÅ¡iÅ™ování území, musí se taková karta odebrat ze stolu. Hráč ztratí caballeros a lodÄ›, které na této kartÄ› byly, může si ji ale vzít zpÄ›t a pozdÄ›ji ji znova použít. LodÄ› se vrátí do společné zásoby.


[editovat] Omezená zásoba caballeros

 • Počet karet s caballeros je omezený. Pokud už máte na dvoÅ™e v zásobÄ› jen jednu kartu, za jistých okolností nemusíte být schopni dále rozmnožovat Å™ady svých caballeros. PÅ™ed koncem hry můžete i svou poslední kartu pÅ™iložit k nÄ›kterému území. Když se vám bÄ›hem hry začne nedostávat karet, musíte si rozmyslet, zda nestáhnout tu či onu kartu ze hry zpátky do své zásoby (viz popis akce "Stažení caballeros z území").


[editovat] Stažení caballeros z území

 • Toto může být takticky důležitá akce, kterou hráč provede z následujících důvodů:
  1. Rozšiřování území a vodních ploch, která mu stejně patří.
  2. Ohrožení nebo odstranění cizích karet.
  3. Zvýšení vlastních rezerv, když už nemá v zásobě žádné karty s caballeros.
 • Stažením karty ze hry vÅ¡ak hráč pÅ™ijde o rytíře, kteří kontrolovali pÅ™ilehlé území. Pokud na kartÄ› byly lodÄ›, může si je hráč schovat u dvora. Pokud na kartÄ› byla pevnost, musí ji hráč odevzdat do společné zásoby, může si vÅ¡ak vzít zpÄ›t ke dvoru caballeros z ruÅ¡ené karty.


[editovat] Nákup lodě

 • Za dva caballeros ze svého dvora získá hráč loď. Tu položí na svou caballeros kartu, která hraničí s vodou, a to přímo na okraj hraničící s vodou, na číslo ukazující počet caballeros (číslo v tomto případÄ› nemá žádný význam). Loď hráči zajiÅ¡Å¥uje námoÅ™ní obchod a rybolov, což mu pÅ™inese hodnotící body pÅ™i vyhodnocování. Počet HB záleží na velikosti pÅ™ilehlé vodní plochy (počet územních karet). Hráč může na každé stranÄ› své karty, která pÅ™iléhá k vodní ploÅ¡e, umístit nejvýše 1 loď. O jednu vodní plochu se může dÄ›lit více lodí, i když náleží různým hráčům. PÅ™i vyhodnocení se bodují vÅ¡echny lodÄ›.


[editovat] Stavba (nákup) pevnosti (castillo)

 • Za jednoho caballera ze svého dvora získá hráč pevnost (castillo). Vezme si ji ze společné zásoby a položí ji doprostÅ™ed nÄ›které své karty. Na jedné kartÄ› může stát nejvýše jedna pevnost.
 • Castillo chrání rytíře a lodÄ› na této kartÄ›. Pokud bude nutné tuto kartu odebrat, protože by sousedila s více pevninskými územími současnÄ›, caballeros, kteří byli na území, se kterým tato karta sousedila dříve, se vrátí ke dvoru. Rovněž lodÄ› si hráč může vzít a schovat u dvora, odkud je může znova nasadit do hry za cenu 1 caballera (místo 2, za které by si je jinak musel koupit). Castillo se vÅ¡ak po odebrání karty vrátí do společné zásobárny.


[editovat] Přesun vlastních pevností a lodí

 • LodÄ› a pevnosti nasazené ve hÅ™e může hráč pÅ™esunout na jinou svou kartu; jeden pÅ™esun stojí jednoho caballera. Loď si také může hráč zdarma stáhnout ke dvoru a pozdÄ›ji za cenu jednoho caballera opÄ›t nasadit do hry.


[editovat] Nové kolo

 • Nové kolo začíná poté, co vÅ¡ichni hráči odehráli kolo stávající (v poÅ™adí podle svých mocenských karet). Odkryté, ale nepoužité územní karty zůstanou vyloženy na stole. Z balíčku se vyloží tolik nových územních karet, aby jich na stole zase bylo 5. Hráč, který v pÅ™edcházejícím kole táhl jako poslední, začne nové kolo a vyloží svou mocenskou kartu. Ostatní hráči ho následují ve smÄ›ru hodinových ručiček. Ten, kdo vyložil nejvyšší mocenskou kartu, táhne v novém kole jako první, atd.


[editovat] Vyhodnocení

 • Po 4. kole se koná 1. vyhodnocení. Na konci hry, po 7. kole, se koná 2. vyhodnocení. Aby hráči vÄ›dÄ›li, ve kterém kole se nacházejí, sbírají použité mocenské karty na hromádky. Když jsou kompletní čtyÅ™i hromádky, začne 1. vyhodnocení.
 • PÅ™i vyhodnocení se udÄ›lují body za každé území na souÅ¡i a za každou vodní plochu. Hráč, který má na souÅ¡i nejvíce caballeros, dostane za toto území dvojnásobek hodnotících bodů. VÅ¡echny hodnotící body se zapíšou do vyhodnocovacího formuláře.


[editovat] Hodnocení území na pevnině

 • Hráč, který má u daného území vÄ›tÅ¡inu caballeros, dostane za každou územní kartu, na kterou toto území sahá, 2 HB; navíc dostane po 2 HB za každé zlato, které se na daném území nachází. Pokud se hry účastní 3 - 4 hráči (neplatí pÅ™i 2 hráčích), hráč, který má na daném území druhý nejvyšší počet caballeros, dostane za každý dílek území a za každé zlato po 1 HB. PÅ™i stejném nejvyšším počtu rytířů obdrží oba hráči body druhého místa (po 1 HB). PÅ™i stejném druhém nejvyšším počtu rytířů nedostanou dotyční hráči žádné body.


[editovat] Rozšiřující pravidla

Základní pravidla slouží k seznámení se s hrou. Jakmile si je osvojíte, je čas na toto rozšíření. Základní pravidla zůstávají v platnosti, pouze se doplní. Do hry přibudou grandové (grandes) a starostové (alcaldes). Hra nyní trvá 10 kol a má 3 vyhodnocení: po 4., 7. a 10. kole.

[editovat] Příprava hry

 • Hraje se se vÅ¡emi kartami caballero, lodÄ›mi a hrady. Navíc dostanete do svého dvora ve své barvÄ›:
  1. 5 starostů (starosta = alcalde, čti [alkalde])
  2. 1 granda


[editovat] Tah

 • Akce, které vám umožňují základní pravidla, zůstávají v platnosti. K tomu pÅ™ibudou následující:
  1. Nasadit starostu (cena = 1 caballero za 1 starostu)
  2. Nasadit granda (cena = 2 caballeros)
  3. Přemístit granda z jedné karty na jinou (cena = 1 caballero)


[editovat] Nasazení starosty

 • Starostu můžete postavit na uzavÅ™ený region. UzavÅ™ená je taková oblast, ke které už není možné pÅ™iložit žádnou kartu caballero, ani u ní žádná taková karta neleží. Například ostrov tvoÅ™ený dvÄ›ma kartami, z nichž každá má u jedné strany pevninu a u zbývajících tÅ™ech moÅ™e, je uzavÅ™ený. ObdobnÄ› může být uzavÅ™ená i vodní plocha a i ta může dostat starostu.
 • Nasazení starosty stojí 1 caballera, o kterého si musíte snížit stav na svém dvoÅ™e.
 • Nasazením starosty si daný ostrov nebo jezero zajiÅ¡Å¥ujete pro sebe. UzavÅ™ené oblasti nelze v základní verzi hry zahrnout do bodování, protože body nárokujete pouze prostÅ™ednictvím caballeros, a ti k uzavÅ™eným územím nejdou pÅ™iložit. Proto jsou tu starostové.
 • V 1 uzavÅ™eném regionu může být vždy nejvýše jeden alcalde. VÅ¡imnÄ›te si, že jakmile ho tam umístíte, nemáte možnost pÅ™emístit ho jinam. Nikdo vám také nemůže starostu vystrnadit, takže na svém území zůstane a body vám zajistí až do konce hry.
 • Za uzavÅ™ený ostrov dostanete pÅ™i vyhodnocení dvojitý počet bodů (jako kdybyste u otevÅ™eného území mÄ›li pÅ™evahu caballerů).
 • Za uzavÅ™ené jezero dostanete pÅ™i vyhodnocení obyčejný počet bodů, a to jen tehdy, když spolu se starostou na této ploÅ¡e máte také loď. Na jednom jezeÅ™e se smí nacházet nejvýše jeden starosta a nejvýše jedna loď.


[editovat] Nasazení granda

 • Grand pÅ™edstavuje absolutní ochranu jedné vaší caballero karty pÅ™ed vystrnadÄ›ním. Jeho nasazení na takovou kartu stojí 2 caballeros z vaÅ¡eho dvora.
 • Karta caballero, na které stojí grand, je v bezpečí a nemůže být odstranÄ›na ani tehdy, když sousedí více stranami se souší. PÅ™i vyhodnocení se počítají vÅ¡ichni caballeros z této karty, kteří pÅ™iléhají k souÅ¡i.
 • Karta caballero s grandem se už ale nemůže zvyÅ¡ovat (nebo obecnÄ› otáčet k souÅ¡i jinými čísly).
 • Na kartÄ› s grandem se navíc mohou nacházet lodÄ› i hrad (ten chrání vaÅ¡e caballeros pro případ, že byste náhle potÅ™ebovali granda pÅ™emístit).
 • Grand může být nasazen dvÄ›ma způsoby:
  1. Grand se postaví na caballero kartu, která už leží na stole. Pokud se později vedle ní objeví další pevnina, hráč už nic dalšího neplatí, přestože tím získá i na této pevnině vliv.
  2. Nebo se caballero karta už položí tak, že vícekrát sousedí s pevninou. Ihned poté se na tuto kartu postaví grand (buď ze dvora, nebo přemístěním z jiné karty). V tom případě musí hráč zaplatit nejvyšší číslo caballerů, kterým tato karta přiléhá k souši (tj. platí opět jen jednu stranu karty).


[editovat] Přemístění granda

 • V jednom tahu můžete svého granda nejvýše jednou pÅ™emístit na novou kartu, kterou má chránit. Musíte si za to snížit stav caballerů na svém dvoÅ™e o 1.
 • Pokud grand opustí kartu, která pÅ™iléhá k více než jedné pevninÄ›, musí se tato karta ihned odstranit. Pokud na kartÄ› nebyl spolu s grandem také hrad, caballeros z karty propadají. Jinak si hráč může vrátit do dvora nejvyšší počet caballeros, kterým karta pÅ™iléhala k pevninÄ›. Hrad se odevzdá.


[editovat] Vyhodnocení

Vyhodnocení probíhají stejně jako v základní verzi, akorát k nim přibudou body za uzavřené oblasti osazené starosty.

[editovat] Odkazy