Elfenland

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Elf.jpg
Počet hráčů 2-6
Doporučený věk 10
Délka hry 60 až 80 minut
Autor Alan R. Moon
Vydání
1998 Amigo Elfenland
Ocenění Spiel des Jahres 1998 - 1. místo, Deutscher Spiele Preis 1994 - 1. místo

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací plán
 • 6 Elfích škorní
 • 6 Překážek
 • 120 Městských trofejí
 • 48 Dopravních prostředků
  • 8× Drak
  • 8× Plachtocykl
  • 8× Jednorožec
  • 8× Kouzelný mrak
  • 8× Trollkolka
  • 8× Jízdní kanec
 • 4 Karty herních kol
 • 12 Karet měst
 • Karta zahajujícího hráče
 • 6 Karet přehledu dopravních prostředků


[editovat] Příprava hry

Každý hráč dostane jednu elfí škorni a 20 městských trofejí ve stejné barvě. Škorni postaví na hlavní město “Elvenhold“, trofeje své barvy rozmístí po jedné do všech 20ti měst.

Herní karty rozdělíme do hromádek podle barvy zadní strany. Dvanáct karet měst (zelená zadní strana) vrátíme do krabice, jsou určeny jen pro jednu variantu hry.

72 cestovních karet (modrá zadní strana) dáme na hromádku vedle hracího plánu.

4 karty herních kol položíme na hromádku vpravo nahoru na hrací plán, čísly vzhůru, od jedničky nahoře po čtyřku dole.

48 kartiček dopravních prostředků oddělíme od 6ti kartiček překážek. Dopravní prostředky dobře promícháme a položíme na stůl vedle hracího plánu (zadní stranou vzhůru). Potom jich 5 otočíme a položíme vedle ostatních. Během celé hry musí být vždy 5 dopravních prostředků odkryto.

Každý hráč obdrží jednu kartu s přehledem dopravních prostředků a jednu kartu - překážku, zbytek přehledů i překážek vrátíme do krabice.

Nejstarší hráč dostane kartu začátku hry a bude zahajovat první kolo. Ostatní hráči následují ve směru hodinových ručiček.


[editovat] Herní plán

V Zemi Elfů existuje dobrá síť cest, které navzájem spojují jednotlivá města. Každá cesta vede celá určitou krajinou, buď světle zelenou rovinou, tmavozelenými lesy, žlutou pouští či šedými horami. Také lze cestovat po vodních tocích a dvou velkých jezerech.

Elfové mohou cestovat sedmi různými dopravními prostředky. Každý dopravní prostředek má určeno, v jaké krajině se může pohybovat a kolik stojí jeho použití.


[editovat] Cestovní karty

Každá cestovní karta ukazuje nějaký dopravní prostředek a druhy krajin, ve kterých ho lze použít. Druhy krajin jsou nakresleny v kroužcích. Pokud chceme tento dopravní prostředek použít v určité krajině, potřebujeme tolik cestovních karet, kolik kroužků se symbolem této krajiny je na kartě nakresleno.

Pokud symbol určité krajiny na kartě chybí, nelze v ní dopravní prostředek použít vůbec.

 • Jízdní kanec neumí běhat po poušti ani v horách
 • Plachtocykl je nepoužitelný v poušti, v horách stojí jeho použití dvě karty
 • Kouzelný mrak se vyhýbá pouštím, v rovinách a v lesích stojí jeho použití dvě karty
 • Jednorožec se neodváží do rovin, na poušti stojí jeho použití dvě karty
 • Trollkolka potřebuje v lese, na poušti a v horách dvě karty
 • Drak chce za let přes les dvě karty
 • Vor je jediný dopravní prostředek použitelný na vodních tocích a jezerech
  Cesta vorem proti proudu nebo jako přívoz na jezerech stojí dvě karty


[editovat] Průběh hry

Když hrajete Zemi Elfů poprvé: hru se nejlépe naučíte tak, že vždy po přečtení jednoho odstavce rovnou provedete to, co v něm bylo popsáno. Teprve poté si přečtěte další odstavec a podle něj pokračujte ve hře.
Země Elfů se hraje na 4 kola. Každé kolo se skládá z šesti fází:

 1. Rozdání cestovních karet
 2. Výběr jednoho zakrytého dopravního prostředku
 3. Výběr dalších dopravních prostředků
 4. Plánování cest
 5. Tažení elfí škorní
 6. Závěr kola


[editovat] Rozdání cestovních karet

Každý hráč obdrží nové karty, aby jich měl v ruce osm.

Zahajující hráč zamíchá cestovní karty a rozdá v prvním kole každému hráči osm karet. Zbylé karty položí v balíčku zpět ke hracímu plánu.

Od druhého kolo rozděluje zahajující hráč (ten, který má v tomto kole přidělenu kartu zahajujícího hráče) jen tolik karet, aby každý měl v ruce právě osm cestovních karet


[editovat] Výběr jednoho zakrytého dopravního prostředku

Každý hráč si vytáhne jeden zakrytý dopravní prostředek a odloží si ho (zakrytý) před sebe.

Počínaje zahajujícím hráčem si vezme každý hráč jeden zakrytý dopravní prostředek a odloží si ho před sebe. Tyto bude před spoluhráči tajit.

Od druhého kola může mít hráč dva zakryté dopravní prostředky.


[editovat] Výběr dalších dopravních prostředků

Každý hráč bere po řadě jeden dopravní prostředek a pokládá ho odkrytý před sebe, dokud nemá každý 3 odkryté dopravní prostředky.

Tip: Berte si takové prostředky, jejichž karty máte také v ruce.

Každý hráč může mít před sebou položeno maximálně 5 dopravních prostředků.

Opět počínaje zahajujícím hráčem si vezme každý hráč po řadě další dopravní prostředky. Přitom smí vybrat jeden z pěti odkrytých nebo kterýkoli ze zakrytých prostředků. Hráči si pokládají vytažené dopravní prostředky před sebe odkryté. Byl-li zvolen jeden z pěti odkrytých prostředků, musí hráč ihned otočit některý ze zakrytých, aby počet odkrytých zůstával stále na pěti.

Hráči po řadě berou další prostředky, dokud si každý nevezme tři. Spolu se zakrytým tak má v prvním kole každý hráč právě čtyři dopravní prostředky.

Od druhého kola může každý hráč mít také pět dopravních prostředků, buď dva zakryté a tři odkryté nebo jeden zakrytý a čtyři odkryté.


[editovat] Plánování cest

Počínaje zahajujícím hráčem smí každý hráč pořadě vždy jeden svůj dopravní prostředek položit (odkrytě) na jednu cestu. Na jedné cestě smí ležet jen jeden dopravní prostředek.

Hráč smí položit dopravní prostředek na cestu jen tehdy, když onen prostředek je na této cestě použitelný. Přehledové karty to ukáží na první pohled. Například jízdní kanec nemůže být položen na pouštní cestu.

Pozor: Pro plánování své cesty smějí hráči používat všechny dopravní prostředky, kreré jsou položeny na hracím plánu.


[editovat] Překážka

Místo jednoho dopravního prostředku smí hráč na nějakou cestu položit překážku. Ale jen jednou během celé hry a pouze na již položený dopravní prostředek. Na jedné cestě smí ležet jen jedna překážka, na jezerech a vodních tocích nesmí být žádná. Překážka způsobí, že na této cestě bude pro tento dopravní prostředek zapotřebí o jednu stejnou cestovní kartu navíc

Hráč nemusí položit žádný dopravní prostředek ani překážku, může se tahu vzdát.

Hráči postupně kladou dopravní prostředky (či vynechávají). Až již žádný hráč nemůže či nechce nic položit, plánovací fáze hry skončí.


[editovat] Tažení elfí škorní

Hráč táhne svou Elfí škorní po cestách (či vodních cestách) z města do města.

Cílem je shromáždit všechny městské trofeje.


[editovat] Cestování po souši

Pořadě táhne každý hráč podél cest či vodních toků z města do města.

Každý hráč smí pro svůj tah škorní své barvy použít kterýkoli dopravní prostředek na hracím plánu. Počínaje zahajujícím hráčem může každý hráč cestovat svou škorní po libovolném počtu cest a míst, ale musí splnit následující podmínky:

 1. Na cestě musí ležet dopravní prostředek.
 2. Hráč musí vyložit cestovní kartu, která odpovídá položenému dopravnímu prostředku. Například kartu s jednorožcem pro cestu dopravním prostředkem - jednorožcem.
 3. Pokud má karta zdvojený symbol u příslušné krajiny, musí hráč vyložit dvě stejné cestovní karty, aby mohl svou škorní projít tuto cestu.
 4. Pokud na zvolené cestě leží i překážka, musí hráč vyložit ještě jednu stejnou kartu navíc.

Tah každého hráče skončí, když už nemůže či nechce vyložit další cestovní karty.


[editovat] Cestování po řekách

K cestování po proudu stačí jedna cestovní karta - vor, proti proudu jsou zapotřebí dvě cestovní karty - vory.

K vorům - cestovním kartám není žádná kartička s dopravním prostředkem. Hráč táhne se svou Elfí škorní podél toku tak, že prostě vyloží počet cestovních karet - vorů, který požaduje přehledová karta.

Na vodní cesty nelze klást překážky.


[editovat] Cesta tam a zpět

Cestu lze v jednom tahu použít vícekrát, pokud máme odpovídající cestovní karty.

Je-li hráč na tahu, může cestovat z místa na místo po libovolném počtu cest, jestliže má pro každou cestu požadované cestovní karty. Hráč může v rámci svého tahu použít stejnou cestu vícekrát, ale musí mít pro každé použití cesty odpovídající počet cestovních karet.

Z každého měta, do kterého se hráč dostane, si vezme městskou trofej své barvy a položí si ji před sebe. To platí i pro město, ve kterém hráč dokončí tah.

Všechny použité cestovní karty se pokládají odkryté na hromádku vedle hracího plánu. Kdo má na konci svého tahu v ruce více jak čtyři cestovní karty, musí počet svých karet ihned zmenšit na čtyři. Přebytečné karty se rovněž odloží na hromádku.


[editovat] Zvláštní pohyby

[editovat] Karavana

Nemá-li hráč cestovní karty (kartu) odpovídající položenému dopravnímu prostředku a chce použít tuto cestu, může místo toho vyložit tři libovolné cestovní karty (včetně karet vorů). Tato akce se nazývá karavana. Karavany táhnou pouze po cestách, na kterých leží nějaký dopravní prostředek. Nemohou tedy táhnout po jezerech a řekách. Pokud na takové cestě navíc leží překážka, musí hráč vyložit čtyři místo tří libovolných cestovních karet.


[editovat] Přívoz

Na obou velkých jezerech (Mare Magnum a Mare Nebulae) pracují přívozy.K jejich využití je třeba zaplatit vždy dvě cestovní karty - vory. Přívozem lze cestovat navzájem mezi Virstem, Strykhavenem a Elvenholdem anebo mezi Grangorem, Yttarem a Parundií.


[editovat] Závěr kola

Karty kol hry se přetočí a karta zahajujícího hráče se přesune doleva. Hráči odevzdají až na jeden všechny své dopravní prostředky. Ty se spolu s prostředky z hracího plánu zakryjí a zamíchají zpět mezi zakryté vedle hracího plánu. Použité překážky se odstraní ze hry a balík cestovních karet se znovu promíchá.

Po zakončení všech tahů a před dalším kolem hry se provedou následující akce:

 • Zahajující hráč přesune vrchní kartu kola hry dospod. Pak odevzdá kartu zahajujícího hráče svému sousedovi po levici, který se tak stane zahajujícím hráčem v dalším kole.
 • Všechny dopravní prostředky z hracího plánu se seberou.
 • Také všichni hráči musí své dopravní prostředky až na jeden vrátit. Přitom je jedno, zda-li si hráč ponechá odkrytý nebo zakrytý.
 • Vrácené dopravní prostředky i ty z hracího plánu se, zakryté , položí k ostatním vedle hracího plánu a dobře promíchají.
 • Použité překážky zcela opustí hru.
 • Nový zahajující hráč promíchá hromadu cestovních karet.


[editovat] Konec hry

Hra Země Elfů končí po čtvtém kole. Vyhrává hráč, který nasbírá nejvíce městských trofejí. Při rovnosti vyhrává ten hráč, který má ještě v ruce nejvíce cestovních karet.

Pokud by některý hráč dokázal sebrat všech 20 měststkých trofejí již před koncem čtvrtého kola, ještě se dokončí právě probíhající kolo a potom se určí vítěz (viz výše).


[editovat] Varianta

Na začátku hry se dvanáct karet měst zamíchá a každý hráč dostane jednu (zakrytou). Ostatní karty měst se v této hře již nepoužijí. Úlohou hráčů je sebrat své městské trofeje a zároveň ukončit svůj poslední tah ve čtvrtém kole právě ve městě, jehož kartu dostal, nebo alespoň co nejblíže k tomuto městu. Ostatní pravidla zůstávají stejná. Na konci hry vyloží hráči svou kartu města a spočtou, kolik měst je dělí (nejkratší cestou) od jejich „cílového města“. Tuto hodnotu odečtou od svého počtu městských trofejí. Hráč s nejvyšším výsledkem vyhrává. Při plichtě vítězí ten, kdo je blíže svému cílovému městu.


[editovat] Odkazy