Emerald

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Eme.jpg
Počet hráčů 2-5
Doporučený věk 10
Délka hry asi 45 minut
Autor Rüdiger Dorn
Vydání
2002 Abacusspiele Emerald

Dračici Emeraldě se narodili noví dráčci v hnízdě plném zlata a drahokamů! Hrdá matka se stará o svá mláďata, ale bojí se místních rytířů, kteří se chystají vniknout do její jeskyně, aby ukradli její poklady. Všichni rytíři v okolí se chtějí pokladu zmocnit a tak se snaží co nejrychleji dostat do komnaty pokladů. Dračí máma se snaží chránit svá mláďata a tak hlídá jeskyni a hledá ty, kteří by chtěli ukrást její poklad. Když rytíře chytí, odnese si ho do svého doupěte. Ti rytíři, kteří se dračí mámě mohou vyhnout, se budou muset vzdát části svého zlata a drahokamů.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Obsah hry

 • 1 herní plán
 • 1 kostka (s čísly 1 až 3)
 • 1 drak
 • 1 dračí stopa
 • 25 rytířů (vždy 5 rytířů v 5 barvách)
 • 24 karet drahokamů (po 6 rubínech, smaragdech, granátech a tyrkysech)
 • 25 karet zlata (vždy 5 v hodnotách od 1 do 5)
 • 4 bonusové karty (1 od každého druhu drahokamu)
 • 2 karty navíc(nejsou použity ve hře)
 • 4 karty pokladu (s hodnotou 5)
 • 1 bonusová karta (4 různé drahokamy)


[editovat] Příprava hry

 • Položte herní plán doprostřed stolu tak, aby na něj všichni hráči dosáhli.

Herní plán ukazuje město se čtyřmi věžemi a centrální budovou (která jsou zároveň startovními políčky pro rytíře) a cestu, která vede z města do dračí komnaty pokladů. Prvních 6 políček prochází přes pole a posledních 9 políček prochází přes dračí jeskyni.

 • Položte 4 karty pokladů do komnaty pokladů na obrázek rytíře.
 • Položte 5 bonusových karet drahokamů vedle hracího plánu tak, aby na ně hráči dosáhli.
 • Položte dračí stopu vedle prvních políček dračí jeskyně.
 • Na čtvrtém políčku v dračí jeskyni je obrázek draka. Položte draka na toto políčko vedle dračí stopy tak, že bude tváří obrácen k vchodu do jeskyně.
 • Položte kostku poblíž.
 • Zamíchejte zvlášť karty zlata a drahokamů a umístěte je na herní plán.

Napravo a vlevo od každého políčka jeskyně jsou místa na karty zlata a drahokamů. Položte karty zlata a drahokamů lícem dolů na tato pole tak, že budete střídat hromádky po 2 a 3 kartách tak, jak je ukázáno na herním plánu. Obraťte horní kartu na všech hromádkách. Dvě zbývající karty zlata a drahokamů vraťte zpět do krabice, aniž byste se na ně dívali. Ve hře nebudou použity.

 • Každý hráč si vybere barvu a vezme si rytíře v této barvě tak, jak je uvedeno níže:
 • 5 hráčů - 4 rytíře
 • 3 nebo 4 hráči - 5 rytířů
 • 2 hráči - 8 rytířů (vždy 4 ve dvou barvách).

Zbývající rytíře dejte zpět do krabice, nebudou použiti ve hře.

Teď umístí každý hráč jednoho ze svých rytířů na každé startovní políčko Barva startovního políčka nemá nic společného s barvou rytířů. Pokud hrají 2 nebo 5 hráčů, zůstane centrální budova volná.

 • Hráči se rozhodnou kdo začne s použitím metody, které dávají přednost.


[editovat] Průběh hry

Hráči pohybují s rytíři po cestě z hradu až do komnaty pokladů. Když se hráči pohybují po 9 políčkách dračí jeskyně, mohou sbírat zlato a drahokamy. Když rytíř dorazí do komnaty pokladů, může si vzít další cenný poklad. Když se rytíř pohybuje skrz políčka jeskyně, musí si dát pozor na draka. Pokud drak rytíře chytí, je rytíř ze hry venku, dokud draka neuplatí zlatem. hráč s nejvíce zlatem na konci hry je vítězem. Začínající hráč začne a hráči pokračují po směru hodinových ručiček kolem stolu.


[editovat] Pohybování rytíři

Během svého kola může hráč pohnout s jedním nebo dvěma rytíři. Nemůže pohnout s jedním rytířem dvakrát. Když hráč hýbe s rytířem, musí s ním pohnout přesně o tolik políček, kolik je rytířů na políčku nebo startovním políčku, kde pohyb začíná. Počet rytířů na políčku zahrnuje všechny rytíře všech hráčů včetně rytíře, se kterým hýbeme.

Příklad: Na políčku, kde černý rytíř začíná, jsou 3 rytíři. Černý rytíř se tedy pohne o 3 políčka.

Rytíři se vždycky pohybují dopředu směrem ke komnatě pokladů. Nikdy se nemohou pohybovat zpátky směrem ke startovním plíčkům. Poslední políčko pole a první políčko jeskyně spolu sousedí. Pokud se rytíř pohybuje z jednoho na druhé, je to pohyb pouze o jedno políčko.

Není žádný limit na počet rytířů, kteří jsou dohromady na jednom políčku. A stejně tak není žádný limit na počet rytířů jedné barvy, kteří sdílejí stejné políčko.

Tip: Pokud hráč pohne se svým rytířem na políčko, kde má jiné svoje rytíře, prodlouží tak případný pohyb svého druhého rytíře z tohoto políčka.

Komnata pokladů Za posledním políčkem jeskyně je komnata pokladů. Vstoupení do komnaty je pouze jeden pohyb.

Když rytíř vstoupí do komnaty pokladů, nemusí použít svůj pohyb a postaví se na kterékoliv ze čtyř políček v komnatě. Tento rytíř je venku ze hry!

Hráč si vezme jednu z karet pokladu a položí ji lícem nahoru před sebe na stůl.


[editovat] Braní karet

Každé políčko jeskyně má vedle sebe 5 karet zlata a drahokamů. Když rytíř skončí svůj pohyb na políčku, které má vedle sebe alespoň jednu kartu zlata nebo drahokamů, musí si hráč vzít jednu kartu obrácenou lícem nahoru vedle políčka. Pokud je pod kartou, kterou jste si vzali další karta, otočte ji lícem nahoru.

Pokud si hráč musí vzít kartu, končí okamžitě jeho kolo a ve hře pokračuje jeho soused nalevo.

Tip: Pokud hráč může pohnout se dvěma rytíři, ale musí skončit kolo, když si bere kartu, měl by pohnout nejprve s rytířem, který svůj pohyb skončí na políčku pole nebo na políčku jeskyně, vedle kterého už nejsou žádné karty.

Karty zlata Když si hráč vezme kartu zlata, položí ji lícem dolů před sebe na stůl. Může ji později použít k podplacení draka. Pokud ji vlastní na konci hry, dá mu karta svoji hodnotu ve zlaťácích.

Karty drahokamů Když si hráč vezme kartu drahokamů, položí ji lícem nahoru před sebe na stůl. Na konci hry má hodnotu 1 zlaťáku.

Drak nemůže být podplacen drahokamy.


[editovat] Bonusové karty

Bonusová karta: 4 různé drahokamy První hráč, který bude mít před sebou všechny čtyři rozdílné drahokamy, obdrží okamžitě bonusovou kartu 4 různých drahokamů. jakmile ji jednou dostane, už mu ji nikdo nemůže vzít. Na konci hry má hodnotu 4 zlaťáků.

Ostatní čtyři bonusové karty se hráčům dávají na konci hry. Abyste takovouto kartu dostali, musíte mít ze všech hráčů nejvíce drahokamů daného druhu. Na konci hry dá každá tato karta hodnotu 4 zlaťáků.

[editovat] Drak

[editovat] Pohybování drakem

Pokud rytíř ukončí svůj pohyb na políčku s drakem nebo na políčku vedle dračí stopy, musí hráč pohnout s drakem. Pokud je vedle tohoto políčka karta, hráč si ji musí vzít. Hodí kostkou a posune draka o tolik políček, kolik padlo na kostce.

Příklad: Rytíř skončil svůj pohyb na políčku označeném … Potom tedy hráč musí pohnout s drakem.

hráč vždycky posunuje draka ve směru, ve kterém se drak dívá. když dosáhne políčka vedle konce dračí stopy, okamžitě se otáčí a pokračuje v pohybu v tomto novém směru. vždycky se pohybuje tam a zpět podél dračí stopy po políčkách jeskyně.

Když se drak otáčí na políčku sousedícím s koncem dračí stopy, nepoužívá k tomu žádné body z hodu kostkou (Otočení se jako pohyb nepočítá.).


[editovat] Chycení rytíře

Drak chytí rytíře pouze poté, co je s ní pohnuto.

Když drak skončí svůj pohyb na políčku bez rytíř, nic nechytí.

Když drak skončí svůj pohyb na políčku s rytířem, chytí rytíře.

když drak skončí svůj pohyb na políčku s více rytíři, rozhodně hráč, který hýbal s drakem, který rytíř bude chycen. Ostatní rytíři z tohoto políčka, kteří nebyli chyceni, se mohou dál hýbat normálně. Všimněte si: Pokud drak skončí svůj pohyb na políčku s rytíři, kteří patří hráč, který s drakem hýbal, chytí jednoho z těchto hráčových rytířů.

Hráč, jehož rytíř byl chycen, se musí rozhodnout, jestli draka podplatí, nebo ztratí rytíře. Pokud se hráč rozhodne nepodplácet draka, nebo ho podplatit nemůže (nemá čím), umístí svého rytíře do dračího hnízda v zadní části komnaty pokladů. Tento hráč je venku ze hry!

Všimněte si: Rytíři, chycení drakem a umístění do hnízda, si neberou žádnou kartu pokladu.


[editovat] Podplácení draka

Hráč může draka podplatit, aby drak nechal rytíře na cestě, místo aby ho bral do svého hnízda. hráč může drakovi dát libovolnou kartu ze svých karet zlata. Drak se nestará o to, jak hodnotnou kartu dostal. hráč tuto kartu vyřadí ze hry. Rytíř pak zůstane na políčku, kde byl a může se normálně pohybovat v hráčově dalším kole.

Hráč může draka podplatit pouze kartami zlata. Hráč draka nemůže podplatit kartami drahokamů, kartami pokladů ani bonusovými kartami.


[editovat] Posunování dračí stopy

Potom, co se drak pohne (ať už někoho chytil nebo ne), posune hráč dračí stopu o jedno políčko směrem ke komnatě pokladů. Až dračí stopa dosáhne posledního políčka před komnatou pokladů, zůstane tam po zbytek hry a dále už se neposouvá po dračím pohybu. Od teď se drak pohybuje sem a tam na čtyřech políčkách jeskyně, která jsou nejblíže komnatě pokladů.

Všimněte si: Může stát, že drak skončí svůj pohyb vedle políčka na dračí stopě, které je nejdále od komnaty pokladů. Pokud k tomu dojde, drak nebude vedle dračí stopy, až ji posuneme. Zůstane tam, dokud další rytíř neskončí svůj pohyb na jejím políčku nebo na políčku vedle dračí stopy. Poté se zase pohybuje normálně zpátky směrem k políčku vedle dračí stopy.


[editovat] Konec hry

Hra končí okamžitě poté, co:

 • je vzata poslední karta pokladů z komnaty pokladů,

nebo

 • jednomu hráči zbude jenom jeden rytíř.


[editovat] Rozdání bonusových karet

Dále hráči dostanou čtyři bonusové karty. Hráč s největším počtem drahokamů určitého druhu, dostane bonusovou kartu tohoto druhu. tyto karty mají cenu 4 zlaťáků každá.

Pokud mají stejný počet drahokamů určitého druhu dva nebo více hráčů, nedostane tuto kartu nikdo. Vraťte ji do krabice.

[editovat] Bodování

nakonec hráči spočítají své posbírané zlaťáky:

 • Zlaté karty mají cenu od 1 do 5 zlaťák, podle hodnoty uvedené na kartě.
 • Karty pokladů mají hodnotu 5 zlaťáků každá.
 • Karty drahokamů mají hodnotu 1 zlaťáku každá.
 • Bonusové karty mají hodnotu 4 zlaťáků každá.

Hráč s největším počtem zlaťáků je vítěz.

Pokud mají 2 nebo více hráčů stejný počet zlaťáků, bude vítězem ten, který z nich má nejvíce karet pokladů. Pokud mají 2 nebo více hráčů stejný počet karet pokladů, zvítězí z nich ten, který má nejvíce karet drahokamů.


[editovat] Speciální pravidla pro 2 hráče

Každý hráč ve hře pro dva má rytíře ve dvou barvách. Pohyb rytířů je stejný jako ve hře pro více hráčů, s jednou výjimkou: Hráč může v jednom kole posunovat pouze rytíře jedné barvy.

[editovat] Odkazy