Fische Fluppen Frikadellen

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-5
Doporučený věk 10
Délka hry 60 až 90 minut
Autor Friedemann Friese
Vydání
2002 2F-Spiele Fische Fluppen Frikadellen
Ocenění Spiel des Jahres 2003 - nominace, Deutscher Spiele Preis 2003 - 6. místo

Jedná se společenskou obchodní hru.

Poznámka: Pokud máte 3 hry můžete hrát až v 15 lidech. Krabice jsou označeny písmeny A, B, C a v každé jsou jiné figurky.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 36 stánkařů (velké kartičky)- 3 druhy:
  • obchodník (zeleno-šedý)
  • šmelinář (červeno-hnědý)
  • obchodník s fetišem (žlutý)
 • 65 žetonů zboží v těchto typech
  • cigarety
  • přiboudlina (flašky)
  • frikadely (hambáče)
  • fenykl
  • ryby (delfíny)
 • 5 ukazatelů aktuální ceny zboží (pro každý druh jeden)
 • 11 žetonů výhod (speciálních akcí):
  • +2 pohyby (3x)
  • obchodník (2x)
  • změna kurzu (2x)
  • výměna zboží (2x)
  • obchod uzavřen (2x)
 • 15 žetonů fetišů
 • 5 figurek hráčů
 • 6 přívozů (modré destičky)
 • peníze - 2000 Florinů v denominacích 10, 50 a 100 florinů
 • hrací plán
  • síť 12 obchodů propojená cestami a na cesty navazující říční síť kanálů s přístavy
  • stupnice ceny zboží


[editovat] Příprava hry

 • Stánky:
  • Seřaďte karty ochodů podle čísel.
  • Každý hráč postupně sejme hromádku těchto karet (vezme nějakou část karet zezhora hromádky a položi ji pod část co zbyla). **Zvrchu balíčku se vezme 16 karet, zamíchají se a náhodně položí na hrací plán na k tomu určená místa. Zbylé karty se hry neúčastní.
  • Každý obchodník, který produkuje nějaké zboží, vyprodukuje jedno zboží - viz obchodování.
 • Přívozy se položí na mola s kotvou.
 • Na stupnici ceny zboží se nastaví počáteční aktuální cena zboží na 50.
 • Každý hráč
  • si vybere jednu figurku a položí ji do přístavu (pole s dvěma moly)
  • si tajně vylosuje 2 speciální akce, jednu si skrytě nechá, druhou skrytě vrátí do banku.
  • dostane 150 peněz
 • hráči si mezi sebou určí, kdo začne


[editovat] Průběh a cíl hry

Hráči se po směru hodinových ručiček střídají v tahu. Hra končí ve chvíli, kdy některý z hráčů má 3 fetiše.


[editovat] Tah hráče

Hráč na tahu:

 • může udělat 0 až 3 pohyby svou figurkou,
 • pokud figurka skončí tah v nějakém stánku, provede se obchodování.


[editovat] Pohyb figurek

Hráč má k dispozici až 3 pohyby, s vyjímkou 1. kola, kdy, aby se vyvážila výhoda začínajícího hráče, má 1. hráč 3 pohyby, 2. hráč 4 pohyby, 3.hráč 5 pohybů, atd. Jsou tyto druhy pohybu:

 • pěšky
 • přívozem
 • přivolání přívozu


[editovat] Pohyb pěšky

Je to posun figurky na sousední pole v libovolném směru. Pole jsou na plánu ohraničena černou linkou, za pole se považují i obchody, mosty, políčka těsně u obchodů a políčka s molem (přistávací místo u řeky).


[editovat] Jízda přívozem

 • druhý možný způsob pohybu je cesta přívozem po řece
 • pokud je v přístavu zaparkován přívoz, nástup a výstup figurky z pole přístavu na přívoz je zadarmo
 • přesun přívozu s vlastní figurkou z přístavu do libovolného sousedního přístavu je jeden pohyb
 • přesun přívozu bez pasažéra z přístavu do libovolného sousedního přístavu je jeden pohyb, navíc hráč musí zaplatit 10 peněz
 • pokud hráč vstoupil na pole, kde už je figurka protivníka, má tento pohyb zadarmo, týká se i přístavů
 • pokud hráč přesune přívoz do přístavu, kde už nějaký přívoz je zaparkován, má tento pohyb zadarmo
 • v jednom přístavu může být zaparkován nejvýše jeden přívoz, zaparkování přivozu je zadarmo, nastoupit a vystoupit figurkou je možno pouze do zaparkovaného přívozu
 • na konci tahu nesmí figurka zůstat na přívozu
 • pokud je na začátku tahu figurka v nějakém obchodu, musí během tahu z tohoto obchodu odejít a nesmí se do něj vrátit


[editovat] Obchodování

Existují 3 typy obchodníků, které lze rozeznat podle typů symbolů zobrazených na kartách.

1. typ obchodníka umožňuje provádět nákupy a prodeje zboží:

 • v levé části má uveden symbol zboží, které jednak produkuje, a zároveň potom tuto produkce prodává (s ozubeným kolem)
 • v pravé části má uveden symbol zboží, které lze u něj prodat (s penízem)
 • vyprodukované zboží se umísťuje na symbol produkce
 • hráč může prodávat a nakupovat v libovolném pořadí, nakupovat lze pouze to zboží, co je právě na obchodníkovi umístěno (skladováno)
 • cena nákupu = (cena na stupnici cen zboží na řádku o počet kusů skladovaného zboží pod řádkem aktuální ceny zboží) x nakupovaný počet kusů zboží
 • cena prodeje = aktuální cena na stupnici cen zboží x prodávaný počet kusů zboží
 • po prodeji se cena na stupnici cen zboží snižuje o počet řádku uvedený vpravo od aktuální ceny v kroužku se šipkou dolů (narozdíl od toho se při nákupu zboží neděje s akt. cenou nic)

2. typ obchodníka umožňuje vyměňovat jeden druh zboží za jiný:

 • v levé části má uveden symbol zboží, které příjmá
 • v pravé části má uveden symbol zboží, které vydává, v počtu kusů, které vydá za jeden příjmutý kus (většinou se jedná o výhodnou výměnu za 1 příjmutý 2 vydané)
 • maximálně může hráč dát k výměně 2 své kusy zboží

3. typ obchodníka umožňuje nakupovat bůžky

 • v dolní části má pomocí geometrických symbolů vyznačeny počty a druhy zboží, které je mu třeba zaplatit, aby vydal hráči bůžka (např dvě kolečka a jeden čtvereček znamená 2 kusy jednoho druhu zboží a jeden kus dalšího druhu zboží)
 • v jednom kole hráč může získat maximálně jednoho bůžka
 • cena na stupnici cen prodaného zboží se snižuje o počet řádků uvedený vpravo od aktuální ceny v kroužku se šipkou dolů
 • hráč, který koupil bůžka, si vylosuje 2 speciální akce, jednu si nechá, druhou vrátí do banku, a to tak, aby nic z toho soupeři neviděli

U obchodníka 1. a 2. typu je v dolní části uvedena doplňková akce obchodníka.

 • tato akce se musí povinně vykonat v rámci akce obchodování, a to vždy jako poslední akce
 • obvykle jsou zde uvedeny jedna ze 2 standardních akcí: produkce určitého druhu zboží, zvýšení aktuální ceny určitého druhu zboží
 • produkce zboží se provede tak, že na každého obchodníka, který toto zboží produkuje, se umístí jeden kus tohoto zboží, není-li zboží dost, produkce se neprovede a zvýší se místo produkce cena zboží
 • zvýšení aktuální ceny zboží se provede tak, že cena na stupnici cen zboží se zvýší o počet řádku uvedený vpravo od aktuální ceny v kroužku se šipkou nahoru, v případě, že cena již nejde více zvýšit, provede se místo zvýšení produkce (toto pravidlo by teoreticky mohlo hru zacyklit, v tom případě je hra prohlášena za remis a hraje se nová hra)

Hráč, který získal nějaké zboží u obchodníka, je drží u sebe, maximálně takhle může držet 7 kusů zboží, a to v jakémkoliv okamžiku hry.


[editovat] Obchodníci se speciálními vlastnostmi

 • číslo 8 - vymění libovolné jedno zboží za libovolné 2 zboží, max. lze takto vyměnit pouze 1 zboží
 • číslo 16 - prodává libovolné zboží za aktuální cenu na stupnici cen zboží, max. lze takto koupit pouze 1 zboží
 • číslo 25 - vymění libovolné jedno zboží za libovolné jiné zboží s vyšší aktuální cenou


[editovat] Speciální doplňkové akce obchodníka

 • "symbol produkce s bednou a 2x" - provede se dvojnásobná produkce hráčem vybraného zboží,
 • "symbol produkce s bednou" - provede se dvojnásobná produkce hráčem vybraného zboží,
 • "bedna s oboustarnnou šipkou" - zvedne nebo klesne aktuální cena zboží dle hráčova výběru, a to o počet řádku uvedený vpravo od aktuální ceny v kroužku se šipkou nahoru resp. dolů,
 • "bedna s šipkou dolů" - klesne aktuální cena zboží dle hráčova výběru, a to o počet řádku uvedený vpravo od aktuální ceny v kroužku se šipkou dolů,
 • "bedna s penízem" - hráč může prodat jedno libovolné zboží za aktuální cenu, následkem toho klesne aktuální cena tohoto zboží o počet řádku uvedený vpravo od aktuální ceny v kroužku se šipkou dolů,
 • "bedna s cedulkou 50" - hráč může koupit libovolné jendo zboží za 50 peněz,
 • "bedna se stužkou" - jestliže existuje právě jedno zboží s nejlevnější aktuální cenou, může si hráč od tohoto zboží vzít jeden kus zadarmo,
 • "2 symboly produkce se stánky" - hráč si vybere 2 obchodníky, kteří vyprodukují zboží,
 • "3 šipky nahoru" - aktuální ceny všech zboží vzrostou o počet řádku uvedený vpravo od aktuální ceny v kroužku se šipkou nahoru,
 • "firurka se šipkou" - hráč si vybere figurku jednoho ze soupeřů a vykoná s ní jeden pohyb,
 • "přívoz na vodě" - hráč si vybere jeden přívoz a vykoná s ním jeden pohyb,
 • "šipka s obláčkem" - v dalším tahu má hráč o 3 pohyby navíc,
 • "oboustranná šipka obklopená bednami" - vyměň 2 obchodníkům zboží na nich umístěné (možno zvolit i obchodníka, který žádné zboží nemá),
 • "oboustranná šipka mezi 2 stánky" - vyměň 2 obchodníky na hracím plánu (nelze vyměnit tohoto obchodníka a obchodníka s bůžky).


[editovat] Speciální akce

Hrají se kdykoliv během hráčova tahu, a to v libovolném počtu

 • "cedulka sorry..." - hráč si vybere jednoho obchodníka (vyjma obchodníka s bůžky) a zavře mu na jedno celé kolo obchod,
 • "ruka s penízem" - hráč si může koupit jedno zboží od druhého hráče za aktuální cenu za podmínky, že se jeho figurka nachází na tom samém poli,
 • "ohnivá stopa" - hráč má v tomto kole 2 pohyby navíc,
 • "bedna s oboustrannou šipkou" - zvedne, nebo klesne aktuální cena zboží dle hráčova výběru, a to o počet řádku uvedený vpravo od aktuální ceny v kroužku se šipkou nahoru resp. dolů
 • "oboustranná šipka mezi 2 bednami" - vyměň si jedno svoje zboží za jiné.


[editovat] Otázky a odpovědi

 • Může hráč obchodovat v tom stánku, ve kterém byl na začátku svěho tahu?
  • Nemůže Jirka bauma 09:58, 6. 3. 2006 (CET)
   • Jak přesně zní to pravidlo, vím že jsem to četl v pravidlech, ale pak už jsem to tam nenašel. Bylo tam něco jako že se předtím musí pohnout nebo něco tak. --Gorn 13:19, 6. 3. 2006 (CET)
   • "If you are standing on a merchant after finishing your movement, you can trade with him or pass." Jirka bauma 16:41, 6. 3. 2006 (CET)
    • Ne, to není to pravidlo, tohle nezakazuje to abych šel o políčko vedle a druhým krokem se vrátil. --Gorn 22:21, 19. 12. 2006 (CET)
     • If you are standing on a merchant, you must spend at least 1 movement point to leave this merchant. You cannot return

to this merchant in the same turn.Jirka bauma 10:47, 25. 12. 2006 (CET)

 • Jaká má přesná pravidla odkup zboží pomocí speciální karty?
  • Kdykoliv během tahu, pokud hráčova figurka je na stejném políčku jako soupeřova figurka, hráč může zahrát příslušnou akční kartičku a odkoupí od soupeře jedno zboží dle vlastního výběru za aktuální cenu Jirka bauma 09:58, 6. 3. 2006 (CET)


[editovat] Odkazy