Gnadenlos!

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Gna.jpg
Počet hráčů 3-4
Doporučený věk 10
Délka hry 30 až 40 minut
Autor Klaus Teuber
Vydání
2001 Kosmos Gnadenlos!

Zlatá horečka na Západě! Hordy dobrodruhů se ženou k nalezištím, vzniká městečko, všichni potřebují whisky, ale dolarů se nedostává. A na neúspěšné už čekají supi…


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 1 hrací plán
 • 29 karet dobrodruhů
 • 52 dlužních úpisů ve 4 barvách
 • 7 karet událostí
 • 4 přehledy
 • 9 žetonů se supy
 • 37 žetonů se zlatými nuggety (25× v hodnotě 1, 12× v hodnotě 5)
 • 4 klobouky v barvách hráčů (červený, zelený, modrý, žlutý)
 • 1 klobouk „undertakera“ (hrobaře; černý)
 • 1 revolver
 • 1 kostka


[editovat] Pravidla / ukázková hra profesora Easy

O co jde? Zlato, zlato, zlato na řece Tuzza!

Hordy odvážných dobrodruhů postihla zlatá horečka. Vzniká malé zlatokopecké městečko. Všichni potřebují krumpáče, lopaty a mnoho, mnoho whisky. Ale dolarů je nedostatek!

Tady vstupujeme na scénu my, hráči. Jsme mazaní! Místo toho, abychom si sami špinili ruce, natiskneme rychle pár dlužních úpisů a vtiskneme je nemajetným dobrodruhům do dlaní.

Protislužbou se s námi milí tuláci podělí o své zásoby zlata, nebo se přiživíme na jejich umění střílet či švindlovat v kartách. Brzy nám spadnou zlaté nuggety do klína! Za nuggety si koupíme postup vzhůru na „Cestě úspěchu“ a staneme se tak nejváženějšími občany Tuzza City.

Celá věc má však jeden háček! Jednou budeme muset dlužní úpisy, které jsme vydali, vyplatit v nuggetech. Běda, jestli pak nebudeme mít nuggetů dostatek! Bez milosti nám půjde o krk, protože supi už čekají…


[editovat] Příprava hry

Hrací plán položte doprostřed stolu. Popis hracího plánu: Velká hnědá podkova je startovní pole klobouků hráčů. Černý klobouček označuje startovní pole hrobařova klobouku. Podkovy jsou cesta úspěchu (sama stočená „do podkovy“). U jejích konců jsou dvě pole na karty událostí.

Karty dobrodruhů se zamíchají a položí do balíčku vedle hracího plánu lícem dolů.

Každý hráč z tohoto balíku vezme 2 karty a schová si je v ruce, aby ostatní neviděli líc.

Každý hráč si zvolí barvu a dostane v této barvě 13 dlužních úpisů v hodnotách 0, 1, 2, 3 a 4 a jeden přehled. Také dlužní úpisy se drží v ruce skryté.

Každý hráč si vezme klobouk ve své barvě a postaví ho na startovní pole.

Černý klobouk se postaví na hrobařův start.

Každý hráč odevzdá z dlužních úpisů své barvy jeden v hodnotě 1 a jeden v hodnotě 2. Tyto úpisy od všech hráčů se dohromady zamíchají a rozloží pod obrázky hrací kostky s šipkou (podle vyobrazení v originálních pravidlech, tj. podélně prvních šest těsně vedle dlouhé strany plánu, další do druhé řady).

Při odkládání dlužních úpisů se tvoří řady. Protože každému úpisu je přiřazeno jedno číslo kostky, může řada sestávat nejvýše z 6 karet. Jakmile řada obsahuje 6 karet, začne se tvořit další řada. Řady dlužních úpisů tvoří trh.

Karty událostí se zamíchají a položí na jedno z polí, které je jim vyhrazeno na hracím plánu, lícem dolů.

Každý hráč dostane nuggety v celkové hodnotě 10. Zbylé nuggety se odloží vedle kratší strany hracího plánu.

Kostka a revolver se nachystají na stůl. Revolver dostane vždy hráč, který je na řadě.


[editovat] Rozdělení prvních dobrodruhů pro pokročilé

Kdo už Gnadenlos jednou nebo dvakrát hrál, měl by hru připravovat následujícím způsobem:

Následující body přípravy hry odpadnou:

 1. Žádné dlužní úpisy v hodnotách 1 a 2 se na trh nedávají už před hrou.
 1. Hráči si neberou žádné dobrodruhy z balíčku.

Zrušené body se nahradí následujícími pravidly:

 • Při třech hráčích se odkryje 3 × 2 a při čtyřech hráčích 4 × 2 dobrodruhů. Vždy dva po sobě vytažení dobrodruzi tvoří pár.
 • Každý hráč učiní nabídku tak, jak je popsáno v části pravidel „nabídky dlužních úpisů“. Začíná hráč, který hodí nejvyšší číslo na kostce. Soupeři pokračují po směru hodinových ručiček.
 • Kdo učiní nejvyšší nabídku, může si jako první vybrat párek dobrodruhů a své úpisy položí pod obrázky kostek hracího plánu. Tím zahájí první řadu trhu.
 • V pořadí podle výše svých nabídek si potom vezmou také ostatní hráči své páry dobrodruhů a položí své úpisy na trh.


[editovat] Průběh hry

Hráči si hodí kostkou a kdo hodí nejvyšší číslo, začíná. Ten, kdo je na řadě, dostane revolver. Tah hráče se dělí na 3 fáze:

 1. Provést událost
  Hráč odkryje vrchní kartu s událostí. Událost se provede.
 1. Koupit si vážnost
  Hráč si může za nuggety koupit vážnost a posunout svůj klobouk na cestě úspěchu vpřed.
 1. Nabídnout dlužní úpis
  Hráč provede tuto akci v případě, že má na konci svého tahu méně než 3 dobrodruhy. Pokud poté trh obsahuje tolik řad, kolik hráčů se účastní hry, nastane den splatnosti. Když hráč dokončí svůj tah, je na řadě další hráč ve směru hodinových ručiček a dostane revolver.


[editovat] Provedení události

Hráč, který je na řadě, odkryje vrchní kartu z balíku událostí a položí ji lícem nahoru na druhé událostní pole na hracím plánu. K dispozici jsou následující události:

 • zlaté opojení (obrázek zlatých nuggetů)
 • high noon (pravé poledne) (obrázek zkřížených revolverů a hrobařova klobouku)
 • falešná hra (obrázek pikového esa)

Na začátku události

Každý hráč musí vybrat jednoho ze svých dobrodruhů a položit ho před sebe lícem dolů. Hráč se události neúčastní pouze v případě, že nemá žádného dobrodruha. Pokud má jen jediný hráč dobrodruha(y), fáze „provést událost“ odpadá.

Všichni hráči současně své dobrodruhy odkryjí. Teď se provede vlastní událost.

[editovat] Zlaté opojení

Ve hře jsou 3 různé karty zlatého opojení. Liší se pouze počtem nuggetů, které byly nalezeny.

Který dobrodruh nuggety najde, se pozná podle zlatého čísla (čísla vedle symbolu zlata) na kartě daného dobrodruha.

Všichni hráči, jejichž vybraný dobrodruh má nejvyšší zlaté číslo, dostanou tolik nuggetů, kolik udává horní číslo na kartě zlatého opojení. Při události zlaté opojení 7/4 by to bylo 7 nuggetů.

Všichni hráči, jejichž dobrodruh má druhé nejvyšší zlaté číslo, dostanou tolik nuggetů, kolik udává dolní číslo na kartě zlatého opojení. Při události zlaté opojení 7/4 by to byly 4 nuggety.

Ostatní hráči vyjdou naprázdno.

Příklad: Byla odkryta událost 7/4. Každý hráč vyložil jednoho dobrodruha. Červený hráč obdrží 7 nuggetů, protože jeho dobrodruh má nejvyšší zlaté číslo. Zelený a žlutý dostanou každý 4 nuggety. Modrý vyjde naprázdno.

[editovat] High Noon

Před provedením této události se musí hrobař posunout o jedno pole blíže k cíli. Zda dobrodruh úspěšně přestojí událost „High Noon“, závisí na revolverovém čísle (čísle vedle revolverů) na jeho kartě.

Jestliže jen jeden hráč vyložil dobrodruha s nejvyšším revolverovým číslem, může si vzít 2 libovolné dlužní úpisy z trhu.

Jestliže je více takových hráčů, jejichž dobrodruh má nejvyšší revolverové číslo, může si každý z těchto hráčů vzít jeden libovolný dlužní úpis z trhu.

Pokud na trhu není pro všechny oprávněné dost úpisů, nedostane nikdo nic.

Hráč, který si bere z trhu dlužní úpis, se na něj nesmí před tím podívat.

Kdo narazí na cizí úpis, může ho později využít při vlastních nabídkách. V den splatnosti (viz níže), musí pochopitelně ten hráč, jehož barvu úpis nese, útratu zaplatit.

Hráč, který je na řadě, zakryje vzniklé díry v prvních řadách úpisy z poslední řady (posledních řad) dle vlastního výběru. Nejasnost: Hráč si může vybrat, kterou kartou z poslední řady zakryje díru v nižší řadě. Pokud si ale nevybral poslední kartu v poslední řadě, musí potom ostatní karty „sesypat“ a zakrýt tím díru v poslední řadě? Doporučuji nesesýpat.

Všichni dobrodruzi s nejnižším revolverovým číslem byli zastřeleni a putují do odkládacího balíku (první odložený dobrodruh je první karta odkládacího balíku).

[editovat] Falešná hra

Zda umí dobrodruh dobře švindlovat v kartách, závisí na jeho karetním čísle (čísle vedle symbolu karty).

Všichni hráči, jejichž dobrodruh má nejvyšší karetní číslo, jsou vítězové falešné hry. Hráči, jejichž dobrodruh má nejnižší karetní číslo, jsou poražení. Cesta úspěchu je kvůli události „falešná hra“ rozdělena na 4 barevné úseky. U každého úseku je obrázek karet stejné barvy s jedním kladným a jedním záporným číslem.

Kladné číslo udává, o kolik polí postoupí kupředu klobouk vítěze, který před událostí stál na úseku dotyčné barvy.

Záporné číslo udává, o kolik polí se musí vrátit klobouk poraženého, který před událostí stál na úseku dotyčné barvy.

Kdo je vítěz, získá na vážnosti a posune si klobouk podle pro něj platného kladného čísla. Kdo je poražený, ztratí na vážnosti a posune svůj klobouk podle pro něj platného záporného čísla zpět.

Příklad: Modrý a zelený hráč vyhráli falešnou hru. Modrý stojí se svým kloboukem v šedém úseku, smí tedy o 4 pole vpřed. Zelený klobouk stojí v béžovém úseku, může tedy jen o 3 pole vpřed. Červený hráč švindl prohrál. Jeho klobouk musí o jedno pole couvnout. Na konci události

Všichni dobrodruzi, kteří v té které události měli nejvyšší číslo, se odloží na odkládací balík (v příkladu na straně 6 nahoře by musel svého dobrodruha odložit červený).

Tito dobrodruzi splnili svou povinnost. Všichni ostatní hráči si smějí svého dobrodruha vzít zpět do ruky. Výjimkou jsou zastřelení dobrodruzi.

Upozornění: Pokud všichni hráči vyložili dobrodruhy se stejným číslem pro danou událost, událost se neprovede, ale žádná náhradní událostní karta se za ni neodkrývá. Hráči si vezmou své dobrodruhy zpět do ruky a hráč, který je na řadě, pokračuje se svým tahem. Nové míchání událostních karet

Poslední událost (7. karta) se neprovede. Jestliže hráč na řadě odkryje poslední událostní kartu, zamíchá všech 7 karet a vytáhne první kartu nově zamíchaného balíčku.

Ale: Jestliže se jako poslední objeví událost „High Noon“, musí se hrobař posunout o jedno pole. Zbytek události se neprovede.

[editovat] Kupování vážnosti

Hráč, který je na řadě, si může za své nuggety koupit vážnost u svých spoluobčanů. Za každý nugget, který zaplatí do banky, smí postoupit se svým kloboukem o jedno pole na cestě úspěchu.

Ale: V jednom tahu nesmí hráč postoupit o více než 5 polí. Teprve když je příště na řadě, může nově zaplatit až 5 nuggetů a postoupit o odpovídající počet polí. Poznámka překladatele: do limitu 5 polí se pravděpodobně nepočítají pole, o která se klobouk posunul v důsledku události „falešná hra“. Vyplývá to i z ukázkové hry v pravidlech.

Příklad: Červený hráč zaplatí 3 nuggety a posune svůj klobouk o 3 pole vpřed.

[editovat] Nabízení dlužních úpisů

Má-li hráč na tahu méně než 3 dobrodruhy, musí provést tuto akci. Má-li 3 nebo více dobrodruhů, tato fáze jeho tahu odpadá a ihned je na řadě další hráč.

Hráč odkryje z balíku o jednoho dobrodruha méně, než kolik hráčů se účastní hry. Při hře ve čtyřech se tedy odkryjí 3 a při hře ve třech 2 dobrodruzi.

Počínaje hráčem, který je na řadě, udělá každý hráč po směru hodinových ručiček jednu nabídku, při níž před sebe vyloží lícem nahoru 1, 2 nebo 3 dlužní úpisy. Při tom platí následující pravidla:

 • Jeden hráč nesmí nabídnout více než 3 úpisy.
 • Nabídka může být i nižší než předcházející nabídky.
 • Každá nabídka se od předcházejících nabídek musí lišit. Nabídka „0“ se tím pádem může také vyskytnout nejvýše jednou.
 • Každý hráč musí udělat nabídku. Může se jí vzdát pouze tehdy, když nemůže učinit takovou nabídku, která by odpovídala pravidlům uvedeným výše. To ale musí dokázat tím, že ukáže své úpisy. Jeho nabídka se pak automaticky považuje za nejnižší (ještě méně než „0“).

Hráč, který učinil nejvyšší nabídku, si teď jako první vybere jednoho dobrodruha. Poté položí nabídnuté úpisy lícem dolů do poslední otevřené řady trhu, popř. založí novou řadu.

V pořadí podle výše nabídek pak obdobně postupují i všichni ostatní hráči:

 • vyberou si dobrodruha
 • umístí úpisy na trh

Pouze hráč s nejnižší nabídkou nedostane žádného dobrodruha. Zato dostane své úpisy zpět.

Nejasnost: Musí hráč odložit úpis na nejlevější volné místo v poslední řadě trhu, nebo na libovolné volné místo v této řadě? Doporučuji poslední řadu nesesýpat a dovolit hráči volbu libovolného volného místa. Nesmí však založit novou řadu, dokud poslední řada není zcela plná.

Příklad: Modrý hráč učiní první nabídku a vyloží před sebe úpisy v hodnotě 5. Následují hráči červený, žlutý a modrý s nabídkami 4, 3 a 6. Zelený má s nejvyšší nabídkou první volbu a bere si dobrodruha C. Nabídnuté úpisy odloží lícem dolů do poslední řady trhu, popř. založí novou řadu. Modrý hráč se rozhodne pro dobrodruha B a červenému zbude dobrodruh A. Žlutý nedostane žádného dobrodruha, smí si ale své úpisy vzít zpět do ruky.

Když zásoba dobrodruhů dojde, zamíchá se odkládací balík a slouží jako nový dobírací balík. 3a. Den splatnosti

Den splatnosti nastane vždy, když trh sestává z nejméně tolika uzavřených (dokončených) řad, kolik hráčů se hry účastní. V příkladu vpravo jsou čtyři uzavřené řady. V hře ve čtyřech by tedy podmínka byla splněna.

Hráč, který je na řadě, projde dnem splatnosti takto:

 1. Hodí kostkou.
 1. Otočí poslední neotočený úpis ve sloupci odpovídajícím hozenému číslu.
 1. Hráč, kterému tento úpis patří, musí zaplatit tolik nuggetů, kolik je hodnota úpisu.

Hráč opakuje kroky 1, 2, 3, až než:

A. buď hodí číslo sloupce, ve kterém už jsou všechny úpisy odkryté, nebo

B. některý hráč má příliš málo nuggetů na to, aby proplatil svůj odkrytý úpis.

Příklad: Hráč, který řídí den splatnosti, hodí jedničku. Odkryje poslední úpis ve sloupci pod obrázkem jedničky. Tento úpis je modrý. Modrý hráč musí zaplatit 2 nuggety do banky. Poté hráč na řadě hodí trojku a odkryje poslední úpis ve sloupci s trojkou. Červený hráč musí zaplatit do banky 3 nuggety atd.

Pokud nastane případ „A“, není ve sloupci žádný další úpis, který by mohl být odkryt, a den splatnosti končí. Pokud nastane případ „B“, musí si hráč, který nebyl schopen proplatit svůj úpis, jako symbol ztráty své vážnosti vzít jednoho supa.

Za každého supa, kterého hráč obdrží, musí posunout svůj klobouk na cestě úspěchu o 5 polí zpět (nanejvýš ale na její poslední pole). Pokud hráč není schopen proplatit úpis, ale ještě má nějaké nuggety, může si je ponechat.

V situaci (1) je den splatnosti u konce, jakmile padne pětka, protože všechny úpisy tohoto sloupce již byly odkryty.

Po ukončení dne splatnosti si vezmou všichni hráči své odkryté úpisy zpět do ruky.

Hráč, který je na řadě, posune podle vlastního uvážení poslední karty do děr v prvních řadách (2). Přitom musí vzniknout tolik uzavřených řad, kolik je možné. Nejasnost: Hráč si může vybrat, kterou kartou z poslední řady zakryje díru v nižší řadě. Pokud si ale nevybral poslední kartu v poslední řadě, musí potom ostatní karty „sesypat“ a zakrýt tím díru v poslední řadě? Doporučuji nesesýpat.

Důležité: Pokud je i nyní na trhu alespoň tolik uzavřených řad, kolik hraje hráčů, koná se ihned další den splatnosti.


[editovat] Konec hry

Hra končí, když nastane jedna z následujících situací:

A) Tři supi: Některý hráč dostane svého třetího supa.

B) Hrobař dojde do cíle: Černý klobouk dojde na poslední pole hrobníkovy cesty. K tomu dojde, když je po sedmé odkryta událost „High Noon“. Tato událost už se neprovede.

C) Hráč dojde do cíle: Klobouk některého hráče dojde na cílové pole nebo za něj.

Je-li hra ukončena způsobem B nebo C, provede se ještě jeden den splatnosti. Hráč, který obdrží 3. supa, každopádně hru prohrál a odstraní svůj klobouk z cesty úspěchu.

Bez ohledu na to, zda hra skončila způsobem A, B nebo C, může každý hráč (s výjimkou hráče se 3 supy) se svým kloboukem ještě postoupit až o 3 pole, pokud za to zaplatí požadované nuggety.

Vyhraje hráč, který se svým kloboukem stojí na cestě úspěchu nejdále vpředu. Pokud někteří hráči stojí stejně daleko, vyhraje ten z nich, který má nejvíce nuggetů.


[editovat] Poděkování autora

Autor děkuje Claudii, Bennimu a Guidovi za to, jak ho bez milosti kritizovali, ale také za povzbuzování při tvorbě této hry.


[editovat] Přehled – Tah

1. Provést událost

Viz zadní stranu

2. Koupit si vážnost

Za každý nugget smíte postoupit o 1 pole vpřed na cestě úspěchu, ne ale více než o 5 polí za tah.

Máte-li méně než 3 dobrodruhy:

3. Nabídnout dlužní úpisy

 • Odkrýt o jednoho dobrodruha méně než je hráčů.
 • Každý nabídne až 3 úpisy.
 • Úspěšně nabídnuté úpisy vyložit do řad na trhu.

Má-li trh tolik uzavřených řad, kolik hráčů hraje:

3a. Den splatnosti


[editovat] Přehled – Události

Zlaté opojení

Nejvyšší zlaté číslo: Dostane větší počet nuggetů

Druhé nejvyšší zlaté číslo: Dostane menší počet nuggetů

High Noon

Hrobař o 1 pole vpřed

Nejvyšší revolverové číslo: Vezme 2 (1) dlužní úpis z trhu

Nejnižší revolverové číslo: Dobrodruh zastřelen (odkládací balík)

Falešná hra

Nejvyšší karetní číslo (vítěz): Klobouk o odpovídající kladné číslo vpřed

Nejnižší karetní číslo (poražený): Klobouk o odpovídající záporné číslo zpět

Obecně pro každou událost platí:

Dobrodruzi s nejvyšším číslem putují do odkládacího balíku.

[editovat] Odkazy