Hare & Tortoise

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Jiné názvy Hase und Igel, Zajíc a želva, Zajíc a ježek
Počet hráčů 2 – 6
Doporučený věk 8
Délka hry 40 až 60 minut
Autor David Parlett
Vydání
1974 Intellect Games Hare & Tortoise
1979 Ravensburger Hase und Igel
2000 Abacus Hase & Igel
2000 Rio Grande Games Hare & Tortoise
Ocenění Spiel des Jahres 1979 - vítěz

Závodivá hra bez kostky, nutno hospodařit s energií.

Angličan David Parlett svou nejznámější hru poprvé publikoval pod anglickým názvem Hare & Tortoise (česky Zajíc a želva) v roce 1974 u Intellect Games. Nejvíce ho proslavilo německé vydání Hase und Igel (česky Zajíc a ježek) z roku 1979 u Ravensburgeru, které vyhrálo úplně první Spiel des Jahres v historii. V roce 1987 se objevilo nové anglické vydání od Gibsons Games. Po další pauze vydalo roku 2000 německé vydavatelství Abacus ve spolupráci s americkým Rio Grande Games současně německou a anglickou verzi. V roce 2008 se hra vrací do stáje Ravensburgeru, který vydává Hase und Igel s několika úpravami pravidel.

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Herní plán
 • 90 karet s mrkvemi
 • 18 karet s jablky
 • 12 karet se zajícem
 • 6 závodních karet
 • 6 hracích žetonů v šesti barvách

[editovat] Příprava hry

[editovat] Hra pro 3 až 6 osob

Každý hráč obdrží 1 závodní kartu a 1 hrací žeton. Žeton postavíme na hrací ploše na START.

Hráči dále obdrží tyto mrkvové karty:

 • Hrají-li 3 nebo 4 hráči, pak 68 mrkví (3 karty po 1 mrkvi, 2 karty po 5 mrkvích, 1 kartu s 10 mrkvemi, 1 kartu s 15 mrkvemi a jednu s 30 mrkvemi).
 • Je-li hráčů 5 nebo 6, pak 98 mrkví (stejné rozdělení jako výše s výjimkou, že karta s 30 mrkvemi se dá dvakrát).

Zbývající mrkvové karty se odkryté položí na odpovídající místo na herním plánu seřazené podle hodnot. To je tak zvaná zásobárna mrkví. Z ní se mrkve odebírají nebo se tam zase vracejí. Každý si své karty drží v ruce tak, aby jeho spoluhráči během hry nevěděli, kolik mrkví má k dispozici. Každý hráč dostane ješt˜ě 3 jablkové karty. Zbylé se odloží vedle hracího plánu. Zaječí karty se dobře promíchají a zakryté položí rovněž vedle herního plánu. Hráčí je dostávají, když ve svém běhu dorazí na zaječí pole. Zaječí karty přinášejí štěstí nebo smůlu. Hráčí se dohodnou, kdo bude začínat.

[editovat] Hra pro 2 osoby

Odlišná pravidla hry pro tento počet hráčů jsou souhrně popsána na konci textu.

[editovat] Cíl hry

Všichni hráči se snaží vběhnout do cíle jako první. Komu se to podaří, je vítězem. Vběhnout do cíle je možné jen tehdy, zbaví-lí se hráč cestou svých jablkových karet - víz odstavec o jablkových polích. Krom˜ě toho nesmí mít hráč v cíli s sebou příliš mrkví - viz odstavec o konci hry.

[editovat] Jak se táhne

V této hře lze táhnout na libovolné pole, které však nesmí být obsazeno jiným žetonem. Za tah dopředu platíme, táhneme-li dozadu, pak mrkve dostáváme - viz odstavec o polích s ježkem. Na každém poli smí stát jen jeden žeton; táhneme tedy jen na volná pole. Obsazená pole se přeskakují, avšak započítáváme je. Táhneme-li dopředu, můžeme obsadit kterékoli volné pole, krom˜ě pole s ježkem. Táhneme-li nazpět, pak smíme pouze na ježkova pole - odstavec o ježkových polích. Táhnout dopředu můžeme libovoln˜ě daleko, pokud ovšem máme dostatek mrkví, abychom za postup zaplatily. Cena za překročení pole je uvedena na závodních kartách. Platíme ihned po tahu, přičemž příslušný počet mrkvových karet odevzdáme do tzv. zásobárny na herním plánu. Ceny za postup stoupají mnohem rychleji než je počet polí, která zůstávají za námi. Uděláme-lí delší tah, pak tedy zaplatíme mnohem více, než bychom zaplatili, kdybychom takový Łsek přešli ve dvou nebo třech tazích. Ceny za postup stoupají podle tohoto propočtu:

1 pole ................... 1 mrkev
2 pole ........... 1 + 2 = 3 mrkve
3 pole ....... 1 + 2 + 3 = 6 mrkví
4 pole ... 1 + 2 + 3 + 4 = 10 mrkví

atd. viz ZÁVODNÍ KARTA.

[editovat] Význam polí

Různá pole na herním plánu nám poskytují různé možností ke znovuzískání mrkví, abychom tak mohli pokračovat v závodě.

[editovat] Číselná pole

Při hře ZAJÍC A JEŽEK je velmí důležité místo, na kterém se během závodu práv˜ě nacházíme, přesn˜ě řečeno naše pořadí vzhledem k ostatním hráčům. Číselná pole se totiž týkají našeho pořadí. Snažíme se, abychom dosáhli shody mezi svým pořadím v závodu a číslem pole, na kterém se nacházíme. Pole s čísly 2, 3, a 4 mají význam pro hráče, kteří jsou v pořadí druhými, třetími nebo čtvrtými. Pole, společná pro čísla 1, 5 a 6 platí pro hráče, kteří jsou v pořadí prvními, pátými nebo šestými. Jestliže se hry zŁčastní pouze 3 hráči, pak u polí s číslem 4, 5 a 6 tento význam odpadá. Když dorazíme na číselná pole, zpočátku se nic neděje. Jakmile jsme však opět na tahu a číslo pole souhlasí s naším pořadím vzhledem k ostatním hráčům, dostaneme ze zásobárny mrkví desetinásobek tohoto čísla. Příklad: Stojíme na poli s číslem 2 a přitom ve chvíli, kdy na nás opět přijde řada, jsme druzí v pořadí. Dostaneme tedy před tahem 20 mrkví ze zásobárny. Kdybychom stáli na poli s čísly 1, 5 a 6 a byli první v pořadí, pak bychom si ze zásobárny vyzvedli 10 mrkví. Jsme-li pátí a stojíme-li na poli s čísly 1, 5, a 6, dostaneme 50 mrkví. Mezi příchodem naší figurky na pole a naším dalším tahem se může naše postavení následkem tahů spoluhráčů značn˜ě změnit. Musíme tedy co nejpřesněji odhadnout, jak ostatní hráči potáhnou a v jaké situaci budeme, až na nás opět přijde řada. Pokud číslo pole nesouhlasí s naším pořadím ve hře, pak nedostaneme žádné mrkve.

[editovat] Ježkova pole

Táhneme-li dopředu, pak svým žetonem nesmíme zastavit na ježkových polích. Tato pole smíme obsadit pouze při tahu nazpět a musí být volná. Při takovém tahu nic neplatíme, nýbrž naopak získáme množství mrkví. Spočítáme počet polí, přes která se dostaneme na nejbližší ježkovo pole a ze zásobárny dostaneme desetinásobek mrkví. Příklad: Je-li ježkovo pole hned za naším žetonem, dostaneme 10 mrkví. Je- li dv˜ě pole nazpět, pak dostaneme 20 mrkví atp. Z ježkova pole můžeme při příštím tahu postupovat buƒ kupředu nebo naopak dále nazpět, zase k nejbližšímu poli s ježkem. Obsazené ježkovo pole nesmíme při cest˜ě zpět přeskočit.

[editovat] Jablková pole

Každý hráč se musí svých jablkových karet kus po kuse zbavit, jinak nesmí vběhnout do cíle. Jablko si smíme sníst jedin˜ě na jablkových polích. Jen k tomuto Łčelu smíme také na jablková pole vstoupit. Kdo si snědl všechna svá jablka, nesmi již na jablková pole vstoupit. Když se na jablkové pole dostaneme, tak se zpočátku nic neděje. Avšak ve chvíli, kdy jsme opět na řad˜ě netáhneme, nýbrž odevzdáváme jednu jablkovou kartu. Za svou jablkovou kartu dostaneme mrkve a to desetinásobek pořadí, které práv˜ě zaujímáme. Jsme-li například třetí, dostaneme 30 mrkví. Při příštím tahu musíme z jablkového pole odejít. Nemůžeme tedy na témže poli odevzdat dv˜ě jablkové karty bezprostředn˜ě po sobě.

[editovat] Mrkvová pole

Dostaneme-li se na mrkvové pole a v dalším kole táhneme dál, nestane se vůbec níc. Na mrkvovém poli však můžeme zůstat stát a dostaneme za to ze zásobárny 10 mrkví bez ohledu na své momentální pořadí. To můžeme opakovat tak dlouho, jak nám to vyhovuje a pokaždé vyinkasovat 10 mrkví. Na mrkvových polích se můžeme mrkví i zbavovat. To je důležité zejména na konci závodu, když nám mrkve přebývají - viz závěr hry. V takovém případě zůstaneme stát na místě, tedy mrkvovém poli, místo dalšího tahu a odevzdáme 10 mrkví pokaždé, když jsme na tahu. To můžeme opakovat tak dlouho, jak chceme.

[editovat] Zaječí pole

Hráč, který zastaví se svým žetonem na zaječím poli, musí obrátit horní zaječí kartu a provede příkaz na ní napsaný. Tuto kartu pak vsune dospod hromádky. Pro případ pochybností uvádíme podrobnější výklad.

Vynechej jednu hru! Místo příštího tahu zůstáváme na zaječím polí stát.

Postup ihned na nejbližší mrkvové pole! Táhneme tedy na nejblížší neobsazené mrkvové pole nazpět nebo dopředu. Smíme využít všech výhod, které mrkvové pole poskytuje.

Táhni ihned ješt˜ě jednou! Pokud chceme, táhneme ješt˜ě jednou. Táhneme-li dopředu, musíme zaplatit. Při tahu zpět na ježkovo pole mrkve dostaneme.

Tvůj poslední tah t˜ě nic nestojí Mrkve, které jsme zaplatili, abychom se na toto zaječí pole dostali, dostaneme ze zásobárny nazpět.

Smíš si vzít 10 mrkví nebo jích 10 odevzdat Jednu z těchto možností můžeme udělat, ale nemusíme.

Sněz ihned jedno jablko! Chováme se tak, jako bychom dorazili na některé jablkové pole - tedy při příštím tahu jednu jablkovou kartu vyměníme za mrkve. Běžet dál smíme až při přespříštím tahu. Kdo už žádnou kartu nemá, tak ji prost˜ě neodevzdá, nedostane však ani mrkve.

Musíš snížit své pořadí ve hře o jedno místo! V tomto případ˜ě musíme přesunout svůj žeton na nejblížší volné pole za hráče, který je práv˜ě za námi. Za tento postup nazpátek však žádné mrkve nedostaneme, dokonce ani v tom případě, kdy bychom se dostali na ježkovo pole. Nenajdeme-li žádné volné pole za hráčem, který je za námi, pak musíme klesnout v pořadí o další místo nazpátek. Volné jablkové pole smíme použít tehdy, když ješt˜ě máme jablkovou kartu; v opačném případ˜ě nesmíme na tato pole vstoupit a musíme ješt˜ě dále nazpátek. Na začátku hry se dokonce může stát, že se vrátíme až na start.

Přejdi o jedno místo v pořadí dopředu! Přesuneme svůj žeton na nejbližší volné pole před hráčem, který je v pořadí před námi. Zde mrkvemi neplatíme. Ježkova pole používat nesmíme, jablková pole jen v tom případě, když máme jablko. Nenajdeme-li volné pole, pak se přesuneme ješt˜ě o další místo v pořadí. Může se dokonce stát, že se dostaneme rovnou do cíle.


Když jsou všechny mrkve spotřebovány

Spotřebujeme-li všechny mrkve, nestojíme-li na mrkvovém poli a přitom se nemůžeme vrátit na nejbližší ježkovo pole, neboź je práv˜ě obsazeno, pak si už jíným způsobem mrkve opatřit nemůžeme. V takovém případ˜ě musíme začít znovu od začátku. Dostaneme stejný počet mrkví jako při startu, avšak žádná nová jablka.


[editovat] Závěr hry

Abychom se dostali do cíle, musíme táhnout o jedno pole za poslední a zaplatit! Vítěz sice běh ukončil, ale stále platí jako hráč, který je v pořadí první. To je pro zbývající hráče důležité, například při jídle jablek nebo když dorazíme na číselná pole. Do cíle nesmíme vběhnout, pokud jsme se nezbavili všech svých jablkových karet. Krom˜ě toho nám nesmí přílíš mrkví přebývat. Kdo chce projít cílem jako první, nesmí mu po tomto tahu zbývat víc jak 10 mrkví. Druhému hráčí jich nesmí zbývat více jak 20, třetímu více jak 30 atd. Jsou dv˜ě možnosti, jak se zbavovat přebytečných mrkví. Můžeme táhnout na mrkvové pole a tam vždy, když na vás příjde řada, odevzdáme po 10 mrkvích. Můžeme také táhnout nazpět z jednoho ježkova pole na druhé a dostat se hodně nazpátek. Přitom sice získáme hodně mrkví, přitom však méně, než by bylo třeba k jednomu závěrečnému dlouhému tahu vpřed.


[editovat] Hra pro dv˜ě osoby

Oba hráčí obdrží po dvou žetonech, dále po pěti jablkových kartách a karty celkem s 98 mrkvemi, rozdělené jako při hře 5 nebo 6 hráčů. V tazích se střídají, táhnou však jen jedním ze svých žetonů. Můžeme si zvolit, kterým žetonem chceme táhnout - s výjimkou situace, kdy jeden žeton stojí na jablkovém poli. Když je jablko snědeno, musíme s tímto žetonem táhnout. Je zcela lhostejné, kterým ze svých žetonů necháme jablka sníst. Vítězem je ten, kdo s oběma svými žetony jako první dvojice projde cílem. To je možné teprve tehdy, když sníme všech 5 jablek. Vbíháme-li do cíle se svým prvním žetonem, pak můžeme mít mrkví, kolik chceme. Když vbíháme do cíle s druhým žetonem jako druhým v pořadí, pak nám nesmí zbývat více než 20 mrkví. Vbíháme-li do cíle se svým druhým žetonem jako třetí v pořadí, nesmí nám zbývat více jak 30 mrkví. Jinak platí všechna pravidla hry pro 3 až 6 hráčů.


[editovat] Taktika hry

Přehrajeme-li si ZAJÍCE A JEŽKA několikrát, objevíme četné taktické možnosti a naučíme se jich obratně využívat. Trocha přemýšlení se nám vyplatí především při neustálé změn˜ě pořadí. Při každém tahu stojí za to posoudit, jaký vliv bude mít tento tah na pořadí spoluhráčů. Uvádíme jeden příklad: Při hře ve čtyřech se rozhodnete táhnout nazpět na nejblížší ježkovo pole, abyste se tak dostali za hráče čtvrtého v pořadí, který stojí na poli s číslem 4. Výsledkem Vašeho tahu je, že tento hráč již není čtvrtý v pořadí, tudíž ani neobdrží, jak si sliboval 40 mrkví. Patrn˜ě se přitom naruší plány ostatních hráčů. Je také důležité pozorovat hru ostatních hráčů. Někteří zůstávají záměrně vzadu a sbírají pomocí neustálých tahů vpřed a nazpět velkou zásobu mrkví. A pak náhle udělají velký skok dopředu. Jíní se snaží být co možná vpředu a navíc zkoušejí štěstí na zaječích polích. Během hry je důležité držet karty zakrytě tak, aby spoluhráči neviděli, kolik mrkví máme. Tak se může stát, že si nasbíráme tolik mrkví, že s nimi uděláme jeden velký skok zezadu až do cíle. Musíme si však dát pozor, aby se nám jich nenashromáždilo tolik, že bychom se jich náhle nedokázali dostatečně rychle zbavit.

[editovat] Odkazy