HeckMeck am Bratwurmeck

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-7
Délka hry 20 až 30 minut
Autor Reiner Knizia
Vydání
2005 Zoch HeckMeck am Bratwurmeck

Dětská kocková hra pre 2-7 hravých vtákov, ktorí zacítili pečené červíky.

Pečené červíky majú vynikajúci kurz. Za jedno je to tým, že červíky sú naozaj obľúbeným jedlom každého operenca. Obľúbenosť pečených dčervíkov má však na svedomí predovšetkým kohút Harald. Sam, jeho strýko z Chickentownu v Kentucky , ho priviedol na myšlienku zriadiť na každom rohu stánky s pečenými červíkami. Od otvorenia prvého stánku mu blahorečia všetci operenci a Harald z toho má nemalý zisk. Na každom dvore vyhrabávajú sliepky červíky zo zeme a zasielajú ich do siete Haraldovych stánkov. Je jedno či je to červík v curry-omáčke, grilovaný červík, či frankfurktský červíček: operenci celého sveta na ne letia dodnes. Pre Haralda ale platí stále iba jedno heslo: Od lovca červíkov k milionárovi.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Materiál

16 porcií pečených červíkov s hodnotami 21 – 36

8 kociek so 6 symbolmi (červík a čísla od 1 do 5)


[editovat] Cieľ hry

Vyhráva vták, ktorý má na konci hry najviac pečených červíkov v pazúroch.


[editovat] Príprava hry

V strede stola rozložte vzostupne všetkých 16 porcií pečených červíkov. Tento rad predstavuje červičí gril. Najmladší hráč si vezme všetkých 8 kociek a začne hru. Číslo na porcii (21-36) udáva, koľko musíte nahádzať, aby ste ju získali. Na každej porcii je ešte zakreslený počet červíkov, ktoré s porciou hráč získa.


[editovat] Priebeh hry

Hrá sa v smere pohybu hodinových ručičiek. Hráč, ktorý je na ťahu, sa snaží získať porciu pečených červíkov z grilu alebo od súpera. S týmto cieľom hodí na začiatku ťahu všetkými ôsmymi kockami. Zo svojho hodu si vyberie všetky kocky s jedným symbolom (číslo alebo červík) a odloží ich pred seba. Následne smie urobiť ďalšie hody. Pre ďalšie hody používa iba kocky, ktoré ešte v predchádzajúcich hodoch neodložil pred seba. Pri každom hode vždy musí odložiť všetky kocky s niektorým symbolom. Nesmie však odkladať symboly, ktoré už odložil v niektorom z predchádzajúcich hodov. Symboly na odložených kockách ihneď spočítava. Aj červík má hodnotu, konkrétne 5.


[editovat] Získanie porcie pečených červíkov

Ak hráč pred sebou odložil všetkých 8 kociek alebo všetkých 6 symbolov, každopádne končí jeho ťah. Hráč však smie svoj ťah ukončiť aj skôr. To má zmysel iba vtedy, keď odloženými koncami už získa porciu pečených červíkov. Ak odložené kocky obsahujú aspoň jedného červíka a súčasne je ich hodnota rovná alebo vyššia ako hodnota niektorej porcie pečených červíkov v strede stola, alebo je rovná hodnote porcie, ktorú má spoluhráč na vrchu svojho stĺpčeka. Z grilu je možné vziať porciu s hodnotou nahádzanou v ťahu alebo hodnotou nižšou ako je nahádzaná. Ak chce hráč prevziať porciu od spoluhráča musí sa hodnota porcie zhodovať s nahádzanou hodnotou.


[editovat] Branie porcie pečených červíkov

Ten, kto získa porciu červíkov, položí ju otvorene pred seba. Každú práve získanú porciu pritom položí na stĺpček už skôr získaných porcií. To znamená, že pred každým hráčom leží otvorene vždy najviac jedna porcia pečených červíkov. Presne túto mu môže spoluhráč preberať. Spodné porcie sú ňou chránené.


[editovat] Neúspešné ťahy

• Ťah končí neúspešne, ak hráč pri hode hodil iba symboly, ktoré už má pred sebou odložené. Tým sa ťah hráča skončil.

• Ťah končí neúspešne, ak sa na konci hádzania medzi odloženými symbolmi nenachádza žiaden červík.

• Ťah končí neúspešne, ak na konci hádzania odložené kocky nedosahujú takú hodnotu, aby hráč získal porciu červíkov.

Ten, kto spôsobí neúspešný ťah, nedostane žiadnu porciu červíkov. Namiesto toho musí dokonca odovzdať svoju otvorene vyloženú (vrchnú zo stĺpika) porciu červíkov – teda ak nejakú má. Na ťah sa dostane ďalší hráč.


[editovat] Odovzdanie porcie pečených červíkov

Hráč, ktorý musí odovzdať porciu, ju zaradí medzi zvyšné porcie na gril v strede stola. Následne na grile prevráti (aby neboli viditeľná hodnota a červíky) porciu s najvyššou hodnotou. Túto porciu už nikto počas hry nemôže získať. Porcia ostane prevrátená na grile. Ak hráč vrátil porciu s najvyššou hodnotou, žiadna sa neprevráti.


[editovat] Koniec hry a vyhodnotenie

Hra končí, ak na grile už neleží žiadna porcia pečených červíkov. Každý hráč si spočíta červíkov na svojich porciách. Kto má najviac červíkov, vyhral. Pri rovnosti počtu červíkov vyhral hráč s vyššou hodnotou svojej najhodnotnejšej porcie.


[editovat] Odkazy