Himalaya

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 3-4
Doporučený věk 12
Délka hry 90 až 120 minut
Autor Regis Bonnessee
Vydání
2004 Tilsit Éditions Himalaya
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2005 - 5. místo, Spiel des Jahres 2005 - nominace, Hra roku 2006 - nominace


Poznámka: stránka je založena na slovenském překladu originálních pravidel od Moniky Dilli.

Upozornenie pre čitateľa Tento zošit pozostáva z dvoch rôznych častí:

 • Základných pravidiel
 • Rozšírených pravidiel pre skúsených hráčov

Dajte si dosť času, poriadne preštudovať pravidlá. Každé slovo je dôležité a prispieva k lepšiemu pochopeniu pravidiel. Odporúčame pri čítaní pravidiel si jednotlivé fázy prehrať, aby ste mohli najdôležitejšie ťahy lepšie pochopiť.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací plán
 • 4 ohybné zásteny rôznych farieb
 • 4 vodci karaván v 4 farbách
 • 20 „stup“ v 4 farbách
 • 60 „delegácií“ v 4 farbách
 • 60 „surovín“ v 5 farbách
 • soľ, žito, čaj, jadeit, zlato
 • 15 žetónov inventúry
 • 40 kruhov úloh
 • 24 akčných žetónov
 • 12 žetónov udalostí
  • 4 stopy Yetiho
  • 4 snehové búrky
  • 4 obchodné dni
 • 1 označovač kola
 • 1 dvadsaťstenná kocka
 • 2 látkové vrecká


[editovat] Hrací plán

Hrací plán ukazuje oblasť Himilájí na hranici s Tibetom a Nepálom. Na mapke sa nachádzajú:


[editovat] Dvadsať dedín

Na mape je dvadsať dedín očíslovaných od 1 do 20 a zobrazených pomocou ich hlavných budov. Tieto dediny sú troch rozličných úrovní:Him1.JPG Dom Chrám Kláštor


[editovat] Tri druhy horských ciest

Tri rôzne druhy horských ciest spájajú dediny. Po nich pohybujú hráči vodcami karaván. Him2.JPGHlinená cesta Ľadový zjazd Kamenný chodník


[editovat] Osem oblastí (regiónov)

Všetky cesty hraničia s ôsmimi rôzne veľkými oblasťami rovnakého významu, do ktorých môžu hráči posielať svoje delegácie. Him3.JPG 8 oblastí hracieho plánu


[editovat] Kalendár

Pod titulom HIMALAYA je zaznačený kalendár s 12 očíslovanými políčkami (12 mesiacov), na ktorom sa odpočítavajú kolá hry. Him4.JPG


[editovat] Príprava

Rozložte hrací plán do stredu stola a uložte označovač kola na prvé políčko kalendára. Vložte všetky suroviny do jedného a všetky kruhy úloh do druhého vrecúška a premiešajte ich.

Každý hráč si vyberie farbu svojho kmeňa a položí si materiál príslušnej farby pred seba:

 • 1 ohybnú zástenu
 • 1 vodcu karavány
 • 5 stup
 • 15 delegácií

Okrem toho si každý hráč vezme 6 akčných žetónov.


[editovat] Vyloženie surovín

Hoďte kockou! Výsledok hodu určuje dedinu, do ktorej náhodne uložíte 5 surovín z vrecúška. Tento postup zopakujte ešte 4 razy, kým nie je v piatich dedinách po 5 surovín.

Dôležité: ak kocka určí dedinu, v ktorej už suroviny sú, položíte nových 5 surovín do (číselne) najbližšej prázdnej dediny s vyšším číslom.

Príklad: Na kocke padlo číslo 20. Dedina 20 už suroviny má, dedina 1 tiež. Takže nové suroviny sa uložia do ešte prázdnej dediny 2.


[editovat] Vyloženie žetónov úloh

Hoďte kockou! Výsledok hodu určuje dedinu, do ktorej náhodne uložíte 1 žetón úlohy z vrecúška. Tento postup zopakujte ešte 4 razy, kým nie je v piatich dedinách po 1 žetóne úloh.

Dôležité: ak kocka určí dedinu, v ktorej už suroviny alebo úloha je, položíte novú úlohu do (číselne) najbližšej prázdnej dediny s vyšším číslom.

Príklad: Dedina 9 ponúka suroviny (2×soľ, 2×jadeit a 1× zlato) a dedina 14 hľadá čaj a jadeit.

V konečnom dôsledku teda ponúka 10 dedín buď suroviny, alebo úlohy. Him5.JPG


[editovat] Postavenie hráčov na plán

Najmúdrejší hráč začína. Položí pred seba kocku, ako ukazovateľ prvého vodcu karavány. V každom kole je ním iný hráč. Potom každý v smere pohybu hodinových ručičiek postaví svojho vodcu karavány na ľubovoľnú dedinu (s alebo bez úlohy či surovín). Dvaja hráči nesmú na začiatku hry začínať na tej istej dedine.


[editovat] Priebeh hry

Hra je rozložená na 12 na seba nadväzujúcich kôl (1 rok), ktoré prebiehajú nasledovne:

 • I. fáza:Posunutie označovača kôl
 • II. fáza:Tajná voľba akcií
 • III. fáza:Vykonanie akcií
 • IV. fáza:Obnova surovín a úloh
 • V. fáza:Inventúra (na konci 4., 8. a 12. kola)


[editovat] I. fáza: Posunutie označovača kôl

Na začiatku každého kola sa označovač posunie o jedno políčko na kalendári. Hráč, ktorý hral v poslednom kole ako prvý, bude hrať v novom kole ako posledný. Jeho sused zľava začína nové kolo a dostáva kocku. Na konci 12. kola končí hra.


[editovat] II. fáza: Tajná voľba akcií

Všetci hráči dajú súčasne a tajne svojmu vodcovi karavány 6 povelov. Nato použijú žetóny akcií, ktoré uložia do radu zľava doprava za svoju zástenu. Udelený povel je na vrchu žetónu akcie. Najľavejší žetón ukazuje prvú akciu, žetón najviac vpravo poslednú.

Him6.JPG

(Príklad pre naplánované akcie)

Predná strana žetónu akcie povoľuje buď pohyb ( po hlinenej, kamennej alebo ľadovej ceste) alebo obchod v dedine (ruky). Zadnou stranou žetónu je možné urobiť prestávku (ani sa nepohnúť, ani neobchodovať). Hráči majú približne 1 minútu čas na plánovanie svojich akcií pre toto kolo. Potom sa už nič nesmie meniť. Jeden hráč sleduje, aby bol čas dodržaný.


[editovat] Pohyb ( po hlinenej, kamennej alebo ľadovej ceste)

Vodca karavány sa dostane z dediny do susednej dediny, ak medzi nimi existuje spojovacia cesta. Ak má ísť vodca karavány po hlinenej ceste, tak hráč uloží žetón akcie symbolom hliny dohora.


[editovat] Prestávka (symbol jaka)

Ak hráč v istý okamžik nechce ani cestovať, ani obchodovať, môže si zvoliť urobenie prestávky. Jeho žetón akcie musí ukazovať obrázok jaka (zadnú stranu).

Upozornenie: Týmto spôsobom je možné pustiť protihráča dopredu, aby on ako prvý prišiel do dediny so surovinami. Ak tam mal naplánované obchodovať, môžete po ňom získať hodnotnejšiu surovinu.

Him7.JPG


[editovat] Obchod (ruky)

Obchod možno uskutočniť v dedine so surovinami alebo v dedine s úlohou.

Získať surovinu: Je 5 rôznych surovín, ktoré tu vypisujeme podľa ich hodnoty: Soľ (biela), žito (oranžová), čaj (čierna), jadeit (zelená), zlato (žltá).


Vodca karavány si smie vziať iba jednu surovinu. V každej dedine musí brať v každom kole surovinu s najnižšou hodnotou, aby nešokoval obyvateľov danej dediny svojou chamtivosťou. Samozrejme môže v jednom kole vodca karavány zozbierať viacero surovín, ale každú v inej dedine.

Splniť úlohu: Žetóny úloh ukazujú farby surovín, ktoré dedina potrebuje. Vodca karavány splnil úlohu, ak do dediny prinesie všetky požadované suroviny (naraz).Him8.JPG Na splnenie tejto úlohy treba do dediny priviezť jednu soľ a jeden jadeit.


[editovat] III. fáza: Vykonanie akcií

Keď sú všetci hráči pripravení, postaví každý svoju zástenu tak, aby spoluhráči videli na jeho vyložené žetóny akcií. Nazbierané suroviny však zostanú skryté za zástenou. Prvý vodca karavány vykoná svoju prvú akciu, potom jeho sused zľava atď. až po posledného hráča. To isté platí pre nasledujúcich 5 akcií. Každú akcia vykonávajú postupne dokola všetci hráči. Vždy začína prvý vodca karavány (hráč s kockou).


[editovat] Pohyb

Každý pohyb, ak je uskutočniteľný, sa musí vykonať, aj keď sa hráč pri plánovaní náhodou pomýlil.


[editovat] Obchod

Získať surovinu: Hráči si získané suroviny ukladajú za zástenu, na tu zobrazené vrecia. Tak je možné pohybovať zástenou bez prezradenia, aké suroviny hráč vlastní.

Splniť úlohu: Ak hráč splní úlohu tým, že do dediny priviezol požadované suroviny, môže urobiť 2 z nasledujúcich troch ťahov: robiť výmenné obchody dávať obetné dary vyslať delegáciu svojho kmeňa do susedných oblastí. Upozornenie: Takto minuté suroviny sa vracajú do vrecka so surovinami, odkiaľ môžu byť opäť ťahané. Ak sa plánovaný obchod nedá uskutočniť (dedina je prázdna), tak sa akcia anuluje, ale ďalšie akcie sa vykonajú normálne.


[editovat] Výmenný obchod

Výmenou za prinesené suroviny je možné získať toľko jakov, koľko udáva číslo na žetóne úlohy. Tým hráč zväčšuje svoje stádo. V takom prípade vezme hráč žetón úlohy a položí ho obrázkom jakov navrch za svoju zástenu. Až do konca hry zostáva veľkosť stáda tajná. Ziskom jakov, získava hráč body hospodárskeho vplyvu, ktoré sú pre výhru dôležité (pozri konečné hodnotenie). Him9.JPG

Upozornenie: Ak hráč neurobí výmenný obchod, žetón úlohy sa vráti do vrecka a môže byť opätovne ťahaný.


[editovat] Obetné dary

Cirkevnej autorite dediny možno dať obetný dar tak, že hráč postaví jednu svoju stupu do dediny, v ktorej stojí jeho vodca karavány (Stupa je budhistická sakrálna stavba a miesto spomienky a úcty). V každej dedine môže byť postavená iba jedna stupa. Stavbou stupy, získava hráč body cirkevného vplyvu, ktoré sú pre výhru dôležité (pozri konečné hodnotenie).

Him10.JPG


[editovat] Vyslanie delegácie

Ešte je možné vyslať delegáciu svojho kmeňa do susediacich oblastí. Vyslaní môžu byť:

 • tri delegácie, ak je vodca karavány v dedine úrovne 3 (kláštor)
 • dve delegácie, ak je vodca karavány v dedine úrovne 2 (chrám)
 • jednu delegáciu, ak je vodca karavány v dedine úrovne 1 (dom)

Figúrky delegácií je možné umiestňovať ľubovoľne do susedných oblastí príslušnej dediny. Vyslaním delegácií, získava hráč body politického vplyvu, ktoré sú pre výhru dôležité (pozri konečné hodnotenie).


Him11.JPG


[editovat] Príklad kola jedného hráča

Him12.JPG


Za svojou zástenou už má 2 × soľ, 2 × jadeit, a jedno zlato.


[editovat] 1. akcia: obchod

Dedina 3 vlastní 1 soľ, 1 jadeit a 1 zlato. Vodca karavány si vezme surovinu s najnižšou hodnotou (soľ) a dá si ju za zástenu.

[editovat] 2. akcia: pohyb

Vodca karavány sa presunie po hlinenej ceste do dediny 4.

[editovat] 3. akcia: obchod

Dedina 4 vlastní 2 × žito a jeden jadeit. Vodca karavány si vezme surovinu s najnižšou hodnotou (žito) a dá si ju za zástenu.

[editovat] 4. akcia: pohyb

Vodca karavány sa presunie po hlinenej ceste naspäť do dediny 3.

Dôležité: ako ďalšiu akciu nesmie z tejto dediny vziať Jadeit, lebo v tomto kole už z dediny3 surovinu bral. (1. akcia)

[editovat] 5. akcia: pohyb

Vodca karavány sa presunie po ľadovej ceste do dediny 6, kde čaká úloha na splnenie.

[editovat] 6. akcia: obchod

Vodca karavány splní úlohu a odovzdá 1 žito a 1 soľ, ktoré sa okamžite vložia do vrecka so surovinami.

Ako odmenu postaví stupu svojej farby na námestie.

Potom vyšle 3 delegácie (kláštor = úroveň 3) svojej farby do oblasti susediacej s dedinou 6.


Nezvolil si výmenný obchod, lebo sa mu 3 jaky zdajú za splnenie úlohy málo.

Him13.JPG


[editovat] IV. fáza: Obnova surovín a úloh

Ak aspoň jedna dedina už nemá suroviny alebo úlohu, tak musí prvý vodca karavány tieto obnoviť. Tak ako na začiatku hry pomocou kocky uloží 5 surovín / alebo 1 úlohu do jednej alebo viacerých dedín tak, aby znova 5 dedín ponúkalo suroviny a iných 5 dedín ponúkalo úlohy.

Upozornenie: Vždy sa najprv obnovujú suroviny.


[editovat] V. fáza: Inventúra na konci 4., 8. a 12. kola

Na konci uvedených kôl sa vykonáva inventúra, ktorá prebieha nasledovne. Všetci hráči vezmú svoje vrecia so soľou (biele surovinové kocky) spoza svojej zásteny do uzavretej päste a súčasne ich ukážu.

Hráč s najväčším počtom vriec so soľou získa žetón inventúry (zodpovedajúci 3 novým jakom), ktorý si uloží za zástenu. Pri rovnosti nikto jakov nevyhrá.

Him14.JPG

Ostatné suroviny (žito, čaj, jadeit, zlato) sa vyhodnotia rovnakým spôsobom.

Príklad: V prvej fáze inventúry (soľ) ukáže Sherpa 3, Dolpo-pa 4, Botia a Tamang 0 vriec. Hráč Dolpo-pa teda získa žetón inventúry v hodnote 3 jakov. V druhej fáze inventúry (žito) ukáže Sherpa 2, Dolpo-pa 1, Botia a Tamang po 4 vrecia. Poslední dvaja majú rovnako veľa bodov, a preto v tejto fáze nezíska nikto žetón inventúry. V ďalších troch fázach (čaj, jadeit a zlato) sa hodnotenie vykonáva rovnakým spôsobom.


[editovat] Koniec kola

Po konci kola odovzdá prvý vodca karavány kocku svojmu ľavému susedovi. Tento sa stáva novým prvým vodcom karavány a začína nové kolo prvou fázou.


[editovat] Konečné hodnotenie

Na konci roka ( koniec 12. kola) sa spočítavajú body hospodárskeho cirkevného a politického vplyvu každého hráča.


[editovat] Vyhodnotenie cirkevného vplyvu

Každý hráč si spočíta body vplyvu podľa nasledovného princípu: Stupa stojaca v dedine úrovne 1 (dom) prináša 1 bod. Stupa stojaca v dedine úrovne 2 (chrám) prináša 2 body. Stupa stojaca v dedine úrovne 3 (kláštor) prináša 3 body.


[editovat] Vyhodnotenie politického vplyvu

Potom sa vyhodnotí politický vplyv. Nato každý hráč spočíta delegácie v jednotlivých oblastiach. Hráč, ktorý má v oblasti prevahu, získa 1 bod politického vplyvu. Ak v niektorej oblasti majú viacerí hráči rovnako veľa delegácií (najviac), nezíska bod nikto.


[editovat] Vyhodnotenie hospodárskeho vplyvu

Každý hráč si spočíta jakov na žetónoch úloh a žetónoch inventúry spolu. Celkový počet odpovedá celkovému množstvu jakov v jeho stáde a počtu bodov hospodárskeho vplyvu.


[editovat] Kto vyhral? Pri hre troch hráčov

Hráč, ktorý má vo dvoch z troch hodnotení vplyvu najviac bodov je víťazom. (Súčet dvoch) Ak majú dvaja hráči rovnaký počet bodov, vyhráva ten, ktorý má viac bodov hospodárskeho vplyvu. Ak je ešte stále rovnosť bodov, rozhoduje o víťazovi najprv počet bodov politického, až potom cirkevného vplyvu.


[editovat] Kto vyhral? Pri hre štyroch hráčov

[editovat] Prvá etapa: Vylúčenie hráča podľa bodov cirkevného vplyvu (stupy)

Hráč, ktorý má najmenej bodov cirkevného vplyvu, vypadáva a berie všetky svoje delegácie z hracieho plánu. Ak majú dvaja hráči rovnaký počet bodov, zostáva v hre ten, ktorý postavil viac stup (bez ohľadu na ich hodnotu). Ak ani toto pravidlo nerozhodlo, rozhoduje počet jakov.


[editovat] Druhá etapa: Vylúčenie hráča podľa bodov politického vplyvu (delegácie)

Hráč, ktorý má najmenej bodov politického vplyvu, vypadáva. Ak majú dvaja hráči rovnaký počet bodov, zostáva v hre ten, ktorý má väčší počet delegácií na hracom pláne (bez ohľadu na ich hodnotu). Ak ani toto pravidlo nerozhodlo, rozhoduje počet jakov.


[editovat] Tretia etapa: Vylúčenie hráča podľa bodov hospodárskeho vplyvu (jaky)

Z dvoch zvyšných hráčov je víťazom ten, ktorý má najviac bodov hospodárskeho vplyvu. Teda vodca karavány s najväčším počtom jakov. Ak majú dvaja hráči rovnaký počet jakov, vyhráva hráč s väčším politickým vplyvom. Ak ani toto pravidlo nerozhodlo, rozhoduje hodnota cirkevného vplyvu.


[editovat] Doplňujúce pravidlá

Ak už ovládate pohyby a obchody vašej karavány, môžete základné pravidlá rozšíriť o nasledujúce body, ktoré hru správne okorenia.


[editovat] Udalosti vo veľhorách

Na začiatku hry dostane každý hráč klasicky herný materiál a okrem toho ešte 3 žetóny udalostí:


Him15.JPG

Stopy yetiho,-------snehová búrka,------trh

Potom sa medzi fázu I a fázu II kola vloží doplňujúca fáza:


[editovat] Fáza Ia: Vyloženie žetónu udalostí

Hráči môžu zaradom (začína prvý vodca karavány) pred voľbou akcií položiť na hrací plán jeden z ich troch žetónov udalostí. Pozor. V každom kole smie byť na pláne iba jeden žetón konkrétneho druhu udalosti. (Teda spolu najviac 3 žetóny a každý iný.)

Dôležité: Na konci kola budú žetóny udalostí definitívne odstránené z hracieho plánu. To znamená, že hráč môže svoj žetón udalostí použiť iba raz za celú hru.


[editovat] Stopy yetiho

Položte stopy yetiho do stredu ľubovoľnej cesty (je jedno ktorého druhu). Stopy hrozného snežného muža boli objavené! V tomto kole z dôvodu bezpečnosti nikto nepoužije cestu so stopami.

Him16.JPG


[editovat] Snehová búrka

Položte snehovú búrku do stredu ľubovoľnej cesty. Prírodné živly sú utrhnuté z reťaze a zadržiavajú vašu karavánu. Ak sa predsa niekto odváži použiť cestičku a vojde do snehovej búrky, potrebuje ne jej prejdenie 2 pohyby (prvý pohyb po žetón udalosti a druhý od neho do dediny).

Him17.JPG

Upozornenie: Svoj ťah nesmie hráč ukončiť na žetóne snehovej búrky.


[editovat] Trh

Položte žetón trhu na ľubovoľnú dedinu, ktorá ponúka suroviny. Dnes je sviatok. V dedine sa koná veľký trh. Výnimočne môže každý vodca karavány, ktorý tu má naplánovaný obchod voliť surovinu, ktorú si chce vziať.

Him18.JPG


[editovat] Úplná inventúra

Vo fáze inventúry môže hráč, ktorý má početnú prevahu v niektorom druhu surovín, voliť jednu z troch akcií:

 • branie žetónu inventúry,
 • vyslanie dvoch delegácií z vlastnej zásoby do oblastí susediacich s dedinou, v ktorej stojí jeho vodca karavány,
 • stavba stupy v dedine úrovne 1, ktorá leží na hranici oblasti susediacej s dedinou, v ktorej stojí jeho vodca karavány.


Him19.JPG

Príklad: vodca karavány Bhotia vyhral prvú inventúru (soľ) a postavil stupu do dediny 19. Ak vyhrá ešte jednu inventúru, môže buď postaviť ďalšiu stupu do dediny 20, alebo vyslať 2 delegácie do oblastí 7 a 8, alebo si vziať žetón inventúry.


[editovat] Odkazy