Hive

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Hiv.jpg
Počet hráčů 2
Doporučený věk 9
Délka hry 20 až 30 minut
Autor John Yianni
Vydání
2001 Gen Four Two Games Hive
Ocenění Mensa Select 2006


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 22 kamenů ve tvaru pravidelného Å¡estiúhelníku, z toho 11 bílých a 11 černých. Od každé barvy pak:
  • 1× včelí královna
  • 3× mravenec
  • 2× brouk
  • 2× pavouk
  • 3× kobylka


[editovat] Průběh hry

 • Hráči se střídají v tazích. V jednom tahu smí hráč buď nasadit jeden vlastní kámen, nebo pohnout jedním vlastním kamenem. Tah je povinný.
 • Hráči se domluví, kdo bude modrý, kdo bílý a kdo bude začínat.
 • Na začátku hry nejsou kameny obou hráčů nasazeny. V 1. tahu oba hráči nasadí svůj první kámen, pÅ™ičemž druhý hrač nasadí svůj první kámen na pole sousedící s kamenem soupeÅ™e.
 • Královnu musí hráč nasadit nejpozdÄ›ji ve svém 4. tahu. Dokud hráč nenasadí svou královnu, nesmí svými kameny pohybovat (smí je pouze nasazovat).
 • Hráč může nasadit kámen pouze na pole, které sousedí s nÄ›jakým jeho kamenem a které nesousedí s žádným soupeÅ™ovým kamenem (vyjma prvního tahu). Kameny zakryté jiným kamenem (viz pohyb brouka) se pÅ™i aplikaci tohoto pravidla neberou v úvahu.
 • Ve skutečnosti se nepokádají kameny na pole, neboÅ¥ ke hÅ™e nepatří žádný hrací plán, ale umisÅ¥ují se tak, aby se alespoň jedna strana kamene dotýkala strany jiného kamene.

[editovat] Pohyb jednotlivých kamenů

 • Každý druh kamene má svůj vlastní způsob pohybu.
  • Královna - na libovolné sousední pole.
  • Brouk - na libovolné sousední pole, a to i obsazené. Je-li toto pole obsazeno jiným kamenem (resp. více kameny), kámen brouka se položí na tento kámen (resp. tyto kameny), a tím je zakryje.
  • Kobylka - skočí na 1. neobsazené pole ve smÄ›ru obsazeného sousedního pole. Pokud v nÄ›kterém smÄ›ru není sousední pole obsazeno, nesmí tímto smÄ›rem kobylka táhnout.
  • Mravenec - se v 1 tahu může pohnout libovolnÄ›krát z jednoho pole na pole sousední, pouze nesmí dojít na pole, ze kterého právÄ› vyÅ¡el.
  • Pavouk - se musí v 1 tahu pohnout pÅ™esnÄ› 3x po sobÄ› na sousední pole, pÅ™ičemž se nikdy nesmí vrátit na pole, kde už byl, ani se pohnout ménÄ›krát.
 • Není povoleno udÄ›lat takový tah, kterým by pÅ™estaly být kameny položené na desce navzájem propojeny, tzn. tvoÅ™it jednu souvislou skupinu. Toto pravidlo platí nejenom po dokončení tahu, ale i v libovolný okamžik průbÄ›hu tahu (posunu kamenu po hracím plánu).
 • Není možné se pohnout na pole, kde už stojí jiný kámen, a to vyjma brouka (viz pohyb brouka).
 • Dále platí, že se nesmí pohnout kamenem na sousední pole, pokud jsou obÄ› pole, která jediná sousedí s tÄ›mito obÄ›ma poli, obsazena. Toto pole mohou obsadit pouze brouci a kobylky díky svému zvláštnímu pohybu. Idea tohoto pravidla je ta, že se jedná o příliÅ¡ úzký průchod, kterým kámen neproleze. Kobylka ale sousední kameny pÅ™eskočí a brouk je pÅ™eleze.
 • Není možno vykonat pohyb zakrytým kamenem (viz pohyb brouka).

[editovat] Konec hry

 • Hra se hraje tak dlouho, dokud jeden z hráčů nemá královnu v matu. Hráč, který má královnu v matu, prohrál. Pokud nÄ›který hráč zahrál tah, kterým se do matu dostaly obÄ› královny, je partie prohlášena za remízu.
 • Včelí královna je v matu, pokud jsou vÅ¡echna sousední pole obsazena nÄ›jakým kamenem (vlastním nebo cizím).


[editovat] Odkazy