Hive

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Hiv.jpg
Počet hráčů 2
Doporučený věk 9
Délka hry 20 až 30 minut
Autor John Yianni
Vydání
2001 Gen Four Two Games Hive
Ocenění Mensa Select 2006


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 22 kamenů ve tvaru pravidelného šestiúhelníku, z toho 11 bílých a 11 černých. Od každé barvy pak:
  • 1× včelí královna
  • 3× mravenec
  • 2× brouk
  • 2× pavouk
  • 3× kobylka


[editovat] Průběh hry

 • Hráči se střídají v tazích. V jednom tahu smí hráč buď nasadit jeden vlastní kámen, nebo pohnout jedním vlastním kamenem. Tah je povinný.
 • Hráči se domluví, kdo bude modrý, kdo bílý a kdo bude začínat.
 • Na začátku hry nejsou kameny obou hráčů nasazeny. V 1. tahu oba hráči nasadí svůj první kámen, přičemž druhý hrač nasadí svůj první kámen na pole sousedící s kamenem soupeře.
 • Královnu musí hráč nasadit nejpozději ve svém 4. tahu. Dokud hráč nenasadí svou královnu, nesmí svými kameny pohybovat (smí je pouze nasazovat).
 • Hráč může nasadit kámen pouze na pole, které sousedí s nějakým jeho kamenem a které nesousedí s žádným soupeřovým kamenem (vyjma prvního tahu). Kameny zakryté jiným kamenem (viz pohyb brouka) se při aplikaci tohoto pravidla neberou v úvahu.
 • Ve skutečnosti se nepokádají kameny na pole, neboť ke hře nepatří žádný hrací plán, ale umisťují se tak, aby se alespoň jedna strana kamene dotýkala strany jiného kamene.

[editovat] Pohyb jednotlivých kamenů

 • Každý druh kamene má svůj vlastní způsob pohybu.
  • Královna - na libovolné sousední pole.
  • Brouk - na libovolné sousední pole, a to i obsazené. Je-li toto pole obsazeno jiným kamenem (resp. více kameny), kámen brouka se položí na tento kámen (resp. tyto kameny), a tím je zakryje.
  • Kobylka - skočí na 1. neobsazené pole ve směru obsazeného sousedního pole. Pokud v některém směru není sousední pole obsazeno, nesmí tímto směrem kobylka táhnout.
  • Mravenec - se v 1 tahu může pohnout libovolněkrát z jednoho pole na pole sousední, pouze nesmí dojít na pole, ze kterého právě vyšel.
  • Pavouk - se musí v 1 tahu pohnout přesně 3x po sobě na sousední pole, přičemž se nikdy nesmí vrátit na pole, kde už byl, ani se pohnout méněkrát.
 • Není povoleno udělat takový tah, kterým by přestaly být kameny položené na desce navzájem propojeny, tzn. tvořit jednu souvislou skupinu. Toto pravidlo platí nejenom po dokončení tahu, ale i v libovolný okamžik průběhu tahu (posunu kamenu po hracím plánu).
 • Není možné se pohnout na pole, kde už stojí jiný kámen, a to vyjma brouka (viz pohyb brouka).
 • Dále platí, že se nesmí pohnout kamenem na sousední pole, pokud jsou obě pole, která jediná sousedí s těmito oběma poli, obsazena. Toto pole mohou obsadit pouze brouci a kobylky díky svému zvláštnímu pohybu. Idea tohoto pravidla je ta, že se jedná o příliš úzký průchod, kterým kámen neproleze. Kobylka ale sousední kameny přeskočí a brouk je přeleze.
 • Není možno vykonat pohyb zakrytým kamenem (viz pohyb brouka).

[editovat] Konec hry

 • Hra se hraje tak dlouho, dokud jeden z hráčů nemá královnu v matu. Hráč, který má královnu v matu, prohrál. Pokud některý hráč zahrál tah, kterým se do matu dostaly obě královny, je partie prohlášena za remízu.
 • Včelí královna je v matu, pokud jsou všechna sousední pole obsazena nějakým kamenem (vlastním nebo cizím).


[editovat] Odkazy