Jenga

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Jen.jpg
Počet hráčů 1-8
Doporučený věk 8
Délka hry 5 až 20 minut
Autor Leslie Scott
Vydání
1986 Tofa Semily, n.p.; Milton Bradley Jenga

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 18 černých, 18 červených a 18 svÄ›tlých hracích kamenů ( tvaru kvádru )
 • jednu osmi stÄ›nou kostku.


[editovat] Příprava hry

 • Na začátku každé hry je potÅ™eba z hracích kamenů postavit věž. Stavíme ji takto:
  • Jednotlivá patra se skládají ze 3 kamenů stejné barvy.
  • Následující patro stavíme křížem.
  • Barvy v patrech by se mÄ›ly pravidelnÄ› střídat, na poÅ™adí barev nezáleží.
 • Po pÅ™ipravení věže jeÅ¡tÄ› upravíme stÄ›ny, aby byly co nejrovnÄ›jší.


[editovat] Průběh hry

 • Jednotlivý hráči se střídají v pÅ™esném poÅ™adí, které je nutno určit pÅ™ed začátkem hry. Hráč, když na nÄ›j pÅ™ijde Å™ada vezme kostku, hodí a vytáhne kámen té barvy, která mu padla na kosce. Symbol hvÄ›zdička znamená, že si hráč může vybrat jakou barvu chce.
 • Vytahovat kameny smí z skoro celé věže, nesmí brát pouze z toho úplnÄ› nejhoÅ™ejšího dostavÄ›ného patra a toho nedostavÄ›ného. Pokud se vám bÄ›hem vyndávání kamenů posunou i jiné, nevadí to, pouze je musíte vrátit na původní místo.
 • Po vytažení kamene jen opÄ›t položí na vrchol věže, a to tak jako kdyby stavÄ›l další patro ( tady již samozÅ™ejmÄ› na barvÄ› nezáleží ! ). Hráč nesmí začít stavÄ›t další patro pÅ™edtím, než je spodní patro dostavÄ›no.
 • Po položení kamene počká 10 vteÅ™in a pokud věž jeÅ¡tÄ› stojí smí pokračovat další hráč. Pokud věž spadne vyhrává hráč jemuž jako poslednímu věž nespadla.
 • PÅ™i vÅ¡ech operacích s kameny si musí počínat značnÄ› opatrnÄ› a vždy musí používat najednou pouze jednu ruku! Smí si je samozÅ™ejmÄ› prohazovat, ale nesmí se obÄ›ma rukama dotýkat kamenů.


[editovat] Konec hry

 • Hra končí v momentÄ›, kdy se věž zřítí (i částečnÄ›)
 • Vyhrál hráč, který dokázal jako poslední pÅ™iložit kostičku, aniž by se věž zřítila.

[editovat] Odkazy