Kahuna

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Kah.jpg
Jiné názvy Kanaloa
Počet hráčů 2 – 4
Doporučený věk 10
Délka hry 30 až 60 minut
Autor Günter Cornett
Vydání
1998 Kosmos Kahuna
Ocenění Spiel des Jahres 1999 - výběrová listina

Tajemné souostroví v Jižním moři ovládne ten, kdo rychleji propojí jednotlivé ostrůvky mosty! Hra vyšla původně pod názvem Kahuna pro dva hráče. Novější vydání od Tilsitu (2003) pod názvem Kanaloa je pro dva až čtyři hráče.

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

  • 24 karet ostrovů, 2 pro každý ostrov.
  • Pro každého hráče
    • 10 kamenů
    • 25 mostů


[editovat] Hrubé obrysy a cíl hry

Cílem hry je získat více bodů než protivník.

Hrací plán představuje mapu souostroví, hráči se snaží získat nadvládu nad jednotlivými ostrovy. Celkem třikrát za hru se zjišťuje, který hráč má nadvládu na větším počtu ostrovů. Po první fázi dostane takový hráč 1 bod, po druhé fázi 2 body a na konci hry dostane tolik bodů, kolik činí rozdíl mezi počtem jeho ostrovů a ostrovů jeho protivníka.


[editovat] Příprava hry

Každý hráč dostane 10 kamenů a 25 mostů ve své barvě.

Každý hráč dostane do začátku 3 karty.


[editovat] Průběh hry

Hráči mají v ruce karty s názvy ostrovů (tak, aby je protivník neviděl). Odevzdáním karty na společný odkládací balík si hráč kupuje právo postavit most své barvy z ostrova, který je na kartě vyobrazen, na jiný ostrov. Mosty lze klást pouze tam, kde je na mapě vyobrazena tečkovaná spojnice mezi ostrovy, a pouze v případě, že už tam není jiný most.

Obsazení ostrova: Jestliže po přidání mostu má hráč ve své barvě více než polovinu mostů, které vedou nebo mohou vést z některého ostrova, získává vládu nad ostrovem a může si na něj postavit válcový kámen své barvy.

Navíc se v okamžiku obsazení ostrova strhnou všechny mosty, které na tento ostrov vedou v barvě jiného hráče. Tento hráč si je může později postavit znova.

Pokud hráč ztratí většinu mostů na nějakém ostrově, musí si vzít zpět svůj kámen, který označuje vlastnictví ostrova. K tomu může dojít např. v důsledku obsazení sousedního ostrova protivníkem a stržení mostu mezi oběma ostrovy.

Hráč smí odebrat protivníkův most také v případě, že vyloží současně dvě karty, z nichž se na každé nachází jeden nebo druhý ostrov, na který most vede (je jedno, zda vyloží dvě karty jednoho ostrova, nebo po jedné kartě od každého).


[editovat] Průběh tahu

Hráč na tahu smí vyložit libovolný počet karet a provést akce, ke kterým ho vyložené karty opravňují. Nemusí vyložit žádnou kartu, pokud to nepovažuje za výhodné. Má také právo odložit karty, které se mu nehodí, na odkládací balík, aniž by provedl nebo mohl provést akce s nimi spojené, a to tak, aby si je protivník nemohl prohlédnout.

Bez ohledu na to, kolik karet použil, si na konci svého tahu hráč dobere nejvýše 1 kartu. Nesmí ale mít v ruce více než 5 karet. Nesmí se stát, aby těsně po sobě ani jeden hráč nedobral kartu. Pokud si protivník nedobral kartu, musí si hráč na tahu 1 kartu dobrat. Pokud by tím překročil limit 5 karet, musí se předtím alespoň jedné zbavit.

Vedle plánu leží dobírací balík s kartami lícem dolů a tři karty vyložené lícem nahoru. Hráč, který si dobírá kartu, si může vybrat buď jednu ze tří vyložených karet, nebo vrchní kartu z balíku. Pokud si vybral vyloženou kartu, vyloží se na její místo vrchní karta z balíku (pokud balík ještě nebyl spotřebován).


[editovat] Konec fáze, konec hry a bodování

Hra má nejvýše 3 fáze. 1. i 2. fáze končí, jakmile někdo dobere poslední kartu (musí zmizet jak dobírací balík, tak všechny karty vyložené vedle něj). 3. fáze i celá hra končí, když někdo dobral poslední kartu a každý hráč byl poté ještě jednou na tahu. Hra může také skončit předčasně, jestliže se ve 2. nebo ve 3. fázi stane, že jeden hráč nemá na plánu žádné mosty.

Po každé fázi se zjistí, který hráč má obsazených více ostrovů než jeho protivník. Takový hráč dostane

  • po první fázi 1 bod
  • po druhé fázi 2 body
  • po třetí fázi tolik bodů, kolik je rozdíl mezi počtem jeho a soupeřových ostrovů

Pokud mají po některé fázi oba hráči stejný počet ostrovů, nedostane nikdo nic.

Po 1. a 2. fázi se odkládací balík zamíchá, otočí se, 3 karty se z něj vyloží zbytek tvoří nový dobírací balík. Nejasnost: Není jasné, jestli hráčům mohou po fázi zbýt v ruce karty, které si nechají do příští fáze, nebo jestli musejí všechny karty buď upotřebit, nebo odevzdat. V oficiálním překladu pravidel se totiž tvrdí, že na začátku nové fáze se hráčům znova rozdají karty. Nikde ale není napsáno, že hráčům nemohou také zbýt karty z předcházející fáze. V další fázi každopádně začíná ten, kdo je na řadě.

Po 3. fázi hra končí. Vítězem je hráč, který má za všechny fáze dohromady více bodů. Při rovnosti bodů vyhraje ten, kdo měl více ostrovů v poslední fázi. Pokud ani to nerozhodne, vyhraje hráč, který má na desce více mostů.


[editovat] Alternativní pravidla

Hráč může spojit mostem pouze takové ostrovy, z nichž ani jeden není obsazen protivníkem.

Při odebrání mostu pomocí dvou karet může hráč tento most nahradit svým, aniž by vyložil ještě třetí kartu. I to však pouze tehdy, když žádný z ostrovů po odebrání mostu nepatří protivníkovi.


[editovat] Handicap

Pokud je jeden hráč slabší, může mu protivník dovolit umístit před začátkem hry na desku 1 až 3 mosty.


[editovat] Odkazy