Knížata florentská - strategie (Jirka Bauma)

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

[editovat] Návrh strategie Knížata florentská

Když to shrneme, tak hráč by se měl řídit 2 základními strategickými primcipy. Je třeba, aby měl vždy v hlavě nějaký scénář, který hodlá v průběhu hry dodržovat, a pak je třeba, aby hráčovi se dařilo anticipovat plány svých protivníků, aby tak dražil předměty co nejlevněji.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro hru je důležitá znalost základních možných scénářů hry. Proto je nyní proberme.

Začněme následujícím scénářem:

 • hráč vydraží: 1 krajinu, 2 kejklíře, 2 karty výměny, 1 stavitele a 1 kartu prestiže
 • hráč koupí: 4 budovy, 2 svobody, 1 bonusovou kartu, 1 postavu
 • hráč vystaví: 6 postav

při tomhle scénáři můžeme počítat, že u 6 děl se podaří splnit:

 • 6 x budovu, 5 x svobodu, 3 x krajinu = 4800 florinů
 • + 6 x (2 kejklíři + 6 postav) = 6000 florinů
 • + vítězné body za budovy = 2400 florinů
 • + vítězné body za kartu prestiže = 800 florinů (odhad )
 • + zisk za bonusovou kartu = 600 florinů (odhad)
 • - cena = - 2400 florinů
 • - ztráty způsobené předčasnným vyložením z důvodu limitu peněz = - 1600 florinů (odhad)
 • = 10600 florinů

6 vystavení: Bu(2,2,1,1) x Sv(3,2,1) x Kr(4,1,1)

nechť 7D = 1400, potom body = 4Bu x 3 + 3Ví x 2 + (10300P - 5900V + 3500St - 500Re)/200 = 55 bodů 

Protože mezi 6 postavama je dostatečně pravděpodobné, že 2 budovy se budou 2 x opakovat (díky kartám výměny) a že 1 stejnou krajinu se podaří mít u 4 postav (je-li to les, u jezera spíš u 3 postav) a jednu ze 2 svobod u 5 postav, a protože z horních 3 bodování se tak dá udělat u každé postavy nejméně 7 z 10 a kejklíři a postavy přinášejí dalších 10 bodů, a protože v případě problému je k dispozici ještě bonusová karta, tak výše uvedená kombinace z velmi vysokou pravděpodobností zaručuje vystavení 6 postav a dá se říct, že je určitým způsobem ideální.

Nepodaří-li se vystavit 6 postav, jedná se o ztrátu 9 bodů, taková ztráta by se event. dala dohnat pouze kartami prestiže. Ale karty prestiže zpravidla vyžadují ještě 1 tah obětovat pro jejich vyplnění a ani pak to není jednoduché. Navíc ztráta jedné postavy komplikuje splnění minimálních limitů pro vystavení. Takže s 5 postavama se sice vyhrát dá , ale je to obecně obtížnější než se 6 postavami.

Na druhou stranu se 7 vystavenými postavami by se vítězilo ještě líp, ale je otázka, zda-li je hráč stihne vystavit všechny. Rozhodně je to málo pravděpodobné. Navíc mu soupeři musí přenechat 3 karty výměny. To je opravdu hodně, na to nelze spoléhat. Pokud ale taková situace už nastane, může do toho hráč jít, protože, kdyby se mu 7. postavu nepodařilo umístit, žádnou velkou ztrátu neutrpí, a zabrání tím soupeřům kartu výměny využít.

Ve výše uvedeném vzorovém scénaři  není určeno přesné pořadí tahů. Obecně by pro hráče bylo nejlepší, kdyby mohl vystavovat co nejpozději. To ale nemůže, protože mu v určitý moment dojdou peníze. Takže na to hráč musí dávat pozor, nechť vystavuje pozdě, ale musí se zařídit tak, aby mohl aspoň jednu postavu vystavit do 3. tahu, jinak mu dojdou peníze.

Limit místa na stavbu při 4 budovách zpravidla překročen nebývá, nicméně je třeba to hlídat, 1 velká, 2 střední a 1 malá budova se vejdou jen tak tak, a 2 velké, 1 střední a 1 malá se pravděpodobně už nevejdou. V tom případě je třeba, aby hráč vydražil 2. stavitele, což ke konci hry není žádná tragická ztráta, protože jsou za to 3 body a stavitelé v tu dobu už bývají levní.

Teď si rozebereme různé situace, když se výše uvedenou vzorovou formaci nepodaří hráčovi splnit.

Když se nepodaří vydražit jednoho kejklíře, dá se nahradit koupí krajiny. Jenom to pak má jediný drobný nedostatek, že když by náhodou hráčovi chyběla u jedné postavy jedna budova, tak pak má bez kejklíře součet jenom 14, takže potřebuje bonus aspoň za 3 body. Takže tato formace není tak odolná proti smolnému výběru postav, který je ale jenom málo pravděpodobný. Hrát úplně bez kejklířů se ale nedá. To by hráč měl součet bodů vystavení postavy příliš nízký. Jedině to může ještě zkoušet zachránit dokoupením 3 karty výměny. Pak má součet vystavení aspoň 17. Riziko je v tomto případě kompenzováno tím, že sebral karty výměny soupeřům, takže nebudou mít, co vystavovat.

Když se hráči nepodaří během hry vydražit stavitele, stojí ho to 1600 florinů, to vypadá hodně. Ono je to hodně, ale ještě to závisí na tom, za jak vysokou částku se stavitel vydražil a na tom, co si hráč koupí místo toho. Uvědoměme si, že např. kejklíř je vlastně za 1200 (6 x 200) florinů + zvyšuje šanci na 3 bodový bonus za největší výstavu a snižuje hrozbu nepřekonání limitu vystavení. A obyčejný druhý les, jinak naprosto na nic, má zisk 600 florinů (dá-li se kam postavit !)

Když se nepodaří vydražit kartu prestiže, nic se neděje. Karta prestiže slouží jako pojistka, tzn. jako náhradní strategie, kdyby se nepodařilo vystavit 6 postav. Její splnění při 6 vystaveních je dílem náhody, nicméně třeba v posledním kole jsou za kejklíře pouze 2 body za 2 vystavení (+ zvýšení šance na 3 bodovou prémii), a když by se spočítal průměrný zisk z prestižních karet, tak to horší výsledek nedá.

Když se hráči nepodaří vydražit ani jednu krajinu, je to problém. Krajinu hráč může nahradit pouze 3. kejklířem. Pokud ale hráči draží korektně, vyšli by ti 3 kejklíři hodně draho. Proto je třeba u této hry zvážit, zda ostatní hráči nemohou hráče, který nemá žádnou krajinu, blokovat při dražbě této krajiny. Jednu dražbu si mohou dovolit každý z nich určitě obětovat. Problém je, že když se jeden obětuje jako první, nemůže vědět, jestli ti zbylí 2 to spíš nevyužijí proti němu.

Když se hráčovi nepodaří vydražit 2 karty výměny, tak 6 vystavení v podstatě nemůže realizovat. Existuje ale ještě možnost, že si hráč koupí 2 karty postavy. Tím ale přichází o možnost koupit bonusovou kartu, a navíc nemůže čekat, že by našel v těch kartách budovu, co už má, to je příliš malá pravděpodobnost. Takže na tuhle taktiku se dá přistoupit pouze v případě, že hráč měl štěstí a už v prvních 4 rozdaných postavách dostal dvojici postav se stejnou budovou. Nevydražit žádnou kartu výměny je strategický nesmysl.

Z výše uvedených odstavců by se dalo určit přibližné pořadí cennosti dražených předmětů: karty výměny, kejklíř, stavitel, les, karta prestiže, moře a park. Ale vůbec nic to neříká o dražební ceně. Určení dražební ceny je problém. Je třeba si uvědomit, že čím víc budou hráči nepodhodnocovat karty výměny popř kejklíře při dražbě, tak pak nastane okamžik, kdy bude výhodné používat i obecně méně výhodné strategie. Pokud hráč zvolí strategii, při které dosáhne pouze malý počet bodů pro vystavení, takže ke konci hry pak nebude moci vůbec vystavovat (nebo bude moci vystavovat jenom z pomocí 1 - 2 bonusových karet), tak pořád má možnost udělat bez problémů 40 - 50 bodů.  Takže podíváme-li se na výše uvedený příklad, zaplatí-li hráč při dražbách místo 1400 florinů 3000 florinů, může být těmito neobvyklými strategiemi bez problémů poražen.

Při akcích je hráč omezen tím, že 6 z nich musí věnovat vystavení.

Koupě budov je pro hráče výhodná, protože za každou z nich se automaticky dostane 600 florinů, a pak se to ještě za dalších 6 florinů zhodnotí při výstavě postavy. Pokud proto hráč koupí o budovu méně, tak mu to nic pozitivního nepřinese. Na druhou stranu hráč může uvažovat nad tím, že místo karty bonusu postaví o budovu víc. Důležitým předpokladem je ale dostatek místa, a tady se dá rovnou očekávat, že místo na ní bude pouze při vydražení druhého stavitele. Z toho plyne, že tento postup se dá spíše využít náhodně, má-li např. hráč v ruce postavy se stejnými atributy, než záměrně.

Pokud hráč nekoupí 2 svobody, ale pouze jednu, získá příliš malý součet pro vystavení postavy. Může to zkusit kompenzovat druhou bonusovou kartou, to ale těžko bude rentabilní, protože zisk ze svobod je průměrně 800 florinů, a tolik za bonusy průměrně utržit nemůže. Naopak svoboda navíc nedá víc než 300 florinů, a s porovnáním s tím už bude bonusovka zase výhodnější.

Bonusová karta je dobrá v tom případě, že když má hráč štěstí na vysoký bonus, tak si tím výrazně zvýší naději na dalších 600 florinů za nejhodnotnější vystavení postavy. Je ale možné zvolit opatrnou strategii a místo bonusové karty koupit další postavu. Naopak těžko si lze koupit 2 bonusové karty, to je slučitelné pouze ze strategií, kdy se na hráče nedostali 2 karty výměny, a tudíž má jednu akci navíc.

O koupi 1 postavy navíc místo bonusovky může hráč uvažovat, jak bylo popsáno výše, v takovém případě by bylo možné uvažovat i o koupi další postavy namísto jedné svobody, je to ale riziko, protože by to znamenalo mít součet vystavení pro 2-3 postavy pouze 16 (4 + 2x2 + 8x1).

Jirka bauma 15:47, 12. 3. 2006 (CET)