Lucca Città

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 3-5
Doporučený věk 8
Autor Alessandro Zucchini
Vydání
2005 daVinci games Lucca Città

Píše se rok 1628 v Itálii: Bohaté šlechtické rody ve městě Lucca soutěží o to, kdo postaví nejnádhernější palác a přitom přispívají na zpevnění městských hradeb. Pouze nejúspěšnější rod si vyslouží poctu být zapsán do „Zlaté knihy“ republiky v Lucce a získá možnost ucházet se o místo v městské radě!


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

Hrací karty:

 • 96 karet paláců v 6 barvách (Na obrázku: A – ochranný štít, B – okna, C – barva, D – popisné číslo)
 • 4 věže
 • 5 čtvrtí (Na obrázku: A – rozestavěné paláce, B – dokončené paláce, C – paláce otevřené pro hosty)
 • 5 karet s rodinnými erby
 • pravidla


[editovat] Cíl hry

Jste vůdcem mockého šlechtického rodu v Lucce. Vaším cílem je zvýšit slávu rodu prostřednictvím stavby paláců a městských hradeb a také konáním slavností v dokončených palácích. Hráč, který má na konci hry nejvíce vítězných bodů (ukazují míru jeho popularity), se stává vítězem.


[editovat] Příprava hry

Každý hráč si vybere barvu a vezme si karty s erbem a se čtvrtí v odpovídající barvě. Kartu s erbem odloží hráči zatím na stranu, kartu se čtvrtí umístí viditelně na stůl před sebe. Odehrané karty hráči umísťují na stůl kolem karty čtvrti a vždy je přiloží k té straně karty, která vymezuje prostor pro „rozestavěné paláce“, „dokončené paláce“ nebo „paláce otevřené pro hosty“. Čtyři karty věží se prozatím umístí na stranu, balíček hracích karet se řádně zamíchá a každý hráč z něj dostane 4 karty.

Doprostřed stolu se umístí lícem nahoru několik trojic karet (vždy o jednu trojici více, než je počet hráčů ve hře). (Příklad: při 4 hráčích se na stůl umístí 5 trojic karet).

Každý hráč si poté prohlédne 4 karty, které obdržel, a vyberte z nich dvě, které položí rubem nahoru ke straně karty čtvrti, která je určena pro „rozestavěné paláce“. Zbylé dvě karty hráči odloží stranou. Poté, co všichni hráči určí karty, které se rozhodli odehrát, otočí se najednou všechny vybrané karty lícem nahoru.

Karty paláců jedné barvy se musí vždy přikládat do stejného sloupce. Každá nová karta do tohoto sloupce se přikládá vždy tak, aby bylo vidět pouze jediné popisné číslo, to uvedené na poslední přiložené kartě (ujistěte se, že všechna okna a štíty vyobrazené na kartách daného sloupce jsou viditelné!).

Nyní se vezmou všechny odložené karty paláců a 4 karty věží a přidají se do balíčku, poté se balíček karet znovu řádně zamíchá a umístí rubem nahoru na přístupné místo na desce stolu. Pro kontrolu součtu bodů každého hráče a počtu odehraných kol budete potřebovat tužku a papír.


[editovat] Průběh hry

[editovat] Určení pořadí hráčů

Každý hráč sečte ochranné štíty vyobrazené v horní části karet, které má umístěny v oblasti „rozestavěných paláců“.

Karty s erby hráčů se umístí do řady poblíž balíčku a budou určovat pořadí v právě probíhajícím kole hry. Pořadí hráčů závisí na součtu štítů každého hráče. V případě rovnosti vítězí ten hráč s nejvyšším počtem štítů, který má zároveň nejvyšší viditelné popisné číslo paláce (bez ohledu na to, v které fázi stavby se tento palác nachází).


[editovat] Průběh hracího kola

Hráči se střídají v pořadí určeném počtem štítů na kartách. Během svého tahu provádějí následující akce:

 • každý hráč může otevřít pro hosty jeden nebo více ze svých dokončených paláců
 • každý hráč si musí vybrat jednu z trojic karet ležících na stole


[editovat] Otevření paláce pro hosty

Poznámka: v prvním kole nemají hráči žádné dokončené paláce, proto tato fáze odpadá.

Pokud hráč má nějaký dokončený palác, může v něm uspořádat večírek pro hosty. Hráč vyhlásí, který palác chce otevírat a za tento palác jednorázově získá vítězné body. Body získává za všechny karty paláců stejné barvy, které jsou umístěny ve čtvrtích ostatních hráčů:

 • Každá karta paláce umístěná v „rozestavěném paláci“ platí za 1 bod
 • Každý dokončený palác, který nebyl ještě otevřen pro hosty, platí za 2 body (bez ohledu na počet karet v něm obsažených)
 • Jakýkoli palác, který byl již otevřen pro hosty, nepřinese hráči žádný bod

Palác, v němž proběhla slavnost, je po sečtení bodů umístěn do oblasti „paláců otevřených pro hosty“, což znamená, že v tomto paláci nemohou být pořádány žádné další oslavy.

Příklad : Aleš má dokončený červený palác a rozhodne se v něm uspořádat večírek. Borek má 2 červené palácové karty v oblasti „rozestavěných paláců“ a Karel tam má 1 kartu. Dan má „dostavěný červený palác“, který ještě pro hosty neotevřel. Aleš tedy získává celkem 5 vítězných bodů: 2 (Borek) + 1 (Karel) + 2 (Dan)


[editovat] Odehrání trojice karet

Dále je hráč povinen si vybrat jednu trojici karet ze stolu a karty, které si vybral, poté v libovolném pořadí zahrát. Pro každou z karet existuje 5 možností tahu:


[editovat] 1. Začít se stavbou nového paláce jiné barvy

K započetí stavby nového paláce je třeba kartu položit do oblasti „rozestavěných paláců“. Hráč však smí mít ve hře od každé barvy pouze jeden palác (bez ohledu na to, v které fázi dokončení – stavba, dokončení, večírek - se daný palác nachází).


[editovat] 2. Přidat kartu k rozestavěnému paláci

Hráč může přidat kartu ke svému paláci stejné barvy, který je v oblasti „rozestavěných paláců“, přičemž zakryje dolní část předešlé karty, takže zůstane viditelné pouze popisné číslo na posledně umístěné kartě a také štíty a okna vyobrazená na všech kartách sloupce. Palác je dokončen pokud má určitý počet karet, tj.:

 • 3 karty při 5 hráčích,
 • 4 karty při 4 hráčích,
 • 5 karet při 3 hráčích.

Pokud hráč dostaví palác, získá počet vítězných bodů, který odpovídá celkovému počtu oken na všech kartách paláce. Dokončený palác je okamžitě přemístěn do oblasti „dostavěných paláců“ hráčovy čtvrti. Dokončený palác je možno otevřít pro hosty v příštím tahu.


[editovat] 3. Přeměnit kartu na hradební zeď

Kterákoli karta může být proměněna na část městských hradeb tím, že je položena lícem nahoru do oblasti „dostavěných paláců“. Na barvě karty nezáleží, je možno dokonce využít kartu v barvě paláce, který má hráč již ve hře (a to v jakémkoli stádiu rozestavěnosti). Karty, které představují části hradební zdi, mohou představovat body slávy na konci hry.


[editovat] 4. Vybudovat věž (pouze s kartou věže)

Karta věže se umístí lícem nahoru do oblasti „dostavěných paláců“. Karty věží mohou představovat body slávy na konci hry.


[editovat] 5. Odhodit kartu

Poté, co všichni hráči dokončili kolo, je odložena také zbylá trojice karet. Doprostřed stolu se poté umístí nové trojice karet a na základě počtu štítů se určí pořadí hráčů pro další kolo, které okamžitě začíná.


[editovat] Konec hry a stanovení vítěze

Počet hráčů určuje množství kol, na které se hra hraje:

 • 5 kol při 5 hráčích
 • 6 kol při 4 hráčích
 • 7 kol při 3 hráčích

Po skončení posledního kola se ještě jednou určí pořadí hráčů podle počtu štítů a hráči mají popořadě poslední možnost získat vítězné body:

 • za „dokončené paláce“, které zatím nebyly otevřeny pro hosty. Hráči musí nyní otevřít všechny paláce z oblasti „dokončených paláců“
 • za „městské hradby“: každý úsek hradeb a každá věž, umístěná v oblasti „dokončených paláců“, má hodnotu 1 bodu za každý otevřený palác hráče. Tyto body však hráč získá pouze v případě, že má v oblasti „rozestavěných paláců“ dostatek ochranných štítů. Štíty na dokončených nebo otevřených palácích se nepočítají. Na každý úsek městské hradby (1 kartu) je třeba použít dva ochranné štíty. Pokud hráč nemá dostatek ochranných štítů, aby ubránil všechny úseky hradeb, nezíská za městské hradby ani za věže žádný bod!

Věže nevyžadují ochranné štíty, ale body za ně může hráč získat pouze v případě, že ubrání celé své hradby. Příklad: Roman má 4 karty hradebních zdí a 1 věž a 3 dokončené paláce. Potřebuje tedy celkem 8 obranných štítů na rozestavěných palácích. Pokud má štítů dostatek, získá celkem 15 vítězných bodů = (4 (zdi) + 1 (věž)) * 3 za otevřené paláce.

 • Body za popisná čísla. Nakonec se každý hráč podívá na své paláce v oblasti „rozestavěných paláců“. Hráč s nejnižším viditelným popisným číslem v této oblasti dá 3 vítězné body hráči, který má na kterémkoli nedokončeném paláci nejvyšší popisné číslo. Pokud má nejvyšší i nejnižší viditelné popisné číslo jeden hráč, 3 vítězné body si ponechá.

Vítězem hry se stává hráč s nejvyším počtem bodů. V případě rovnosti se stává vítězem hráč s nejvyšším viditelným popisným číslem (v kterékoli palácové oblasti).

Originální překlad: Petra Bidlasová

[editovat] Odkazy