Magna Grecia

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 12
Délka hry 60 až 120 minut
Autor Leo Colovini
Michael Schacht
Vydání
2003 Rio Grande Games Magna Grecia

Magna Grecia je nazývána oblast v jižní Itálii, kterou před zhruba 2500 lety osídlili řečtí obchodníci a dobrodruzi. Kraj nevídaným způsobem vzkvétal. Vznikala velká města jako Tarantum, Syrakusy a další, ale také mnoho vesnic, o kterých dnes už nic nevíme. Silná síť cest umožňovala snadnou dopravu zboží a vznik bohatých trhů ve městech.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 1 hrací plán
 • 12 destiček kol
 • 80 kamenů tržnic ve 4 barvách po 20 tržnicích
 • 4 bodovací figurky, a to ve 4 barvách po 1 figurce
 • 160 dílků měst a cest, a to ve 4 barvách po 20 dílkách cest a měst
 • 9 figurek oráklů


[editovat] Příprava

 • Hráči se domluví, kdo bude mít kameny a kartičky té které barvy.
 • Hráči postupně střídavě po jednom rozmístí všech 9 oráklů po hracím plánu, přičemž je musí umísťovat pouze do vesnic, které nejsou označeny zeleným kroužkem. (Ve 2 a 3 hráčích pouze 7 oráklů, zbylé 2 se ve hře nepoužijí.)
 • Hráči umístí bodovací figurku na pole 15 na bodovací stupnici (je-li počet hráčů 3, pak na pole 12, je-li počet hráčů 2, pak na pole 10).
 • Hráči si vezmou 4 dílky města a 4 dílky cesty vlastní barvy.
 • Hráči destičky kol rozdělí podle jednotlivých barev, zamíchají, potom je rozdělí na 3 hromádky po 4 destičkách, kdy od každé barvy do každé hromádky umístí zakrytě 1 destičku, a potom tyto hromádky zamíchají, dají na sebe, a takto vytvořená 1 hromádka s destičkami se otočí, a to tak, aby byla vidět pouze svrchní destička hromádky lícem nahoru.


[editovat] Průběh hry

 • Hra se skládá z 12 kol.
 • Hráči provádějí tahy v kole podle pokynů uvedených na svrchní odkryté destičce. Hráč, který právě vykonává tah, si destičku dá před sebe.
 • Každá destička kola obsahuje tyto pokyny:
  • pořadí hráčů, ve kterém hráči provádí v kole svůj tah (uprostřed)
  • maximální počet dílků měst, které hráč může ve svém tahu v kole použít (zvýrazněné číslo vpravo nahoře)
  • maximální počet dílků cest, které hráč může ve svém tahu v kole použít (zvýrazněné číslo vlevo nahoře)
  • maximální počet dílků měst a cest, které si hráč může ve svém tahu v kole dolíznout ze zbylé zásoby dílků (zvýrazněné číslo vpravo dole)
 • Hráč může ze 3 činností položení dílků cest (viz Stavba cesty), položení dílků měst (viz Stavba města) a dolíznutí dílků cest a měst ze zbylé zásoby, vykonat pouze 2, a to dle vlastního uvážení. Pokud hráč vykoná ze 3 uvedených činností pouze 1, není jeho maximum určeno zvýrazněným číslem na kartičce, ale je dáno zašedlým číslem nacházejícím se na kartičce o jednu pozici napravo od čísla zvýrazněného. Pro dolízávání dílků platí, že celkový počet dolíznutých dílků nesmí překročit stanovené maximum, kolik z tohoto množství použije na doplnění dílků cest, a kolik na doplnění dílků měst, je na hráčově uvážení.
 • Stavbu cest a měst může hráč provádět v zcela libovolném pořadí, dolízání kartiček je nutno vždy provést jako poslední akci. Poté, co hráč vykoná příslušné akce, může ještě v rámci svého tahu buď postavit nejvýše jednu tržnici (viz Stavba tržnice), nebo nejvýše jednu tržnici prodat (viz Prodej tržnice).


[editovat] Stavba města

 • Město se skládá z jednoho nebo více souvisle položených dílků města.
 • Jeden z dílků města musí být umístěn na pole vesnice.
 • Dílky města není možno stavět na pole, kde už nějaký dílek je položen, a na pole s orákly.
 • Město musí:
  • buď obsahovat pole vesnice, které je zeleně orámováno (jsou umístěna na okraji plánu)
  • nebo musí do něj vést vlastní cesta.
 • Město se nesmí dotýkat:
  • soupeřova města
  • vesnice (ale může obsahovat jednu nebo více vesnic)
  • oráklu
 • Město musí výše uvedená pravidla splňovat až po ukončení stavby (nikoliv už v průběhu stavby).
 • Stavba 1 dílku města stojí 1 bod.
 • V 1 tahu hráč může:
  • postavit jedno nové město
  • rozšířit libovolný počet měst
  • spojit libovolný počet měst.
 • A dále je omezen pravidlem o provádění tahu (viz Průběh kola).

[editovat] Stavba cesty

 • Dílek cesty je možno postavit v případě, pokud:
  • navazuje na již položený vlastní dílek cesty
  • vychází z vesnice nebo oráklu, do něhož vede již položený vlastní dílek cesty
  • vychází z města, a to i cizího.
 • Dílky cest není možno stavět na pole, kde už nějaký dílek je položen, a na pole oráklů a vesnic.
 • Stavba cesty nestojí nic.
 • V 1 tahu hráč je hráč ve stavění cest omezen pouze pravidlem o provádění tahu (viz Průběh kola).

[editovat] Stavba tržnice

 • Tržnice je možno stavět do vesnice nebo do města, stavba tržnice se realizuje postavením figurky tržnice vlastní barvy na příslušné pole.
 • Při postavení nového města si hráč do tohoto ihned automaticky postaví 1 tržnici.
 • Nelze postavit tržnici do města nebo vesnice, kde už nějakou vlastní tržnici hráč má, a to i v případě, že je tato tržnice prodaná (viz Prodej tržnice).
 • Stavba tržnice stojí:
  • když si hráč postaví nové město, stavba tržnice v tomto městě ho nic nestojí
  • v opačném případě stavba tržnice stojí (počet dílků města resp. vesnice) + (počet již ve městě resp. vesnici postavených tržnic vyjma tržnic prodaných) bodů.
 • Pokud dojde ke spojení 2 měst, kde v každém má hráč vlastní tržnici, jedna z těchto tržnic se automaticky zruší.
 • Vyjma tržnice, kterou hráč postaví v důsledku výstavby nového města, je možno v 1 tahu buď postavit nejvýše jednu tržnici, nebo nejvýše jednu tržnici prodat (viz Průběh kola).

[editovat] Platba body

 • Platbu body hráč realizuje posunutím bodovací figurky o příslušný počet polí dozadu. Bodovací figurka hráče se nesmí dostat na bodovací stupnici do mínusu (ani takové pole na bodovací stupnici není, ne aby někoho napadlo to vzít kolem dokola :-), tzn. hráč nesmí postavit město nebo tržnici, pokud by platba za tuto stavbu k tomuto vedla.

[editovat] Aktivní tržnice

 • Tržnice je aktivní, pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek
  • je ve vlastním městě
  • existuje cesta (i cizí), která vesnici nebo město, ve kterém tržnice leží, spojuje přímo s nějakým vlastním městem (pod termínem spojuje přímo se myslí, že cesta mezi tržnicí a městem není přerušená ani oráklem, ani vesnicí a ani cizím městem).

[editovat] Propojenost města

 • Propojenost města je hodnota definovaná jako počet cestou (i cizí) s městem přímo spojených okolních oráklů, vesnic a měst (pod termínem spojuje přímo se myslí, že cesta mezi tržnicí a městem není přerušená ani oráklem, ani vesnicí a ani jiným městem).

[editovat] Hodnota tržnice

 • Pokud je tržnice aktivní (viz Aktivní tržnice), potom má bodovou hodnotu rovnu propojenosti města (viz Propojenost města), ve kterém se nachází.
 • Pokud tržnice není aktivní, potom má bodovou hodnotou nulovou.

[editovat] Prodej tržnice

 • Tržnici je možno prodat za cenu její aktuální bodové hodnoty, prodaná tržnice se označí na plánu tak, že se položí.
 • V 1 tahu může hráč buď postavit nejvýše jednu tržnici, nebo nejvýše jednu tržnici prodat (viz Průběh kola).
 • Získané body hráč vyznačí posunutím bodovací figurky o příslušný počet polí dopředu na bodovací stupnici.

[editovat] Kontrola oráklu městem

 • Orákl je kontrolovaný městem, pokud je s ním toto město přímo spojeno cestou, a má ze všech měst, které jsou s ním přímo spojeny, nejvyšší propojenost (viz Propojenost města).
 • Tato kontrola (nebo její změna) se na plánu okamžitě vyznačí tak, že se orákl položí střechou do směru cesty vedoucí z příslušného města.
 • V případě, že více měst má stejnou hodnotu propojenosti, kontrola oráklu městem se nezmění, tzn. nadále orákl kontroluje to město, které jej do této chvíle kontrolovalo.
 • Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba v průběhu hry pečlivě sledovat, zda se kontrola některého oráklů městem nezměnila, a okamžitě případné změny zaznamenávat pootáčením střech oráklů.


[editovat] Konec hry

Po odehrání všech 12 kol hry se provede závěrečné obodování. Nejprve si jednotliví hráči připočtou na bodovací stupnici body za hodnoty všech jejich aktivních tržnic. Poté si jednotliví hráči připočtou body za kontrolu oráklů jejich městy. Za každý kontrolovaný orákl vlastním městem si hráč připočte 4 body. Počet dosažených bodů na bodovací stupnici určuje výsledné pořadí hráčů. V případě rovnosti bodů je pořadí určeno vyšším počtem dílků měst a cest, které hráč dolíznul, ale nepoužil.su

[editovat] Odkazy