Maharaja

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-5
Doporučený věk 10
Délka hry 30 minut
Autor Wolfgang Kramer
Michael Kiesling
Vydání
2004 Phalanx Games Maharaja
Ocenění Spiel des Jahres 2004 - nominace, Deutscher Spiele Preis 2004 - 7.místo

Hráči představují stavitele, kteří putují mezi městy v Indii a v nich staví paláce. Zvítězí ten, kdo první postaví sedm paláců.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Články

Jirka bauma:Návrh strategie Maharaja


[editovat] Herní materiál

hrací plán,

· je na něm nakresleno 7 měst, která jsou společně se startovním polem architektů propojena sítí cest, na každé cestě se nacházejí 1-2 vesnice

· každé město obsahuje 7 polí, do kterých se staví paláce, vedle města se nachází čtvercové pole, do kterého se umísťuje figurka Maharaji označující návštěvu Maharaji ve městě

· na pravém okraji plánu se nachází guvernerská stupnice

domky - 20 domků od 5 barev

paláce (skleněné kameny) - 7 paláců od 5 barev, pozor na to, že černý palác je spíš tmavě vínový

archtekti - 1 figurka od 5 barev

figurka Maharaji

peníze - 60 žetonů s čísly 1, 5, 10

destičky guvernerů měst - 7 guvernerů, od každého města jeden

ciferníky - 1 ciferník od 5 barev, slouží k nastavení 2 akcí, které hráč provádí v jednom kole

kartičky rolí - role s čísly 1-6 pro základní verzi, + role s číslem 7 pro rozšířenou verzi

modré akční destičky - 7 destiček, používají se pouze v rozšířené verzi


[editovat] Počáteční postavení

Každý hráč si vybere barvu, se kterou bude hrát.

Od této barvy si vezme figurku architekta, 10 domků, 7 paláců a ciferník. Zbylých 10 domků odloží stranou na hromádku do banku, tzn. vedle hracího plánu.

Hráči postaví architekty na startovní pole dole uprostřed.

Každý hráč si vezme 15 peněz. Zbylé peníze se odloží stranou na hromádku do banku.

Role 1- 6 se vyloží vedle hracího plánu, pokud se hraje rozšířená verze pravidel, tak i role 7.

V případě, že hru hraje méně než 5 hráčů, umístí se paláce nehrajících barev do měst na některá z okrajových polí paláců, do každého města od každé barvy jeden palác.

Hráči náhodně rozmístí guverner měst na guvernerské stupnici, tak aby se nejvýše položený guverner nalézal na poli pod polem 1. (Na jednom poli se může nacházet maximálně 1 guverner.)


[editovat] Zahájení hry

Hráči si mezi sebou určí začínajícího hráče a od něj ve směru hodinových ručiček si každý hráč vezme jednu roli.

Poté v pořadí určeném číslem role od nejnižší po nejvyšší rozmístí hráči postupně po jednom 4 domky do vesnic. (V jedné vesnici mohou být postaveny maximálně 2 domky.)


[editovat] Průběh hry

Hra se skládá ze 7 až 10 kol. V každém kole každý hráč odehraje 2 akce, a poté se provede vyhodnocení kola.

Hra končí buď po 10 kolech, nebo poté, co některý hráč postaví všech svých 7 paláců, přičemž kolo se vždy dohrává.


[editovat] Vyhodnocení hry

Výsledné pořadí hráčů určuje počet postavených paláců. Při rovnosti v počtu postavených paláců rozhoduje vyšší počet peněz zbylých na konci hry. Pekud nastane jak rovnost v palácích, tak rovnost v penězích rozhoduje o pořadí hráčů nižší číslo role.


[editovat] Průběh kola

Na začátku kola se nejníže položený guverner města na guvernerské stupnici přesune nahoru až na pole s číslem označujícím pořadí kola. Zároveň se tím určí, že se v tomto městě provede v tomto kole vyhodnocení, a umístí se do něj figurka Maharaji (na příslušné pole).

Každý hráč nastaví na ciferníku akcí tajně své 2 akce.

Jednotliví hráči provedou nastavené 2 akce (- viz Zahrání akcí) v pořadí daném číslem role od nejnižší po nejvyšší. (Tzn. hráč, který má z těch, co dosud neodehráli své 2 akce, roli s nejnižším číslem, otočí svůj ciferník, a odehraje je. Atd.)

Poté, co všichni hráči odehrají své akce, se provede vyhodnocení města označeného Maharajou - viz Vyhodnocení města, a tím kolo končí.


[editovat] Zahrání akcí

Hráč odehraje 2 akce nastavené na ciferníku. (Popis jednotlivých akcí - viz Akce)

Hráč si může vybrat, kterou akci provede jako první, a kterou jako druhou. Ale vždy musí provést nejprve celou jednu akci, a poté celou druhou akci.

V případě, že hráč není schopen nechce zvolenou akci splnit, si ostatní hráči jako pokutu za nedodržení akce vezmou 2 peníze z banku, dotyčný hráč pak může akci splnit pouze z části.

Během 2 akcí hráč navíc může, a to zcela libovolně (tzn. na začátku, kdykoliv v průběhu, na konci) provést:

· libovolněkrát přesunout svého architekta - viz Pohyb architekta, zde má jediné omezení, na konci tahu musí být architekt umístěn buď ve městě nebo na startovním poli

· odehrát privilegium role, každá role má nějaké privilegium - viz Role, toto privilegium může hráč odehrát kdykoliv během provádění svých 2 akcí. Pokud hráč nastaví jako jednu ze svých akcí výměnu rolí, může využít prilegium, jak původní, tak nové role, ale musí toto privilegium využít v době, kdy příslušnou roli právě vlastní. (Stejně tak, pokud by jako obě své akce nastavil výměnu rolí, mohl by využít privilegia všech 3 rolí.)


[editovat] Stavba

Pokud je součástí akce nebo privilegia role stavba domku nebo stavba paláce, platí pro ni obecně následující zásady. (Není-li konkrétně řečeno jinak.)

Domek je možno postavit do vesnice nebo do města. Pokud se staví nebo přesouvá domek do města, musí v něm být přítomen vlastní architekt. Stavba domku stojí 1 peníz, přesun domku je zadarmo. Do města lze postavit libovolný počet domků, ty se umísťují na okraj města, do vesnice je možno postavit max. 2 domky. Ve 2 hráčích se smí do jedné vesnice postavit nebo přemístit max. 1 domek.

Palác je možno postavit do města, přičemž v tomto městě musí být přítomen vlastní architekt. Stavba paláce stojí 12 peněz. Do města lze postavit max. 7 paláců, a to na vyhražená pole, přičemž nelze postavit 2 paláce do jednoho pole.


[editovat] Pohyb architektem

Hráč může během svého tahu libolně přesouvat po vymezených cestách architekta z jednoho jakéhokoliv města do druhého. S tou vyjímkou, že architekta nelze přesouvat přes vesnici, ve které není postaven žádný domek. (Přes město a přes startovní pole může architekt cestovat neomezeně.)

Pokud architekt cestuje přes vesnici, ve které nemá postavený žádný domek své barvy, musí každému hráči, který tam má svůj domek, zaplatit jeden peníz (tzn. jsou-li tam postaveny 2 domky, musí zaplatit 2 peníze.)


[editovat] Akce

Stavba paláce a domku:

· hráč musí postavit palác a domek.

Stavba paláce:

· hráč musí postavit palác

Stavba 2 domků:

· hráč musí postavit 2 domky, z toho jeden domek musí postavit do města.

Stavba 1 domku:

· hráč musí postavit domek.

Přesun 1 domku:

· hráč musí přesunout 1 domek. Přesun domku nestojí nic.

Doplnění 2 domků:

· hráč si musí doplnit 2 domky z banku. Akce je zadarmo.

Výměna role:

· hráč si musí vzít jinou roli, a to buď z banku, nebo od soupeře. Svoji původní roli musí vrátit do banku. Soupeř, od kterého roli bere, mu v tom nesmí bránit, a sám bezprostředně na to si musí vzít z banku jinou roli.

2 peníze:

· hráč si vezme 2 peníze z banku.

Přesun guvernerů měst:

· hráč vezme libovolného guverner na guvernerské stupnici a posune ho o 2 pole dolů. Guvernéři nacházející se 1 a 2 pole pod původním postavením přesouvaného guverner se přesunou na uvolněné místo o 1 pole nahoru. (Přesun není omezen koncem stupnice, též se může stát, že přesunem vznikne mezi guvernery prázdné pole.)


[editovat] Role

1 - mogul:

· nemá žádné privilegium.

2 - kupec:

· hráč si bere jeden peníz z banku.

3 - světec:

· při vyhodnocení města se každý okrajový palác počítá hráči za 2 body (místo za 1 bod) (toto privilegium jde využít, pokud hráč má roli v držení při vyhodnocování).

4 - potulný mnich:

· při přejezdu vesnice architektem, kde mají svoje domky pouze soupeři, hráč těmto soupeřům peníz neplatí ze svého, ale z banku.

5 - stavitel:

· hráč si může postavit zadarmo 1 domek, nebo přesunout zadarmo 1 domek.

6 - řemeslník:

· stavba paláce stojí hráče pouze 9 peněz.


[editovat] Vyhodnocení města

Za každý domek, okrajový palác a architekta umístěných v příslušném městě si každý hráč napočte 1 pomocný bod a za středový palác 3 body.

Kdo má víc bodů, toho Maharaja více odmění, v případě rovnosti pomocných bodů je úspěšnější ten, kdo má roli s nižším číslem. Kdo ve městě není přítomen vůbec, nedostane nic. (Paláce nehrajících barev se vyhodnocování nezúčasňují.)

Podle pořadí v počtu dosažených pomocných bodů si hráči rozdělí peníze z banku:

ve 2 hráčích: 10-5 peněz (v pořadí od nejlepšího po nejhoršího hráče)

ve 3 hráčích: 11-7-3 peněz (v pořadí od nejlepšího po nejhoršího hráče)

ve 4 hráčích: 12-9-6-3 peněz (v pořadí od nejlepšího po nejhoršího hráče)

v 5 hráčích: 13-10-7-4-1 peněz (v pořadí od nejlepšího po nejhoršího hráče)

(Pokud by, zřejmě pouze teoreticky, byl při vyhodnocení města ve městě přítomen pouze 1 hráč, vezme si 5 peněz navíc.)


[editovat] Pravidla rozšířené verze

Jedná se o 4 na sobě nezávislá pravidla. Tzn. je možno jak příjmout pouze některé z nich, tak také všechny 4.


[editovat] Role navíc - Jogín

K použitelným rolím se přidá role 7 - Jogín. Hráč, který si ji vybere, má jako privilegium možnost vzít si jednu modrou akční destičku.

Během svých 2 akcí může hráč, který vlastní akční destičku, tuto destičku použít, což znamená, že hráč má v tom kole akci navíc. Jako akci navíc není možno zahrát akci výměnu rolí. Hráč nemůže během jednoho kola použít víc než jednu akční destičku.


[editovat] Dražba rolí

Role je možno na začátku hry dražit. Draží se penězi. Určí se počáteční hráč, ten si vybere jednu roli a dá první nabídku. Poté postupně další hráči ve směru hodinových ručiček mohou nabídku přebít nebo dát pass, když dají pass, z dražby vypadávají, dražba je vícekolová a končí v momentě, kdy zbyde poslední zájemce. Pokud počáteční hráč roli vydraží, dražbu další role začíná hráč po jeho levici, jinak opět začíná on. Poslední hráč si může vybrat mezi zbylými rolemi zadarmo.


[editovat] Rodné město

Hráč, který má při vyhodnocení před sebou roli se symbolem guvernéra právě vyhodnocovaného města, má ve vyhodnocení o jeden pomocný bod víc.


[editovat] Výměna rolí

Akce výměna role se definuje odlišně. Hráč si vezme roli z banku, žádnou tam ale nevrací, takže má pak víc rolí najednou. Pokud role v banku dojdou, může si buď vzít roli od některého soupeře, a dát mu tu svou, nebo pokud má některý soupeř více rolí než on, může mu jednu roli sebrat, v tom případě si ale poškozovaný soupeř vybere roli, kterou mu dá. Pokud některý hráč má více rolí, všechny vlastnosti vztahující se k číslu role se určují podle té s nejnižším číslem.


[editovat] Otázky a odpovědi

Účastníky 4P bylo objeveno, že v oficiálním FAQ k pravidlům je uvedeno, že je povoleno vykonávat obě akce současně, tzn. např. postavit domek, vyměnit role, postavit palác, ačkoliv v pravidlech je napsáno, že to nejde: "A player may freely decide in which order he conducts his actions.", takže nechť si to každý přebere podle sebe. Jirka bauma 09:33, 8. 9. 2006 (CEST) Jirka bauma 00:35, 26. 12. 2006 (CET)


[editovat] Http://www.deskovehry.cz/images/b/b0/Mhr.pdf

[editovat] Odkazy