Mahjong

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Jiné názvy Mahjong
Počet hráčů 3-5

(čtyři hráči (případně 3 nebo 5), 144 dominových kostek (speciální druh dominových kostek))

Abstraktní hra podobná karetním hrám, ovšem s kameny místo karet. Pro 4 hráče, s možností úpravy pro 5 nebo pro 3. Dnes již tradiční čínská hra. Navzdory různým legendám není ovšem ani zdaleka tak stará jako třeba šachy (siang-čchi) nebo go (wej-čchi). Nejstarší zmínky totiž pocházejí z roku 1880, pravý rozmach nastoupil kolem roku 1920. Lze nicméně dobře vystopovat její příbuznost s řadou karetních her, které se v Číně hrály po staletí.

Následuje překlad pravidel z knihy A. D. Millington: The Complete Book of Mah-Jongg (kapitola 3, strana 23 až 72). Překlad zatím dodržuje původní pořadí pravidel, i když podle mého názoru (Danova:-) by bylo vhodnější pravidla přeházet a snížit tak počet dopředných odkazů. Přeložil Dan Zeman.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Klasifikace kamenů

 • 1. Hraje se se 144 kameny, z nichž 136 je hracích (playing) a 8 prémiových (bonus).
 • 2. Hrací kameny se dělí na řadové (suit), kterých je 108, a zvláštní (honour), kterých je 28.
 • 3. Řadové kameny se dělí do tří řad po 36, nazvaných puntíky, bambusy a znaky. Každá sada obsahuje kameny ohodnocené 1 až 9, od každé hodnoty čtyři kusy.
 • 4. Zvláštní kameny jsou 3 draci (bílý, zelený a červený) a čtyři větry (východní, jižní, západní a severní). Od každého druhu jsou ve hře čtyři identické zvláštní kameny.
 • 5. Drakům, větrům, jedničkám a devítkám se říká velké (major) kameny. Řadovým kamenům od 2 do 8 včetně se říká malé (minor) kameny.
 • 6. Prémiové kameny obsahují sadu čtyř květin a sadu čtyř ročních období. Květiny se rozlišují zelenými nebo modrými znaky nebo čísly, období červenými znaky nebo čísly.
 • 7. Květy: švestka má číslo 1 a patří východu; orchidej má číslo 2 a patří jihu; chryzantéma má číslo 3 a patří západu; a bambus má číslo 4 a patří severu.
 • 8. Období: jaro má číslo 1 a patří východu; léto má číslo 2 a patří jihu; podzim má číslo 3 a patří západu; a zima má číslo 4 a patří severu.


[editovat] Příprava

 • 9. Hrají čtyři osoby, každá za sebe, nikoli v týmech. Každý hráč může, považuje-li to za vhodné, tiše podporovat některého ze svých protivníků proti jinému, ale jakákoli explicitní spolupráce nebo dohoda mezi dvěma nebo více hráči je zakázána.
 • 10. Hráči mají role nazvané podle světových stran: východ, jih, západ a sever. Hráč, který je právě východ, se považuje za vůdce. Západ je hráč sedící naproti východu, jih je hráč po pravici (!) východu, sever sedí po jeho levici.
  • Poznámka: Východ má dominantní roli ve hře, protože pro Číňany je východ tradičně nejctěnější strana.


[editovat] Trvání hry

 • 11. Každý hráč se postupně stane východem čili vůdcem. Podrží si tento titul tak dlouho, dokud vyhrává štychy (tj. získává jako první mahjong), nebo dokud štychy končí bez mahjongu. Když však vyhraje jeden ze tří protivníků východu, titul se přesune na hráče po pravici východu (dosavadní jih), dosavadní západ se stane jihem, dosavadní sever západem a dosavadní východ severem.
  • Poznámka: Existuje několik metod, jak označit, který hráč je východ a jaké role mají tím pádem ostatní hráči. Pokud se používají zásobníky na kameny, mohou být označeny V, J, Z a S a posouvány dokola, když východ přijde o titul. Pokud se používá čchuang-c´ (chuang-tzu), východ si ho dá před sebe a po prohraném kole ho předá hráči po své pravici. Je také tradice, že když se zrovna nepoužívají kostky, východ by je měl sebrat a umístit před sebe; tomu se říká "sbírání svého štěstí".
 • 12. Když se všichni vystřídali v roli východu a čtvrtý hráč (který začínal jako sever) tento titul ztratí, končí jedno kolo (round). Každé kolo se tedy skládá nejméně ze čtyř štychů (hand), plus navíc štychy, které neskončí mahjongem, a štychy, které vyhraje východ.
 • 13. Každá hra (game) se skládá ze čtyř kol. Prvnímu kolu se říká východní kolo, během něhož převažuje východní vítr. Obdobně se další kola jmenují jižní, západní a severní a převažují v nich příslušné větry.
  • Poznámka 1: Chuang-tzu se také používá k počítání kol. Na začátku hry se čtyři směrové disky umístí do chuang-tzu, východní disk první (umístěn tak, že řezbu na disku je možné vidět skrz díru ve víku krabice), následován po řadě jižním, západním a severním diskem. Pokaždé, když hráč, který začínal jako sever, vrací titul prvnímu východu, před tím, než mu předá chuang-tzu, z něj odstraní vrchní disk, čímž ukazuje, že skončilo kolo a bude začínat nové.
  • Poznámka 2: Hráči si potřebují pamatovat, který vítr právě převažuje, protože to má vliv na skóre (viz pravidla 114e a 116f). Jinak to ale na hru vliv nemá.
 • 14. Hra končí, když ve čtvrtém (severním) kole hráč, který začínal jako sever, ztratí titul východu.


[editovat] Volba židlí

 • 15. Před začátkem hry si hráči vyberou svá křesla a určí první východ pomocí následující procedury. Nejdříve se posadí ke stolu v libovolném pořadí. Kdokoli z nich hodí dvěma kostkami. Pak odpočítá hráče podél stolu, sebe počítá jako jedničku a pokračuje proti směru hodinových ručiček až do hodnoty hozené na kostkách. Hráč, u kterého skončí, se jmenuje prozatímní východ a židle, na kterou si dočasně sedl, se stane východní židlí. Prozatímní východ vezme jeden kámen od každého větru (nebo čtyři směrové disky), položí je lícem dolů na stůl, zamíchá je a uspořádá do řady. Jeden konec řady označí řadovým kamenem liché hodnoty, druhý kamenem sudé hodnoty, oba tyto kameny lícem nahoru. Potom hodí dvěma kostkami a odpočítá hráče proti směru hodinových ručiček jako předtím, počínaje sebou jako jedničkou. Označený hráč převezme kostky a udělá totéž. Hráč, který je označen tímto hodem, si vezme první z větrných kamenů: pokud naposledy hozené číslo bylo liché, vezme vítr z lichého konce řady, jinak ze sudého. Po něm si proti směru hodinových ručiček vezmou své větry i ostatní hráči (vždy nejbližší vítr k již vylosovanému lichému nebo sudému konci řady). Hráč, který si vytáhl východní vítr, se jmenuje skutečný východ a bude vést první štych hry. Opravdový východ si nyní sedne na východní židli a ostatní hráči si také přesednou podle větrů, které si vytáhli: západ naproti východu, jih po pravici východu a sever po jeho levici. Své židle (na rozdíl od rolí světových stran) si hráči ponechají až do konce hry.
  • Poznámka 1: Je zvykem, že hostitel provede první hod kostkou.
  • Poznámka 2: Pokud se používá chuang-tzu, po prvním hodu kostkou se položí před východní židli.


[editovat] Rozdávání

 • 16. Před každým štychem se všechny kameny položí lícem dolů na stůl a jih, západ a sever je důkladně zamíchají neboli "umyjí". Když východ usoudí, že jsou zamíchány dostatečně, vydá pokyn "pow", což znamená "start". Poté si každý hráč postaví před sebou zeď z kamenů 18 kamenů dlouhou a 2 kameny vysokou. Hotové čtyři stěny se potom spojí do čtverce.
  • Poznámka: Tradičně se zdi spojují tak, že každá má svůj pravý okraj zakrytý přiléhající kolmou zdí, levý má odkrytý. Toto uspořádání nemá žádný vliv na hru, ale je to jedna z formálních zvyklostí, které dávají mahjongu jeho charakter. Zdi reprezentují hradby čínského města, jejichž uskupení do těsného čtverce má udržet zlé duchy venku.
 • 17. Jedna zeď se musí prolomit a je třeba určit, která. Východ hodí dvěma kostkami a odpočítává zdi proti směru hodinových ručiček, počínaje svou zdí jako jedničkou. Čísla 2, 6 a 10 tedy ukazují na jižní zeď, 3, 7 nebo 11 na západní, 4, 8 a 12 na severní a 5 nebo 9 na východní.
 • 18. Kostkami se hází tak, aby dopadly rovně a mezi zdi. Pokud některá skončí nakřivo nebo mimo zdi, musí se touto kostkou hodit znova.
 • 19. Teď už se ví, který hráč bude prorážet zeď, ale neví se kde. Hráč označený předcházejícím hodem si vezme kostky, hodí jimi, hozený součet přičte k součtu hozenému východem v předcházejícím hodu a to celé odpočítá na kamenech své zdi, počínaje jejím pravým koncem. Pokud součet překročí 18, pokračuje v odpočítávání na zdi souseda po své levici. Sloupec dvou kamenů, na kterém odpočítávání skončí, vyjme a kameny položí každý zvlášť nahoru na zeď napravo od průrazu: kámen, který byl navrchu, se umístí dále od průrazu. Zeď má teď na dvou místech výšku tří kamenů. Dvěma vyjmutým kamenům navrchu se říká volné kameny.
 • 20. Sedmi sloupcům napravo od průrazu (s výjimkou volných kamenů) se říká mrtvá zeď, nebo také oblast kongů. S jedinou výjimkou (náhrada za kongy, viz později) se tato část hradeb nepoužívá v další hře. Zbytek zdi, počínaje kameny nalevo od průrazu, se nazývá živá zeď. Hráč, který hradby prorazil a rozmístil dva volné kameny, vyjme oblast kongů z živé zdi. Tím se oblast odtrhne od živé zdi i na druhé straně a vyznačí tak hranici mezi mrtvou a živou zdí.
  • Poznámka : Je zvykem volné kameny rozmístit tak, že spodní se ocitne na třetím sloupci napravo od průlomu, horní na pátém sloupci. Tím vznikne symetrické rozmístění, které usnadňuje určování, kde se má oddělit mrtvá zeď od živé.
 • 21. Hráč, který si během hry má dobrat volný kámen, si vezme nejdříve kámen vzdálenější od prvního průlomu, tedy kámen, který byl před průlomem v horním patře. Když se spotřebují oba volné kameny, hráč, v jehož zdi stojí oblast kongů, nahradí volné kameny vyjmutím nejlevějšího sloupce oblasti a rozmístí je na zbylé sloupce mrtvé zdi podobně jako předtím: horní kámen napravo od dolního. O použití volných kamenů se dozvíte v pravidlech 46, 48 a 50.
 • 22. Na začátku hry obsahuje oblast kongů 16 kamenů, včetně dvou prvních volných kamenů. Po dobrání každého volného kamene se tento počet sníží o 1. Žádné kameny se nepřesouvají ze živé zdi do mrtvé, aby počet vyrovnaly. Z toho vyplyne (viz později), že pokud každý hráč nahlásí čtyři kongy, oblast kongů se zcela spotřebuje.
 • 23. Hru začíná východ a pokračuje se proti směru hodinových ručiček. Živá zeď nicméně mizí po směru hodinových ručiček.
 • 24. Východ zahájí rozdávání tím, že si vezme první dva sloupce kamenů z otevřeného konce živé zdi, tj. z konce bezprostředně nalevo od prvního průlomu. Po něm si postupně vezmou po dvou sloupcích jih, západ a sever. Tato procedura se opakuje dvakrát, takže každý hráč získá dohromady 12 kamenů. Potom si ještě východ vezme jeden další sloupec (2 kameny) a jih, západ a sever po 1 kamenu.
 • 25. Dojde-li během rozdávání k jakékoli chybě, kvůli níž si jeden nebo více hráčů vezme špatné kameny nebo špatný počet kamenů, chyba se opraví, pokud je to možné. Pokud se neví, jak k chybě došlo, které kameny se mají předat kterému hráči, nebo pokud některý hráč už viděl nebo cítil líc kteréhokoli kamenu, který mu neměl patřit, všechny vylosované kameny se vrátí doprostřed stolu, znova zamíchají, spotřebovaná část zdi se znova postaví a zeď se probourá na jiném místě.
 • 26. Pokud kterýkoli hráč zjistí, že má špatný počet kamenů, před tím, než východ odloží první kámen, může ohlásit chybné rozdání.
 • 27. Každý hráč si uspořádá své kameny tak, aby jejich líc neviděli ostatní hráči. Musí je však po celou dobu hry udržovat tak, aby je všichni hráči mohli spočítat.


[editovat] Cíl hry

 • 28. Cíl hry je dvojí a může být vnímán dvojím způsobem ? pozitivně i negativně. Hráči se snaží získat kombinaci mahjong dříve, než se to podaří soupeřům, neboli se snaží zabránit soupeřům, aby mahjongu dosáhli. A hráči se také snaží získat co nejvyšší skóre, přičemž současně brání protivníkům, aby dobré skóre měli i oni. Hráč, který získá mahjong, vyhrál štych, i tak ale ostatní hráči mohou mít vyšší skóre a dokonce dosáhnout většího zisku při "vyrovnání" (vše viz později). Cílem hry jako celku je dosáhnout největšího možného zisku jako součtu všech vyrovnání s ostatními hráči po každém štychu.
  • Poznámka: Pokud se pro bodování používají žetony, vítěz hry je hráč, který má na konci největší hodnotu v žetonech; obdobně se určí hráč druhý, třetí a čtvrtý v pořadí. Pokud se však hra hraje o peníze (což se nedoporučuje), je důležitější mít zisky (což se může podařit i hráči na třetím místě) než být umístěn jako první.(??)
 • 29. Mahjong (též kompletní ruka, dokončená ruka) je kombinace, která se skládá ze čtyř sad a jednoho páru. Sada je buď čou (chow; postupka 3 po sobě číselně jdoucích kamenů ze stejné řady), nebo pong (3 stejné kameny, řadové nebo zvláštní), nebo kong (4 stejné kameny, řadové nebo zvláštní). Pár (známý též jako oči vrabce nebo hlava ptáka) obsahuje 2 stejné kameny. Každá ruka obsahující kombinaci 4 sad a 1 páru je dokončená, bez ohledu na to, co obsahuje jinak. Je jediná kombinace, která nesplňuje uvedenou definici, ale má stejný účinek jako mahjong, a to je kombinace známá jako "třináct jedinečných divů" (viz pravidlo 122q) ? ta obsahuje jeden pár, ale žádnou sadu.
 • 30. Pokud nebude níže výslovně uvedeno jinak (viz pravidlo 90 a další), každý hráč má svobodnou volbu, které kameny si nechá, které bude požadovat a které zahodí: může se rozhodnout, jakým způsobem se bude snažit dosáhnout cíle hry, a není povinen přijmout žádnou příležitost, ani dokončit mahjong, pokud to považuje za výhodné.
 • 31. Prémiové kameny se nepoužívají k vytváření sad a nepočítají se do ruky hráče. Jejich vlastnictví nebo nevlastnictví nemá žádný vliv na konzistenci ruky hráče. Hráč, který si vytáhne prémiový kámen kdykoli během hry, musí ihned tento kámen přiznat, položit ho lícem nahoru na stůl před sebe a vzít si za něj náhradu z otevřeného konce živé zdi (vrchní kámen z krajního sloupce). Pokud z jakéhokoli důvodu neoznámí prémiový kámen v tom tahu, ve kterém ho získal, ještě před odhazováním, nemůže za prémiový kámen nárokovat žádné skóre, ani si za něj nemůže vytáhnout ze zdi náhradu.
  • Poznámka: vlastnictví prémiových kamenů nemá vliv na to, zda se hráčova ruka považuje za "nebodovanou ruku", "jednu řadu", "všechny velké kameny" atd.


[editovat] Začátek štychu

 • 32. Pokud hráč najde po rozdání ve své ruce prémiové kameny, musí je ihned ohlásit, ještě před začátkem hry. Jako první si náhradu za prémiové kameny bere východ, a pokud během dobírání dostane další prémiové kameny, ihned si vezme náhradu i za ně. Po něm totéž udělají jih, západ a sever.
 • 33. Pokud hráč najde po rozdání ve své ruce skrytý kong, může ho, pokud chce, ihned ohlásit, ale není povinen to udělat. Pokud ho ohlásí, vezme si za něj volný kámen ve stejnou chvíli před začátkem hry, jako si bere náhradu za případné prémiové kameny.


[editovat] Normální průběh hry

 • 34. Před začátkem hry východ požádá ostatní hráče o souhlas s jejím zahájením. Když všichni odsouhlasí, že jsou připraveni, východ začne hru zahozením jednoho svého kamene. Výjimka nastane, když východ vlastní "požehnání nebes" (viz později).
 • 35. Každý hráč, který zahodí kámen, ho položí doprostřed stolu lícem nahoru a zřetelně oznámí jeho název. Zahozené kameny se na stůl dávají náhodně, aby nebylo poznat, který kámen odhodil který hráč, nebo v jakém pořadí.
 • 36. Zahozený kámen může být vyžádán kterýmkoli z ostatních hráčů, který ho potřebuje pro dokončení pongu, kongu nebo mahjongu. Pokud žádný hráč nepožaduje zahozený kámen z těchto důvodů, kámen si může vyžádat hráč, který je další na řadě (tj. hráč po pravici toho, jenž kámen zahodil), pokud s jeho pomocí vytvoří čou. Pokud si kámen nikdo nevyžádá, hráč na řadě si dobere kámen z otevřeného konce živé zdi (horní kámen krajního sloupce) a, pokud tím nedosáhl mahjongu, něco zahodí. Tímto způsobem hra pokračuje, dokud některý hráč nezíská mahjong, nebo než se spotřebuje živá zeď. Pokud se spotřebuje živá zeď, tj. nejsou už žádné kameny k dobírání, a nikdo nemá mahjong, štych končí bez vítěze (wash-out).
  • Poznámka: Postup při štychu bez vítěze je popsán v pravidlech 97 až 99.
 • 37. Všechny zahozené kameny kromě posledního se považují za mrtvé a nemohou být hráči požadovány za žádným účelem.
 • 38. Kámen se považuje za zahozený v okamžiku, kdy se dotkne stolu. Kámen se považuje za dobraný v okamžiku, kdy se ho dotkne hráč.


[editovat] Čou [postupka]

 • 39. Pokud má hráč v ruce (míněno ve skryté, nevyložené části (concealed hand)) 2 kameny, které tvoří část postupky, a hráč po jeho levici zahodí třetí kámen, který by tuto postupku dokončil, první hráč může místo dobrání ze živé zdi nárokovat zahozený kámen tím, že pronese "čou". Vyloží pak své dva kameny z ruky na stůl lícem nahoru, přidá k nim získaný zahozený kámen a nakonec zahodí něco ze své ruky.
 • 40. Hráč nemůže "čouovat" kámen zahozený někým jiným než hráčem po jeho levici.
 • 41. Hráč může ohlásit čou a okamžitě zahodit. Ihned poté musí vyložit dva kameny ze své ruky a přiložit k nim požadovaný kámen zahozený sousedem. Musí tak učinit před svým příštím dobíráním ze zdi (živé či mrtvé) a před požadováním jakéhokoli dalšího zahozeného kamene pro jakýkoli účel.
 • 42. Hráč, který dokončí postupku dobráním ze zdi, si ji nechá skrytou v ruce a neohlašuje ji.

[editovat] Pong [trojice]

 • 43. Pokud má hráč v ruce dva identické kameny a jakýkoli hráč zahodí třetí takový kámen, první hráč může nárokovat zahozený kámen tím, že pronese "pong". Potom vyloží dva kameny z ruky na stůl, přiloží k nim získaný zahozený kámen a zahodí něco ze své ruky. Takto vytvořená sada se jmenuje vyložený pong (exposed pong). Hráč nemůže dobírat ze zdi ve stejném tahu, ve kterém ohlásil pong.
 • 44. Když hráč ohlásil pong a zahodil kámen, hra pokračuje po jeho pravici. Hráči mezi ním a tím, kdo zahazoval "pongovaný" kámen, ztrácejí svůj tah.
 • 45. Hráč, který dokončí sadu tří stejných kamenů dobráním ze zdi, si ji nechá skrytou v ruce a neohlašuje ji. Taková sada se nazývá skrytý pong (concealed pong).

[editovat] Kong [čtveřice)

 • 46. Pokud má hráč v ruce tři identické kameny a jakýkoli hráč zahodí čtvrtý takový kámen, první hráč může nárokovat zahozený kámen tím, že pronese "kong". Potom vyloží tři kameny z ruky na stůl, přiloží k nim získaný zahozený kámen, ten na rozdíl od ostatních lícem dolů ? tím se dává najevo, že kong vznikl přidáním zahozeného kamene ke skrytému pongu, což hraje roli při bodování. Potom si dobere volný kámen (z mrtvé zdi) a nakonec zahodí něco ze své ruky. Hráč nemůže dobírat ze živé zdi (s výjimkou náhrady za prémiový kámen) v tahu, ve kterém ohlásil vyložený kong.
 • 47. Když hráč ohlásil kong a zahodil kámen, hra pokračuje po jeho pravici. Hráči mezi ním a tím, kdo zahazoval "kongovaný" kámen, ztrácejí svůj tah.
 • 48. Pokud hráč, který předtím vyložil pong, dobere čtvrtý stejný kámen ze zdi, může ho přidat k vyloženému pongu, čímž z něj udělá vyložený kong. V tomto případě nechá všechny čtyři kameny lícem nahoru. Potom si dobere volný kámen a nakonec něco zahodí.
 • 49. Hráč, který dříve vyložil pong, nemůže nárokovat čtvrtý identický kámen, pokud byl tento zahozen jiným hráčem. Žádná sada totiž nemůže obsahovat více než jeden zahozený kámen.
 • 50. Pokud hráč získá čtyři stejné kameny výlučně dobíráním ze zdi a přeje si zacházet s těmito čtyřmi kameny jako se sadou, musí je ohlásit a vyložit před sebe na stůl. V tomto případě otočí oba vnější kameny lícem dolů, čímž označuje skrytý kong. Potom si dobere volný kámen a nakonec něco zahodí.
 • 51. Hráč není povinen ohlásit skrytý kong hned, jak ho získá, ale může to udělat kdykoli během štychu ihned poté, co dobere kámen ze zdi (ne však po nárokování zahozeného kamene). Pokud však před ohlášením kongu jiný hráč dokončí mahjong, dotyčný kong se boduje pouze jako skrytý pong.
  • Poznámka: Často může být prozíravé neohlásit kong z řadových kamenů příliš brzy, ale raději si ho nechat skrytý. Pokud hráč nezvratně umístí všechny čtyři exempláře jedné hodnoty, může později zjistit, že tím nezanedbatelně snížil flexibilitu své ruky a tedy i šanci na výhru, protože kameny z kongu by mohl lépe využít v postupkách. Podobné úvahy mohou přimět hráče, který může kongovat zahozený kámen, aby ohlásil pouze pong. Pokud později zjistí, že čtvrtý kámen na nic jiného nepotřebuje, může ho přidat k vyloženému pongu, a to většinou bez újmy na skóre.
 • 52. Jestliže hráč neoznačí ohlášený kong jako skrytý otočením dvou krajních kamenů lícem dolů, poté, co zahodí kámen, už nemůže tuto chybu napravit a kong se mu bude bodovat pouze jako vyložený. Pokud hráč neoznačí vyložený kong jako vytvořený připojením zahozeného kamene, po zahození svého kamene nemůže tuto chybu napravit a nebude moci s kongem zacházet jako se skrytým pongem v situacích, kde by mu to jinak bylo dovoleno.

[editovat] Čekání na mahjong

 • 53. Ruka (skrytá + vyložená), která může dokončit mahjong přidáním jediného dalšího kamene, se nazývá čekající ruka (calling hand). Hráč, který má takovou kombinaci, čeká na kámen (nebo kameny), který by ji dokončil. Pokud kdokoli zahodí takto očekávaný kámen, čekající hráč může nárokovat tento kámen tím, že pronese "mahjong", bez ohledu na to, zda mu v mahjongu chybí pong, postupka nebo pár a bez ohledu na to, zda je nebo není na řadě. Hráč, který ohlásil mahjong, nezahazuje, ale ihned vyloží svou ruku a zavře.
 • 54. Pokud si čekající hráč sám dobere ze zdi očekávaný kámen, může obdobně oznámit mahjong, vyložit svou ruku a tím zavřít štych.


[editovat] Hláška

 • 55. Jestliže východ po svém prvním zahození v daném štychu má čekající ruku, nebo když se totéž podaří kterémukoliv jinému hráči po vzetí prvního kamene (ze zdi nebo nárokováním zahozeného) a zahození, může, ale nemusí, oznámit čekání od začátku (hlášku, original call). Tím se zavazuje, že svou ruku nebude nijak měnit (s výjimkou hlášení prémiových kamenů) a pouze čekat na kámen, kterým dokončí mahjong. Pokud by tento závazek porušil, nemůže v tomto štychu zavřít (udělat mahjong). Hráč, který oznámil čekání od začátku, není povinen hlásit mahjong, když k tomu má příležitost.
  • Poznámka: Důvodem, proč se hráč může takto omezovat, je zvýhodnění při skórování v případě, že se hráči opravdu podaří dokončit mahjong kamenem (nebo jedním z kamenů), na který čeká. Viz pravidlo 117(1).
 • 56. Pokud hráč získá čekající ruku kdykoli po svém prvním zahození, nemůže oznámit hlášku a nesmí tento fakt ani jinak dávat najevo.


[editovat] Uloupení kongu

 • 57. Jestliže má hráč vyložený pong, ze zdi si dobere čtvrtý kámen do sady a přiloží ho k pongu, aby z něj udělal kong, a jestliže jiný hráč čeká na tento kámen, čekající hráč může ohlásit mahjong a "uloupit kong" (nebo "škrtnout kong"). Zloděj si vezme čtvrtý kámen, jako kdyby byl zahozen, a přidá ho ke své ruce.
 • 58. Skrytý kong může být uloupen pouze k dokončení kombinace zvané Třináct jedinečných divů, jinak ne.
 • 59. Kong může být uloupen pouze v tahu, ve kterém je ohlášen, nikoli později.
 • 60. Hráč, jemuž byl uloupen kong, si za něj nedobírá volný kámen. Pokud už si vzal volný kámen před tím, než zloděj ohlásil mahjong, musí ho vrátit. Pokud si ho však stihl dát do své skryté ruky, musí ho vrátit pouze v případě, že zloděj umí správně označit dobraný kámen; jinak kong nemůže být uloupen. Pokud navíc hráč, který si dobral volný kámen, stihne tímto kamenem dokončit a oznámit jiný kong a dobrat si za něj další volný kámen, nebo když stihne oznámit, že volný kámen je prémiový, a vzít si za něj náhradu, nebo když dobraný volný kámen dokončí jeho vlastní mahjong, nebo když stihne zahodit kámen, kong také nemůže být uloupen.


[editovat] Přednost při nárokování zahozených kamenů

 • 61. Jestliže se o zahozený kámen hlásí dva nebo tři hráči, čekání na pong nebo kong má přednost před čekáním na čou, a čekání na mahjong má přednost před vším ostatním. Pokud dva nebo tři hráči žádají tentýž zahozený kámen pro mahjong, přednost má hráč, který je po hráči, jenž zahazoval, nejdříve na řadě (proti směru hodinových ručiček).
 • 62. Pokud hráč získal zahozený kámen pro čou a někdo jiný ho požaduje pro pong, kong nebo mahjong, hráč musí tento kámen odevzdat, i když už stihl vyložit dokončené čou (v tom případě si musí vzít dva své kameny zpět do skryté ruky). Pokud však už stihl sám zahodit, ostatní hráči ztrácí nárok na předcházející zahozený kámen.
 • 63. Pokud hráč získal zahozený kámen pro kong a někdo jiný ho požaduje pro mahjong, hráč musí tento kámen odevzdat, i když už stihl vyložit dokončený kong a dobrat si volný kámen. V tom případě musí také vrátit volný kámen a zbylé tři kameny kongu si vzít zpět do své skryté ruky. Pokud si však stihl dobraný volný kámen dát do své skryté ruky, musí ho vrátit pouze v případě, že hráč čekající na mahjong umí správně označit dobraný kámen; jinak přednostní právo hráče čekajícího na mahjong propadá. Totéž platí, pokud hráč s kongem stihne dobraným kamenem dokončit a oznámit jiný kong a dobrat si za něj další volný kámen, nebo když stihne oznámit, že volný kámen je prémiový, a vzít si za něj náhradu, nebo když dobraný volný kámen dokončí jeho vlastní mahjong, nebo když stihne zahodit kámen a ukončit tak svůj tah.
 • 64. Pokud hráč zahodí kámen a hráč, který je po něm na řadě, o zahozený kámen neprojeví zájem a vezme si kámen ze zdi, zbývající dva hráči mohou pořád ještě nárokovat zahozený kámen pro svůj pong, kong nebo mahjong a hráč na řadě musí dobraný kámen vrátit. Pokud si ho stihl dát do své skryté ruky, musí hráč nárokující zahozený kámen umět správně určit, který kámen to byl, jinak nárok ztrácí. Nárok ztrácí také v případě, že hráč na řadě dokončil dobraným kamenem kong, ohlásil ho a dobral si za něj volný kámen; nebo pokud ohlásil, že dobraný kámen je prémiový, a vzal si za něj náhradu; nebo pokud už stihl zahodit kámen a ukončit tak svůj tah.
 • 65. Pokud dva nebo tři hráči mohou žádat zahozený kámen pro mahjong, jeden z nich je na řadě a dobere si kámen ze zdi, má se za to, že se svého nároku na zahozený kámen vzdal. Hlásit o něj se pak může druhý a třetí hráč podle výše uvedených pravidel. Pokud však hráč ještě nedobral ze zdi a druhý nebo třetí hráč se přihlásí o zahozený kámen pro mahjong, hráč na řadě má pořád ještě právo se přihlásit o tento kámen a využít své přednosti (i pokud druhý nebo třetí hráč vyložil svou ruku na stůl). Toto právo trvá, až než se dokončí bodování a vyrovnání a ruky (nebo jejich části) se zahodí mezi zahozené kameny.


[editovat] Nepravidelnosti ve hře

 • 66. Jestliže si hráč na řadě dobere kámen ze zdi, nemůže se rozhodnout, že bude raději nárokovat zahozený kámen a dobraný kámen vrátí. (Musí však kámen vrátit, pokud jiný hráč nárokuje kámen zahozený předcházejícím hráčem.)
 • 67. Jestliže hráč na řadě zaviní, že hráči mohli vidět další kámen ze zdi, musí si ho vzít a nemůže nárokovat zahozený kámen. (Nemusí a nemůže si ho vzít jen v případě, že jiný hráč nárokuje kámen zahozený předcházejícím hráčem.)
 • 68. Jestliže se omylem stane, že jeden nebo více hráčů spatří kámen ze zdi, tento kámen se ukáže všem čtyřem hráčům a pak se vrátí do zdi.
 • 69. Jestliže hráč nárokuje zahozený kámen za jakýmkoli účelem, může změnit své rozhodnutí a vrátit nárokovaný zahozený kámen, dokonce i když už vyložil svou sadu (v tom případě si musí ostatní kameny sady vzít zpět do skryté ruky), za předpokladu že ještě sám nezahodil kámen. Hráč, který takto odvolal svůj požadavek, může pak dobrat ze zdi, pokud je na řadě, nebo může žádat dotyčný zahozený kámen pro jiný účel, nebo jinak nechat hru pokračovat podle normálních pravidel.
 • 70. Jestliže hráč zahodí kámen a žádný jiný hráč ho nepožaduje pro čou, pong, kong nebo mahjong, hráč může si může vzít zahozený kámen zpět a zahodit místo něj jiný, pokud oznámí, že to chce udělat, před tím, než si následující hráč dobere ze zdi. Prvně zahozený kámen může být nárokován ostatními hráči kdykoli, dokud není místo něj zahozen jiný.
 • 71. Po ohlášení čou, pongu, kongu nebo mahjongu si hráč nemůže vzít svůj zahozený kámen zpět. Pokud hráč, který ho nárokoval, změní své rozhodnutí, může ho nárokovat za jiným účelem nebo někdo jiný za jakýmkoli účelem, ale pokud se to nestane, kámen už zůstane na stole a je považován za mrtvý.
 • 72. Jestliže hráč na řadě dobere ze zdi nesprávný kámen, musí ho vrátit a vzít si kámen, který mu podle pravidel náleží, pokud je na tuto chybu upozorněn dříve, než zahodí. Jinak si dobraný kámen nechá a není za to nijak trestán (viz pravidlo 89).
 • 73. Jestliže si hráč dobere, když není na řadě, a pokud už viděl nebo cítil líc dobraného kamene, musí si dobraný kámen ponechat a hrát s dlouhou rukou (long hand). Pokud kámen zůstal nepoznán, může ho bez postihu vrátit. Pokud kámen nezůstal nepoznán a je to prémiový kámen, provinilec si ho musí nechat neoznámený ve skryté ruce, a k té se přistupuje jako k dlouhé ruce.
 • 74. Jestliže hráč zahodí, když není na řadě, a pokud chybně zahozený kámen nebyl nikým nárokován pro čou, pong, kong nebo mahjong před tím, než si hráč své chyby všiml, může si vzít kámen zpět. Pokud však někdo zahozený kámen nárokoval, provinilec mu ho musí nechat a hrát s krátkou rukou (short hand) (viz pravidlo 89).
 • 75. Jestliže hráč omylem zahodí více než jeden kámen, může označit, který z nich chtěl zahodit, a ostatní si vzít zpět. Pokud však mezitím jiný hráč jeden ze zahozených kamenů nárokoval, musí hráč zahodit tento kámen a ostatní si vzít zpět. Pokud více hráčů nárokovalo různé kameny, za skutečně zahozený kámen se považuje ten, který nárokoval hráč nejdříve na řadě (proti směru hodinových ručiček), bez ohledu na to, zda by tento hráč měl při nárokování kamene přednost podle pravidla 61.
 • 76. Hráč, který chybně nárokuje zahozený kámen pro čou, pong nebo kong, ale všimne si své chyby a oznámí ji před tím, než jeho vlastní zahozený kámen nárokuje jiný hráč, nebo než si následující hráč dobere ze zdi, může chybně nárokovaný kámen vrátit a k němu přiložené kameny si vzít zpět do své skryté ruky. Pokud si chyby všimne později, zůstane mu špinavá ruka (foul hand). Pokud ještě nevyložil, musí s chybně nárokovaným kamenem vyložit kterékoli dva kameny ze skryté ruky, když hlásil čou nebo pong, a kterékoli tři kameny, když hlásil kong. Pokud se chybné hlášení kongu zjistí v době, kdy lze chybu napravit, provinilec musí vrátit volný kámen, který si případně za kong vzal. Pokud se na chybu přijde později, provinilec si volný kámen, vzal-li si nějaký, nechá.
 • 77. Jestliže hráč nárokuje zahozený kámen a přiloží k němu jeden nebo více nepasujících kamenů, ale v ruce má k dispozici správné kameny, může špatné kameny vyměnit za správné bez postihu. Musí to však udělat před tím, než si příště dobere kámen ze zdi (ať už z živé zdi, nebo z oblasti kongů) nebo než se přihlásí o jiný zahozený kámen. Pokud mezitím takto získal jiný kámen, chybně vyložená sada zůstane, jak je, a ruka se považuje za špinavou.
 • 78. Jestliže hráč nárokoval zahozený kámen pro pong, kong nebo čou, svůj požadavek nezrušil, ale nevyložil dokončenou sadu před tím, než příště dobere kámen ze zdi (ať už z živé zdi, nebo z oblasti kongů) nebo než se přihlásí o jiný zahozený kámen, jeho ruka se považuje za špinavou a za nevyloženou sadu hráč nedostane žádné body.
 • 79. S výjimkou případů popsaných v pravidlech 69, 76 a 77 musejí jednou vyložené nebo ohlášené kombinace zůstat na stole tak, jak jsou. Není dovoleno sady jakkoli přeskládávat nebo měnit (s výjimkou dokončení vyloženého kongu přiložením čtvrtého kamene dobraného ze zdi). Nelze také zahodit kámen z vyložené nebo ohlášené sady.
 • 80. Jestliže hráč zapomene dobrat ze zdi, když to měl udělat, a další hráč už ze zdi dobral, provinilec nemůže svou chybu korigovat a musí hrát s krátkou rukou. Totéž platí o dobírání náhrady za prémiový kámen nebo volného kamene za kong.
 • 81. Žádný zahozený kámen si nemůže jiný hráč vzít do své skryté ruky. Pokud by k tomu došlo, kterýkoli jiný hráč může požadovat, aby provinilec zahozený kámen vrátil na stůl a nepoužil ho k žádnému účelu.


[editovat] Falešný mahjong

 • 82. Jestliže hráč ohlásí mahjong, který ve skutečnosti nemůže dokončit (resp. když se ukáže, že mahjong, který vyložil, obsahuje chybnou kombinaci), může si vzít kameny zpět a pokračovat ve hře. Pokud však mezitím (před objevením a oznámením chyby) některý ze zbylých hráčů odkryl svou ruku nebo její část, provinilec musí zaplatit každému ze svých soupeřů 300 bodů. Štych se považuje za ukončený a žádné jiné body se neudělují a vyrovnání se neprovádí. Byl-li provinilcem východ, ztrácí titul a předá ho dalšímu hráči. Pokud byl východem někdo jiný, titul si ponechá.
  • Poznámka: Má se za to, že hráč, který ohlásil falešný mahjong, tak učinil omylem. V takovém případě je 300 bodů většinou dostatečná kompenzace pro ostatní hráče, kteří tím přišli o kombinace, které měli v ruce. Teoreticky by bylo možné, že by hráč hlásil falešné mahjongy úmyslně jako součást své strategie, aby nemusel platit ještě vyšší sumy protivníkům, kteří se evidentně blíží dokončení velmi dobře bodovaných kombinací. Takové jednání by ale bylo nečestné a je nepsaným zákonem mahjongu, že všichni hrají poctivě a gentlemansky. Nicméně je na hráčích, aby se před začátkem hry dohodli, zda nechtějí pokutu zvednout na vyšší hodnotu (např. na "limit" - viz později), čímž by strategické využití falešných mahjongů znemožnili. Může to být zvláště vhodné, když hrajete soutěžně v cizí společnosti. Pokud k takové dohodě dojde, pokuty v pravidlech 83, 87 a 88 se zvýší obdobně.
 • 83. Jestliže dva hráči chybně ohlásí mahjong a jeden ze zbylých hráčů kvůli tomu odkryje část své ruky před zjištěním a oznámením chyby, každý z provinilců zaplatí každému z poškozených 150 bodů. Obdobně, když tři hráči chybně ohlásí mahjong při nárokování téhož zahozeného kamene a čtvrtý hráč kvůli tomu odkryje část své ruky před zjištěním a oznámením chyby, každý z provinilců mu zaplatí pokutu 100 bodů.


[editovat] Chybné pojmenování zahozeného kamene

 • 84. Jestliže hráč při zahazování kamene oznámí jméno jiného kamene, než jaký položil na stůl, má se za to, že zahodil kámen, který položil na stůl. Provinilec není nijak potrestán, pokud se sám opraví nebo ho opraví jiný hráč před tím, než některý hráč nárokoval tento kámen za jakýmkoli účelem, nebo než další hráč zahodil kámen.
 • 85. Jestliže hráč chybně pojmenoval zahozený kámen a následující hráč se přihlásil o kámen, jehož jméno zahazující hráč vyslovil, pro čou, provinilec musí přihlášenému hráči zaplatit pokutu 50 bodů a hra normálně pokračuje. Přihlášený hráč však musí ukázat kameny, které by spolu s pojmenovaným kamenem utvořily čou. Pokud to nemůže nebo nechce udělat, provinilec žádnou pokutu neplatí.
 • 86. Jestliže hráč chybně pojmenoval zahozený kámen a některý hráč se přihlásil o kámen, jehož jméno zahazující hráč vyslovil, pro pong nebo kong, provinilec musí přihlášenému hráči zaplatit pokutu 100 bodů a hra normálně pokračuje. Přihlášený hráč však musí ukázat kameny, které by spolu s pojmenovaným kamenem utvořily pong, resp. kong. Pokud to nemůže nebo nechce udělat, provinilec žádnou pokutu neplatí.
 • 87. Jestliže hráč chybně pojmenoval zahozený kámen a některý hráč se přihlásil o kámen, jehož jméno zahazující hráč vyslovil, pro mahjong, provinilec musí každému soupeři zaplatit pokutu 300 bodů a štych končí bez dalšího bodování nebo vyrovnání. Pokud zahazující hráč byl východ, ztrácí titul, jinak titul východu zůstává jeho držiteli. Přihlášený hráč však musí ukázat své kameny a dokázat tak, že by s pomocí pojmenovaného kamene dokončil mahjong. Jestliže po chybném pojmenování zahozeného kamene někdo chybně ohlásí mahjong (tj. kámen, jehož jméno bylo vysloveno, by neudělal z jeho ruky mahjong), hra může pokračovat, pokud si přihlášený hráč všimne své chyby a zruší svůj požadavek dříve než kdokoli z jeho soupeřů vyloží část své ruky. Pokud však někdo odkryje část své ruky, zahazující i přihlášený hráč zaplatí zbývajícím dvěma po 150 bodech. Štych se považuje za ukončený, bez dalšího bodování nebo vyrovnání. Pokud jeden z provinilých hráčů byl východ, ztrácí tento titul; jinak titul východu zůstává jeho držiteli.
 • 88. Jestliže hráč chybně pojmenoval zahozený kámen a dva hráči se přihlásili o kámen, jehož jméno zahazující hráč vyslovil, jeden pro čou a druhý pro pong nebo kong, zahazující hráč musí zaplatit oběma podle výše uvedených pravidel. Pokud jeden z hráčů požadoval pojmenovaný kámen pro mahjong, je pokuta zaplacená každému hráči shora omezená 300 body.


[editovat] Chybné ruce

 • 89. Správný počet kamenů v nedokončené ruce je 13, plus 1 za každý prémiový kámen a za každý vyložený nebo ohlášený kong. Krátká ruka (short hand) je ruka, která obsahuje nižší než správný počet kamenů. Dlouhá ruka (long hand) je ruka, která obsahuje vyšší než správný počet kamenů. Hráč, který má krátkou, dlouhou nebo špinavou ruku, nemůže v tomto štychu ohlásit mahjong. Pokračuje nicméně ve hře, dobírá a zahazuje kameny a může tvořit čou, pongy a kongy. Krátkoruký hráč akorát nemůže nárokovat zahozený kámen, pokud by pak zůstal bez kamene, který by mohl sám zahodit. Pokud někdo jiný dosáhne mahjongu, hráč s krátkou nebo špinavou rukou může získat body za své správně utvořené sady a prémiové kameny a vyrovnávat rozdíl se zbývajícími dvěma poraženými hráči. Hráč s dlouhou rukou žádné body nezíská a musí zaplatit zbývajícím dvěma poraženým hráčům plnou hodnotu jejich ruk.


[editovat] Odpálení děla

 • 90. Za jistých níže definovaných okolností je svoboda hráče omezena: pokud by hráč zahodil nebezpečný kámen, musel by zaplatit pokutu. Nebezpečnost je definována následovně:
  • a) Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil tři sady složené výhradně z kamenů jedné řady, odhození kteréhokoli kamene této řady, které mu umožní (hned nebo později) vytvořit "Čistou řadu", je nebezpečné.
  • b) Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil tři sady větrů, odhození kteréhokoli kamene se čtvrtým větrem, které mu umožní (hned nebo později) vytvořit "Čtvero požehnání vznášejících se nade dveřmi" nebo mahjong obsahující "Čtvero malých radostí", je nebezpečné.
  • c) Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil dvě sady draků, odhození kteréhokoli kamene se třetím drakem, které mu umožní (hned nebo později) vytvořit "Tři velké myslitele" nebo mahjong obsahující "Tři malé draky" nebo "Tři velké draky", je nebezpečné.
  • d) Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil tři sady zvláštních kamenů, odhození kteréhokoli zvláštního kamene, které mu umožní (hned nebo později) vytvořit "Všechny symboly", je nebezpečné.
  • e) Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil tři sady "celozelených" kamenů, odhození kteréhokoli celozeleného kamene, které mu umožní (hned nebo později) vytvořit "Císařský nefrit", je nebezpečné.
  • f) Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil tři sady jedniček nebo devítek, odhození kterékoli jedničky nebo devítky, které mu umožní (hned nebo později) vytvořit "Hlavy a ocasy", je nebezpečné.
  • g) Jestliže ve zdi zbývá čtyři nebo méně kamenů, odhození kteréhokoli kamene, od kterého ještě není alespoň jeden exemplář na stole (mezi zahozenými kameny nebo ve vyložených sadách), které umožní některému hráči (hned nebo později) vytvořit mahjong, je nebezpečné.
 • 91. Pro účely pravidla 90 se pong a kong považují za vyložené od okamžiku, kdy hráč prohlásí "pong", resp. "kong" (pokud později svůj požadavek neodvolá). Pro účely pravidla 90a se čou považuje za vyložené od okamžiku, kdy hráč prohlásí "čou" (pokud později svůj požadavek neodvolá), ale pro účely pravidla 90e se čou považuje za vyložené, až když všechny tři kameny leží na stole.
 • 92. Zahození nebezpečného kamene není pokutováno, pokud není nárokován hráčem, který má vyloženy či hlášeny výše uvedené kombinace (nebezpečný hráč), nebo pokud jím není využit k vytvoření výše uvedených kombinací. Zahození je pokutováno, jestliže nebezpečný hráč si kámen vyžádá pro mahjong, nebo když si ho vyžádá pro pong či čou a mahjong později dokončí dobráním ze zdi nebo nárokováním bezpečného zahozeného kamene. Je-li zahozený kámen vyžádán pro kong, nedojde tím k dokončení ruky, a zahození tedy není pokutováno.
 • 93. Jestliže se nebezpečný hráč přihlásí o nebezpečný kámen pro pong nebo čou a jednu z uvedených kombinací posléze dokončí nárokováním dalšího nebezpečně zahozeného kamene, pokutován je pouze druhý nebezpečný kámen, první je zproštěn odpovědnosti.
 • 94. Jestliže si hráč dobere ze zdi nebezpečný kámen a přiloží ho ke svému vyloženému pongu, a jestliže mu nebezpečný hráč takto vzniklý kong uloupí a vytvoří tak jednu z uvedených kombinací, nebezpečný kámen je pokutován stejně, jako kdyby byl zahozen.
 • 95. Pokud ale hráč po dobrání ze zdi zjistí, že má v ruce pouze nebezpečné kameny, a pokud jím zahozený kámen je vyžádán nebezpečným hráčem a pomůže mu vytvořit (hned nebo později) jednu z uvedených kombinací, provinilec může ukázat své kameny a oznámit "neměl jsem na výběr". V tom případě za zahození nebezpečného kamene není pokutován. Pokud se však hráč do této situace dostal po nárokování zahozeného kamene pro pong či čou (ne pro kong), nemůže se obhajovat "nemám na výběr", a pokud je jím zahozený kámen využit, postih ho nemine. Hráč, který nemá na výběr, musí ukázat své kameny ihned, ještě před tím, než si příště dobere ze zdi (ať už živé, nebo mrtvé) nebo než se přihlásí o zahozený kámen. Po předvedení si je vezme zpět do skryté ruky. Pokud v takové situaci nechce ukázat své kameny, nemůže říct, že nemá na výběr, a v případě využití nebezpečně zahozeného kamene bude pokutován.
 • 96. O hráči, který podle výše uvedených pravidel poskytl nebezpečnému hráči nebezpečný kámen, se říká, že "spustil dělo". Jako pokutu musí po vyrovnání svých případných dluhů vůči vítězi proplatit oběma dalším poraženým to, co mají zaplatit vítězi oni. Žádné další bodování nebo vyrovnání mezi poraženými už se neprovádí.


[editovat] Štych bez vítěze (wash-out)

 • 97. Jestliže se spotřebuje zeď, aniž by někdo dokončil mahjong, štych skončí remízou. Nepočítají se žádné body, neprovádí se vyrovnání a východ si ponechá svůj titul do příštího štychu.
 • 98. Jestliže hráč dobere poslední kámen ze zdi a zjistí, že je prémiový, nemůže si za něj vzít náhradu ani zahodit kámen a štych se ihned prohlásí za remízu.
 • 99. Jestliže poslední kámen ve zdi je hrací kámen, hráč, který si ho dobere, musí (pokud nedokončí mahjong) na konci svého tahu ještě něco zahodit. Pokud se o zahozený kámen nikdo nepřihlásí, štych nemá vítěze, avšak pokud se někdo přihlásí (a není to pro mahjong), musí pro změnu on něco zahodit. Takto se pokračuje, dokud někdo nedokončí mahjong nebo dokud není zahozen kámen, o který se nikdo nepřihlásí.


[editovat] Etiketa a poskytování informací

 • 100. Jestliže je hráč dotázán, jaký kámen vyhodil, dokud je tento kámen ještě živý, musí odpovědět po pravdě. Nikdo však nesmí poskytovat nebo vyžadovat informace o mrtvých kamenech, ani kdo je vyhodil, ani v jakém pořadí.
 • 101. Žádný hráč se nesmí ptát jiného hráče na obsah jeho ruky.
 • 102. Žádný hráč nesmí poskytovat informace o své ruce ani o svých záměrech, o hře nebo o pravděpodobných záměrech ostatních hráčů.
  • Poznámka 1: K výše uvedeným bodům je možné přidat pár obecnějších poznámek o etiketě, která by se během mahjongu měla dodržovat. Není slušné projevovat přehnanou radost z výhry ani přehnané rozčarování z prohry či smůly, protože oba extrémy odporují klidu duše, kterého by se hráč měl snažit dosáhnout, a jsou opakem konfuciánské doktríny průměrnosti. Není také slušné se během hry ptát jiného hráče, kolik už prohrál. A i když je celkem legitimní nasadit všechny strategické i psychologické zbraně k podminování protivníkových sil, nepovažuje se za slušnou snaha rozbít soupeřovo soustředění na hru konverzací, která se hrou nesouvisí. Takové otázky nejsou pokryty pravidly a jsou ponechány na slušnosti a taktu každého hráče.
  • Poznámka 2: Je známo, že mahjong má ve srovnání se západními hrami velmi málo postihů za prohřešky. Pravidla sama o sobě nedávají hráčům příliš možností dosáhnout nefér výhody způsobem, který by zůstal skryt jeho protivníkům; avšak nepovažuje se za nutné vytvářet pravidla proti úmyslným přestupkům nebo nečestnému a nesportovnímu chování. Hráč by se neměl pokoušet předejít těžké prohře svržením stolu v kritické chvíli, ale stačí, když se takový nápad prohlásí za negentlemanský. Číňané hrající mahjong se úzkostlivě snaží, aby jejich čest nemohla být zpochybněna: kdo tento nepsaný zákon poruší, může očekávat ten nejvyšší trest, totiž že už s ním ostatní nebudou chtít hrát.


[editovat] Odkrývání ruky

 • 103. Jestliže hráč, který dokončí mahjong dobráním ze zdi, chce získat jakoukoli prémii za poslední kámen (za zaplnění jediného místa, za vylovení očí, za "chycení Měsíce na dně jezera" nebo za "sebrání švestkového květu ze střechy" - viz bodování), musí ostatním ukázat kámen, který si dobral, před tím, než ho schová do své skryté ruky. Pokud ho včas neukáže, nemůže se hlásit o žádné takové prémie.
 • 104. Jakmile nějaký hráč ohlásí mahjong, všichni vyloží na stůl obsah svých ruk a uspořádají ho tak, aby každý mohl bez otázek zjistit jejich skóre. Kameny se uspořádají do sad, v nichž je hráč chce bodovat. Sady, páry i samostatné kameny se uspořádají do dvou řad. Řada blíže ke středu stolu obsahuje vyložené sady a páry, ohlášené kongy a prémiové kameny. Řada blíže k hráči obsahuje tu část jeho ruky, která až do konce zůstala skrytá. Hráč, jenž získal mahjong, položí kámen, kterým ho dokončil, kolmo k ostatním.
 • 105. Pokud existuje více možností, jak skrytou část ruky uspořádat do sad, hráč má volnost v tom, kterou zvolí jako nejlepší. Rozložení jednou odkrytých kamenů se však už nesmí měnit (což platí jak pro vyloženou, tak pro skrytou řadu).
 • 106. Každý hráč musí odkrýt celý obsah své ruky, aby se jeho protivníci mohli přesvědčit, že má správný počet kamenů. Hráč nesmí zahodit žádnou část ruky, dokud neskončí bodování a vyrovnání. Pokud tak učiní, nedostane za tento štych žádné body.


[editovat] Vyrovnání

 • 107. Jako první si svou ruku oboduje vítěz a vybere od ostatních to, co mu dluží. Poté si postupně vyhodnotí své skóre každý z poražených, počínaje hráčem po vítězově pravici, proti směru hodinových ručiček. Hráč počítá své skóre nahlas a jasně určí, za co které body získal.
 • 108. Vítěz dostane od každého hráče body určené podle hodnoty své vlastní ruky a sám neplatí nikomu nic, bez ohledu na to, jakého skóre dosáhli poražení. Jestliže vyhrál východ, dostane od každého dvojnásobek hodnoty své ruky. Jestliže vyhrál jih, západ nebo sever, dostane dvojnásobek své ruky od východu a jednonásobek od ostatních.
 • 109. Ostatní hráči se spolu navzájem vyrovnají podle rozdílu svých skóre. Když se vyrovnává východ s jiným hráčem, platí (hráči, který má vyšší skóre) nebo dostane (od hráče, který má nižší skóre) dvojnásobek rozdílu mezi svým skóre a skóre hráče, s nímž se vyrovnává. Když se vyrovnávají dva hráči, z nichž ani jeden není východ, hráč s nižším skóre zaplatí hráči s vyšším skóre prostý rozdíl.
  • Poznámka: Průběh vyrovnání se lépe ukáže na příkladu. Sever zavírá a jeho ruka má hodnotu 48 bodů, východ má 20 bodů, jih 256 bodů a západ 4 body. Sever dostane 2×48=96 bodů od východu, 48 bodů od jihu a 48 bodů od západu, dohromady 192 bodů. Neplatí nikomu. Východ zaplatí severu 2×48=96 bodů, jihu 2×(256-20)=472 bodů a od západu dostane 2×(20-4)=32 bodů. Celkem tedy ztratí 536 bodů. Jih zaplatí severu 48 bodů, dostane od východu 2×(256-20)=472 bodů a od západu 256-4=252 bodů. Celkem tedy vydělá 676 bodů. Západ zaplatí severu 48 bodů, východu 2×(20-4)=32 bodů a jihu 256-4=252 bodů. Celkem přijde o 332 bodů. Je vidět, že i když hráč s mahjongem nemůže prodělat, někdo z poražených může vydělat ještě mnohem více. Pokud se pro bodování používají žetony, každý hráč jednoduše vyplatí nebo dostane žetony v příslušné hodnotě. Hráči by měli začínat hru každý se stejnou hodnotou žetonů; na konci hry je snadné určit, kdo vydělal a kdo tratil. Hráč s největším konečným ziskem je vítězem celé hry. Pokud se skóre poznamenává na papír, měl by se rozdělit do osmi sloupců, dva pro každého hráče, jeden na výdaje, druhý na příjmy. Na konci hry se sečtou a zjistí se výsledek.
 • 110. Každý hráč hodnotí svou vlastní ruku. Pokud ji nadhodnotí, jiný hráč (který by se s ním musel vyrovnat) ho může opravit; pokud ji ale podhodnotí, každý jiný hráč, který ho na to upozorní, musí ostatním hráčům proplatit škodu, kterou tím utrpí. Pod hrozbou téže pokusy nesmí ani vítěz komentovat hodnocení ostatních hráčů.
 • 111. Když se hráč vyrovnal se všemi třemi svými protivníky, hodí obsah své ruky mezi zahozené kameny. Poté, co ruka, nebo kterákoli její část, je takto smíšena se zahozenými kameny, nebo když došlo k narušení původního uspořádání odkryté ruky podle pravidla 104, není možné požadovat opravu žádné chyby v bodování této ruky.


[editovat] Bodování

 • 112. Nejdříve se hodnotí dosažené sady a jiné prvky, které ruka obsahuje. Body za ně získané se nazývají základní skóre. Základní skóre se pak může progresivně zdvojnásobovat za každou z určitých kombinací, které ruka obsahuje, a vlastností, které má. Některých základních bodů a některých zdvojení mohou dosáhnout všichni hráči, jiné jsou k dispozici pouze u mahjongu.
  • Poznámka 1: Protože zdvojení se aplikují progresivně, každé další zdvojení má dvakrát větší hodnotu než to předcházející. Tato skutečnost by se neměla přehlížet, když se odhaduje potenciál ruky: první zdvojení = 2 × základní skóre, druhé = 4 ×, třetí = 8 ×, čtvrté = 16 ×, páté = 32 × základní skóre atd.
  • Poznámka 2: Protože řada zdvojovacích kombinací se překrývá a jedna formace může splňovat několik požadavků najednou, je potřeba studovat obsah ruky ze všech možných úhlů, aby byla jistota, že žádné zdvojení nezůstane opomenuto.
 • 113. Vyložené a skryté sady se bodují odlišně. Sada nebo pár je vyložená, jestliže vznikla nárokováním zahozeného kamene; je skrytá, když všechny její kameny dobral ze zdi hráč, který ji vlastní.
 • 114. Základní skóre se počítá následovně:
  • a) Za každý ohlášený prémiový kámen 4 body.
  • b) Za vyložený pong z malých kamenů 2 body, za skrytý 4 body. Za vyložený pong z velkých kamenů 4 body, za skrytý 8 bodů.
  • c) Za vyložený kong z malých kamenů 8 bodů, za skrytý 16 bodů. Za vyložený kong z velkých kamenů 16 bodů, za skrytý 32 bodů.
  • d) Postupky (čou) se nebodují, slouží pouze k dosažení mahjongu.
  • e) Za dvojici draků jsou 2 body, za pár hráčova vlastního větru nebo převažujícího větru kola také (bez ohledu na to, zda je pár vyložený nebo skrytý). Za pár hráčova větru, který je současně převažující, má tento hráč 4 body (bez ohledu na to, zda je pár vyložený nebo skrytý). Jiné páry se nebodují.
   • Poznámka: o převažujícím větru viz pravidlo 13.
 • 115. Základní body, které má k dispozici pouze majitel mahjongu, jsou následující:
  • a) Za mahjong jako takový 10 bodů.
  • b) Pokud byl zavírající kámen dobrán ze zdi, 2 body.
  • c) Pokud existoval jen jeden druh kamene, který mohl mahjong dokončit, 2 body. Výhře tímto způsobem se říká "zaplnit jediné možné místo" nebo "vyhrát jediným možným kamenem". Pokud by mahjong teoreticky mohly dokončit dva různé kameny, ale všechny exempláře jednoho z nich jsou už na stole, ať už mezi zahozenými, nebo ve vyložených či ohlášených sadách, exemplář druhého kamene se počítá jako zaplnění jediného možného místa.
   • Poznámka: Pokud tedy hráč dodělal tři sady a pár, v ruce má puntíkovou dvojku a čtyřku a dobere si puntíkovou trojku, pak mahjongoval zaplněním jediného možného místa. Kdyby však měl puntíkovou čtyřku a pětku, trojka by nebyla jediný možný kámen, pokud by už na stole neležely všechny čtyři puntíkové šestky.
  • d) Jestliže hráč už dokončil čtyři sady a mahjong získá dokončením svého páru (ať už dobráním ze zdi, nebo nárokováním zahozeného kamene), dostane 2 body, pokud pár sestává z malých kamenů, a 4 body, pokud z velkých. Výhře tímto způsobem se říká "vylovit oči".
   • Poznámka: Hráč, který vyloví své oči, často současně dostane body za zaplnění jediného možného místa, ale ne vždy je tomu tak. Například když má tři sady a drží 6-7-8-9 v puntících, může mahjongovat buď puntíkovou šestkou, nebo devítkou, a obojí bude vylovení očí.
 • 116. Zdvojení, použitelná u všech ruk, jsou následující:
  • a) Hráč, který ohlásil svou vlastní květinu i své vlastní roční období, dostane za tuto dvojici prémiových kamenů zdvojení.
   • Poznámka: příslušnost květin a období hráčům se řídí světovými stranami, na kterých právě sedí: viz pravidla 7 a 8.
  • b) Za hlášenou sadu všech čtyř květin je jedno zdvojení.
  • c) Za hlášenou sadu všech čtyř období je jedno zdvojení.
  • d) Za každou sadu draků je jedno zdvojení.
  • e) Za sadu vlastních větrů je jedno zdvojení.
  • f) Za sadu převažujících větrů je jedno zdvojení.
  • g) Za ruku obsahující dvě sady draků a pár draků třetí barvy je jedno zdvojení, navíc ke zdvojením získaným za sady draků jako takové. Této kombinaci se říká "malá trojice draků".
  • h) Za ruku obsahující tři sady draků jsou dvě zdvojení, navíc ke zdvojením získaným za sady draků jako takové. Této kombinaci se říká "velká trojice draků".
  • i) Za ruku obsahující tři sady větrů a pár větrů čtvrté strany je jedno zdvojení, navíc ke zdvojením získaným za sady větrů jako takové. Této kombinaci se říká "malé čtvero radostí".
  • j) Za ruku obsahující čtyři sady větrů jsou dvě zdvojení, navíc ke zdvojením získaným za sady větrů jako takové. Této kombinaci se říká "velké čtvero radostí".
  • k) Za ruku obsahující 3 skryté pongy je jedno zdvojení. Pro účely tohoto pravidla se za skrytý pong považuje i skrytý kong nebo vyložený kong vzniklý přidáním zahozeného kamene ke skrytému pongu (pokud byl označen otočením krajního kamene lícem dolů). Při počítání základního skóre se takový kong samozřejmě počítá za kong.
   • Poznámka: Všechna výše uvedená zdvojení se vztahují k účinku jednotlivých kamenů, jejich sad nebo skupin sad a mohou být tedy nárokovány v každé ruce, která dotyčné kameny či sady obsahuje, i když to není kompletní ruka (mahjong).
 • 117. Zdvojení, která lze získat pouze s mahjongem, jsou následující. Vztahují se pouze k hrací ruce a nejsou nijak ovlivněna prémiovými kameny.
  • a) Za ruku skládající se ze čtyř čou a jednoho nebodovaného páru je jedno zdvojení. Taková ruka se jmenuje nebodovaná ruka, ale neznamená to, že hráč za ni nemůže mít žádné základní body (jinak by nebylo co zdvojovat). Hráč může mít body za prémiové kameny, za dobrání posledního kamene, za zaplnění jediného možného místa nebo za vylovení očí a neztratí tím nárok na toto zdvojení.
  • b) Za mahjong, který neobsahuje žádná čou, je jedno zdvojení. Takové ruce se říká "ptáci zpívající v harmonii".
  • c) Za mahjong, který je celý až do konce skrytý včetně posledního kamene, je jedno zdvojení. Pro účely tohoto pravidla (nikoli pro účely zjištění základního skóre) se vyložený kong, vytvořený přiložením zahozeného kamene ke skrytému pongu a řádně označený, považuje za skrytou sadu.
  • d) Za mahjong složený ze zvláštních kamenů a kamenů jediné řady je jedno zdvojení. Takové ruce se říká "ruka jedné řady."
  • e) Za mahjong složený z kamenů jediné řady bez zvláštních kamenů jsou 3 zdvojení. Takové ruce se říká "ruka čisté řady."
  • f) Za mahjong složený pouze z velkých kamenů je jedno zdvojení.
  • g) Za mahjong složený pouze ze zvláštních kamenů jsou 2 zdvojení.
   • Poznámka: Toto zdvojení má spíše teoretický význam, pokud se nehraje "s odkrytou střechou", protože jinak ruka zvláštních kamenů automaticky zajišťuje tzv. limit: viz pravidlo 122k.
  • h) Za mahjong dokončený dobráním volného kamene je jedno zdvojení. Výhře tímto způsobem se říká "otevřít květ na vrcholu hory" nebo "vyhrát na střeše".
  • i) Za mahjong dokončený dobráním posledního kamene ze zdi je jedno zdvojení. Výhře tímto způsobem se říká "vyhrát ze dna jezera". Poslední kámen je obvykle poslední kámen živé zdi; pokud však v situaci, kdy živá zeď už byla rozebrána, hráč udělá kong (posledním kamenem ze zdi nebo zahozeným kamenem, o který se přihlásil), za poslední kámen se považuje volný kámen, který si za kong dobere. Pokud tímto kamenem dokončí mahjong, dostane dvě zdvojení, jedno za otevření květu a druhé za výhru ze dna jezera.
  • j) Pokud už byla živá zeď rozebrána a někdo dokončí mahjong nárokováním zahozeného kamene, dostane jedno zdvojení. Výhře tímto způsobem se říká "chytit rybu ze dna řeky".
  • k) Za mahjong dokončený uloupením vyloženého kongu je jedno zdvojení.
  • l) Za splnění hlášky (čekání od začátku) je jedno zdvojení.
   • Poznámka: Zdvojení a-g se vztahují ke konzistenci složení mahjongu jako celku, zdvojení h-l se vztahují ke způsobu, jakým byl mahjong dokončen. Proto jsou tato zdvojení k dispozici pouze vlastníkovi mahjongu.


[editovat] Limit

 • 118. Mahjong se hraje buď s omezením skóre ("limitem"), nebo s "odkrytou střechou". Před začátkem hry se hráči musejí dohodnout, zda bude skóre omezeno a jak velkým limitem. Pokud se nedohodnou jinak, hraje se s limitem 1000 bodů.
 • 119. V omezené hře se každá ruka, která překračuje limit, počítá pouze v hodnotě limitu a přebytek se ignoruje. Limit se aplikuje na hodnotu ruky, ne na obnos zaplacený při vyrovnání: pokud východ zavře limitní rukou, obdrží od každého hráče dvojnásobek limitu.
 • 120. Pokud nekompletní ruka překročí limitní hodnotu, ostatní poražení hráči zaplatí rozdíl mezi limitem a jejich skóre (nebo dvojnásobek rozdílu, pokud je v tom namočen východ). Pokud dva poražení hráči překročí limit, jejich ruce se považují za rovnocenné a nic si navzájem neplatí.


[editovat] Zvláštní limitní kombinace

 • 121. Některé zvláštní mahjongy jsou známy jako zvláštní limitní kombinace (special limit hands, full hands) a v omezené hře se bodují limitem bez ohledu na to, jaká je jejich vnitřní hodnota. Ve hře s odkrytou střechou je nutné se předem dohodnout na minimální hodnotě těchto kombinací, ale full hand, jehož vnitřní hodnota přesáhne toto minimum, se boduje ve své plné hodnotě.
  • Poznámka: každá ruka, jejíž hodnota podle normálních bodovacích pravidel dosáhne nebo přesáhne limit, je "limitní kombinace" a není ani teoreticky, ani prakticky méně cenná než zvláštní kombinace uvedené níže. Zvláštní kombinace se považují za hodné zvláštního zřetele a dostávají svá poetická jména ne proto (nebo nejen proto), že často skutečně mají vysokou vnitřní hodnotu, ale také kvůli svému symbolickému významu, protože jsou chápány jako "limitní případy" různých zdvojovacích kombinací vyjmenovaných v pravidlech 116 a 117. Jako takové mají své místo v teoretické a filozofické struktuře hry, která pravděpodobně přesahuje jejich význam ve vlastní hře. Limitní ruce se říká "full hand" (plná ruka) nebo "full game" (plná hra) (man fu nebo man hu, doslova plná číše nebo váza), protože podle čínské tradice ten, kdo prohraje svůj zápas na hostině, musí za trest vyprázdnit plný džbán vína.
 • 122. Zvláštní limitní kombinace jsou následující:
  • a) Jestliže východ zjistí, že jeho původně rozdaná ruka (po dobrání náhrad za prémiové kameny a volných kamenů za kongy) je kompletní mahjong, je to full hand. Tomu se říká "přirozená výhra" nebo "požehnání nebes".
   • Poznámka: Tato kombinace a následující jsou limitním případem zdvojení 117l.
  • b) Jestliže jih, západ nebo sever má na začátku hry čekající ruku a mahjonguje na první kámen zahozený východem, má full hand. Tomu se říká "nepřirozená výhra" nebo "požehnání země".
  • c) Jestliže hráč dokončí svou ruku dobráním puntíkové pětky z oblasti kongů, je to full hand. Tomu se říká "sebrání švestkového květu se střechy".
   • Poznámka: Puntíkové pětce se říká švestkový květ, protože se má za to, že ho připomíná svým vzhledem. (I v čínském dominu se dvojité pětce říká švestka.) Proto se považuje za zvláště příhodné, když hráč "otevře květ" dobráním puntíkové pětky. Tento druh výhry se považuje za limitní případ zdvojení 117h.
  • d) Jestliže hráč dokončí svou ruku dobráním posledního kamene ze živé zdi a tento kámen je puntíková jednička, je to full hand. Tomu se říká "vylovení měsíce ze dna jezera".
   • Poznámka: Výraz "vylovení měsíce ze dna jezera" se původně používal vždy, když hráč dokončil mahjong dobráním posledního kamene ze živé zdi. Ale protože puntíková jednička je pro svůj vzhled také známa jako "měsíc", považovalo se za zvláště příhodné, když někdo "vylovil měsíc" dobráním puntíkové jedničky. Výhra tímto způsobem se považuje za limitní případ zdvojení 117i.
  • e) Jestliže hráč dokončí svou ruku uloupením kongu bambusových dvojek, je to full hand. Tomu se říká "škrábnutí nosné tyče".
   • Poznámka: Čínskému výrazu pro uloupení kongu (čchiang kang, qiang gang) lze také rozumět jako "škrábnutí kongu", protože existuje ještě jiné slovo qiang, které znamená "oštěp, kopí". Výraz lze potom nově vyložit jako "škrábnutí nosné tyče", protože existuje jiné slovo gang, které znamená "nosná tyč". Protože bambusová dvojka připomíná vzhledem nosné tyče, považuje se za zvláště příhodné, když někdo vyhraje uloupením kongu bambusových dvojek. Výhra tímto způsobem se považuje za limitní případ zdvojení 117k.
  • f) Jestliže hráč vytvoří kong, volným kamenem, který tím získá, dokončí druhý kong a druhým volným kamenem získá mahjong, je to full hand. Tomu se říká "kong na kongu" nebo "dvojité štěstí". Požadavek na tuto kombinaci je, že oba kongy i mahjong vzniknou v jednom tahu: hráč na ni má právo i když mezitím dobere jeden nebo několik prémiových kamenů.
  • g) Mahjong, který obsahuje čtyři kongy (vyložené nebo skryté) a pár, je full hand bez ohledu na druh kamenů, z nichž je složen. Tomu se říká "čtverá hojnost".
  • h) Mahjong, který obsahuje čtyři skryté pongy a je dokončen dobráním ze zdi, je full hand. Pro účely tohoto pravidla se skrytý kong nebo vyložený kong vzniklý ze skrytého pongu (a označený) považuje za skrytý pong. Této kombinaci se říká "zakopaný poklad".
   • Poznámka: Tato kombinace je limitním případem zdvojení 116i, 117b a 117c.
  • i) Mahjong, který obsahuje sadu každého ze tří draků, jeden pong nebo kong (nikoli čou) libovolného druhu a jeden pár, je full hand. Tomu se říká "tři velcí učenci".
   • Poznámka: Tato kombinace je limitním případem zdvojení 116d a 116h. "Tři velcí učenci" byli v císařských dobách tři kandidáti, kteří dosáhli nejlepších výsledků ve tříleté zkoušce třetího, doktorského stupně.
  • j) Mahjong, který obsahuje sadu každého ze čtyř větrů a jakýkoli pár, je full hand. Tomu se říká "čtvero požehnání vznášejících se nade dveřmi" nebo "úplné čtvero radostí".
   • Poznámka: Tato kombinace je limitním případem zdvojení 116e, 116f a 116j.
  • k) Mahjong sestavený pouze ze zvláštních kamenů je full hand. Tomu se říká "všechny symboly".
  • l) Mahjong sestavený pouze z jedniček a devítek je full hand. Tomu se říká "hlavy a ocasy".
   • Poznámka: Tato kombinace je limitním případem zdvojení 117f.
  • m) Mahjong sestavený pouze ze zelených kamenů je full hand. Za zelené kameny se považují bambusová dvojka, trojka, čtyrka, šestka a osmička (tedy bambusy neobsahující červenou barvu) a zelený drak. Této kombinaci se říká "císařský nefrit".
   • Poznámka: Tato kombinace je limitním případem zdvojení 117d. Přestože může obsahovat sadu nebo pár zelených draků, není to povinnost.
  • n) Jestliže má hráč čekající ruku, která může být dokončena kterýmkoli z devíti různých kamenů, a podaří se mu ji dokončit, je to full hand. Aby splnila tuto podmínku, čekající ruka musí být celá z jedné řady, sestávat z 1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-9-9 a být celá skrytá. Kámen, který ji dokončí, může být buď dobrán ze zdi nebo nárokován po zahození. Takové kombinaci se říká "devět posvátných lotosových světel" nebo "devět spojených synů".
   • Poznámka: Tato kombinace a její dvě následující varianty jsou limitní případy zdvojení 117e.
  • o) Ruka čisté řady, která se skládá ze sady jedniček, sady devítek, páru dvojek, pětek nebo osmiček a dvou postupek ze zbývajících čísel je full hand. Může být částečně nebo úplně vyložená a říká se jí "kroutící se had".
   • 'Poznámka:' Sada devítek představuje hlavu hada, sada jedniček jeho ocas, pár jeho oči a postupky jeho tělo. Jestliže jsou oči dvojky, postupky musí být 3-4-5 a 6-7-8. Jestliže jsou oči pětky, postupky musí být 2-3-4 a 6-7-8. Jestliže jsou oči osmičky, postupky musí být 2-3-4 a 5-6-7.
  • p) Jakákoli kompletní ruka čisté řady, která je včetně posledního kamene až do konce skrytá, je full hand. Pro účely tohoto pravidla se vyložený kong, který vznikl přiložením zahozeného kamene ke skrytému pongu (a byl tak označen), považuje za skrytou sadu.
   • Poznámka: Toto je limitní případ zdvojení 117c a 117e.
  • q) Ruka obsahující jeden exemplář od každého ze třinácti velkých kamenů (tj. jednu jedničku z každé řady, jednu devítku z každé řady, jeden od každého větru a draka), plus čtrnáctý kámen, který vytvoří pár s kteroukoli z nich, je full hand (je to jediný mahjong, který nemusí obsahovat čtyři sady). Této kombinaci se říká "třináct jedinečných divů" nebo "třináct stupňů císařského pokladu".
   • Poznámka: Není nutné (i když je to dovoleno) dokončit tuto ruku vylovením očí.
  • r) Jestliže východ získá mahjong třináctkrát za sebou (nepočítaje případné vložené remízy), třináctý mahjong se považuje za full hand bez ohledu na své složení. Po takovém štychu východ odevzdá svůj titul dalšímu hráči v pořadí.


[editovat] Mahjong pro pět hráčů

 • 123. Pokud se hry chce účastnit pět lidí, je nutné, aby každý štych jeden z nich vynechal. Takovému hráči se říká snílek.
 • 124. Během výběru židlí (pravidlo 15) se k větrům přimíchá červený drak. Hráč, který si ho vylosuje, bude snílkem v prvním kole.
 • 125. Když východ ztratí svůj titul (pravidlo 11), opustí stůl a stane se snílkem. Jih se stane východem, západ jihem, sever západem a dosavadní snílek severem. U stolu obsadí místo opuštěné dosavadním východem.
 • 126. Kolo končí, když hráč, který začínal jako snílek, ztratí titul východu.
 • 127. Snílek se nijak neúčastní hry, bodování ani vyrovnání v daném štychu.
 • 128. Ve všech ostatních ohledech hra pokračuje jako při hře čtyř hráčů.
  • Poznámka 1: Protože mahjong je přirozeně hra pro čtyři, všechny verze pro jiné počty jsou pouze improvizované výtvory. Existuje několik alternativních metod, ale o žádné z nich se nedá říct, že by byla pravější a původnější než ostatní. Verze uvedená v těchto pravidlech se snaží omezit na minimum odchylky od hry pro čtyři. Číňané nicméně při hře v pěti obměňují základní pravidla více: celá hra u nich sestává z pěti kol, kvůli symetrii. Poslední kolo se nazývá kolo středu, v němž místo větru "převažuje" červený drak (proto jsou také kameny červeného draka označeny znakem pro střed, čung (zhong)). Ve středovém kole je tedy pár červených draků hodnocen 4 body a sada červených draků hráči přinese dvě zdvojení místo jednoho.
  • Poznámka 2: Ve hře pěti hráčů je také čínským zvykem, že na konci každého štychu (kromě remíz, kdy se nekoná vyrovnání) každý ze tří poražených, po vyrovnání s vítězem a mezi sebou, zaplatí snílkovi 2 body, vynásobené tolika zdvojeními, kolik jich měl ve své ruce vítěz; limitní ruka se považuje za ekvivalent šesti zdvojení. Je-li mezi poraženými východ, zaplatí dvakrát jako obvykle. Snílek neplatí nikomu nic. Hráči mohou přijmout tuto praxi, pokud se na ní dohodnou před začátkem hry.


[editovat] Mahjong pro tři hráče

 • 129. Pokud chtějí hrát tři lidé, při výběru židlí se vynechá kámen severního větru. Při budování zdi a při počítání rolí se pořád předpokládá, že existují čtyři pozice, prázdné židli se říká panák, figurína apod. Pokud je během hry potřeba, aby panák hodil kostkami nebo prorazil zeď, udělá to za něj hráč po jeho levici. Při rozdávání panák nedostane rozdáno.
 • 130. Titul východu putuje jako obvykle, akorát panák ho nikdy nedostane. Kolo tedy končí, když hráč, který začínal jako západ, ztratí titul východu. Kompletní hra sestává ze čtyř kol.
 • 131. Hráč po pravici panáka může nárokovat kámen zahozený hráčem po panákově levici pro svá čou.
 • 132. Ve všech ostatních ohledech hra probíhá jako ve čtyřech hráčích.
  • Poznámka: I zde jsou dvě čínské alternativy, jak hrát ve třech. V první se ze hry vyřadí čtyři severní větry, zimní a bambusový prémiový kámen. Staví se pouze tři zdi, do trojúhelníku, každá 23 sloupců dlouhá. Hra sestává pouze ze tří kol, východního, jižního a západního. To ale není moc pohodlný způsob. Ve druhé metodě se používá kompletní sada kamenů a staví se čtyři zdi, s rolí panáka popsanou výše, ale draci se používají jako směry a větry jako draci. Při výběru židlí se tedy použijí draci místo větrů. Červený drak odpovídá východu nebo vůdci, bílý sedí po jeho pravici a zelený naproti červenému. Analogicky se prvnímu kolu říká červené kolo, druhému bílé a třetímu zelené, po třech kolech končí hra. Při bodování přinese sada draků zdvojení (a pár draků 2 body) pouze když jsou to hráčovy vlastní nebo převažující draci. Zatímco jakákoli sada větrů dostane zdvojení a jakýkoli pár větrů 2 body.

[editovat] Odkazy