Mini Hazard

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Jiné názvy Raj, Stupide Vautor, Stupi-Supi, Mieux vautour que jamais
Počet hráčů 2-5
Doporučený věk 8
Délka hry 5 až 15 minut
Autor Alex Randolph
Vydání
1988 Ravensburger Mini Hazard

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 10 karet myší (s hodnotami 1 až 10)
 • 5 karet supů (s hodnotami -5 až -1)
 • pro každého hráče 15 dražebních karet (s hodnotami 1 až 15)

[editovat] Cíl hry

 • Získat myÅ¡i s co nejvÄ›tší bodovou hodnotou

[editovat] Průběh hry

 • Každý hráč si vezme jednu sadu dražebních karet.
 • Karty myší a supů se důkladnÄ› promíchají a položí doprostÅ™ed stolu rubem navrch. Vrchní karta se otočí.
 • Následuje dražba vynesené karty. Dražba je jednokolová, každý hráč si pÅ™ipraví jednu dražební kartu, kterou rubem navrch vyloží pÅ™ed sebe.
 • Když mají kartu vyloženou vÅ¡ichni, naráz se otočí a dojde k vyhodnocení.
 • Kartu s myší vÅ¡ichni chtÄ›jí (pÅ™ináší body) a proto ji získá hráč, který vynesl nejvyšší kartu. OvÅ¡em pozor! Jestliže nejvyšší kartu vyneslo více hráčů, jejich karty se vzájemnÄ› vyruší a kartu myÅ¡i získá hráč s nejbližší nižší vynesenou dražební kartou.
 • Kartu se supem nikdo nechce (odečítá body) a proto ji získá hráč, který vynesl nejnižší kartu. I v tomto případÄ› platí, že stejné karty se vzájemnÄ› vyruší.
 • V případÄ›, že se v rámci jedné dražby vzájemnÄ› vyruší vÅ¡echny karty, nezíská v tomto kole draženou kartu žádný z hráčů.
 • K nevydražené kartÄ› se otočí další karta a draží se obÄ› karty jako jedna (sečtou se jejich hodnoty a je-li výsledek kladný/záporný získává tyto karty nejvyšší/nejnižší vynesená karta).
 • Použitou dražební kartu hráč odloží stranou a ve hÅ™e ji už nepoužije. Na každé kolo dražby mám tedy jednu kartu.

[editovat] Konec hry

 • Hra končí vydražením vÅ¡ech patnácti karet. Hráč s nejvyšším bodovým součtem vyhrává.
 • Je možné hrát na pÅ™edem stanovený počet partií nebo do dosažení určité bodové hranice.

[editovat] Odkazy