Mlýn

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2
Doporučený věk 8
Délka hry 15 až 30 minut

Místo vzniku: Egypt

Ve svém díle Ancient Ceylon jeho autor H. Parker uvádí, že se mlýn a jeho herní desky od dávných dob až do 19. století užíval na ostrově Srí Lanka jako ochranné kouzlo proti zlým duchům.

Harold J. R. Murray ve svém díle o dějinách deskových her uvádí, že nejstarší herní plány mlýna pocházejí ze starověkého Egypta. Ve 14. stol. před n. l., za vlády faraónů Ramesse I. a Setiho I., byl vybudován v thébské Kúrně velký chrám. Na jeho střešní krytině se zachovalo několik herních plánů, které dělníci při stavbě vyryli do desek. Tyto plány nám poskytují důkaz, že už tehdy byl mlýn obecně známou a rozšířenou hrou.

O variantách mlýna je řada zpráv i z antického Řecka a Říma. Mlýn hrávali i Trójané v době, kdy je obléhalo řecké vojsko. Tato hra tam měla starou tradici, při vykopávkách byly nalezeny hrací desky i v hlubších, časově nejstarších vrstvách.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Potřeby

 • Herní plán. V různých zemích se hraje na odlišných plánech. U nás bývá složen ze tří čtverců, které mají společný střed a jsou propojeny čtyřmi liniemi, probíhajícími ve směru hlavních světových stran.
 • Hrací kameny. 9 černých a 9 bílých dámových kamenů.


[editovat] Průběh hry

 • Hra se začíná na prázdné desce.
 • Cílem hry je vyřadit sedm kamenů soupeře.
 • Začíná bílý, po něm je na řadě černý, dál se pravidelně střídají.

[editovat] Umisťování a pohyb kamenů

 • V první části hry hráči kladou střídavě po jednom kameni na volné body.
 • Poté, co umístí všechny své kameny, posunují vždy jeden kámen na sousední volný bod.
 • Zbývají-li hráči poslední tři kameny, může místo přesunu přenést kámen na libovolný volný bod.

[editovat] Boj kamenů

 • V průběhu hry se hráči snaží seřadit tři své kameny na jediné svislé nebo vodorovné linii. Takové trojici se říká mlýn.
 • Komu se podaří sestavit mlýn, odebere soupeři z desky jeden jeho kámen. Může si vybrat kterýkoli kromě těch, které vytvářejí soupeřův mlýn. V případě, že všechny soupeřovy kameny tvoří mlýn, odebere kterýkoli kámen tvořící mlýn.
 • Hráči mohou kdykoli odsunout z mlýna kámen a v příštím tahu jej vrátit na původní místo. Za nové uzavření mlýna získávají právo na odstranění dalšího soupeřova kamene.


[editovat] Konec hry

 • Hra končí porážkou hráče, kterému zbudou jen dva kameny a není tedy schopen utvořit mlýn.
 • Hra rovněž končí pokud hráč který je na tahu nemůže táhnout.


[editovat] Alternativní pravidla

doplnit obrázky

 • Hraje se jen se třemi kameny a vyhrál ten, kdo vytvořil mlýn.

doplnit obrázky

 • Hraje se s 5, 7, 12 kameny, prohrává ten, komu zůstanou jen dva.
 • V mezinárodních pravidlech je uvedeno, že mlýn nesmí být utvořen stejně bezprodředně ve stejné pozici, tzv. "opakovaný mlýn", což znamená, že mezi vytvořením stejného mlýnu musí být proveden alespoň jeden mezitah, nebo mlýn musí být vytvořen jiným kamenem a v jiné pozici, než předtím. Tím je hra složitější i zajímavější.

[editovat] Odkazy