Osadníci z Katanu

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Osa.jpg
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 10
Délka hry 60 až 120 minut
Autor Klaus Teuber
Vydání
1995 Kosmos Osadníci z Katanu
Ocenění Spiel des Jahres 1995 - vítěz, Deutscher Spiele Preis 1995 - 1. místo, Hra roku 2004 - 1. místo,

Na zajímavém plánu osidlujete krajinu: stavíte vesnice, města a silnice z výnosů pozemků, ale také vám může vše uloupit zloděj! Své výnosy můžete měnit se soupeři. Jak výhodně, to záleží jen na vašem obchodnickém talentu.


Pokud chcete diskutovat o této stránce, můžete tak učinit zde: Diskuse:Osadníci z Katanu.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Příprava hry

Kartičky se rozloží do tvaru pravidelného šestiúhelníku tak, aby pevnina byla obklopena mořem. Volné moře se střídá s přístavišti.

Všechna přístaviště směřují na tři kartičky (tři nesousední kartičky obklopující středovou, minimálně jedna z nich je zpravidla moře), vždy tři přístaviště na jednu.

Na kartičky představující pevninu se rozmístí žetony s čísly a na poušť se umístí figurka zloděje.

Originální pravidla obsahují obrázek počátečního uspořádání pro začátečníky, který zde neuvádíme. Pokročilí hráči budují krajinu náhodně. Šestiúhelníkové karty s krajinou se zamíchají, pak se náhodně odebírají ihned odkrývají: nejdříve prostředních 5 karet shora dolů, pak vedle nich zleva i zprava po 4 kartách, nakonec zleva i zprava po 3 kartách. Pak se přiloží přístavy: k nejjižnější kartě pevniny přiléhá jedna karta s přístavem, další přístavy následují ob jedno pole. Volná pole se vyplní kartami volného moře.

Žetony s čísly mají na rubové straně písmeno. Položí se vedle plánu písmenem nahoru, pak se berou v abecedním pořadí a pokládají na plán číslem nahoru. Začne se v libovolném rohovém poli a postupuje se proti směru hodinových ručiček, na jedno pole jeden žeton. Poušť zůstane bez žetonu.


[editovat] Cíl hry

Během hry stavíte v krajině cesty, vesnice a města. Za každou vesnici dostanete 1 bod, za město 2 body. Cílem hry je získat deset bodů.

Body můžete také získat za některé akční karty, za to, že máte nejdelší cestu nebo největší rytířstvo.

Nejdelší obchodní cesta je za dva body, pokud je alespoň 5 dílků dlouhá. Odbočky se nepočítají. Jestliže někdo vytvoří cestu alespoň o dílek delší, než je dosavadní rekord, náleží dva body jemu.

Největší rytířstvo je za dva body. Jedná se o armádu alespoň tří rytířů (karet s rytíři vyložených na stůl). Jestliže někdo vytvoří armádu alespoň o rytíře větší, než je dosavadní rekord, náleží dva body jemu.


[editovat] Začátek hry

Hráči si hodem jedné kostky určí pořadí, ve kterém umístí na plán první vesnici a cestu z ní vedoucí. Druhou vesnici s cestou umístí v obráceném pořadí, takže hráč, který hodil nejméně (a tudíž umisťoval první vesnici jako poslední), umisťuje druhou vesnici ihned po umístění první. Druhá cesta musí vycházet z druhé vesnice.

Po postavení druhé vesnice si každý hráč vezme z banku suroviny, které jsou k dispozici v jejím okolí (jako by současně padla čísla všech tří sousedních karet — blíže viz kapitolu Získávání surovin).

Hlavní část hry zahájí ten, kdo hodil na začátku nejvyšší číslo. Pak už se hráči střídají ve směru hodinových ručiček.


[editovat] Průběh hry

Hráč, který je na tahu, hodí nejprve dvěma kostkami. Všichni hráči si pak vezmou z banku suroviny, na které mají na základě padlých čísel a rozmístění svých vesnic nárok (podrobnosti jsou uvedeny níže).

Poté může hráč, který házel, provést v libovolném pořadí některé z následujících akcí:

 • Postavit jednu nebo více cest, vesnic a měst.
 • Vyměňovat suroviny s bankou nebo se svými protihráči.
 • Koupit si akční kartu.

Padne-li ovšem sedmička, musí každý z hráčů, který má více než sedm surovinových karet, odložit polovinu z nich (zaokrouhluje se dolů; hráč si sám vybere, kterých karet se vzdá) zpět do banku. Pak hráč, který házel, přemístí figurku zloděje na libovolnou kartičku a vezme si jednu surovinu (akční karty se nekradou, poznají se podle tmavšího vzorku na rubu) od protihráče, jehož vesnice či město na této kartičce leží. Stojí-li na kartičce více hráčů, vybere si jednoho z nich. Zbytek tahu probíhá normálně, tj. hráč může stavět, nakupovat i měnit.

Dokud na kartičce stojí zloděj, nezískávají z ní hráči žádné suroviny.


[editovat] Získávání surovin

Z jednotlivých kartiček lze získat tyto suroviny:

 • les - dřevo
 • skála - kámen
 • pole - obilí
 • louka - ovce
 • planina - cihly

V jednom kole lze vytěžit jeden až dva druhy surovin, a to z kartiček, jejichž číslo odpovídá součtu čísel padlých na kostkách. (Vynechá se kartička, na které právě stojí zloděj.)

Za každou vesnici stojící na rohu kartičky, jejíž číslo padlo, obdrží majitel této vesnice jednu kartu s příslušnou surovinou. Za město obdrží jeho majitel dvě surovinové karty.

Na začátku hry máme suroviny z vesničky, kterou položíme jako druhou. Můžeme tedy mít jeden až tři druhy surovin.


[editovat] Budování cest, vesnic a měst

Za budování se platí do banku:

 • cesta - 1× cihly + 1× dřevo
 • vesnice - 1× cihly + 1× dřevo + 1× ovce + 1× obilí
 • město - 2× obilí + 3× kámen

Cesta se staví na hraně kartičky, respektive na dvě souběžné hrany. Alespoň jedna ze zúčastněných kartiček musí být pevnina.

Každá nová cesta musí navazovat na již existující cestu nebo vesnici nebo město téhož hráče. Jestliže na křižovatku přicházejí cesty dvou hráčů, třetí přístup je zatím volný a jeden z hráčů si na křižovatce postaví vesnici, pak už smí další cestu z křižovatky (po zatím neobsazeném přístupu) postavit jen on. Pokud však nejdříve jeden hráč zbuduje pokračovací cestu a teprve potom druhý postaví na křižovatce vesnici, cesta už na místě zůstane. Poznámka: odříznutý hráč samozřejmě může na volném přístupu postavit svoji cestu, pokud se sem dostane z druhé strany.

Vesnice se staví na křižovatku — vrchol kartičky, respektive na tři dotýkající se vrcholy. Alespoň jeden vrchol musí být pevnina. Mezi každými dvěma vesnicemi či městy musí být alespoň jeden volný vrchol (tj. alespoň 2 cesty či potenciální cesty).

Vesnici lze přestavět na město. Město nemůže být postaveno rovnou, může vzniknout pouze tam, kde už existuje vesnice téže barvy. Cest, vesnic i měst má každý hráč omezenou zásobu. Pokud mu něco z toho dojde, nemůže už další stavět. Rozšířit vesnici na město je možné i v tom tahu, ve kterém byla vesnice založena. Dotyčný hráč musí ovšem tuto vesnici skutečně postavit (nemůže tedy postavit rovnou město, pokud už mu žádná vesnice v zásobě nezbývá).


[editovat] Výměny surovin

Hráč, který je na tahu, může s bankem vyměnit 4 stejné surovinové karty za 1 surovinovou kartu dle svého výběru.

Hráč, který má vesnici nebo město v běžném přístavu (bez obrázku suroviny), může, když je na tahu, vyměnit s bankem 3 stejné surovinové karty za 1 surovinovou kartu dle svého výběru. Hráč nemůže využít přístav už v tom kole, ve kterém si ho zřídil, ale až v příštím.

Hráč, který má vesnici nebo město ve specializovaném přístavu (s obrázkem suroviny), může, když je na tahu, vyměnit s bankem 2 karty s tou surovinou, na niž se daný přístav specializuje, za 1 surovinovou kartu dle svého výběru. Hráč nemůže využít přístav už v tom kole, ve kterém si ho zřídil, ale až v příštím.

Hráč, který je na řadě, může také měnit karty s ostatními hráči. Ceny záleží pouze na dohodě hráčů. Obchod mohou iniciovat i jiní hráči, ale obchodovat mohou pouze dva hráči, z nichž jeden je právě na tahu (a už hodil kostkami). Poznámka: Pravidla výslovně nezakazují, aby se za karty platilo příslibem něčeho, co hráč udělá nebo neudělá později („když tady nepostavíš vesnici“, „když za mě zítra umyješ nádobí…“), ale takové dohody nejsou v Osadnících běžné a jejich splnění není vynutitelné. S akčními kartami se neobchoduje.


[editovat] Akční karty

Za akční kartu se platí 1 obilí, 1 ovce a 1 kámen. Akční karty přinášejí řadu výhod:

 • rytíř - jako kdyby padla sedmička, jen se neodhazují karty surovin do banku. Kartu s rytířem si navíc hráč nechá a může soutěžit o největší rytířstvo.
 • monopol - hráč si vybere jednu surovinu, od které mu ostatní hráči musí odevzdat všechny karty, které mají momentálně v ruce.
 • dvě karty surovin z banku
 • dvě cesty zadarmo
 • body navíc

Hráč nemůže použít akční kartu v tom kole, ve kterém ji koupil. Kartu může použít v kterémkoli následujícím kole. Nevyložená akční karta se nepočítá (např. mám-li nevynesené karty s body navíc, tyto body nemohou být počítány do celkových bodů). Akční karty v ruce se nepočítají do počtu karet, když padne sedmička a zjišťuje se, zda někdo nemá více než 7 karet. Akční kartu nemůže ukrást zloděj (akční karta se pozná podle tmavší rubové strany).

Jestliže hráč koupí kartu se svým 10. skórovým bodem, může ji ihned vyložit a vyhraje hru. Týká se to ale pouze karet, které přímo přinášejí bod. Není například možné takto získat největší rytířstvo a požadovat za to 2 body, které by vedly k vítězství. Karta s rytířem může být použita až v příštím kole. Totéž platí pro kartu Stavba cesty a nejdelší obchodní cestu nebo jiné podobné kombinace.


[editovat] Konec hry

Hra končí, jakmile některý hráč získá 10 bodů a je na tahu. Tento hráč vyhrál, pořadí ostatních se určí podle počtu jejich bodů. Má-li hráč 10 nebo více bodů a nevšimne si, že vyhrál, může znova vyhrát teprve ve chvíli, kdy je znova na tahu. Pokud ho mezitím někdo v počtu bodů předběhne a ohlásí konec hry, nevšímavý hráč má smůlu.


[editovat] Další odkazy


[editovat] Odkazy