Oska

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2
Doporučený věk 8
Délka hry 5 až 15 minut
Autor Michael Woodward
Bryn Jones
Vydání
1995 Great American Trading Company Oska


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací deska
 • 4 modré kameny
 • 4 červené kameny


[editovat] Základní pravidla

 • Hráči rozmístí kameny své barvy na Å™adu polí u svého okraje desky.
 • Hru začíná hráč s modrými kameny.
 • Hráč na tahu vezme jeden svůj kámen a posune ho na volné sousední pole. Sousední pole je takové, s nímž sousedí pÅ™es stranu čtverce. Táhne se tedy Å¡ikmo stejnÄ› jako v dámÄ›, ale protože hrací deska narozdíl od dámy není Å¡achovnice, netáhne se pÅ™es rohy polí, ale pÅ™es jejich hrany.
 • Kameny se smÄ›jí pohybovat pouze smÄ›rem od výchozí Å™ady k výchozí Å™adÄ› soupeÅ™e. NesmÄ›jí se vracet.
 • Pokud na sousedním poli leží soupeřův kámen a za ním (ve stejném smÄ›ru) je volné pole, hráč pÅ™eskočí soupeřův kámen, položí svůj kámen na volné pole za ním a soupeřův kámen si vezme - odstraní ho z desky. Má-li hráč na výbÄ›r mezi normálním tahem a braním, musí brát.
 • Pokud hráč bral a skončil na poli, ze kterého je rovněž možné pÅ™eskočit soupeřův kámen, hráč musí pokračovat v pÅ™eskakování a braní jeÅ¡tÄ› v témže tahu. Druhá část skoku může vést i v jiném smÄ›ru než první část, tj. trasa kamene může být zalomena v místÄ› mezipÅ™istání.


[editovat] Konec hry

 • Vyhrává ten hráč, jehož vÅ¡echny zbývající kameny dosáhly cílové Å™ady (výchozí Å™ady soupeÅ™e). To je samozÅ™ejmÄ› tím snadnÄ›jší, čím ménÄ› kamenů hráči zbývá, proto je nutné dobÅ™e vážit, kdy se vyplatí brát a kdy ne. Hráč může vyhrát i soupeÅ™ovým tahem, jestliže má v cíli vÅ¡echny kameny až na jeden, který mu soupeÅ™ sebere (extrémní případ vítÄ›zství nastane, když hráč pÅ™ijde o vÅ¡echny kameny). Pokud podmínku vítÄ›zství splní oba hráči v témže tahu, hra skončila nerozhodnÄ›.


[editovat] Alternativní pravidla

 • Originální anglická pravidla neříkají pÅ™esnÄ›, zda je braní povinné či nikoliv. Stálo by za to vyzkouÅ¡et, zda hru nečiní zajímavÄ›jší jedna z následujících úprav:
  • Braní není povinné. Pokud vÅ¡ak hráč může brát a neučiní tak, pÅ™ijde o kámen, který mÄ›l brát. Pokud mohl brát více než jedním kamenem, pÅ™ijde pouze o jeden. Je nutné se dohodnout, zda v takovém případÄ› může on sám určit, o který kámen pÅ™ijde, nebo zda to stanoví soupeÅ™.
  • Braní není povinné a hráč, který mohl brát a nebral, nepÅ™ijde o žádný kámen.

[editovat] Odkazy