Othello

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2
Doporučený věk 8
Délka hry 15 až 50 minut
Autor Lewis Waterman
Vydání
1888 Mattel Othello


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací deska 8×8 polí
 • 64 hracích kamenů z jedné strany bílých, z druhé pak černých

[editovat] Začátek hry

 • Na začátku jsou na desce položeny čtyři kameny, dva bílé a dva černé (jako bílý kámen budeme označovat kámen ležící bílou stranou nahoru; obdobně u černého). Základní postavení je zobrazeno výše na obrázku desky. Ostatní kameny leží mimo desku.
 • První je na tahu černý. Hráči se v tazích střídají.

[editovat] Průběh hry

 • Hráč, který je na tahu, vezme jeden svůj kámen ležící mimo desku a položí ho na desku svojí barvou nahoru. Kameny jsou společné, takže žádnému hráči nemohou kameny během hry dojít.
 • Položit kámen lze pouze tak, aby spolu s jiným kamenem téže barvy, který už na desce leží, obstoupily kameny soupeře. Obstoupením se rozumí, že mezi nově položeným kamenem a jiným kamenem téže barvy leží souvislá řada kamenů opačné barvy. Obstoupená řada může ležet jak ve směru rovnoběžném s okrajem desky, tak i úhlopříčně. Příklad obstoupení - viz obrázek.
 • Položením jednoho kamene lze obstoupit několik řad soupeřových kamenů současně, pokud se na jejich konci již nachází kámen barvy toho hráče, který táhne (například současně vodorovně, svisle i úhlopříčně - viz obrázek). V extrémním případě lze tedy obstoupit soupeřovy kameny současně ve všech osmi směrech.
 • Obstoupené kameny se otočí nahoru barvou hráče, který je obstoupil, a stávají se jeho kameny.
 • Za obstoupení se nepovažuje, pokud se řada kamenů dostane mezi kameny opačné barvy jiným způsobem než položením soupeřova kamene - například přebarvením okrajového kamene na barvu soupeře, nebo položením kamene na volné místo mezi dva soupeřovy kameny.
 • Pokud hráč nemůže provést tah podle pravidel (tj. tak, aby otočil alespoň jeden soupeřův kámen), řekne pas a hraje jeho soupeř.
 • Pokud hráč může provést tah podle pravidel, pak ho provést musí.

[editovat] Konec hry

 • Hra končí po položení všech 64 kamenů, nebo když oba hráči po sobě pasují (ani jeden z nich nemůže hrát).
 • Vítězem je hráč, který má na konci více kamenů otočených svojí barvou nahoru. Skóre hry je počet kamenů vítězného hráče ku počtu kamenů poraženého. Pokud hra skončila před položením všech 64 kamenů, přičítají se prázdná místa na desce k dobru vítěze, jako by na nich ležely kameny jeho barvy. Součet skóre obou hráčů tedy vždy dělá 64.


[editovat] Hra s hodinami

 • Na turnajích se hraje s šachovými hodinami (doporučený čas pro jednoho hráče je 20 až 25 minut). Pokud hráč prohraje na čas, ale skóre v daném okamžiku mluví v jeho prospěch, považuje se za výsledné skóre 33:31 z pohledu vítěze. Jinak se skóre stanoví standardním způsobem (tj. protivník získá bod za každý kámen své barvy a každé prázdné místo).
 • Hráč může stisknout hodiny až poté, co položil svůj kámen a otočil všechny soupeřovy obstoupené kameny.Poznámka: Jednou z otázek začátečníků bývá, že si domýšlejí různá pravidla v situaci kdy jednomu z hráčů "dojdou" kameny. V Othello však patří všechny kameny ležící mimo desku oběma hráčům (třebaže na začátku mají hráči kameny zpravidla rozděleny po třiceti) a proto nemohou žádnému hráči "dojít". Pokud vám oběma dojdou kameny a deska ještě není zaplněna, asi jste nějaký ztratili.

[editovat] Odkazy