Othello

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2
Doporučený věk 8
Délka hry 15 až 50 minut
Autor Lewis Waterman
Vydání
1888 Mattel Othello


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací deska 8×8 polí
 • 64 hracích kamenů z jedné strany bílých, z druhé pak černých

[editovat] Začátek hry

 • Na začátku jsou na desce položeny čtyÅ™i kameny, dva bílé a dva černé (jako bílý kámen budeme označovat kámen ležící bílou stranou nahoru; obdobnÄ› u černého). Základní postavení je zobrazeno výše na obrázku desky. Ostatní kameny leží mimo desku.
 • První je na tahu černý. Hráči se v tazích střídají.

[editovat] Průběh hry

 • Hráč, který je na tahu, vezme jeden svůj kámen ležící mimo desku a položí ho na desku svojí barvou nahoru. Kameny jsou společné, takže žádnému hráči nemohou kameny bÄ›hem hry dojít.
 • Položit kámen lze pouze tak, aby spolu s jiným kamenem téže barvy, který už na desce leží, obstoupily kameny soupeÅ™e. Obstoupením se rozumí, že mezi novÄ› položeným kamenem a jiným kamenem téže barvy leží souvislá Å™ada kamenů opačné barvy. Obstoupená Å™ada může ležet jak ve smÄ›ru rovnoběžném s okrajem desky, tak i úhlopříčnÄ›. Příklad obstoupení - viz obrázek.
 • Položením jednoho kamene lze obstoupit nÄ›kolik Å™ad soupeÅ™ových kamenů současnÄ›, pokud se na jejich konci již nachází kámen barvy toho hráče, který táhne (například současnÄ› vodorovnÄ›, svisle i úhlopříčnÄ› - viz obrázek). V extrémním případÄ› lze tedy obstoupit soupeÅ™ovy kameny současnÄ› ve vÅ¡ech osmi smÄ›rech.
 • Obstoupené kameny se otočí nahoru barvou hráče, který je obstoupil, a stávají se jeho kameny.
 • Za obstoupení se nepovažuje, pokud se Å™ada kamenů dostane mezi kameny opačné barvy jiným způsobem než položením soupeÅ™ova kamene - například pÅ™ebarvením okrajového kamene na barvu soupeÅ™e, nebo položením kamene na volné místo mezi dva soupeÅ™ovy kameny.
 • Pokud hráč nemůže provést tah podle pravidel (tj. tak, aby otočil alespoň jeden soupeřův kámen), Å™ekne pas a hraje jeho soupeÅ™.
 • Pokud hráč může provést tah podle pravidel, pak ho provést musí.

[editovat] Konec hry

 • Hra končí po položení vÅ¡ech 64 kamenů, nebo když oba hráči po sobÄ› pasují (ani jeden z nich nemůže hrát).
 • VítÄ›zem je hráč, který má na konci více kamenů otočených svojí barvou nahoru. Skóre hry je počet kamenů vítÄ›zného hráče ku počtu kamenů poraženého. Pokud hra skončila pÅ™ed položením vÅ¡ech 64 kamenů, pÅ™ičítají se prázdná místa na desce k dobru vítÄ›ze, jako by na nich ležely kameny jeho barvy. Součet skóre obou hráčů tedy vždy dÄ›lá 64.


[editovat] Hra s hodinami

 • Na turnajích se hraje s Å¡achovými hodinami (doporučený čas pro jednoho hráče je 20 až 25 minut). Pokud hráč prohraje na čas, ale skóre v daném okamžiku mluví v jeho prospÄ›ch, považuje se za výsledné skóre 33:31 z pohledu vítÄ›ze. Jinak se skóre stanoví standardním způsobem (tj. protivník získá bod za každý kámen své barvy a každé prázdné místo).
 • Hráč může stisknout hodiny až poté, co položil svůj kámen a otočil vÅ¡echny soupeÅ™ovy obstoupené kameny.Poznámka: Jednou z otázek začátečníků bývá, že si domýšlejí různá pravidla v situaci kdy jednomu z hráčů "dojdou" kameny. V Othello vÅ¡ak patří vÅ¡echny kameny ležící mimo desku obÄ›ma hráčům (tÅ™ebaže na začátku mají hráči kameny zpravidla rozdÄ›leny po tÅ™iceti) a proto nemohou žádnému hráči "dojít". Pokud vám obÄ›ma dojdou kameny a deska jeÅ¡tÄ› není zaplnÄ›na, asi jste nÄ›jaký ztratili.

[editovat] Odkazy