Pacific '42 Admiral

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Pacific42admiral.jpg
Počet hráčů 2
Doporučený věk 8
Délka hry 30 až 45 minut
Vydání
2007 MWE Admiral

Za Druhé světové války vzplály nekonečné plochy Pacifiku ohněm bitev, ve kterých proti sobě stáli japonští císařští orli a američtí námořníci, pěšáci a piloti.

Ve hře PACIFIC ´42 ADMIRAL můžete se svou flotilou zažít opojné vítězství, ale také zničující prohru. Záleží jen na vás. Dobrý admirál musí zvažovat možná rizika, ale nesmí se je bát podstoupit. Jde o původní českou hru.Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Popis scenérie

Bitevní lodě jsou impozantní kolosy chrlící tuny oceli v jedné salvě. Letadlové lodě nemají děla, ale z jejich palub mohou startovat bombardéry (schopné napadnout nepřátelské lodě) a stíhačky (ničící letadla). Pomalé transportní lodě se sice nemohou bránit, ale jako jediné mohou přepravovat pěchotu na vzdálené ostrovy. A jedině pěchota může ostrovy ovládnout.

Díky originální tvorbě hrací plochy nabízí hra obrovské množství variant. Hrací plán se po každé hře snadno změní, pokud si ovšem nechcete zahrát odvetu v původních kulisách.

Lodě můžete stavět v různé kvalitě, čímž ovlivníte jejich rychlost a sílu.

K cíli vedou různé cesty - zničení nepřátelských lodí a letadel nebo postupné obsazení tichomořských ostrovů.

Více o hře, novinkách, možnostech, rozšířeních a osvědčených scénářích se dozvíte na webových stránkách Pacific ´42 Admiral.[editovat] Představení jednotlivých prvků hry

Trojúhelníky polí hrací desky (12) s motivy: moře, bouře (neprostupné pro letadla), miny (neprůjezdné pro lodě), ostrovy (přístupné jen pěchotě) a námořní základny.

Kameny představující lodě (A-H).

Admirálská karta, na které je přehledně znázorněno složení a vyzbrojení vaší flotily.

Bojové jednotky (BJ) - lodní bitevní jednotka (12), eskadry bombardérů (6), eskadry stíhaček (6) a prapory pěchoty (6).[editovat] Pravidla a návod

Na vhodnou podložku k sobě náhodně složte šest až deset trojúhelníků. Každý trojúhelník je oboustranně potištěn, trojúhelníky jsou každý jiný. (Začátečníkům doporučujeme složit šest trojúhelníků vrcholy doprostřed, zkušení hráči mohou s tvarem a rozsahem hrací plochy experimentovat podle vlastního uvážení.) Hráči se domluví, který z nich se stane japonským a který americkým admirálem a ke vzniklé hrací ploše přiloží na protilehlé strany trojúhelník se svým přístavem (vlajkou). Vyzbrojení

Dobře si rozmyslete, jakým způsobem chcete soupeře porazit. Chcete-li postupně obsadit čtyři ostrovy, budete potřebovat transportní lodě a pěchotu, pokud máte v plánu velkou přestřelku, hodí se vám bombardéry a bitevní lodě. Na Admirálskou kartu si umístěte kameny představující jednotlivé lodě (A-H). Je-li kámen na Admirálské kartě, znamená to, že loď je připravena k výrobě nebo opravě. Až kámen umístíte do přístavu (na svou vlajku), uvedete patřičnou loď do hry - na moře. Podle zvolené strategie umístěte na svou Admirálskou kartu k vybraným lodím 12 bojových jednotek (dále jen BJ). Z admirálské karty je zřejmé, že každá bitevní loď (A-C) vás bude stát 1 až 3 BJ

 • každá letadlová loď (D-F) vás bude stát 1až 2 BJ
 • každá transportní loď (G-H) vás bude stát 1 BJ
 • každá eskadra letadel (na letadlové lodi) 1 BJ
 • každý prapor pěchoty (na transportní lodi) 1 BJ.

Kameny znázorňující již vyrobené lodě položte na políčko přístavu, kam budete později v průběhu hry umísťovat další lodě. Nápověda: Časem zjistíte, že záleží na tvaru hrací plochy, rozmístění ostrovů, minových polí, bouřkových mraků a v neposlední řadě na předpokládaných plánech soupeře.

Pokud z počátku nevíte, jak svou flotilu vyzbrojit, zkuste to třeba takto: jednu bitevní lodě (A po třech BJ), jednu letadlovou loď (D) se dvěma eskadrami stíhaček a dvěma eskadrami bombardérů a jednu transportní loď (G) s dvěma prapory pěchoty. Celkem dvanáct BJ. Pro přehlednost platí:

 • Letadla a pěchotu, které jsou na palubách lodí, umístěte na příslušné místo na Admirálské kartě.
 • Pokud jsou pěchota a letadla mimo loď (ve vzduchu, na ostrově), položte je přímo na hrací plochu.[editovat] Tahy

Posloupnost kroků v jednom tahu je pevně daná: BL LL (a letadla) TL (a pěchota) výroba
[editovat] Akce lodí

V tahu je možné hrát s každou lodí. Je nutné dodržet abecední pořadí lodí z admirálské karty! Vždy platí základní pravidlo, že každou lodí lze provést maximálně tolik "akcí", kolik má BJ. Pozor, to se může v průběhu hry měnit!

Jednotlivou akcí lodí může být:

 • posun lodě o jedno pole
 • střelba jedné salvy bitevní lodi (BL)
 • start letadel z letadlové lodi (LL)
 • přistání letadel na letadlové lodi (LL)
 • vylodění pěchoty z transportní lodi (TL)
 • nalodění pěchoty na transportní loď (TL)

Počet povolených akcí nemusíte plně vyčerpat.

Bitevní loď může vystřelit salvu na jedno z šesti přilehlých polí.

Plně vybavená BL (se 3 BJ) tedy může v jednom tahu plout až o tři pole. Nebo o dvě a vystřelit. Nebo o jedno a vystřelit dvakrát. Nebo stát a vystřelit třikrát. Letadlová loď, pokud je plně vybavená (s 2 BJ) smí plout až o dvě pole. Nebo o jedno a vystartovat letadla. Nebo o jedno a nechat přistát letadla. Nebo stát a vystartovat a přistát letadla. Jedna LL uveze až čtyři eskadry letadel. Protože transportní loď smí udělat v jednom tahu vždy jen jednu akci, je jasné, že musí při naloďování a vyloďování stát. Transportní loď uveze maximálně čtyři prapory pěchoty.

Na jednom poli smí být vždy pouze jen jedna loď.

 • Lodě nesmí plout přes minové pole (a přes ostrov).
 • Loď nesmí projet přes pole s jinou lodí.
 • Pokud s lodí vplujete pod nepřátelské bombardéry, můžete být bombardováni. V takovém případě má loď tolik akcí, kolik odpovídá stavu po bombardování.[editovat] Akce letadel

V tahu je možné hrát s každou eskadrou letadel.

POZOR! Důležité upozornění před startem letadel: palivo v nádržích vydrží letadlu jen dva tahy. Nejpozději na konci příštího tahu musí letadlo přistát na letadlovou loď, jinak se zřítí do moře!

V každém tahu smí každé letadlo provést až čtyři akce. Jednotlivou akcí je:

 • posun o jedno pole
 • útok

Během jednoho vzletu smí každá eskadra provést jen jeden útok. Před útokem jsou symboly eskader otočeny "ozbrojenou" stranou vzhůru, po útoku je pro přehlednost třeba symbol otočit na "neozbrojenou" stranou. Ozbrojené stíhačky mají plné zásobníky kulometů, ozbrojené bombardéry nesou bombu.

Útokem letadel je bombardování bombardérů (B) a střelba stíhaček (S).

 • Letadla smí přeletět přes lodě nebo pěchotu.
 • Letadla nesmí letět bouřkovým mrakem a nemohou v něm tedy ani startovat a přistávat.
 • Pokud chtějí eskadry proletět přes pole se soupeřovými ozbrojenými stíhačkami, musí v takovém případě nejdřív podstoupit souboj (viz dále).
[editovat] Akce pěchoty

Pěchota se může během tahu vylodit na ostrov a nalodit na transportní loď, která jsou v těsném sousedství, nebo se může posunout o jedno pole na ostrově, pokud je ostrov složený z více polí. Z jedné transportní lodi se během jednoho kola můžete vylodit jen na jedno pole představující ostrov. Výroba:

Na konci každého tahu si smíte vyrobit jednu novou BJ podle vlastní volby. Je jen na vás, bude-li to 1 lodní BJ nebo jedna eskadra stíhaček, bombardérů nebo prapor pěchoty. Vyrobenou BJ umístíte na vhodné místo na Admirálské kartě, samozřejmě jen u té lodě, která je v doku (tedy jejíž kámen je na Admirálské kartě.)

Až budete chtít, můžete kámen nově vyrobené lodi umístit do svého přístavu na hrací ploše. V jedné chvíli můžete mít maximálně dvě transportní, tři bitevní a tři letadlové lodi. Poničenou loď můžete dopravit do přístavu (tedy na Admirálskou kartu) k opravě (místo výroby). Souboje

Při řešení soubojů jsme zvolili co nejjednodušší pravidla:

 • Bitevní loď může střílet na soupeřovy lodě na sousedním poli. Jedna salva ničí jednu BJ.
 • Bombardéry mohou útočit jen na lodě. Při útoku se musí dostat nad bombardovanou loď. Každá eskadra bombardérů ničí při útoku jednu lodní BJ. Je-li nad lodí ochranná eskadra stíhaček, musí nejdřív dojít k leteckému souboji.
 • Stíhačky mohou střílet jen na letadla, se kterými jsou na stejném poli. Souboj stíhačů předchází souboji s bombardéry.
 • Vzájemný souboj stíhačů končí remízou, eskadry se otočí neozbrojenou stranou nahoru a zůstávají ve hře.
 • Má-li jeden z hráčů na poli při souboji stíhačů početní převahu (například 2:1), tak sestřílí tolik soupeřových eskadru, o kolik jich má na poli více.
 • Jedna eskadra stíhaček sestřelí jednu eskadru bombardérů. Neozbrojené stíhačky se nemohou bránit a jsou v tomto smyslu postaveny na roveň bombardérům.
 • Pěchota může útočit jen na pěchotu. K souboji pěchot dojde tehdy, pokud chce útočník vstoupit na pole obsazené nepřátelským praporem. Při souboji pěchot se jednotlivé prapory vzájemně vytlačují podle jednoduchého pravidla "silnější vytlačí slabšího". Slabší si může vybrat, kam ustoupí. Nemá-li obránce kam ustoupit, přichází o jednu BJ pěchoty.
 • útoku pěchoty se sčítá síla všech praporů které útočí na jedno pole, byť by na ně mířily z různých směrů.

Letadlové lodě jsou ničeny i s letadly na palubě. Transportní lodě jsou ničeny i s pěchotou na palubě. Všechny zničené BJ soupeře odeberte z bojiště nebo z jeho Admirálské karty a odkládejte si je na k tomu určené místo na vlastní Admirálské kartě. Je to důležité, protože po zničení 12 BJ soupeře hra končí vaším vítězstvím. Co je cílem hry a kdy hra končí?[editovat] Hra končí, pokud jeden ze soupeřů buď

 • potopí všechny lodě protivníka (myšleno lodě na moři; rozestavěné lodi a lodě v přístavu se nepočítají)
 • zničí soupeři 12 BJ
 • obsadí (pěchotou) čtyři pole ostrovů.

Pro ovládání ostrovů platí jednoduché pravidlo: jste-li na ostrově sám, je celý ostrov váš. Má-li tam svou pěchotu i váš soupeř, ovládáte jen to políčko ostrova, na kterém máte umístěn alespoň jeden prapor pěchoty.

[editovat] Objednávky

Na Internetových stránkách


[editovat] Odkazy