Packeis am Pol

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Jiné názvy Hey! That's My Fish!
Hej! To je moje ryba!
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 8
Délka hry 15 až 20 minut
Autor Alvydas Jakeliunas
Günter Cornett
Vydání
2003 Phalanx Packeis am Pol

Vaši tučňáci na pólu se činí a při lovu na ryby přeskakují z jedné ledové kry na druhou. Rovněž se pokoušejí bránit v pohybu ostatním tučňákům a zajistit si převahu v oblasti s nejhustším výskytem ryb. Hru vyhrává kolonie tučňáků, která má na konci hry největší počet ryb.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

  • 60 ledových ker (šestiúhelníková políčka s 1 až 3 rybami) - Zadní strana pole je čistě modrá a představuje otevřené moře bez ryb, na přední straně je vyobrazena 1, 2 nebo 3 ryby.
  • 16 tučňáků (4 od každé barvy)
  • Pravidla


[editovat] Příprava hry

[editovat] Hrací plán

Všech 60 šestiúhelníkových polí rozmístěte rubem nahoru náhodně na stolní desku a uspořádejte je přibližně do čtverce. Poté pole uspořádejte na desce stolu střídavě do řad po 8 a 7 krách. Výsledný útvar bude mít 8 řad a bude vypadat přibližně následujícím způsobem (viz obr. na str. 3 vlevo nahoře v originálních pravidlech). Přesný tvar hrací plochy není důležitý, jednotlivé řady plánu můžete rovněž posunout o 1-2 kry do strany. Pokud by došlo k příliš velké koncentraci ker se třemi rybami (více než 2 vedle sebe), přeuspořádejte je do vzdálenějších částí plánu.

[editovat] Tučňáci

Vyberte si barvu tučňáků, kteří budou tvořit vaši kolonii. Velikost kolonie záleží na počtu hráčů ve hře.

2 hráči 4 tučňáci
3 hráči 3 tučňáci
4 hráči 2 tučňáci

Nejmladší hráč nyní umístí svého tučňáka na jakoukoli ledovou kru s jednou rybou. Hráči se dále střídají v umisťování tučňáků po směru hodinových ručiček. Všichni tučňáci musí být umístěni na ledové kry, které obsahují pouze 1 rybu. Na jedné kře nemohou stát dva tučňáci. Poté, co byli všichni tučňáci rozmístěni na ledové kry, začíná hru opět nejmladší hráč.


[editovat] Průběh hry

Hráči se pravidelně střídají v tahu po směru hodinových ručiček.

Hráč, který je na tahu, pohne libovolným tučňákem své barvy. Tučňákem může pohnout kterýmkoliv směrem o libovolný počet polí. Jediné, co nesmí, je měnit směr, přejít přes prázdné pole a přes kru obsazenou jiným tučňákem. Přesně řečeno, tedy:

  • Tučňáci se pohybují pouze přímo (během pohybu nemohou měnit směr ani se vracet).
  • Pohyb může být libovolně dlouhý (za dodržení následujících pravidel).
  • Tučňák se nesmí pohybovat po polích plánu, kde již nejsou ledové kry, ani nesmí na takovém poli skončit.
  • Tučňák také nesmí vstoupit na pole obsazené jiným tučňákem ani takové pole přeskočit (i v případě, že tento tučňák patří do vlastní kolonie).
  • Přímý pohyb tučňáka tedy skončí vždy nejpozději na posledním poli před koncem nebo dírou v plánu nebo před krou obsazenou jiným tučňákem.

Poté, co hráč pohnul svým tučňákem, odebere z hracího plánu ledovou kru, na níž jeho tučňák původně stál. Kru hráč umístí přede sebe a ryby na ní vyobrazené se stávají úlovkem jeho kolonie tučňáků.

Ledové kry, na které nemůže žádný tučňák dojít (neboť jsou odděleny od zbytku hracího plánu), se odstraní ze hry.


[editovat] Konec hry

Hráč, který není schopen ve svém tahu pohnout žádným ze svých tučňáků, končí hru. Jeho kolonie končí rybolov a je stažena z hracího plánu; kromě tučňáků odebere hráč z hracího plánu rovněž kry, na nichž jeho tučňáci stáli. Ty se stávají jeho posledním úlovkem. Ostatní hráči pokračují ve hře, dokud mají možnost pohybu. Také poslední hráč hraje dál, pokud může, a snaží se dále zvětšit svůj úlovek. Nakonec všichni hráči spočítají své úlovky – tzn. ryby na ledových krách, které odebrali z hracího plánu. Hráč, který má nejvíce ryb, vyhrává.

V případě rovnosti počtu ryb vyhrává hráč, který má při stejném počtu ryb více ker. Pokud ani toto kritérium nerozhodne, hra končí remízou.


[editovat] Odkazy