Pacru

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-4
Délka hry 45 minut
Autor Mike Wellman
Vydání
2004 Pacru Ltd Pacru

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

Hrací plán obsahuje 9x9 polí rozdělených do 9 oblastí 3x3. 4 kameny ve tvaru šipky ve 4 barvách 50 značek ve tvaru válečku ve 4 barvách


[editovat] Počáteční postavení

ve 2 hráčích si každý hráč vezme 4 kameny a 42 značek své barvy

ve 3 hráčích si každý hráč vezme 3 kameny a 28 značek své barvy

ve 4 hráčích si každý hráč vezme 3 kameny a 24 značek své barvy

hráči se domluví, kdo začne

své kameny rozmístí hráči takto:

ve 2 hráčích (A,B)

A X B X X X A X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
B X X X X X X X A
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X B X X X A X B

ve 3 nebo 4 hráčích (a,b,c,d)

X X b X c X a X X
X X X X X X X X X
c X X X X X X X c
X X X X X X X X X
b X X X X X X X a
X X X X X X X X X
d X X X X X X X d
X X X X X X X X X
X x b X d X a X X


tyto kameny jsou orientovány tak, aby šipka kamenu vždy ukazovala směrem k protější straně, u rohových úhlopříčně k protějšímu rohu


[editovat] Průběh hry

hráči se střídají v tazích ve směru hodinových ručiček

hráčovým tahem tah je buď pohyb, nebo otočení některého vlastního kamenu


[editovat] Pohyb kamenu

kámen je vždy nastaven tak, aby šipkou ukazoval do jednoho z 8 směrů

kámen může táhnout v jednom ze 3 směrů:

  • ve směru šipky,
  • ve směru o 45 stupňů doprava oproti směru šipky,
  • ve směru o 45 stupňů doleva oproti směru šipky

kámen může táhnout příslušným směrem minimálně o jedno pole a maximálně o tolik polí, kolik polí má hráč, v oblasti, kde se kámen nachází, obsazeno vlastními značkami

pohyb kamenu nesmí skončit na poli, které je obsazeno vlastním kamenem

pohyb může skončit na poli obsazeném soupeřovým kamenem, pouze pokud je možno jej sebrat

pohyb může skončit na poli obsazeném soupeřovou značkou, pouze pokud se na tomto poli nachází kámen, kterého je možno sebrat

kdykoliv hráč během tahu obsazuje značkou pole, kde už nějaká značka je, vrací tuto značku jejímu vlastníkovi do zásoby

hráč může sebrat soupeřův kámen, pokud na pole, kde se tento kámen nachází, by mohl táhnout aspoň 2 vlastními kameny, v takovém případě pak jedním z těchto kamenů na toto pole táhne, obsadí jej svou značkou a odstraní zde umístěný soupeřův kámen ze hry

kámen může během pohybu přeskočit nějaký jiný kámen, pouze pokud počáteční i koncové pole pohybu je obsazeno vlastní značkou

pokud se kámen během tahu přesunul do jiné oblasti, může hráč v této oblasti obsadit jedno neobsazené pole vlastní značkou, pokud jsou všechna pole v této oblasti již obsazena, může hráč obsadit vlastní značkou jedno obsazené pole

pokud tah kamenu začíná a končí na poli obsazeném vlastní značkou a během tahu nedošlo k přeskočení žádného jiného kamenu, a ani hráč nevyužil možnost obsazení značkou jednoho pole při přesunu do jiné oblasti, má hráč možnost všechna pole nacházející se mezi koncovým a počátečním polem pohybu označit vlastní značkou

pokud hráč táhne kamenem na diagonálně nebo ortogonálně sousedící pole s jiným svým kamenem a oba kameny ukazují na sebe svými šipkami, může hráč kterékoliv neobsazené pole hracího plánu obsadit vlastní značkou


[editovat] Otočení kamenu

hráč může pootočit kamenem, buď o 45 stupňů, v tom případě musí 2 své značky odstranit z hracího plánu do své zásoby, nebo o 90 stupňů, v tom případě musí 4 své značky odstranit z hracího plánu do své zásoby


[editovat] Vyhodnocení

pokud hráč nemůže pohnout žádným svým kamenem, prohrál a jeho kameny jsou odstraněny ze hry

vyhrává hráč, který umístí na hrací plán všechny svoje značky, nebo který zbyl jako poslední, poté, co ostatní hráči prohráli

[editovat] Odkazy