Pexeso

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-6
Délka hry 15 až 30 minut
Autor William Hurter

Originální název: Memory
Název PEXESO je zkratkové slovo vzniklé ze sousloví PEKELNĚ SE SOUSTŘEĎ.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

  • Sada obrázkových karet, vÄ›tÅ¡inou čtvercového tvaru. Každý obrázek bývá v sadÄ› zastoupen dvakrát. Celkový počet kartiček je různý. U nás nejběžnÄ›ji 64 karet, tj. 32 obrázkových dvojic.


[editovat] Cíl hry

  • Najít co nejvyšší počet obrázkových dvojic.


[editovat] Průběh hry

  • Karty se promíchají a rozdají na stůl do čtverce 8×8 rubovou stranou navrch. Hráč, který začíná, otočí libovolné dvÄ› karty lícem navrch. Jestliže jsou karty shodné, získává bod a může pokračovat ve hÅ™e otočením další dvojice karet. Jestliže jsou karty rozdílné, otočí je rubem navrch a ve hÅ™e pokračuje další hráč. Pokaždé, když nÄ›kdo odhalí dvojici shodných karet, otáčí ihned další dvojici karet. Hraje se tak dlouho, dokud nejsou odhaleny vÅ¡echny dvojice.


[editovat] Alternativní pravidla

  • Nalezené dvojice hráč ze čtverce odebere a položí k sobÄ› na hromádku. Ostatní karty zůstávají ležet na svých původních místech.
  • NÄ›kdy se poslední dvojice karet nepočítá žádnému hráči.

[editovat] Odkazy