Poker

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Je variantou hry Karty
Počet hráčů 4 a více
Doporučený věk 18
 • Druh karet : francouzské karty - 52 listů (v nÄ›kterých variantách se používají i žolíci)
 • Hodnoty : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A
 • Cíl hry : Vyhrát co nejvíce penÄ›z:-)
 • Karetní kombinace :
  • Jeden pár - vytvoříme ho dvÄ›ma kartami stejné hodnoty.
  • Flush ze čtyÅ™ karet - této kategorie dosáhneme, máme-li v ruce čtyÅ™i karty jedné barvy, bez ohledu na jejich hodnotu.
  • Dva páry - v tomto případÄ› jde o vytvoÅ™ení dvou párů karet.
  • Figury - anglický název této kategorie pÅ™edstavuje slovo blaze. VÅ¡ech pÄ›t listů, které držíme v ruce, musí reprezentovat karetní figury, bez ohledu na přísluÅ¡nost k té či oné barvÄ›. V každém případÄ› tu musí být zastoupen kluk, dáma a král, aÅ¥ už patří ke kterékoliv barvÄ›.
  • Trojice - zde musíme vytvoÅ™it trojici karet z listů stejné hodnoty, kupříkladu tÅ™i osmičky, tÅ™i kluci, tÅ™i trojky apod.
  • Rohová sekvence - z listů libovolných barev vytvoÅ™it nepÅ™eruÅ¡ovaný sled s esem uprostÅ™ed. Eso tak v této sekvenci pÅ™edstavuje současnÄ› nejnižší a nejvyšší hodnotu. Příklad: 3, 2, A, K, Q.
  • Sekvence ve skocích (skip straight) - hráč vytváří z karet libovolné barvy sled, v nÄ›mž je vždycky jedna hodnota pÅ™eskočena. Příklad: A, Q, 10, 8, 6.
  • Sekvence prostá (straight) - z karet libovolných barev vytvoříme nepÅ™eruÅ¡ovaný sled jednotlivých hodnot. Může to být napÅ™.: 7, 8, 9, 10, J.
  • Flush - nazývá se tak 5 různých karet jedné barvy bez ohledu na poÅ™adí, tÅ™eba 4, 7, 8, J, A v srdcové barvÄ›.
  • Full Hand nebo-li Full House - v pÅ™ekladu "plná ruka", "plný dům". Jde v podstatÄ› o kombinaci vytvoÅ™enou z jedné dvojice a jedné trojice. Příklad: K, K, 2, 2, 2.
  • ÄŒtveÅ™ice - této kategorie dosáhne hráč pokeru tehdy, jestliže shromáždí v ruce vÅ¡echny čtyÅ™i listy jedné hodnoty.
  • Sekvence čistá (straight) - nejde o nic jiného než o sestavu, v níž následují jednotlivé listy jedné a téže barvy v nepÅ™eruÅ¡eném sledu. Může to být napÅ™. toto poÅ™adí hodnot: 7, 8, 9, 10, J, avÅ¡ak pouze v jedné barvÄ›. Podaří-li se tuto celou sekvenci navíc ukončit esem, vzniká Royal flush.
 • Jak se hraje :
  Rozdávající je předem určen (např. sejmutím karet) a každému hráči u stolu rozdá najednou pět karet lícem dolů po směru hodinových ručiček. Hráč sedící vlevo od rozdávajícího má na výběr otevření sázení nebo pauzírování (přenechání hry dalšímu hráči). Pokud již byl bank otevřen, může další hráč buď hlásit (dorovnat) nebo zvednout, nebo pokud není spokojen s karetní kombinací, složit. Jestliže se suma v banku zvedla, přechází na otvírajícího hráče nebo na posledního hráče, který hlásil před zvýšením, druhé kolo sázek. Hráči pokračují ve zvedání sázek do té doby, než každý hráč potvrdí (dorovná) poslední sázku nebo složí karty. Jestliže ani jeden hráč neotevře sázky, již vsazená suma se přidá do dalšího ante (peníze vsazené před vlastním rozdáváním).
  Každý hráč (postupně od hráče po levici rozdávajícího) může, ale nemusí, ze svých karet odložit jednu až pět karet a rozdávající mu dá nové karty. Znovu se opakuje stejný postup sázení, začíná hráč, který v prvním kole vsadil jako první. Opět buď sází nebo stojí a postupně následují další hráči, kteří potvrzují nebo zvedají sázky, či skládají karty. Sázení je ukončeno, když poslední sázku nebo zvýšení potvrdí zbývající hráči o bank, nebo jestliže ve hře zůstal jediný hráč, když všichni ostatní již složili karty.
  Po ukončení všech sázek hráči odkryjí své karty. složené karty se mohou odložit, pokud se hráči dohodnou, bez ukazování. Hráč který má nejvyšší kombinaci vyhrává celý bank. Jestliže se objeví stejné vyhrávající kombinace, suma se rozdělí. Pokud hráč vsadil celou sumu sám a všichni ostatní byli mimo, vezme peníze a nemusí ukazovat své karty.
  Při hře Jackpots nebo i v jiných hrách, kde existuje role otevírajícího hráče (hráč smí otevřít jen s minimální kombinací karet v ruce), musí otevírající hráč ukázat karty ať vyhraje nebo již dříve složil.
 • Varianty :
  Výše popsaná pravidla pÅ™edstavují základní variantu hry poker a to draw. KromÄ› ní vÅ¡ak existuje Å™ada dalších variant :
  • Klukový bank (Jackpots) - sázení smí otevřít hráč, který má v ruce nejménÄ› pár kluků
  • Divoké karty - jelikož hra draw nemÄ›la příliÅ¡ velký spád, ujal se návrh zavést do hry divoké karty. Například divoké dvojky, kdy každá dvojka se počítá zcela libovolnÄ›.
  • Stud (trám) - pÄ›tikaretní stud (čti stad) neboli trám je druhou variantou klasického pokeru. Od draw se liší zásadnÄ› tím, že po rozdání první karty lícem dolů jsou vÅ¡echny ostatní karty rozdávány lícem nahoru. Na sázení jsou vyhrazeny čtyÅ™i intervaly. Karty se nemÄ›ní.
  • Sedmikaretní stud (Down to River) - hráči obdrží nejprve dvÄ› karty lícem dolů a jednu lícem nahoru, pak další tÅ™i karty lícem nahoru (po jedné kartÄ›) a jednu kartu lícem dolů. Pro sázení je vyhrazeno pÄ›t intervalů.
  • Lowball - hráči se snaží držet v ruce nejnižší možnou karetní kombinaci. Nejlepší kombinací je tedy 6,4,3,2,A v nestejné barvÄ›.
  • Hold’em - je závÄ›rečnou hrou na mistrovství svÄ›ta v pokeru. Jedná se o variantu sedmikaretního studu, s tím rozdílem, že karty otočené lícem navrch jsou společné vÅ¡em hráčům. Lícem navrch je otočená i poslední, sedmá karta.


Poker je karetní hra zařazená v kategorii klasické hazardní hry.