Pokladnice her

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

Pokladnice her je palubní webový projekt, který založil v roce 1998 Dan Zeman, když sepsal stránku o Zatru a pÅ™evedl do stejného formátu jeÅ¡tÄ› starší stránky o Abalonu, Scrabblu a Vrhcábech, které na palubních stránkách (tehdy na webhome.cz, dnes http://www.paluba.cz/) vytvoÅ™ili Pavel StanÄ›k, Franta NÄ›mec, Jakub Těšínský a další. Pokladnice se rychle rozÅ¡iÅ™ovala jednak o abstraktní hry, jejichž hraní tehdy na PalubÄ› pÅ™evažovalo (napÅ™. Quoridor, Quivive, Pylos), stále častÄ›ji vÅ¡ak také o palubní pÅ™eklady pravidel her (napÅ™. Tikal), které Paluba získala v cizinÄ› v dobÄ›, kdy na českém trhu nebyly k dispozici. KromÄ› Dana se o celou Å™adu pÅ™ekladů zasloužili zejména Petra Bidlasová, Jirka Bauma a VÄ›ra Beranová (ale samozÅ™ejmÄ› i mnozí další). Nelze nezmínit ani přínos DÄ›dka, který sice přímo nepÅ™ekládal, ale dodával takové množství informací zejména o karetních hrách, že je Dan nestíhal do Pokladnice pÅ™idávat.

I když palubní stránky nadále využívaly pohostinství provozovatelů serveru webhome.cz, z pohledu návÅ¡tÄ›vníků se v roce 2000 pÅ™esunuly do vlastní domény hrejsi.cz (zhruba ve stejné dobÄ› se ostatnÄ› stÄ›hovala i Paluba samotná, a to z podpalubí parníku TyrÅ¡ do nynÄ›jších prostor na SmíchovÄ›). Část stránek v Pokladnici her se začala generovat dynamicky z dat, která se pravidelnÄ› exportovala z Palubní databáze her. Umožnilo to zobrazovat informace o stovkách dalších her, ke kterým jsme sice mÄ›li databázové informace typu počet hráčů, autor a minimální vÄ›k, ale nemÄ›li jsme elektronicky zpracovaná jejich pravidla. Dynamická pokladnice nyní také mohla seÅ™adit hry podle počtu hráčů, vÄ›ku či délky trvání, ukázat vÅ¡echny hry od jednoho autora a další podobné operace, které byste od databáze očekávali. Díky databázi byla také Pokladnice přímo napojena na další části palubních stránek, kde se mluvilo o konkrétních hrách, zejména program klubu, výsledky turnajů a taky palubní obchod. Ten vznikl koncem 90. let, když si Klára musela zažádat o živnost, aby bylo možné v jinak neziskovém klubu prodat zájemcům hry z ciziny, které u nás tehdy nikdo nevedl, a rapidÄ› se rozrostl, když na herní trh vstoupilo Albi a velkoryse poskytlo PalubÄ› hrací vzorky spousty her. Z rozšíření obchodu na internet a jeho napojení na Pokladnici nakonec značnÄ› profitovala i Pokladnice, protože zejména díky Klářinu ohromnému úsilí se do Pokladnice dostalo velké množství fotek, jakož i mravenčí práce s korekturou a grafickou úpravou hrubých pÅ™ekladů pravidel; her, ke kterým se objevila alespoň charakteristika, pÅ™ibyly od té doby stovky.

PÅ™estože evidence her v databázi pÅ™ináší nenahraditelné výhody, nakonec začala databáze celý projekt ponÄ›kud dusit. Databáze vyžaduje nÄ›koho, kdo bude hlídat, aby se do ní nedostávaly úplné nesmysly, a těžko se udržuje na nÄ›kolika místech najednou. I když se na palubním serveru postupnÄ› začalo o data starat MySQL, hlavní kopie databáze her byla stále pod dohledem Dana a Kláry na jejich domácím počítači. Ti mÄ›li čím dál tím ménÄ› času a není divu, že ostatní palubní pÅ™ispÄ›vatele příliÅ¡ nemotivovalo, když se jejich příspÄ›vky na webu objevily až za nÄ›kolik mÄ›síců, pokud vůbec. NÄ›kolikaleté úvahy o tom, jak umožnit dalším lidem psát na web přímo a současnÄ› udržet nad celým molochem kontrolu, nakonec ukončil Jakub v roce 2005 rozjetím MediaWiki softwaru na doménÄ› deskovehry.cz, tedy na portálu, který právÄ› čtete. Nová doména fyzicky vede na stejný počítač jako hrejsi.cz, tím vÅ¡ak od pÅ™elomu let 2005 a 2006 už není náš dlouholetý hostitel webhome, nýbrž samostatný palubní server kub. Prakticky celý dosavadní obsah Pokladnice her byl zkopírován do wiki a portál deskovehry.cz se tak vlastnÄ› stal nejnovÄ›jší reinkarnací Pokladnice. Na rozdíl od staré Pokladnice (která zatím i nadále funguje tady) sice ztratil možnost komfortního třídÄ›ní a filtrování dat o hrách, na druhou stranu ale jeho wiki technologie umožnila, že se od té doby zapojila spousta dalších fandů deskových her, a to pochopitelnÄ› nejen Palubáků. Zatím nevyÅ™eÅ¡eným problémem spojeným se zkopírováním obsahu Pokladnice na deskovehry.cz je licence — Pokladnice vylučovala reprodukci obsahu pro komerční účely, zatímco portál deskovehry, ač sám neziskový, to umožňuje a tím původní licenci vlastnÄ› poruÅ¡uje. ObÄ› vÄ›tve projektu se nyní vyvíjejí nezávisle. Do databázové Pokladnice pÅ™ibývají spíše fotky a charakteristiky nových her, ve wiki zase pÅ™ibyla pravidla k Å™adÄ› her, ke kterým v databázové Pokladnici chybí. V budoucnosti se snad podaří obÄ› vÄ›tve účinnÄ› propojit tak, aby byly zachovány výhody obou: tedy jak databázová práce s hrami, tak možnost pÅ™idávat a upravovat informace pro vÅ¡echny.