Prší

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Je variantou hry Karty
Počet hráčů 2 – 5

Hra vznikla někdy v poválečných letech, a to pod názvem mau-mau (název byl odvozen od jména ozbrojeného křídla národně osvobozeneckého hnutí v Keni, založeného v roce 1952). Ve střední Evropě se prosadila pod nejobvyklejším názvem prší nebo někde též pony.

 • Počet hráčů : 2 až 5
 • Druh karet : francouzské nebo německé - 32 listů
 • Hodnoty : 7,8,9,10,J=2,Q=3,K=4,A=11
 • Cíl hry :
  Zbavit se co nejrychleji všech karet z ruky.
 • Jak se hraje :
  V rozdávání se všichni účastníci pravidelně střídají. Rozdávající hráč rozdá každému po pěti listech a jednu kartu doprostřed stolu. Zbytek balíku tvoří talón, ze kterého hráči dobírají list. Hráč, který je na tahu smí odhodit buď kartu vyložené barvy nebo kartu stejné číselné hodnoty. Nemůže-li nebo nechce-li hráč odhodit kartu, musí vzít kartu z talónu.
  Shodí-li hráč poslední kartu ohlásí prší nebo mau-mau a ukončí tak hru. Ostatní hráči počítají bodovou hodnotu karet, které jim zůstaly v ruce a připíší si příslušný počet trestných bodů. Vítězí ten hráč, který má po odehrání určitého počtu partií (nebo po uplynutí stanoveného času) nejmenší počet trestných bodů.
 • Vyjímečné karty :
  Ve hře se vyskytují tři karty, které ovlivňují průběh sehrávky :
  • Svršek může být nesen na libovolnou kartu (vyjma sedmičky a esa), zároveň hráč který tuto kartu vynes, určuje v jaké barvě bude pokračovat hra.
   Hrajeme-li piketovým listem má tuto funkci kluk.
  • Sedma, je-li právě shozena, nutí hráče který je na řadě vzít dvě karty z talónu, aniž by nějakou kartu sám odhodil. Má-li však ve svém listu také sedmu může ji shodit a následující hráč již musí brát z talónu čtyři karty.
  • Eso - hráč po levici hráče, který eso shodil, může toto přebít pouze jiným esem. Jestliže eso nemá, nemůže shodit žádnou jinou kartu a ani nedobírá žádnou kartu z talónu.
   Podle mezinárodních pravidel mau-mau má tuto funkci osmička.
 • Varianty hry :
  • Někdy se hraje jen na čtyři karty (teda u nás snad vždycky :-).
  • Hraje se dokud nezůstane ve hře poslední hráč (ten prohrál a rozdává karty k další hře), trestné body se nepočítají.
  • Sedmičky a esa nejde přebíjet.
  • Srdcová sedmička vrací do hry - zůstanou-li ve hře poslední dva hráči, jeden shodí poslední kartu (červenou či sedmu) a ta je přebita srdcovou sedmou musí si hráč vzít z talónu dvě (případně čtyři) karty a pokračovat ve hře. Při větším počtu hráčů, jestliže jeden hráč schodí poslední kartu a následně proběhne sehrávka tak, že hráč po jeho pravici zahraje červenou sedmičku, je hráč vrácen do hry a musí si vzít příslušný počet karet.
  • Rychlík se hraje s osmi kartami a je možné shazovat najednou karty stejné hodnoty (na srdce mohu shodit tři osmičky a to v pořadí srdcová osma, žaludská osma, zelená osma ; není možné shodit jako první v pořadí žaludskou či zelenou osmu).