Quarto!

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Qar.jpg
Počet hráčů 2
Doporučený věk 10
Délka hry 15 až 30 minut
Autor Blaise Muller
Vydání
1991 Gigamic Quarto!
Ocenění MENSA Best Mind Game 1993


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Ke hře je potřeba

 • hrací deska se 16 kruhy.
 • 16 různých hracích kamenů. Jde o vÅ¡echny kombinace následujících čtyÅ™ charakteristik:
  • svÄ›tlý či tmavý
  • okrouhlý či hranatý
  • vysoký či nízký
  • s důlkem či bez důlku

[editovat] Základní postavení

 • Na začátku hry je hrací deska prázdná a hrací kameny jsou rozestaveny kolem. V této hÅ™e nemá každý hráč své kameny. VÅ¡echny kameny jsou k dispozici obÄ›ma hráčům.

[editovat] Cíl hry

 • Sestavit na hrací desce Å™adu čtyÅ™ kamenů majících alespoň jednu společnou charakteristiku. Tedy napÅ™. čtyÅ™i velké kameny (ostatní atributy mohou mít rozdílné).
 • Řada může být postavena svisle, vodorovnÄ› i úhlopříčnÄ›.


[editovat] Průběh hry

 • Hráči si vylosují, kdo bude začínat.
 • Zahajující hráč vybere jeden ze 16 hracích kamenů a pÅ™edá jej soupeÅ™i.
 • Protivník umístí pÅ™edaný kámen na kterékoliv pole hrací desky. Potom musí vybrat jeden z 15 zbývajících kamenů a podat jej svému soupeÅ™i.
 • Nyní pÅ™ijde Å™ada opÄ›t na prvního hráče, který umístí kámen na nÄ›které volné pole a vybere jeden ze zbývajících kamenů a podá jej soupeÅ™i.
 • Takto se hráči střídají a hra pokračuje dále.

[editovat] Vítězství ve hře

 • Hráč zvolá "Quarto!" a vítÄ›zí ve hÅ™e, jakmile umístí podaný kámen a vytvoří Å™adu čtyÅ™ kamenů s alespoň jednou shodnou charakteristikou: buď svÄ›tlých či tmavých kamenů, okrouhlých či hranatých kamenů, vysokých či malých kamenů nebo plných či dutých hracích kamenů.
 • Není nutné, aby pÅ™edcházející tÅ™i kameny umístil tentýž hráč, který umístil kámen poslední.
 • Pokud si hráč nevÅ¡imne vítÄ›zného uspořádání hracích kamenů a podá kámen soupeÅ™i, protivník smí v tomto okamžiku zvolat "Quarto!" a označit vyhrávající Å™adu kamenů. Tím se stává on vítÄ›zem hry.
 • Pokud si v průbÄ›hu daného tahu ani jeden z hráčů nevÅ¡imne Å™ady kamenů se společnou charakteristikou, pozbývá tato Å™ada herního významu a hra pokračuje dál.

[editovat] Konec hry

 • Hra končí vítÄ›zstvím hráče, který ve svém tahu zvolá a ukáže "Quarto!".
 • Hra končí remízou, pokud byly vÅ¡echny kameny umístÄ›ny, aniž by bylo vyhlášeno "Quarto!"

[editovat] Varianty hry

[editovat] Varianta pro začátečníky nebo pro děti

 • Než se s hrou důkladnÄ› seznámíte, je možné brát jako podmínku vítÄ›zství dosažení pouze jedné, dvou či tří charakteristik hracích kamenů. NapÅ™.: VytvoÅ™te na hrací desce Å™adu čtyÅ™ kamenů téže barvy - t.j. uvažujeme pouze jednu charakteristiku.

[editovat] Varianta pro vyspělé hráče

 • Cílem hry je vytvoÅ™it Å™adu či čtverec čtyÅ™ kamenů majících společnou alespoň jednu charakteristiku. Zahrnutím čtverců vznikne dalších 9 možností, kde je možné docílit "Quarto!".

[editovat] Odkazy