Quoridor

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Qor.jpg
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 8
Délka hry 10 až 20
Autor Mirko Marchesi
Vydání
1997 Gigamic Quoridor
Ocenění MENSA Best Mind Game 1997

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací deska s 9×9 čtvercovými poli
 • 20 pÅ™ekážek
 • 4 figurky


[editovat] Cíl hry

 • Cílem hry je být prvním, kdo dojde se svým pěšcem na poslední Å™adu hrací desky, tedy na opačnou stranu desky.

[editovat] Pravidla pro dva hráče

 • Na začátku hry jsou pÅ™ekážky pÅ™ipraveny v zásobnících na kraji desky, každý hráč má po deseti pÅ™ekážkách.
 • Hráči sedí naproti sobÄ› a umístí své pěšce doprostÅ™ed své základní Å™ady (tj Å™ada, která je k hráči nejblíž). Los určí, kdo zahájí partii.
 • Hráči se střídají a každý vždy buď postoupí svým pěšcem, nebo položí pÅ™ekážku ze své zásoby. *Jakmile hráč spotÅ™ebuje vÅ¡echny své pÅ™ekážky, může už jen pohybovat pěšákem.
 • Pěšci se pohybují vždy o jedno pole rovnÄ› na sousední volné pole - svisle či vodorovnÄ›, vpÅ™ed i vzad. PÅ™ekážky musí obcházet.
 • PÅ™ekážky se umísÅ¥ují vždy mezi dvÄ› dvojice čtverců. Účelem pÅ™ekážek je zpomalit postup soupeÅ™e, není vÅ¡ak přípustné soupeÅ™e pÅ™ekážkami uzavřít a znemožnit mu dospÄ›t k cílové čáře - jinými slovy vždy musí obÄ›ma hráčům zbýt alespoň jedna možná cesta k alespoň jednomu políčku v cílové Å™adÄ›.
 • Jakmile se dva pěšci ocitnou na dvou sousedních polích, která nejsou navzájem oddÄ›lena pÅ™ekážkou, smí hráč, který je na tahu, pÅ™eskočit svého soupeÅ™e - skákat lze rovnÄ› i za roh - a pÅ™emístit tak svou figurku na kterékoliv volné pole přístupné ze soupeÅ™ova pole.


[editovat] Konec hry

 • VítÄ›zí hráč, který první dosáhne libovolného pole v poslední Å™adÄ› na opačném konci hrací desky.


[editovat] Pravidla pro více hráčů

 • Každý hráč umístí svého pěšce na prostÅ™ední pole své startovní Å™ady.
 • TÅ™i hráči obsadí tÅ™i strany desky.
 • ÄŒtyÅ™i hráči obsadí čtyÅ™i, tedy vÅ¡echny strany.
 • TÅ™i hráči si vezmou po Å¡esti pÅ™ekážkách a dvÄ› odloží stranou.
 • ÄŒtyÅ™i hráči si vezmou po pÄ›ti pÅ™ekážkách.
 • Ostatní pravidla zůstávají stejná.

[editovat] Odkazy