Richelieu

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2
Doporučený věk 12
Délka hry 45 až 90 minut
Autor Michael Schacht
Vydání
2003 Ravensburger Richelieu
Ocenění Spiel des Jahres 2003 - výběrová listina

Překlad: Dan Zeman, Paluba


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Cíl hry

 • Hra obsahuje 48 karet v devíti barvách reprezentujících francouzské regiony. Na kartách jsou erby daného regionu (1 až 2 na kartu), na některých kartách jsou navíc symboly kříže (duchovní moc), věže (politická moc) a meče (vojenská moc). Hráči se snaží získat v každé barvě většinu erbů (ne karet) a dále bez ohledu na barvy většinu křížů, věží a mečů.
 • Různé barvy mají různý počet karet a hlavně erbů na nich. Na každé kartě je číslem vyznačeno, kolik erbů od dané barvy je ve hře k dispozici (tento počet nezahrnuje erby na žetonech, viz dále).


[editovat] Příprava hry

 • Karty se vyloží lícem nahoru do 4 řad po 12 kartách. Nejdříve se dobře zamíchají, pak se vyskládají na stůl. Na 2 karty z každé řady se navíc položí (lícem dolů) kulaté žetony, které se náhodně vyberou. Celkem je k dispozici 14 žetonů, 6 nepoužitých žetonů se vrátí do krabice, aniž by se na ně hráči dívali. V původních německých pravidlech je obrázek, jak se mají žetony rozmístit. V první řadě leží žetony na 2. kartě nalevo, resp. napravo od středu řady (mezi žetony jsou tedy 2 karty bez žetonů). Ve druhé řadě je rozestup mezi žetony 4 karty, ve třetí 6 karet a ve čtvrté 8 karet.
 • Každý hráč dostane 3 své značky (kardinál značku s kardinálským kloboukem, královna s královskou korunou).


[editovat] Průběh hry

 • Mladší hráč začíná.
 • Hráč na tahu odebere nejméně jednu a nejvíce dvě karty z obrazce uprostřed stolu a vyloží si je před sebe (lícem nahoru, aby byl vidět počet erbů a symbolů). Smí odebrat pouze karty z konců řad (ale po odebrání první karty se na daném konci řady ocitne karta, která předtím byla uvnitř řady, tu může případně hráč odebrat jako druhou, nebo může vzít druhou kartu z jiného konce či z jiné řady).
 • Pokud odebere dvě karty, musejí mít stejnou barvu. Součet erbů na odebraných kartách nesmí být vyšší než 2. Počet symbolů kříže, věže a meče nehraje roli.
 • Po odebrání karty (karet) hráč může na nějakou kartu položit svou značku. Tato karta nemusí být na kraji řady, nesmí na ní ale už ležet jiná značka (vlastní ani cizí). Pokud už má hráč všechny své značky ve hře, může místo přidání značky přemístit jednu svoji značku z jedné karty na jinou.
 • Pokud později hráč odebírá kartu se svojí značkou, vrátí si značku do zásoby a nic zvláštního se nestane. Pokud by však chtěl odebrat kartu se značkou protivníka, musí za to zaplatit tím, že vezme jednu svou vlastní značku (ať už ze zásoby, nebo z nějaké karty), odloží ji do krabice a vzdá se jí. Naopak protivník si svou značku z odebrané karty vezme a může ji příště znova použít.
 • Pokud hráč odebere kartu s žetonem, podívá se na něj a položí si ho před sebe opět lícem dolů, aby ho protivník neviděl. Žetony obsahují další erby a symboly, které můžou na konci hry změnit poměr sil. Od každé barvy je na žetonech k dispozici 1 erb, od každého symbolu také 1, nezapomeňte ale, že ne všechny žetony jsou ve hře. 2 žetony obsahují zvláštní symbol křížku ve čtverci, který znamená „vrátit značku“. Takový žeton si hráč nemusí (a není to ani žádoucí) schovávat do konce hry. Může ho použít ve svém tahu na výměnu za svou značku, kterou musel někdy před tím odevzdat do krabice, když si bral kartu označkovanou soupeřem. Díky žetonu teď dostane značku zpátky.


[editovat] Bodování

 • V každé barvě se zjistí, který hráč má větší počet erbů (z karet i z žetonů). Takový hráč dostane tolik bodů, kolik erbů dané barvy má. Protivník nedostane nic. Pokud mají oba hráči stejný počet erbů, nedostane nikdo nic. Pokud jeden hráč nemá od dané barvy ani jednu kartu (žetony s erby v dané barvě teď nehrají roli), musí si za trest 5 bodů odečíst.
 • Obdobně se vyhodnotí i symboly kříže, věže a meče: kdo má víc křížů, dostane tolik bodů, kolik má křížů; druhý nedostane nic; pokud mají oba stejně, nedostane nikdo nic; pokud někdo nemá žádnou kartu s křížem, 5 bodů si odečte; atd.
 • Mají-li oba hráči stejný součet bodů, vyhraje ten, kdo na to potřeboval (tj. získal) méně karet.


[editovat] Alternativní pravidla

 • Hra se stane ještě náročnější, pokud ji ukončíte a vyhodnotíte poté, co se úplně spotřebují 3 řady ze 4.


[editovat] Odkazy