Rybaření

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

[[Kategorie:]]

Je variantou hry Domino
Počet hráčů 2 nebo 3

(64 kostek (dvě sady) orientálního domina)

  • Z kostek postavíme zeď vysokou 4 kostky. Z jednoho konce této zdi odebereme čtyÅ™i sloupce a obrátíme je uprostÅ™ed stolu lícem vzhůru. Pak si hráči vezmou ze stejného konce své kostky. Hrajou-li dva, pak každý tÅ™i sloupce, pÅ™i tÅ™ech hráčích, každý dva sloupce.
  • Pak začíná lovení ryb. První hráč pečlivÄ› prohlédne své kostky a porovná je s kostkama vyloženýma na stole. Snaží se vybrat bodovÄ› co nejvýhodnÄ›jší dvojici.
  • Musí pÅ™i tom splnit dvÄ› podmínky. Jednu kostku vzít ze svých a jednu ze společných uprostÅ™ed stolu. ObÄ› kostky pÅ™itom musí mít stejný součet oček.
  • V této hÅ™e se kostky nedÄ›lí na vojenskou a civilní Å™adu s jedinou vyjímkou. První dvÄ› kostky z vojenské sestavy (velitel) - 2-4,1-2 - tvoří zvláštní dvojici.
  • Kostky se dÄ›lí na tzv. velké a malé ryby. Velké ryby jsou kostky s osmi a více očky. Na konci se každé jejich očko hodnotí dvÄ›ma body. Malé ryby jsou kostky s ménÄ› jak osmi puntíky. Na konci se každé jejich červené očko ohodnotí jedním bodem.
  • Může-li hráč spojit dvÄ› kostky do páru, bere si tento pár jako trofej a položí ho pÅ™ed sebe lícem vzhůru, jednu kostku na druhou.
  • Potom vezme horní kostku z krajního sloupce zdi. Jestli-že může tuto kostku spárovat s nÄ›kterou z kostek na stole učiní tak. Nejde-li kostka spárovat pÅ™iloží ji k ostatním kostkám na stole. V obou případech končí jeho tah a hraje další hráč. ObÄ› součásti tahu jsou na sobÄ› nezávislé, takže můžeme obrátit kostku ze zdi i když jsme nedokázali vytvoÅ™it pár pomocí vlastní kostky.
  • Hra končí rozebráním zdi. Hráči si spočítají body za ulovené ryby a z vítÄ›zství se raduje hráč s nejvÄ›tším počtem bodů:-).
  • Číňané počítají body tak, že zisk za malé ryby zaokrouhlí na nejbližší vyšší desítku a pÅ™ičtou k bodům za velké ryby.