Sankt Petersburg

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Spe.jpg
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 10
Délka hry 45 až 70 minut
Autor Michael Tummelhofer
Vydání
2004 Albi Sankt Petersburg
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2004 - 1. místo, Spiel des Jahres 2004 - nominace, Hra roku 2006 - nominace, International Gamers Awards 2004 - Best Strategy Game

Ocitnete se v době carského Ruska, kdy se budoval Sankt Petersburg (Petrohrad, Paříž východu). Najatí dělníci a řemeslníci vám vydělávají peníze, za ně můžete stavět budovy a najímat do svých služeb šlechtice, bez jejich vlivu byste neuspěli. Budovy vám budou přinášet body, šlechtici kromě toho i peníze.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Články

Jirka bauma:Návrh strategie Sankt Petersburg


[editovat] Herní materiál

 • 1 hrací plán
 • 382 rublů (14x1, 14x2, 12x5, 12x10, 8x20)
 • 4 startovní kameny
 • 4 startovní karty
 • 120 karet:
  • 31 řemeslníků (zelené)
  • 28 staveb (modré)
  • 27 šlechticů (červené)
  • 30 karet vylepšení
 • 8 figurek, po dvou od každé barvy


[editovat] Historický základ a cíl hry

V roce 1703 založil car Petr Veliký město Sankt Petersburg (Petrohrad), kterému se brzy začalo říkat „Paříž východu“. Zimní palác, Ermitáž, Chrám Spasitele a jiné významné památky dodnes obdivují návštěvníci z celého světa. Výstavba Sankt Petersburgu ovšem nebyla jediná věc, o kterou se Petr Veliký zasadil. Reformoval celou říši a pomohl jí vyrovnat se soudobé Evropě. K tomu, abyste ve hře něco dokázali, musíte nejprve zaplatit řemeslníky. Jejich práce vám přinese peníze, se kterými můžete stavět nové budovy. Budovy vám přináší body. O to vše se ovšem musí starat šlechta a pokud na ni hráč nemá dostatečný vliv, nemůže uspět. Šlechtici vám kromě dalších peněz přináší také body. Během hry se snažte rozumně hospodařit s penězi a získat co nejvíce bodů.


[editovat] Příprava a začátek hry

 • Rozložte herní plán.
 • Karty zamíchejte, ale každý druh (řemeslníci, stavby, šlechtici, karty vylepšení) zvlášť. Každý balíček pak položte na příslušné místo na plánu, lícem dolů.
 • Každý hráč dostane 25 rublů. Zbylé peníze položte vedle plánu. Peníze hráčů jsou během hry tajné. Nikdo nemusí říkat, kolik peněz má.
 • Každý hráč dostane 2 figurky od jedné barvy. Jednu postavte na políčko „0“ na počítadle bodů (okraj plánu). Druhou figurku si hráč nechá u sebe pro lepší identifikaci při bodování.
 • Jeden hráč zamíchá 4 startovní karty a náhodně je rozdá:
 • Hrají-li 4 hráči, dostane každý jednu kartu
 • Hrají-li 3 hráči, dostane nejmladší hráč dvě karty, ostatní po jedné
 • Hrají-li 2 hráči, dostane každý dvě karty.
 • Hráči si vezmou startovní kameny odpovídající startovním kartám. Tyto kameny si položí před sebe a startovní karty vrátí do krabice. Startovní kameny, které má hráč před sebou, určují, kterou fázi (popř. fáze) bude hráč v daném kole začínat.
 • Nejstarší hráč bude správcem hry a bude měnit karty na herním plánu. Z balíčku řemeslníků nyní vezme karty a rozloží je do horní řady na herním plánu: při 4 hráčích 8 karet, při 3 hráčích 6 karet, při 2 hráčích 4 karty. Balíček s kartami řemeslníků pak může otočit o 90 stupňů, aby bylo jasné, že se zrovna hraje fáze řemeslníků. Jeho další úkoly ve hře jsou: správa peněz, vykládání nových karet z balíčku a posouvání figurek na počítadle bodů.
 • Hra začíná fází řemeslníků.


[editovat] Průběh hry

Ve hře Sankt Petersburg kupuje každý hráč karty (řemeslníky, stavby, šlechtice) a vykládá si je před sebe. Všechny karty musí koupit za peníze. Během hry hráči získávají peníze zpět (především prostřednictvím řemeslníků). Získávají i vítězné body (zejména díky stavbám). Šlechtici přinášejí hráčům během hry peníze i body. Na konci hry navíc hráči prostřednictvím šlechticů získají další body. Každý hráč potřebuje mít stálý přísun peněz k nákupu dalších karet, ale musí myslet především na získávání bodů.


Hra probíhá v kolech, každé kolo má čtyři fáze v tomto pořadí:

 • 1. fáze řemeslníků
 • 2. fáze staveb
 • 3. fáze šlechticů
 • 4. fáze vylepšení

Poté končí kolo a další začíná opět fází řemeslníků.

Každou fázi začíná hráč, který před sebou má příslušný startovní kámen. Další na řadě v této fázi je hráč sedící po jeho levé ruce. Fáze dále probíhá ve směru hodinových ručiček až do jejího konce. Další fázi opět začíná hráč s příslušným startovním kamenem.

Každá fáze probíhá následně:

 • 1. Hráči provedou své akce – nakupují a vykládají karty. To je hlavní část každé fáze.
 • 2. Na konci fáze proběhne hodnocení - hráči získávají peníze nebo body za řemeslníky nebo za stavby nebo za šlechtice.
 • 3. Správce hry rozloží na herní plán nové karty následující fáze.


[editovat] Akce hráčů

Hráč, který je na řadě, musí provést jednu z následujících akcí:

 • koupit jednu kartu
 • vzít si jednu kartu do ruky
 • vyložit jednu kartu z ruky
 • vzdát se svého tahu, například slovem pass.


[editovat] Koupit jednu kartu

Hráč koupí jednu kartu, tedy jednoho řemeslníka, jednu stavbu, jednoho šlechtice nebo jednu kartu vylepšení. Hráč může kdykoli koupit kteroukoli kartu, která je vyložená na herním plánu. Hráč si kartu vezme, zaplatí její cenu do banku a kartu ihned položí otevřeně před sebe. Karty si, pokud možno, vykládejte před sebe po skupinkách – každou zvlášť do jedné řady.

Pozor: V první fázi prvního kola mohou hráči samozřejmě nakupovat pouze řemeslníky, jiné karty nejsou vyloženy. Brzy na plánu ale zůstane více karet různého druhu.


[editovat] Vzít si jednu kartu do ruky

Hráč si vezme jednu kartu vyloženou na herním plánu do ruky. Tuto kartu nyní neplatí. Jeden hráč smí v ruce držet maximálně tři karty. Kartu z ruky nesmí hráč nikdy zahodit. Každá karta, která zůstane hráči v ruce na konci hry, znamená minus 5 bodů.


[editovat] Vyložit jednu kartu z ruky

Hráč si před sebe z ruky otevřeně položí jednu kartu. Nyní za tuto kartu musí zaplatit. Může vyložit kartu z ruky, kterou si vzal v probíhající fázi nebo v některé z předchozích fází.


[editovat] Vzdát se tahu

Hráč se vzdá tahu, pokud nemůže nebo nechce provést žádnou jinou akci. To že se hráč vzdává tahu, může vyjádřit například slovem „pass“.


Pozor: Hráč, který se vzdal tahu, musí provést nějakou akci, pokud se znovu dostane na řadu (může se samozřejmě opět tahu vzdát, ale také se může ještě do hry vrátit tím, že si například koupí kartu). Hráč by měl „pass“ hlásit zřetelně a nahlas i přesto, že se již několikrát tahu vzdával. Jedině tak je následujícímu hráči jasné, že je na tahu.

Jak již bylo výše řečeno, každou fázi začíná hráč, který před sebou má příslušný startovní kámen. Další na řadě v této fázi je hráč sedící po jeho levé ruce. Fáze dále probíhá ve směru hodinových ručiček až do jejího konce.

AKCE HRÁČŮ v každé fázi KONČÍ ve chvíli, kdy se všichni hráči jeden po druhém vzdají svého tahu. Pak následuje hodnocení a poté jsou na plán vyloženy nové karty. Další fázi opět začíná hráč s příslušným startovním kamenem.

Příklad pro celkový průběh akcí: Hráči jsou ve fázi šlechticů. A je začínající hráč. Začíná fázi a kupuje si Správce. B má příliš málo peněz a nejprve hlásí pass. C kupuje druhého Správce. D si bere do ruky Tajemníka. A bere do ruky Stavitele lodí. B, který nejprve hlásil pass, si nyní bere do ruky Katedrálu sv. Izáka. C si v některé z předchozích fází bral do ruky Účetního a nyní ho vykládá. D hlásí pass, A hlásí pass, B hlásí pass, C hlásí pass. Všichni čtyři hráči hlásili pass. Akce fáze šlechticů jsou ukončeny.

Na co se často zapomíná:

 • Hráč může kartu koupit, vyložit z ruky nebo vzít do ruky, ačkoliv se předtím vzdal tahu.
 • Hráč si může koupit nebo vzít do ruky libovolnou kartu, která je vyložená na herním plánu.
 • Hráč může například ve fázi staveb koupit Kožešnictví, považuje-li to za smysluplné.
 • Hráč může kdykoli vyložit každou kartu, kterou má v ruce. Může například ve fázi šlechticů postavit řemeslníka, považuje-li to za smysluplné.


[editovat] Hodnocení

Co se hodnotí?

Hodnotí se karty, které má hráč vyložené před sebou. Na konci fáze řemeslníků se hodnotí pouze řemeslníci, na konci fáze staveb se hodnotí pouze stavby, na konci fáze šlechticů se hodnotí pouze šlechtici.

Co dostanou hráči při hodnocení?

Hráči dostanou peníze nebo body nebo obojí (nebo vůbec nic, pokud hráč nemá vyložené žádné karty odpovídajícího druhu). Peníze hráči dostanou z banku. Body se započítají na počítadle bodů prostřednictvím figurky barvy daného hráče. Obojí provádí správce hry.

Příklad pro hodnocení fáze šlechticů:

Nyní uvažujme pouze karty se šlechtici, které červený hráč vyložil během této nebo během předchozích fází.

Řemeslníci (nyní se nehodnotí)

Stavby (nyní se nehodnotí)

Šlechtici (nyní se hodnotí): Červený dostane 12 rublů a 1 bod.

Stejným způsobem si i ostatní hráči hodnotí své šlechtice.


[editovat] Nové karty

Během akcí si hráči berou karty z herního plánu. Na konci každé fáze správce počet karet na plánu vždy doplní do osmi (nezávisle na počtu hráčů, vždy do osmi!), přičemž musí dodržet následující:

 • Na plán vykládá karty z dalšího (v pořadí řemeslníci – stavby – šlechtici – vylepšení a znova řemeslníci atd.) balíčku.
 • Nové karty pokládá pouze do horní řady.
 • Vždy doplní jen tolik karet, aby v obou řadách dohromady bylo osm karet.
 • Poté může otočit balíček karet dané fáze o 90 stupňů, aby bylo jasné, která fáze začíná.

Podívej se na přílohu „hra“ na příklady 1 a 2.

Tímto způsobem se hrají všechny fáze – fáze řemeslníků, fáze staveb i fáze šlechticů. Ve fázi karet vylepšení platí změny, které jsou popsány v následujícím odstavci.

Fáze karet vylepšení

Fáze karet vylepšení probíhá trochu jinak než předchozí fáze (na straně 7 se podívejte na karty vylepšení).

Ve fázi karet vylepšení neprobíhá hodnocení. Hráči nedostávají peníze ani body. To je vidět na herním plánu, na políčku karet vylepšení – nejsou zde žádné symboly peněz a bodů. Akce v této fázi probíhají stejně jako v jiných fázích.

Poté, co skončí akce hráčů ve fázi karet vylepšení, přesune správce hry všechny karty, které zůstaly na desce v dolní řadě, na odkládací pole (vlevo nahoře na desce). Tyto karty jsou již mimo hru. Pozor: Po prvním kole se samozřejmě žádné karty neodkládají, protože v dolní řadě žádné karty nejsou.

Poté správce přesune všechny karty, které zbyly v horní řadě, do dolní řady. (Karty, které leží ve spodní řadě, se budou kupovat o jeden rubl levněji).

Nakonec správce doplní z balíčku řemeslníků karty na plánu opět do osmi.

Příklad: V dolní řadě zůstaly tři karty. Do horní se doplní pět nových karet.

Poté každý hráč přesune své startovní kameny (popř. kámen) sousednímu hráči po levici.

Další kolo začíná opět hráč, který má před sebou startovní kámen fáze řemeslníků. Tímto způsobem probíhá hra až do konce.


[editovat] Konec hry

Jakmile správce otočí poslední kartu z některého z balíčků (tedy řemeslníků, staveb atd.) na herním plánu, znamená to, že se hraje poslední kolo. Toto kolo se dohraje až do fáze karet vylepšení. Po této fázi je hra u konce a následuje závěrečné vyhodnocení. Pozor: Karty v balíčcích můžete kdykoli během hry spočítat.


[editovat] Závěrečné hodnocení

Při závěrečném vyhodnocení dostanou hráči body za své vyložené karty šlechticů a za peníze, které jim ještě zbyly, popřípadě se jim odečtou body za karty, které jim zůstaly v ruce.

Body za šlechtice:Každý hráč si spočítá všechny své vyložené různé šlechtice. Pozor: Rozhodují názvy, nikoli ceny. Tajemník a Senátor sice oba stojí 12 rublů, ale počítají se jako dva různí šlechtici. Naopak dva Písaři se pro účely závěrečného vyhodnocení počítají pouze jako jeden šlechtic. Kolik bodů dostanete? Na herním plánu je vyobrazena tabulka. V jejím horním řádku je počet různých šlechticů a ve spodním řádku počet bodů, které hráč za šlechtice při závěrečném vyhodnocení dostane.

Body za peníze:Za každých celých deset rublů, které vám na konci hry zůstanou, dostanete jeden bod.

Odpočet:Za každou kartu, která vám na konci hry zůstala v ruce, si odečtěte pět bodů.

Příklad k závěrečnému hodnocení: Červený má šest různých šlechticů. Obdrží za ně 21 bodů. Za druhého Účetního nedostane nic. Za 17 rublů dostane 1 bod. V ruce mu nezůstaly žádné karty, nebudou se mu tedy odečítat žádné body. Dohromady dostane červený 22 bodů a připočítá je k 52 bodům, které nasbíral během hry. Červený ukončí hru se 74 body.

Zvítězí hráč s nejvyšším počtem bodů. Při shodě bodů rozhoduje počet peněz, které hráčům zůstaly na konci hry. To je ale jenom číslo mezi 0 a 9, jelikož za celé desítky se už braly body (na základě odpovědi autora hry na dotaz).


[editovat] Další důležité detaily

[editovat] Snižování nákladů

Jsou 4 možnosti, jak snížit náklady na koupi karty (či její vyložení z ruky):

 • 1. Hráč má již z dřívějška před sebou vyloženou stejnou kartu (nebo více karet), jakou chce kupovat (vykládat z ruky). Za každou stejnou kartu, kterou již má hráč před sebou vyloženou, zaplatí o jeden rubl méně.

Příklad: Tržiště stojí normálně 5 rublů. Hráč má již dvě Tržiště vyložená. Koupí si třetí Tržiště a zaplatí jen 3 rubly.

 • 2. Hráč kupuje kartu ze spodní řady. Zaplatí o jeden rubl méně.

Příklad: Divadlo leží v dolní řadě. Jeho běžná cena je 20 rublů. Hráč může Divadlo koupit za 19 rublů.

 • 3. Hráč má vyloženou kartu Zlatotepectví. Za každou červenou kartu (šlechtice), kterou v dalším průběhu hry vykládá, platí o jeden rubl méně. (Vztahuje se i na karty vylepšení!)
 • 4. Hráč má vyloženou kartu Truhlářství. Za každou modrou kartu (stavby), kterou v dalším průběhu hry vykládá, platí o jeden rubl méně. (Vztahuje se i na karty vylepšení!)

Všechny tyto slevy se mohou sčítat.

Příklad: Hráč kupuje Divadlo z dolní řady (-1 rubl), má již jedno Divadlo vyložené před sebou (-1 rubl) a má vyložené Truhlářství (všechny modré karty –1 rubl). Hráč tedy za Divadlo zaplatí 17 rublů.

Hráč nedostane žádné peníze, pokud s náklady klesne pod nulu, a nemůže nikdy kartu vyložit zdarma. Každý hráč musí při kupování nebo vykládání karty z ruky zaplatit vždy minimálně jeden rubl .

Příklad: Hráč má již tři Dřevorubce. Za prvního zaplatil 3 rubly, za druhého 2 rubly, za třetího 1 rubl. Pokud by si kupoval čtvrtého nebo pátého, musel by vždy zaplatit 1 rubl.


[editovat] Karty vylepšení

Balíček karet vylepšení obsahuje 10 řemeslníků, 10 staveb a 10 šlechticů. K rozlišení mají tyto karty zadní stranu barevnou a na přední straně mají barvu jedné ze tří barev ostatních skupin. Z přední strany poznáte tuto kartu od karty jiné skupiny jen podle toho, že číslo, které udává cenu, je v rámečku.

Pokud hráč kupuje kartu vylepšení nebo ji vykládá z ruky, musí dodržet následující:

Kartou vylepšení nahradí jednu kartu stejné barvy. Kartu vylepšení tedy nemůže jen tak vyložit na stůl jako ostatní karty. Nahrazené karty se odhazují na odkládací pole a dále se s nimi nehraje. Příklad: Hráč nahradí Dřevorubce tak, že místo něj postaví Truhlářství.

Každá modrá karta vylepšení může nahradit každou vyloženou stavbu. Každá červená karta vylepšení může nahradit každého vyloženého šlechtice.

U zelených karet platí:

Truhlářství smí nahradit pouze Dřevorubce.

Zlatotepectví smí nahradit pouze Zlatokopa.

Tkalcovna smí nahradit pouze Pastýře.

Kožešnictví smí nahradit pouze Lovce kožešin.

Loděnice smí nahradit pouze Stavitele lodí.

Karty, které patří k sobě, lze snadno rozpoznat podle stejných symbolů v pravém horním rohu. Pozor: Car a tesař může být nahrazen libovolnou zelenou kartou vylepšení (viz zvláštní karty).

Karty vylepšení nelze nahradit jinými kartami vylepšení.

Kolik stojí karta vylepšení? Pokud je karta vylepšení dražší než karta, za kterou ji hráč nahrazuje, musí doplatit rozdíl cen. Pokud je karta vylepšení stejně drahá nebo levnější než karta, za kterou ji hráč nahrazuje, musí zaplatit 1 rubl.

Všechny slevy, které platí pro normální karty, platí i pro karty vylepšení.

Příklad: Hráč nahrazuje Tržiště Katedrálou sv. Izáka. Rozdíl nákladů je 10 rublů. Hráč kupuje kartu ze spodní řady (-1 rubl) a má Truhlářství (-1 rubl). Od 10 rublů si tedy může 2 rubly odečíst a zaplatí jen 8 rublů. Tržiště se odloží na odkládací pole.


[editovat] Zvláštní karty

Skladiště (stavba)

Pokud má hráč před sebou vyložené Skladiště, smí držet v ruce až 4 karty místo 3. Pokud hráč tuto budovu nahradí kartou vylepšení, nesmí žádnou kartu z ruky zahodit ani v případě, že má v ruce čtyři karty. Od chvíle, kdy pak jednu ze čtyř karet z ruky vyloží, smí opět mít v ruce pouze tři karty.

Potěmkinova vesnice (stavba)

Hráč za kartu při vykládání zaplatí pouze 2 rubly. Sama o sobě nic nevynáší, ale pokud ji hráč nahrazuje kartou vylepšení, má Potěmkinova vesnice hodnotu 6 rublů.

Hostinec (stavba)

Ihned po hodnocení ve fázi staveb smí hráč, který má vyloženou tuto kartu, koupit až (maximálně) 5 bodů. Každý bod stojí 2 rubly. (Hráč nemůže nakupovat obráceně za 1 bod 2 rubly). Hráč zaplatí peníze do banku a posune svoji figurku na počítadle bodů.

Hvězdárna (stavba)

Hvězdárna při hodnocení budov dává 1 bod, pokud ji hráč nepoužije následujícím způsobem: Během fáze staveb si jako jednu svoji akci smí vzít jednu horní kartu z libovolného balíčku (pokud v balíčku zbývá jediná karta, nesmí si ji vzít, musí si vybrat jiný balíček). Tuto kartu musí buď okamžitě zaplatit a vyložit, nebo si ji nechat v ruce, nebo ji odložit na odkládací pole. V každém z těchto případů hvězdárnu otočí lícem dolů. Otočená hvězdárna nesmí být nahrazena kartou vylepšení. Na začátku další fáze si ji otočí opět lícem nahoru a karta může být v dalším kole ve fázi staveb znovu použita.

Mariinské divadlo (vylepšení stavby)

Při hodnocení staveb obdrží hráč, který má vyloženou tuto kartu, 1 rubl za každou červenou kartu, kterou má před sebou vyloženou.

Výběrčí daní (vylepšení šlechtice)

Při hodnocení šlechticů obdrží hráč, který má vyloženou tuto kartu, 1 rubl za každou zelenou kartu, kterou má před sebou vyloženou.

Car a tesař* (řemeslník)

Může být nahrazen libovolnou zelenou kartou vylepšení.

 • Mladý car Petr I. ještě před tím, než založil Sankt Petersburg, chtěl poznat svět, a tak část svého života strávil v cizích zemích. Říká se, že nějaký čas pracoval jako tesař v loděnicích v Holandsku. O tomto období pojednává opera Alberta Lortzinga nazvaná právě Car a tesař.


[editovat] Sankt Petersburg pro 2 nebo 3 hráče

Hra probíhá stejně jako ve čtyřech hráčích, ovšem s následujícími změnami: V první fázi prvního kola se při třech hráčích vykládá 6 řemeslníků, při dvou hráčích 4 řemeslníci. V dalším průběhu hry se doplňuje vždy do osmi karet. Na rozdělení startovních kamenů se podívejte na stranu 2.


[editovat] Tipy a taktické poznámky

V prvním kole by měl každý hráč koupit 2 řemeslníky, jinak by mohl za ostatními hráči zaostávat! Řemeslníci mají nejlepší poměr mezi náklady a výnosy.

Drahé karty jsou relativně levnější. 1 bod za Tržiště stojí 5 rublů, 1 bod za Celnici stojí 4 rubly atd. Někdy se tedy vyplatí šetřit na dražší karty.

Ve fázi staveb prvního kola vzniká otázka: Vyplatí se koupit si ihned drahou budovu? Při hodnocení staveb sice vždy získá hráč hodně bodů, ale po nějakou dobu bude mít nedostatek peněz.

Karty vylepšení jsou většinou výhodné. Je tedy vhodné nechat si v ruce nějaké peníze na tuto fázi. Na druhou stranu není rozumné utratit v této fázi všechny peníze, neboť na konci fáze karet vylepšení není hodnocení. Poté následuje fáze řemeslníků a k té jsou peníze potřeba.

Pokud se hráč rozhoduje, zda má vyložit kartu z ruky a nebo jinou kartu koupit, kromě peněz a bodů, které karta přinese, hraje roli i fakt, zda hráč potřebuje uvolnit na herním plánu místo pro novou kartu (vezme-li z plánu jednu kartu, udělá místo pro novou kartu v další fázi). Pokud bude v příští fázi začínajícím hráčem, není to pro něj příliš výhodné (je pravděpodobné, že mu místo udělá někdo jiný), pokud je ovšem na konci v pořadí, je dobré to zvážit. Pokud jsou například v průběhu fáze staveb na herním plánu místa pouze pro tři karty a hráč bude hrát ve fázi šlechticů až čtvrtý, může se mu vyplatit vzít si ve fázi staveb jednu kartu do ruky jenom proto, aby si uvolnil místo a zbyl pro něj jeden šlechtic.

Obvykle je velmi důležité brát si karty do ruky. Lze tak přečkat dočasný nedostatek peněz, za kartu se přece platí až při jejím vyložení. Ale zase pozor na konec hry: hráčům by neměly zůstat v ruce žádné karty, aby se jim neodečetly body.

Sankt Petersburg je hra se stálým nedostatkem peněz. Právě to je na tom to zábavné. Byla by přece nuda, kdybychom si mohli pořídit vše, na co bychom si vzpomněli (alespoň v této hře).

Zvláštní případ: Hráči neberou do ruky žádné karty ani žádné nekupují. Může se stát, že hráči v některé z fází nebudou brát ani kupovat karty, případně pouze vykládat z ruky. V tomto případě se samozřejmě nedoplňují žádné nové karty. To ovšem nemění nic na dalším průběhu hry. Pokud všichni nahlásí pass, proběhne normální hodnocení. Poté pouze správce otočí balíčky o 90 stupňů. Hra pokračuje normálně i v další fázi. Ojediněle se může stát, že tato situace nastane ve více fázích po sobě. Hráči ovšem v průběhu hry dostávají peníze, mohou si tedy karty opět koupit (vyhrává se přece na základě vyložených karet), nebo budou čekat, až se odstraní karty ze spodního řádku, a tím uvolní místo pro doplnění zelených karet.


[editovat] Odkazy