Sat-gharva

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

[[Kategorie:]]

Rodina her Mankalové hry
Je variantou hry Mankala
Počet hráčů 2

Tato neobvyklá mankalová hra pochází z Biháru.

Obsah

[editovat] Hrací deska

  • Dvě řady důlků po 7 důlcích, na krajích jsou 2 pokladnice.

[editovat] Příprava hry

  • Deska se položí podélně mezi oba hráče. Hráči patří 7 jamek v řadě blíže k němu a jedna pokladnice.
  • Před začátkem hry se do jamek rovnoměrně rozdělí 98 kamenů, tj. 7 kamenů do každé jamky. Pokladnice jsou prázdné.

[editovat] Průběh hry

  • Před začátkem hry hráči losují o to, kdo bude začínat. Jeden z nich vezme do ruky tajně několik kuliček a zeptá se soupeře: „Sudá nebo lichá?“ Druhý hráč si vybere jednu z možností. První hráč otevře dlaň a spočítají kuličky. Pokud hráč uhodl, začíná hru. Pokud neuhodl, začíná protivník.
  • Hráč na tahu vyjme všechny kuličky z některého důlku na své straně a začne je rozdělovat. První kuličku vloží do důlku, který leží vlevo od právě vyprázdněného důlku, další potom vkládá do dalších důlků proti směru hodinových ručiček. Žádný důlek nesmí být vynechán a do každého musí být vložena právě jedna kulička. Když dojde hráč na konec své řady, začne je vkládat do řady důlků na soupeřově straně podle tejného principu. Vloží-li kuličky do všech protivníkových důlků a ještě mu nějaké zbydou, pokračuje opět na své straně. Ten důlek, který na začátku tahu hráč vyprázdnil, je při rozdělování vynechán.
  • Po vložení poslední kuličky vyprázdní sousední důlek, který leží po směru hodinových ručiček a rozdělí je stejně jako předtím. V okamžiku, kdy je tento důlek prázdný, rozdělování končí. Hráč smí zajmout obsah důlku ležící za prázdným důlkem, pokud v něm něco je, a uložit zajaté kameny do pokladnice. Poté hraje soupeř.
  • Když hráč vidí, že v některém důlku na jeho straně jsou přesně 4 kameny, může si je vzít do své pokladnice. Nezáleží na tom, kdo právě provádí tah.

[editovat] Konec hry

  • Hra končí, když jeden hráč nemá na své straně žádné kameny, a tak nemůže provést tah. Soupeř vezme všechyn kameny na své straně a dá si je do pokladnice.
  • Hráč s více kameny v pokladnici vyhrál.

[editovat] Zápas

  • Obvykle se hraje více kol. Hráči vezmou kameny, které vyhráli v předchozím kole a začnou je zprava doleva rozdělovat po sedmi do svých důlků. Hráč, který v předchozím kole prohrál, do posledního důlku, který může naplnit, smí vloží méně než 7 kamenů. Důlky, které nejsou zaplněny nebo jsou zaplněny jen z části, jsou označeny a vyřazeny ze hry. Hráč, který v předchozím kole vyhrál, položí přebývající kameny do své pokladnice. V dalších kolech mohou být vyřazené jamky opět otevřeny, pokud hráč zvítězí.