Schicki Micki

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Scm.jpg
Počet hráčů 2-7
Doporučený věk 7
Délka hry 20 minut
Autor Jacques Zeimet
Vydání
2003 Zoch Verlag Schicki Micki

„Co si proboha obléknu na ten zpropadený galavečírek?“ lamentuje bažantí slepice Sára. „Že by červený šátek nebo mi víc sluší modrá barva? Hodí se žlutá k celkovému výzoru? A co zobák, červený nebo snad raději růžový? No a co když bude pršet? Že by zelený deštníček??? Mám si vzít svého oblíbeného červího mazlíčka? Jenomže to pak bude chtít jít s sebou i jeho sestra…“ Abyste na podobné otázky odpověděli správně, musíte být na slovo vzatý aristokrat… „ …a co když si ta zbohatlá parádnice Flora taky vezme modrý šátek? A nedej bože taky žlutý klobouček?! To bude teprve pořádná ostuda…“

Původní překlad pravidel: Petra Bidlasová


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 64 hracích karet (46 bažantích slepic s jedním červem, 6 bažantích slepic s 2 červy, 12 karet s detailním vyobrazením módních doplňků)
 • 4 figurky (3 modré a 1 červená)
 • 1 pravidla


[editovat] Příprava a cíl hry

 • ÄŒervená figurka se umístí doprostÅ™ed stolu.
 • Kolem ní se do trojúhelníku (viz Příklad 2 v originálních pravidlech) umístí tÅ™i modré figurky (v případÄ› hry ve 3 hráčích se umístí pouze 2 modré figurky po boku červené do jedné Å™ady, pÅ™i hÅ™e 2 hráčů pouze pak pouze jedna modrá figurka po boku červené).
 • Balíček 64 karet se pořádnÄ› zamíchá.

Hráči jsou zaměstnáni jako dveřníci na skvostném bažantím galavečírku. Bažantí slepice nesmí být na večírek vpuštěny, pokud jejich vzhled není navzájem naprosto odlišný, to by nastalo společenské „faux pas“. A v žádném případě nesmí být dovnitř vpuštěna slepice, která s sebou přivedla dva červí miláčky, vždyť to je nevkusné!

Hru vyhrává hráč, který odhalí co nejvíce prohřešků proti společenské etiketě týkajících se oblečení a červů a získá tak nejvíce karet.


[editovat] Průběh hry

Hráč s nejbarevnějším oblečením vezme zamíchaný balíček karet a umisťuje pomalu před sebe na stůl lícem nahoru jednu kartu vedle druhé.

Zatímco umisťuje karty na stůl, všichni hráči, včetně něho, si pozorně prohlížejí deštníky, klobouky, šátky, zobáky, ocasní péra a červy a hledají detaily stejné barvy. Kromě toho se pozorně dívají, zda některá bažantí slepice nevede s sebou 2 červy.

Na tělo bažantích slepic, které je vždy stejně barevné, se při hře nebere ohled, důležité jsou pouze pestře barevné doplňky.

Jakmile hráč odhalí slepici, která vede 2 červy, snaží se jako první zaklepat na stůl.

Jakmile hráč odhalí dvojici nebo více dvojic prvků stejné barvy, snaží se jako první vykřiknout název doplňku nebo sebrat ze stolu figurku.

Hráči, kteří zareagují správně a včas získávají nejprve karty ze stolu, pokud tyto karty nestačí, vezmou si kartu z balíčku.

Po vyřešení situace předá hráč, který vykládal karty, zbývající balíček karet spoluhráči po levici, který je nyní na řadě a začne pomalu otáčet karty. Hráči se střídají po směru hodinových ručiček.


Poznámka: Aby hráč, který vykládá karty, nebyl ve výhodě, je třeba, aby otáčel karty směrem od sebe, takže obrázky uvidí nejprve ostatní hráči. Tím se zase dostává do lehké nevýhody vykládající hráč, tuto nevýhodu je třeba kompenzovat tím, že se ostatní hráči drží oběma rukama okraje stolu do okamžiku, kdy někdo jako první zaklepe, sebere figurku nebo zakřičí.

Dále probereme jednotlivé herní situace podrobněji.


[editovat] Zvolání – jedna dvojice stejně barevných doplňků

Hráč, který objeví na vyložených kartách jednu dvojici stejně barevných doplňků, okamžitě vykřikne název identického doplňku. Hráč, který pojmenuje uvedený módní doplněk jako první, získává všechny karty ze stolu. Získané karty si položí přede sebe na stůl.

Pokud více hráčů tvrdí, že zvolali správný název doplňku jako první, rozhodne o vítězi většina hráčů. Pokud není možno spravedlivě rozhodnout, získá každý z hráčů, kterých se spor týká, jednu kartu. V případě, že je na stole více (nebo méně) karet než vítězných hráčů, přebytečné karty se dají dospodu balíčku nebo si hráč, na něhož se karta nedostává, vezme vrchní kartu z balíčku.

Pozor: Pokud jsou na jedné z vyložených karet vyobrazeni dva červi, hráč, který zvolal správný název doplňku, nezískává žádné karty.

Chybný tah:

 • Hráč, který Å™ekne jméno doplňku nesprávnÄ›, tzn. označí doplnÄ›k, který se na vyložených kartách nevyskytuje v žádné barvÄ› více než jednou, nezískává žádnou kartu. Navíc je povinen jednu svoji kartu vrátit.

Vrácené karty jsou umístěny dospodu hracího balíčku. (Pokud hráč zatím nezískal žádnou kartu, povinnost vracet karty se na něj nevztahuje, ani se neprojeví v dalších kolech hry.)

Příklad 3 : DvÄ› bažantí dámy si nasadily červené kloboučky. Dana a Tereza obÄ› zvolají „klobouk“, Dana je rychlejší a získává tak vÅ¡echny karty, které byly vyloženy na stole. Tereza nedostane nic. Michal omylem zakÅ™ičí „šátek“, takže musí vrátit jednu ze svých karet do balíčku'.

 • Hráč, který vykÅ™ikne jméno jednoho doplňku, ačkoli dvojic stejnÄ› barevných doplňků je na stole vyloženo více, nezískává žádnou kartu', ale není povinen'žádnou kartu vrátit.
 • PodobnÄ› nezískávají žádnou kartu hráči, kteří vykÅ™iknou správnÄ› jméno doplňku, ale na jedné z karet jsou zároveň vyobrazeni dva červi. (nezískají žádné karty, ale zároveň o karty nepÅ™ijdou).
 • Hráč, který nejprve zvolal jméno doplňku, může vzápÄ›tí chytit modrou figurku nebo zaklepat. PozdÄ›jší akce se považují za zruÅ¡ení akce pÅ™edchozí (viz příklad 4).


[editovat] Sebrání modré figurky ze stolu – více než jedna dvojice stejně barevných doplňků

Hráč, který objeví na otočených kartách více dvojic stejně barevných doplňků, okamžitě sebere ze stolu modrou figurku.

Hráč, který ve správném okamžiku sebral ze stolu modrou figurku, získává jednu z vyložených karet, kartu přidá k ostatním svým kartám. Pokud je na stole vyloženo více karet než je hráčů, zbývající karty se umístí dospodu balíčku (viz Příklad 4). Pokud je na stole méně karet než je hráčů, zbývající hráč si vezme vrchní kartu z balíčku (viz Příklad 5).

Pokud v balíčku není dost karet, hra je u konce. Hráči, kteří měli získat další kartu, si tuto kartou připočtou ke svému konečnému výsledku.

Všechny figurky, které byly ze stolu sebrány, musí být umístěny do původní pozice dříve než se otočí další karta.

Pozor: Pokud jsou na jedné z vyložených karet vyobrazeni dva červi, hráč, který zvolal správný název doplňku, nezískává žádné karty.

Příklad 4 : Dana a Tereza obÄ› zvolají „šátek“. Dana si teprve poté vÅ¡imne, že ocasní pera dvou bažantích slepic mají tutéž barvu (zelenou), a rychle vezme ze stolu modrou figurku. Míchal a Kristýna udÄ›lají totéž. Dana, Michal a Kristýna poté dostanou každý po jedné vyložené kartÄ›. Zbývající karta se umístí rubem nahoru dospodu balíčku.

Příklad 5 : DvÄ› bažantí dámy pÅ™iÅ¡ly dnes se zelenými ocasními pery a žlutými šátky. Dana, Michal a Kristýna objevili oba společné doplňky a rychle sebrali ze stolu tÅ™i modré figurky. Vzhledem k tomu, že na stole byly vyloženy pouze dvÄ› karty, tÅ™etí hráč si vezme vrchní kartu z balíčku.

Chybný tah:

 • Hráč, který sebere figurku ze stolu v nesprávném okamžiku, tzn. pokud se na kartách vyskytuje pouze jedna (nebo žádná) dvojice doplňků jedné barvy, nezískává žádnou kartu. Navíc musí jednu svoji kartu vrátit do balíčku (viz Příklad 6). .
 • Hráč, který sebere figurku ze stolu, ačkoli jsou na stole vyloženy dvÄ› naprosto identické karty, musí rovněž jednu svoji kartu vrátit do balíčku (viz Příklad 7). Hráč již nesmí zmÄ›nit svoji akci a sebrat ze stolu červenou figurku nebo na stůl zaklepat.

Příklad 6 : Na vyložených kartách je pouze jedna dvojice doplňků stejné barvy(zobák). PÅ™esto Kristýna sebere ze stolu modrou figurku a Tereza dokonce sebere figurku červenou. ObÄ› tedy musí vrátit do balíčku jednu ze svých karet.

 • PodobnÄ› nezískávají žádnou kartu hráči, kteří vykÅ™iknou správnÄ› jméno doplňku, ale na jedné z karet jsou zároveň vyobrazeni dva červi. (nezískají žádné karty, ale zároveň o karty nepÅ™ijdou).
 • Hráč, který nejprve zvolal jméno doplňku, může vzápÄ›tí chytit modrou figurku nebo zaklepat. V tomto případÄ› se pozdÄ›jší akce považují za zruÅ¡ení akce pÅ™edchozí (viz příklad 4).


[editovat] Sebrání červené figurky ze stolu – dvě identické karty

Hráč, který zjistí, že dvě vyložené karty jsou zcela identické, sebere ze stolu červenou figurku a získá tak všechny karty vyložené na stole. Karty si položí před sebe na stůl (viz Příklad 7).

Příklad 7 : Na stole jsou vyloženy dvÄ› zcela identické karty. Jako první zareaguje Kristýna a sebere červenou figurku, tímto tahem získává vÅ¡echny karty vyložené na stole. Michal a Tereza oba sebrali ze stolu omylem modrou figurku, každý z nich proto musí dát do balíčku jednu ze svých karet. Dana omylem zaklepala na stůl, takže musí vrátit rovněž jednu kartu.

Chybný tah:

 • Hráč, který sebere červenou figurku ze stolu v nesprávném okamžiku, tzn. pokud na stole nejsou vyloženy dvÄ› zcela identické karty, nezískává žádnou kartu. Navíc musí jednu svoji kartu vrátit do balíčku (viz Příklad 6).


[editovat] Klepání na stůl – dva červi na jedné kartě

Pokud jsou na poslední otočené kartě vyobrazeni dva červi, získá všechny vyložené karty hráč, který jako první zaklepe na stůl - a to i v případě, že někdo jiný zvolal název opakujícího se doplňku nebo sebral figurku, protože jednu nebo více dvojic stejných doplňků (viz Příklad 8 a 9).

Důležitá poznámka: Zaklepání ve správný čas má vždy přednost před zvoláním nebo sebráním figurky.

Příklad 8 : Na vyložených kartách je jedna dvojice doplňků stejné barvy(šátek). Dana tedy zvolá „šátek“, což je správná reakce. Kristýna vÅ¡ak objevila, že na jedné z karet jsou vyobrazeni dva červi, zaklepe tedy na stůl a získává tak vÅ¡echny vyložené karty. Kristýna s MIchalem nezískají nic.

Příklad 9: Na vyložených kartách se nachází několik dvojic stejně barevných doplňků: dva šátky, dva červi, dva zobáky a tři klobouky. Kristýna a Michal každý seberou ze stolu modrou figurku. Jejich reakce je správná, ale Dana zaregistruje, že na jedné kartě jsou vyobrazeni dva červi, zaklepe tedy na stůl a získá všechny karty ze stolu. Kristýna s MIchalem nezískají nic.

Chybný tah:

 • Hráč, který zaklepe na stůl ačkoli na žádné z vyložených karet nejsou dva červi, musí vrátit jednu svoji kartu do balíčku (viz Příklad 7).


[editovat] Konec hry

Poté co se otočí poslední karta z balíčku, mají hráči poslední možnost zaklepat, zavolat nebo sebrat ze stolu figurku. Hra poté končí vítězstvím hráče, který získal nejvíce karet.[editovat] Tabulka možných situací

Když provedete níže uvedenou činnost…
Na kartě vidíteSprávná reakce.. zaklepete…správně zavoláte… seberete modrou figurku… seberete červenou figurku… zavoláte v nevhodnou chvíli
2 červy na 1 kartěZAKLEPATzískáte všechny vyložené karty (pokud zaklepete jako první)NICNIC, pokud jsou na stole alespoň 2 dvojice stejných doplňků JINAK vrátíte 1 kartuvrátíte 1 kartuvrátíte 1 kartu
1 dvojici doplňků ve stejné barvěZAVOLAT (správný doplněk)vrátíte 1 kartuzískáte všechny vyložené karty (pokud zavoláte jako první)vrátíte 1 kartuvrátíte 1 kartuvrátíte 1 kartu
2 nebo více dvojic doplňků ve stejné barvěCHYTIT MODROU FIGURKUvrátíte 1 kartuNICzískáte 1 kartuvrátíte 1 kartuvrátíte 1 kartu
2 stejné kartyCHYTIT ČERVENOU FIGURKUvrátíte 1 kartuNICvrátíte 1 kartuzískáte všechny vyložené karty NIC

[editovat] Odkazy